S-a solicitat autentificarea prezentului inscris:

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter”

 

1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General  Murat Büyükerk, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.beko.ro/sau in magazinele participante la campanie, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.


2. ARIA DE DESFASURARE: 

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, cat si mediul online, care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Beko, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament, fiind denumita «10 ani garantie pentru motor si compresor  ProSmart Inverter ». 


3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care cumparatorii finali beneficiaza de  o perioada de 10 (zece) ani garantie, care se compune din garantie legala de conformitate de 2 ani,  la care se adauga o garantie comerciala acordata de catre Arctic de 8 ani la pentru motorul ProSmart Inverter al produselor electrocasnice marca Beko, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament;


4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate ; garantie comerciala si extragarantie » vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni: 

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice1 din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta

4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind  vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

4.3. Extragarantia caresemnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Arctic cu titlu de garantie comerciala. 

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document. 


5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Campania va incepe la data de 19 Februarie 2019, ora 00:00:00 si este valabila pe intreaga perioada de comercializare a produselor care au in dotare motorul sau compresorul ProSmart Inverter.  Oricarui produs electrocasnic marca Beko ce are in dotare motor sau compresor ProSmart Inverter vandut dupa data incetarii dispozitiilor prezentului nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

Produsele comercializate pe durata Campaniei si inregistrate in platforma https://extragarantie.beko.roconform procedurii prevazute de Regulament anterior stoparii comercializarii, beneficiaza de intreaga perioada de garantie comerciala de 8 ani conform certificatelor de garantie emise.

Incetarea aplicarii acestui Regulament va avea loc prin Decizia Organizatorului, care va fi publicata pe website-ul  https://extragarantie.beko.ro

5.2. In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca perioada Campaniei Promotionale, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul https://extragarantie.beko.ro prin afisare la punctele de desfasurare a Campaniei Promotionale si/sau prin actualizarea prezentului Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.


6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul „10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter” este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de  magazine, precum si din mediul online, care sunt dotate cu motor sau compresor ProSmart Inverter.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari. 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 


7. PRODUSE PARTICIPANTE

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca  Beko ce sunt echipate cu motorul, respectiv compresorul  ProSmart Inverter: masini de spalat vase, masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator, uscatoare de rufe, hote si aparate frigorifice. Prin inlaturarea oricarui dubiu, prin compresor ProSmart Inverter al aparatelor frigorifice intelegandu-se motorul electric incapsulat al acestora.

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.


8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

In vederea accesarii beneficiilor “10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Beko aflate in Campanie dotate cu motor sau compresor ProSmart Inverter, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine precum si din mediul online, care comercializeaza aceste produse electrocasnice.

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 8 (opt) ani, cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze printr-unul din urmatoarele mijloace :

-   prin intermediul platformei online https://extragarantie.beko.ro/prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 2). Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare:

Produsul a fost inregistrat cu succes. Pentru a putea accesa si descarca certificatul de garantie  te rugam sa accesezi urmatorul link:”. Prin accesarea link-ului mentionat in mesaj se va regasi « Certificatul de garantie comerciala pentru motor si compresor ProSmart Inverter »  cu numar de inregistrare si data la care a fost inregistrat (conform modelului prezentat in Anexa 2);

-   prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard in retelele nationale),oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele si prenumele cumparatorului, adresa completa, (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate de catre operatorul Arctic, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.beko.ro , in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate ;

-   prin e-mail transmis catre adresa service@beko.ro , cuprinzand urmatoarele date din Formularul de inregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon. Operatorul Arctic preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.beko.rourmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre client prin intermediul adresei de e-mail furnizate ;

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre client nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificat de garantie comerciala pentru motor si compresor ProSmart Inverter , operatorul Arctic va proceda  la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Arctic va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.beko.ro , in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate; 

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Arctic, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Beko achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de Garantia comerciala de 8 (opt) ani in conditiile Legii.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 8 (opt) ani este valabila si se va  acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus. 

Transmiterea “ Certificat de garantie comerciala pentru  motor si compresor ProSmart Inverter ” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire),la adresa de domiciliu  indicate de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult  14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

In cazul inlocuirii motorului cu unul nou sau a unei componente a motorului produsului electrocasnic care face obiectul Campaniei, Organizatorul va acorda si pentru acest motor sau piesa o garantie comerciala  de 2 (doi) ani.

 Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie). 

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu  un produs asemanator dotat cu motor ProSmart Inverter, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc),modalitatea de acordare a garantiei comerciale va fi limitata fie la repararea sau inlocuirea motorului ProSmart Inverter conform regulilor aplicabile potrivit prezentului Regulament.In situatia in care clientul refuza acest lucru, el are dreptul la restituirea contravalorii produsului initial (mai ieftin),care face obiectul garantiei, in acest caz nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara .

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, cumparatorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 8 (doi) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 8 (opt) ani.

