WARNING!
It looks like you have AdBlock Plus enabled. This may interfere with site functionality!

  • 021 203 81 70 037 447 71 00

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Castiga cu newsletter-ul Flanco”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Castiga cu newsletter-ul Flanco”, denumita in continuare „Campania” este S.C. FLANCO RETAIL S.A. cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, legal reprezentata prin  Dragos Sirbu in calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania „Castiga cu newsletter-ul Flanco” se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu data de 24 Martie 2014 si pana in ziua in care Organizatorul decide incetarea Campaniei conform art. 12.1.

 

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania „Castiga cu newsletter-ul Flanco” poate participa orice persoana fizica sau juridica care se aboneaza la newsletter-ul Organizatorului incepand cu  data de 24 Martie 2014, impreuna cu toti abonatii exitenti care deschid cel putin un Newsletter primit de la Flanco si acceseaza site-ul www.flanco.ro prin intermediul acestuia incepand cu 24 Martie 2014. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa se aboneze la newsletter-ul Organizatorului, prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, incepand cu 24.03.2014  si pana in ziua  in care Organizatorul decide incetarea Campaniei conform art. 12.1. .

4.2. Pentru a se abona la newsletter, participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real, folosind oricare dintre modalitatile de abonare existente.

4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un cod de abonare, care este numar natural unic; o adresa de email poate primi cel mult un cod de abonare;

4.3. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

 

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

  • 1 voucher electronic de cumparaturi in valoare de 1.000 (unamii) lei cu TVA inclus, la fiecare extragere. Fiecare voucher electronic cadou poate fi utilizat exclusiv pentru cumparaturi pe site-ul www.flanco.ro sau in orice magazin Flanco.

 

Voucherul electronic castigat este transmisibil. Voucherul electronic nu poate fi cumulat cu un alt   voucherul electronic pentru plata unei comenzi/achizitii.

Pentru a beneficia de reducerea voucherului electronic, castigatorii persoane fizice sau juridice, vor introduce codul unic al voucherul electronic primit prin e-mail, in campul ”adaugă cod promo” al comenzii online nou inregistrata sau va comunica seria voucherului reprezentantului de vanzari din orice magazin Flanco.

Fiecare voucher electronic castigat este valabil pentru cumparaturi pana la data de  30 iunie 2014 inclusiv.

Un voucher electronic poate fi folosit pentru o singura comanda/achizitie. In cazul in care valoarea comenzii/achizitiei este mai mica decat valoarea voucherului electronic, diferenta nu se reporteaza.

 

Un participant poate castiga cel mult unul dintre premiile Campaniei.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etape de premiere desfasurate in fiecare zi de luni a saptamanii in care se desfasoara Campania, cu exceptia zilei de 24.03.2014. In fiecare zi de luni, cu exceptia zilei de 24.03.2014,  se va extrage un castigator al unui voucher electronic in valoare de 1.000  (o mie) lei, TVA inclus.

6.2. Castigatorul va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana anterioara zilei in care este realizata tragerea la sorti precum si dintre abonatii Organizatoruluicare au deschis in saptamana anterioara extragerii cel putin 1 (unu) newsletter primit de la Organizator si prin intermediul caruia au accesat site-ul www.flanco.ro.

In cadrul fiecarei etape de premiere vor fi extrase 3 (trei) adrese de e-mail participante in Campanie, prima adresa apartinand castigatorului, iar urmatoarele doua, reprezentand rezerve.

6.3. Fiecare castigator desemnat va primi 1 (un) voucher electronic, in valoare de 1.000 (unamie) lei,  TVA inclus.

6.4. Fiecare castigator este extras folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare abonat dispunde de un cod unic, comunicat participantului si prin e-mail, imediat dupa abonarea la newsletter. Codul de abonare este o serie de 16(saisprezece) cifre si litere combinate.

6.5. Daca, inainte de extragere, participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul Organizatorului, acesta nu va mai participa  la Campanie si, implicit, la extragere.

6.6. Organizatorul va contacta prin e-mail castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda mail-ului primit de la Organizator, data limita pentru revendicarea premiului este de 2 (doua) zile calendaristice de la data trimiterii mailu-lui de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator din cele doua rezerve extrase in cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine e-mailul imediat urmator extras.  Daca in urma acestei incercari, niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa va desemna alt castigator prin mecanismul de mai sus.

6.7 Castigatorul concursului va fi publicat prin Codul asignat si pe pagina de Facebook Flanco Romania, in fiecare zi de luni, incepand dupa data de 24 Martie 2014, impreuna cu detaliile extragerii.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente:

  1. un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

a)      in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport;

b)      in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al Companiei si carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.

c)       in cazul in care castigatorul este minor sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal; acesta din urma va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.flanco.ro, dar si la sediul Organizatorului.

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine   o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „Castiga cu newsletter-ul Flanco”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei „Castiga cu newsletter-ul Flanco” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 (patruzecisiopt) de ore înainte de a inceta, prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

 

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea premiului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24(douazecisipatru) de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

Organizatorul Campaniei

„Castiga cu newsletter-ul Flanco”

S.C. FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General,

Dragos Sirbu