Regulamentul Oficial al

Campaniei “1 Televizor Samsung pe zi”

03 Septembrie – 03 Octombrie  2016

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) Campania “1 Televizor Samsung pe zi” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de CENTRADE INTEGRATED S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda numarul 133, cladirea D-E, Sector 1, denumita in cele ce urmeaza „Organizator”. Campania se desfaoara cu sprijinul agentiei SC Direct Call Center SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Drumul Binelui,  Nr. 4 , înregistrată la Registrul ComerÅ£ului cu nr. J40/10916/2005, CUI: RO17704850.

(2) Campania Promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii la Campania Promotionala.

(3) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibil conform legislatiei aplicabile din Romania in www.samsung.com/ro, fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 03 Septembrie –03 Octombrie 2016 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora pe

http://www. samsung.com/ro/castigasmartTV

(5) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI DURATA CAMPANIEI

(1) Campania va incepe la data 03 Septembrie si se va incheia pe 03 Octombrie 2016 (inclusiv),in magazinele participante, zilnic in functie de  intervalul orar de functionare al magazinelor mentionate la art.2 punctul 2.

(2) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele retele dar nu numai:

 

  • Flanco (S.C. Flanco Retail S.A)

 

 (3) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura  a determina participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 03 Octombrie 2016, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la prezentul Regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea 1 de mai sus.

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 02 Septembrie 2016, inclusiv, cetateni romani,  cu domiciliul/resedinta in Romania (denumita in continuare si „Participant”).

(2) NU pot participa la Campanie sub sanctiunea anularii premiilor: angajatii si persoanele fizice, colaboratori permanenti ai magazinelor participante la campanie, precum si niciunul dintre membrii familiei acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora, precum si afinii).

(3) La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii societatilor Samsung Electronics Romania S.R.L. si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora, precum si afinii).

(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

(5) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Samsung” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.


SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

(1) La Campania “1 Televizor Samsung pe zi” participa toate televizoarele marca Samsung care au calitatea de a avea diagonala de 32” (80 cm),facturate de catre participantii mentionati in sectiunea 2.2

(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2),produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale. 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

(1) Pentru a afla mai multe detalii despre campanie, clientii care au  achizitionat din locatiile participante unul din produsele precizate la articolul 4 incepand cu data de 01 Septembrie pot suna la linia de Infoline Samsung , telefon 08008 726 78 64.

(2) Campania consta in acordarea de premii prin tragere la sorti, cate un premiu pentru fiecare zi a promotiei conform mecanismul descris mai jos :

2.1  Premiul este reprezentat de un TV marca Samsung model UE40K5502AKXXH.

2.2  Participantii achizitioneaza in perioada Campaniei din cadrul magazinelor participantilor mentionate la Sectiunea 2.2. a prezentului regulament, cel putin un produs Samsung TV participant la promotie – televizor cu diagonala 32” (80 cm)

2.3  Inscrierea in promotie: participantii care suna in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data achizitiei la numarul 08008 726 78 64 si transmit urmatoarele informatii sunt validati pe loc pentru a participa la tragerea la sorti corespunzatoare:

-       Modelul produs si Seria produsului

-       Nume si prenume

-       Numar de telefon / email

-       Magazinul de unde a fost cumparat produsul

-       Numarul facturii fiscale si al bonului fiscal

(3) Datele de participare trebuie comunicate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea participantului, in cazul in care acesta este desemnat castigator prin tragere la sorti. 

(4) Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.

(5) Persoanele care sa inscriu in concurs trebuie sa fie titular achizitiei produsului participant.

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

 (1)Tragerile  la sorti, in urma inscrierii in promotie conform Sectiunea 5, articol 2, se vor desfasura astfel:

-       participantii care au cumparat un produs participant la campanie in perioada 03-09 Septembrie si s-au inscris in promotie pana la data limita de 16 Septembrie inclusiv, ora 18.00 participa la tragerea la sorti din data de 17 Septembrie 2016.