Pierderea documentului «Certificat de garantie comerciala pentru motor si compresor ProSmart Inverter » transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 8 (opt) ani.

Garantia comerciala de 8 (opt) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, cumparatorul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, ”Certificat de garantie comerciala pentru motor si compresor ProSmart Inverter ” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie (2 ani garantie legala de conformitate+ 8 ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

In intelesul prezentului Regulament, pentru evitarea oricarei neintelegeri, garantia comerciala presupune inlocuirea motorului ProSmart Inverter cu unul nou, in cadrul aceluiasi termen de garantie comerciala de 8 ani  se va realiza o singura data. 


9. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Beko achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a)       Sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

b)      Participantii persoane fizice trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniti si sa  fie rezidenti pe teritoriul Romaniei, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

c)       Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7 ;

d)      Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la

Sectiunea 8;

e)       Sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificat de garantie comerciala pentru motor si compresor ProSmart Inverter ” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 ani garantie legala de conformitate + 8 ani garantie comerciala = 10 ani garantie),pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

f)       Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia de conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 8 (opt) ani nu se va acorda cumparatorului final.        


10. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 8 (doi) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

Prin participarea la Campania ”10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter”, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, intelegerea termenilor si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

-   in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Beko decat cele supuse prezentei Campanii;

-   in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

-   in cazul in care cumparatorul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

-   in cazul in care cumparatorul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “ Certificat de garantie comerciala pentru motor si compresor ProSmart Inverter ”.

In aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, costul manoperei si transportul produsului in perioada de acordare a garantiei comerciale nu sunt gratuite. 

       

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL:

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile anexei  3 la perezentul regulament -POLITICA

SOCIETATII     ARCTIC    PRIVIND    PRELUCRAREA    DATELOR     CU     CARACTER

PERSONAL., care face parte integranta din acesta.


12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 


13. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 19 Februarie 2019, Regulamentul campaniei „10 ani garantie pentru motor ProSmart Inverter” autentificat sub nr. 218/27.01.2017 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, precum si Actul aditional nr. 1 autentificat sub nr. 797/27.03.2017, Actul aditional nr 2 autentificat sub nr 1660/16.06.2017, Actul aditional nr 3 autentificat sub nr. 217/30.01.2018 prin care s-au adus modificari Regulamentului mentionat,isi vor inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.beko.ro/ si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in magazinele care comercializeaza produsele Beko supuse prezentei Campanii si pe website-ul https://extragarantie.beko.ro/si sunt gratuite.

Redactat conform modelului prezentat de parte si autentificat la Societatea Profesionala Notariala ANIMUS, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu numarul 8, etaj 4, sector 2 intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului si 3 (trei) duplicate, din care 1 (unu) duplicat va ramane in arhiva biroului notarial si 2 (doua) duplicate s-au eliberat partii.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.

prin Director General

S.S. BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT

 

                                                                     

Anexa 1 la Aut. 266/13.02.2019

Semnata de parte

  

ANEXA NR. 1  la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter”

Format formular inregistrare online pe  website-ul   https://extragarantie.beko.ro/inregistrareextragarantie

garantiegarantie

  

Anexa 2 la Aut. 266/13.02.2019

Semnata de parte

 

ANEXA NR. 2  la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter”

 Format « Certificat de garantie comerciala pentru motor si compresor ProSmart Inverter »

 

 Anexa 3 la Aut. 266/13.02.2019                                                                   

Semnata de parte

garantiegarantie

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ 10 ani garantie pentru motor si compresor ProSmart Inverter” POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ARCTIC S.A. se angajeaza sa va respecte confidentialitatea si securitatea datelor dumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul in care utilizam, distribuim, protejam si prelucram, in calitatea noastra de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta in legatura cu dumneavoastra prin participarea la Campanie. Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informatii despre Grupul Arcelik, consultati [http://www.arcelikas.com/].

Prezenta Politica a fost redactata tinand cont de Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”). Ne angajam sa respectam GDPR in toate operatiunile de prelucrare a datelor in Spatiul Economic European si in orice alte cazuri in care se aplica.

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

Date cu CaracterPersonal” se refera la orice informatii care pot fi utilizate, singure sau in combinatie cu alte informatii, pentru a va identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 • In cazul in care utilizati site-ul https://extragarantie.beko.ro/pentru a participa la aceasta campanie, este posibil sa ne comunicati prenumele, numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, [numarul de cont bancar, semnatura]. 
 • Atunci cand comunicati datele dumneavoastra prin intermediului serviciului call center la nr. *9010, este posibil sa ne furnizati prenumele si numele, sexul, numarul de telefon, adresa, e-mailul, informatii de marketing (obisnuinte / preferinte / comportament, si alte date care rezulta din evaluarea clientului),informatii despre produsul dumneavoastra (e.g. codul produsului),precum si vocea dumneavoastra si alte date cu caracter personal furnizate in cadrul apelurilor catre call center-ul nostru. 
 • In cazul in care va inregistrati prin transmiterea unui email la adresa service@beko.ro pentru extragarantie, este posibil sa furnizati datele dumneavoastra de identificare (prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon).
 • In cazul in care lasati un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o intrebare despre produsele noastre),este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal continute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza in acest proces).
 • Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, in mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons si tehnologii similare pentru a ne ajuta sa intelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinatie si site-ul web de referinta, ora si data utilizarii site-ului web si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile si tehnologiile similare pe care le utilizam pe acest site web, va rugam sa consultati Politica noastra privind Cookieurile accesand https://www.beko.ro/politica-de-confidentialitate 

