REGULAMENTUL CAMPANIEI

“10 ani garantie motor Pro Smart Inverter”

 


1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “10 ani garantie motor Pro Smart Inverter” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr.J15/253/1991, CUI RO933930, reprezentata de Director General Nihat Bayız prin mandatar conventional Gabriela Geana, denumita in continuare “Organizatorul”,

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.beko.ro/extragarantie, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.


2. DENUMIREA CAMPANIEI. ARIA DE DESFASURARE

Regulamentul Campaniei poarta denumirea “10 ani garantie motor Pro Smart Inverter”, Campania fiind organizata si se va desfasura in toate retelele nationale de  magazine care comercializeaza produsele electrocasnice marca Beko.


3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Garantia comerciala de pana la 10 ani (2 ani garantie legala si 8 ani extragarantie) pentru motorul Pro Smart Inverter al produselor electrocasnice marca Beko care fac parte din categoriile: masini de spalat rufe, masini de spalat vase, masini de spalat rufe cu uscator;  se va acorda din momentul intrarii in vigoare a prezentului Regulament, cu valabilitate pe toata perioada comercializarii, prin retelele nationale de magazine, a acestor categorii de produse electrocasnice mentionate in Regulament.

Prezentul Regulament  “10 ani garantie motor Pro Smart Inverter”,   intra in vigoare incepand cu data de  01 Februarie 2017, ora 00:00:00 si este valabil pe perioada nedeterminata. Incetarea acestuia va avea loc prin decizia Organizatorului care va fi publicata pe website-ul www.beko.ro/extragarantie.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul “10 ani garantie motor Pro Smart Inverter” se adreseaza persoanelor fizice si persoanelor juridice beneficiari finali, care achizitioneaza in scop casnic, incepand cu data intrarii in vigoare a Prezentului Regulament, oricare dintre produsele care fac parte din categoriile mentionate in prezentul Regulament din magazinele care le comercializeaza pe teritoriul Romaniei. Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante din categoriile de produse mentionate in  Sectiunea 5, neexistind  o limitare a numarului de produse sau de participari.

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica,  rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani,  precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.


5. PRODUSE PARTICIPANTE

Dispozitiile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarelor categorii de produse electrocasnice marca Beko, avand motorul Pro Smart Inverter: masini de spalat vase, masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator;


6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a beneficia de extragarantia oferita, cumparatorul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs electrocasnic marca Beko, conform Sectiunii 5, din magazinele care comercializeaza aceste produse in Romania.

La achizitionare, produsul electrocasnic marca Beko va fi insotit de Certificatul de garantie original acordat pentru o perioada de 2 (doi) ani.

In vederea obtinerii garantiei extinse de pana la 10 (zece) ani pentru motorul ProSmart Inverter, sub forma “Certificatului de garantie extinsa Beko” (prevazut in Anexa 2  la prezentul Regulament),cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie/bon etc.) astfel:

- pe platforma online www.beko.ro/extragarantie, prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 3); Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare: „Pentru a descarca certificatul de garantie 10 ani va rugam sa dati click aici:”. In link-ul mentionat in mesaj se va regasi Certificatul de garantie extinsa Beko cu numar de inregistrare si data la care a fost inregistrat) conform modelului prezentat in Anexa 2);

- prin telefon la Call Center, apeland numar de telefon scurt *9010 (tarif standard in retelele nationale) oferind informatiile solicitate de operator, cuprinse in Formularul de inregistrare online: cod produs, numar de serie, magazinul emitent al facturii/bon/chitanta, data achizitiei,   numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon;

- prin e-mail transmis catre adresa service@beko.ro, cuprinzând urmatoarele date din Formularul de inregistrare online:  cod produs, numar de serie, magazinul emitent al facturii/bon/chitanta, data cumpararii,   numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia de 10 ani si “Certificatul de garantie extinsa Beko” se vor acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii  efectuate de catre cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko in termen de 30 (treizeci) de zile de la data achizitionarii produsului electrocasnic (data mentionata pe factura/bon/chitanta).

Transmiterea “Certificatul de garantie extinsa Beko” se va efectua de catre Organizator, in format electronic, la adresa de e-mail indicata de cumparatorul  final in informatiile furnizate sau prin posta, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

Inregistrarea produsului trebuie efectuata in termen de 30 (treizeci) de zile de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, cumparatorul final al produsului va pierde dreptul de a  beneficia de garantia extinsa de 10 (zece) ani, insa va ramane valabila garantia legala de 2 (doi) ani de la data intrarii cumparatorului final in posesia produsului respectiv.

Pierderea “Certificatul de garantie extinsa Beko” transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia extinsa de 10 (zece) ani.

Toate conditiile aferente garantiei legale de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei de 10 (zece) ani.

Garantia de 10 ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de extragarantie, cumparatorul final trebuie sa pastreze Certificatul de garantie original, “Certificatul de garantie extinsa Beko” si factura de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie (2 ani garantie legala + 8 ani extragarantie) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada de referinta a Regulamentului si a inregistrarii produsului.