-       participantii care au cumparat un produs participant la campanie in perioada 03 Septembrie – 16 Septembrie 2016 si s-au inscris in promotie pana la data limita de 23 Septembrie inclusiv, ora 18.00, participa la tragerea la sorti din data de 24 Septembrie 2016

-       participantii care au cumparat un produs participant la campanie in perioada 03 Septembrie – 23 Septembrie si s-au inscris in promotie pana la data limita de 30 Septembrie inclusiv, ora 18.00 participa la tragerea la sorti din data de 04 Octombrie 2016

-       participantii care au cumparat un produs participant la campanie in perioada 03 Septembrie – 03 Octombrie si s-au inscris in promotie pana la data limita de 08 Octombrie inclusiv, ora 18.00 participa la tragerea la sorti din data de 11 Octombrie 2016

(2) Pentru eventualele intarzieri din motive subiective organizatorul nu isi asuma raspunderea.

(3)Tragerile la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine Nume, Prenume, Localitate  si Telefon , extragandu-se pentru fiecare zi de promotie 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve, numarul de premii acordate fiind astfel:

  • La  prima tragere la sorti se vor extragere 7 premii,
  • La a doua tragere la sorti se vor extragere 7 premii,
  • La a treia tragere la sorti se vor extragere 7 premii,
  • La a patra tragere la sorti  se vor extragere 10 premii. 

 

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDITATE

 (1) Validarea castigatorilor: participantii desemnati castigatori in urma extragerilor sunt validati prin trimiterea documentelor justificative cu care s-au inscris in promotie la adresa http://www. samsung.com/ro/castigasmartTV  indicate de catre organizatori:

  • Scan CI
  • Scan factura fiscala si bon fiscal

 (2)Castigatorii vor fi contactati telefonic de catre Organizator in 48 ore dupa extragere, de maxim 3 ori. In cazul in care nu pot fi contactati telefonic in acest interval, se vor accesa rezervele extrase, fiecare rezerva fiind contactata telefonic de maxim 3 ori in urmatoarele 24 de ore consecutive. Castigatorul (sau rezerva) care poate fi contactat telefonic are la dispozitie 3 zile lucratoare pentru a transmite varianta electronice (scan, poza) a documentelor cu care s-a inscris in promotie : copie buletin, copie factura. In cazurile in care documentele nu sunt prezentate in maxim 3 zile lucratoare  sau documentele prezentate nu corespund datelor inscrise in promotie, castigatorul sau rezerva sunt invalidati si se contacteaza urmatoarea rezerva pana la epuizarea celor 3 rezerve ceea ce atrage invalidarea premiului.

(3) Conform acestui mecanism, validarea se finalizeaza in maxim 13 zile lucratoare astfel:

-       Pentru participantii extrasi la tragerea la sorti din data de 17 Septembrie 2016, validarea se face pana pe data de 24 Septembrie ora 18:00;

-       Pentru participantii extrasi la tragere la sorti din data de 24 Septembrie 2016, validarea se face pana pe data de 01 Octombrie ora 18:00;

-       Pentru participantii extrasi la tragere la sorti din data de 04 Octombrie 2016, validarea se face pana pe data de 08 Octombrie ora 18:00;

-       Pentru participantii extrasi la tragere la sorti din data de 11 Octombrie 2016, validarea se face pana pe data de 18 Octombrie ora 18:00.

(4)Intrarea in posesia premiilor: Organizatorul va livra prin serviciul de curierat livrarea premiilor la adresa indicata de castigator. 

(5)  In urma returnarii produsului achizitionat, castigatorului va returna si premiul.

(6)  In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(7) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut acorda in termen de 30 de zile de la extragerea acestora din cauza imposibilitatii de contactare a  destinatarul pentru livrarea premiului sau din  cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament,  nu mai sunt datorate de catre Organizator.