 

De asemenea, colectam, utilizam si distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informatii care pot rezulta din Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii site-ului nostru web.  

Cum utilizam Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

In masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele scopuri si pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

Necesitate contractuala

Prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru a va permite sa participati la compania organizata pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament. 

In cazul in care nu ne furnizati anumite Date cu Caracter Personal in vederea prelucrarii descrise mai sus, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

Obligatie legala

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra. De exemplu, este necesar sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 • a va furniza o garantie pentru produsul pe care l-ati cumparat;
 • a va repara, rambursa sau inlocui produsul pe care l-ati cumparat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse;
 • a indeplini orice cerinte de arhivare in conformitate cu prevederile legale; si 
 • a proteja drepturile in justitie si alte drepturi conform legilor aplicabile.

Interesele noastre legitime

Este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova si imbunatati activitatea si a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 • a preveni si detecta comportamente ilegale si a ne proteja sau pune in executare drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societatii in cazul litigiilor; si
 • a tine evidenta activitatilor desfasurate.

Consimtamantul dumneavoastra

Putem solicita, de asemenea, in mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimtamantul dumneavoastra separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In cazul in care am solicitat consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, puteti ulterior sa retrageti acest consimtamant in orice moment contactandu-ne la adresa prevazuta mai jos in sectiunea „Cum sa ne contactati”, fara a aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

In cazul in care ne furnizati Date cu Caracter Personal ale unor terte parti (cum ar fi situatia in care inregistrati produsul unui membru al familiei),trebuie sa va asigurati ca ati notificat respectiva terta parte inainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratandu-i aceasta Anexa, explicandu-i ca Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate in conformitate cu aceasta si obtinand consimtamantul sau, daca este cazul.

Distribuirea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal catre Terte Parti

In principiu, nu distribuim sau nu divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre terte parti. Cu toate acestea, este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele cazuri:

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor care presteaza servicii pentru noi si societatilor din grupul nostru, care actioneaza ca persoane imputernicite de operator [cum ar fi societatile care administreaza acest site webin numele nostru sau vanzatorii care livreaza comenzile catre dumneavoastra, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plata / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligatia sa pastreze confidentialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si nu au dreptul sa utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in alt scop decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.
 • Tertelor parti daca acest lucru este impus de lege. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unei terte parti daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanta publica.
 • Partenerilor de afaceri. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal partenerilor nostri de afaceri daca acest lucru este necesar pentru a va furniza produse si servicii, precum serviciile post-vanzare sau serviciile de reparatie a produselor si serviciilor pe care le-ati cumparat de la noi.
 • Altor terte parti cu consimtamantul dumneavoastra. Este posibil, de asemenea, sa distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti in cazul in care sunteti de acord cu o astfel de distribuire.

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

Atunci cand distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor Terte Parti),respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) in tari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de resedinta. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor din grupul nostru situate in Turcia, inclusiv Arcelik A.S. .  

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor din SEE. Pentru transferurile de date in afara SEE, folosim, daca este cazul, garantiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana si va vom pune la dispozitie o copie la cerere.

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor terte parti situate in tari care nu ofera un nivel adecvat de protectie a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, daca este cazul, in conformitate cu cerintele contractuale prevazute in clauzele contractuale standard.

Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Masuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal. 

In mod specific:Din pacate, transmiterea de informatii pe internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.Trebuie, de asemenea, sa luati in continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate si asigurandu-va ca nu ati divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane si ca nu v-ati dat acordul unei terte parti pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator si la Datele cu Caracter Personal.

Drepturile Dumneavoastra in Legatura cu Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal Aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

 • dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi  si de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si informatii referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, tertele parti carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal sau restrictionarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, mai exact, aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca noi sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
 • dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;
 • in anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [si]
 • dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta [; si][.]
 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi  le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Noi nu desfasuram in general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care  vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea de mai jos

Cum sa ne contactati 

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre operatiunile noastre de prelucrare si angajamentul nostru in legatura cu aceasta Politica de Confidentialitate, puteti sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor prin e-mail la privacy@arctic.ro  Puteti, de asemenea, sa ne scrieti la: Arctic SA, Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet Dambovita, Romania.”