Pentru evitarea oricarei neintelegeri, extragarantia presupune inlocuirea motorului Pro Smart Inverter cu unul care va fi acordat cumparatorului in mod gratuit, la momentul solicitarii service, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament. Inlocuirea motorului Pro Smart  Inverter cu unul nou, in cadrul aceluiasi termen de garantie extinsa de 10 (zece) ani, se va realiza o singura data.


7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde extragarantia  pentru produsul electrocasnic marca Beko achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a. Sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 4;

b. Sa achizitioneze, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 5, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Regulamentului ;

c. Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat conform conditiilor precizate la Sectiunea  6;

d. Sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificatul de garantie extinsa Beko” primit de la Organizator, precum si factura/bonul/chitanta de achzitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 ani garantie legala + 8 ani extragarantie),pentru a dovedi momentul achizitiei produsului si inregistrarea acestuia;

e. Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia de 10 (zece) ani nu se va acorda cumparatorului final.       


8. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia de 10 (zece) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea:

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic Beko decat cele supuse prezentei Campanii;

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea mentionata in Regulament;

- in cazul in care cumparatorul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 (treizeci) de zile de la achizitie;

- in cazul in care cumparatorul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/bon/chitanta, Certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului, prin detinerea “Certificatul de garantie extinsa Beko”.

Costul manoperei si transportul produsului in perioada garantiei extinse, nu sunt gratuite.


9. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor prevazute in Legea 677/ 2001, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

 ARCTIC S.A. prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de participanti, si anume: numele si prenumele cumparatorului, adresa, adresa de e-mail, numar telefon. Datele sunt prelucrate pentru scopul: executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei, identificarea ca participant la Campaniei pentru livrarea si inmanarea „Cardului de garantie extinsa Beko”, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.

Organizatorul prelucreaza datele personale cu caracter special ale persoanelor vizate, in functie de mecanismul de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al acestor persoane. 

Datele vor fi dezvaluite persoanei vizate si Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a organizatorului Arctic S.A. trimitând o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa din Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dâmbovita sau prin email la adresa privacy@arctic.ro  .

La cererea participantilor adresata in scris Organizatorului, acesta se obliga:

•          Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

•          Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

•          Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a  beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.

Prevederile prezentei Sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu Politicile Arctic S.A de prelucrare date cu caracter personal si confidentialitate, care se regasesc in sectiunea “Termeni si conditii” de pe site-ul www.beko.ro” 


10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti, se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


11. MODIFICAREA/INTRERUPEREA APLICARII REGULAMENTULUI

11.1. Regulamentul poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator, oricand pana la decizia de incetare a aplicarii.

11.2. Aplicarea Regulamentului va putea fi intrerupta oricand printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.

Anexele sau Actele Aditionale la Regulament, fac parte integranta din acesta.

11.3. Campania va putea inceta in caz de forta majora, caz fortuit sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.


12. DISPOZITII FINALE

12.1. Incepand cu data de 01 februarie 2017, Regulamentul Campaniei promotionale “10 ani garantie pentru motorul Pro Smart Inverter al masinilor de spalat vase Beko”, autentificat sub numarul 1135/10 iunie 2015  de catre notar public Ionel Traistaru, Regulamentul Campaniei promotionale “10 ani garantie pentru motorul Pro Smart Inverter al masinilor de spalat rufe Beko”, autentificat sub numarul 1140/18 iunie 2015 de catre notar public Traistaru Ionel, precum si toate Actele Aditionale subsecvente acestora inceteaza.

 Aceasta informatie va fi facuta publica in cadrul prezentului Regulament care se va publica pe website-ul www.beko.ro/extragarantie.

12.2.Regulamentul este disponibil in magazinele in care se comercializeaza produsele electrocasnice  Beko si pe site-ul www.beko.ro/extragarantie. Pentru a putea fi aplicat acest Regulament este obligatorie respectarea tuturor prevederilor.

12.3. Orice contestare sau reclamatie având ca obiect acest regulament poate fi depusa la adresa: Arctic S.A., Bd. Dimitrie Pompei, Cladirea Conect 3, etaj 4, Sector 2, Bucuresti sau pe e-mail la adresa contact@beko.ro, precum si la numarul de telefon *9010

12.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre conditiile stabilite in prezentul Regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, in orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul www.beko.ro si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

  

ORGANIZATOR

ARCTIC S.A.

Reprezentata de Director General Nihat Bayız

prin mandatar Gabriela Geana

 

Anexa 1 la Regulamentul “10 ani garantie motor Pro Smart Inverter”

Format “Certificatul de garantie extinsa  Beko”

 

Anexa 2 la Regulamentul “10 ani garantie motor Pro Smart Inverter”

Formular de inregistrare de inregistrare on-line pe website-ul www.beko.ro/extragarantie