(8) Documentele transmise de catre participantii extrasi castigatori catre adresa serom.ro.contactus@samsung, verificate si considerate documente neconforme, vor fi anulate; expeditorul emailului va fi notificat si castigul va fi anulat si acordat persoanei extrase ca rezerva, in limita celor 3 rezerve extrase pentru fiecare castigator.

(9) TAXE SI IMPOZITE Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 8. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE IN CAMPANIE

(1) In cadrul acestei Campanii se vor oferi prin tragere la sorti premii zilnice constand in valoarea produsului participant la campanie si desemnat castigator conform prezentului regulament.

 

Premiul oferit in cadrul Campaniei

Valoarea comerciala estimata a premiului (ron) fara TVA

TOTAL PREMII

Valoarea premiului

(1 TV UE40K5502AKXXH)

Pret de piata 2.259 Ron

31

(Premii in valoare totala de 70.029 RON)

 

(2) Un Participant poate primi maxim 2 (doua) premii pe toata perioada desfasurarii Campaniei, achizitionand mai mult de 1 produs participant in campanie.

(3) Premiile sunt nominale, acestea nu pot fi transferate unei terte persoane.

(4) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(5) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor/serviciilor acordate in aceasta Campanie.

(6) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

(7)Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

(8)Premiile vor fi expediate participantilor castigatorii prin intermediul unei firme de curierat aleasa de organizator, in termen de 60 zile calendaristice de la validare. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului si o conventie civila pentru plata impozitului pe venit.

(9) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.


SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

(1) Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila, stoc indisponbil de produse participante la campanie.

(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campania Promotionala din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinului participant la prezenta Campanie Promotionala.

(3) Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea la premiile acordate.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

(5) Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

(6) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei. 

(7) Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea acestuia nu isi asuma raspunderea pentru situatii in care datele oferite telefonic (de exemplu, numar de telefon mobil, adresa de e-mail) contin erori, sunt incomplete si / sau apartin altei persoane.

(8) Organizatorul Campaniei are dreptul sa refuze acordarea premiilor sau anularea acestora, in cazul in care acestea au fost obtinute prin frauda sau nu au fost respectate conditiile prevazute in prezentul regulament.

 

SECTIUNEA 10PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in Campanie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al Participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania CENTRADE INTEGRATED S.R.L.,inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr.14510 si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de CENTRADE INTEGRATED S.R.L.si partenerii sai.

Tuturor Participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. 

In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

  1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata in atentia Operatorului, o data pe an, in mod gratuit, compania CENTRADE INTEGRATED S.R.Lva confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

 

  1. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)        dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)       dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii)      realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii),daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportional fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Agentia va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

  1. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta urmatoarele date personale:

-       Date din BI/CI;

-       Telefon mobil

-       Adresa de e-mail; 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea castigatorului, inmanarea premiului precum si  posibilitatea de a le furnizata participantilor informatii despre produsele si evenimentele organizate de CENTRADE INTEGRATED S.R.Lsi partenerii sai.

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.

Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu prelucrarea datelor cu caracter personal si isi dau acordul ca, in cazul in care vor castiga, numele, prenumele, localitatea si premiul castigat sa fie folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

 

SECTIUNEA 11.   INCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere de art. 12 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere de art. 12 alin. (1) si (2),Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

SECTIUNEA 12.   LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Prezentul Regulament Oficial este disponibil in mod public si gratuit pe http://www.samsung.com/ro/news.

 

Art. 13 Diverse

(1) Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei pot fi adresate telefonic la linia informativa 08008 726 78 64 si vor fi luate in considerare pana la data de 25 Octombrie 2016, inclusiv. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

(2) Regulamentul este intocmit si este transmis de Organizator catre magazinele partenere ale acestuia pentru a fi pus la dispozitia participantilor in mod gratuit, in fiecare magazin participant la Campania Promotionala.

(3) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la modul de promovare a prezentei campanii de catre terte persoane sau societati.

(4) Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care conducerea magazinelor participante la campanie, nu afiseaza sau nu ofera Regulamentul pentru informarea participantilor la campanie.

 

Agentia se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.