REGULAMENTUL CAMPANIEI
“10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic ”

 

 

 1. 1.      ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul  Campaniei  Promotionale  “10  ani  garantie  pentru  motorul

 

uscatoarelor de rufe Arctic” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul în Gaesti, str. 13Decembrie, nr.210, jud. Dambovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizator”.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare

 

2.    ARIA DE DESFASURARE:

 

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Arctic, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament, fiind denumita «10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic».

 

3.   OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientiifinali beneficiaza de o perioada de 10 (zece) ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufemarca Arctic, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Arctic, nu si la componente adiacente motorului (precum placa electronica),acestea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate, de 2 (doi) ani.

 

In intelesul prezentului Regulament, notiunea de «10 ani garantie pentru motoruluscatoarelor de rufe Arctic» semnifica garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani la carese adauga o perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani, garantandu-se astfel, pentru ambele situatii, conformitatea produselor Arctic participante la campanie asa cum sunt mentionate in Sectiunea 7, pentru o perioada de 10 (zece) ani.

 

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

 

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie » vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

 

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora – care semnifica protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

 

4.2.Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat devânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

 

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

 

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

5.1. Campania va începe la data de 01 Februarie 2020, ora 00:00:00 şi este valabila pe intreaga perioada de comercializare a uscatoarelor de rufe marca Arctic si are in vedere motorul uscatoarelor de rufe marca Arctic. Uscatoarele de rufe marca Arctic vandute ulterior datei incetarii efectelor Regulamentului nu vor fi luate in considerare de Organizator pentru acordarea garantiei comerciale.

 

Produsele comercializate pe durata Campaniei si inregistrate in platforma https://extragarantie.arctic.ro/ conform procedurii prevazute de Regulament anterior stoparii comercializarii, beneficiaza de intreaga perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani conform certificatelor de garantie emise.

 

Incetarea efectelor prezentului Regulament va avea loc prin Decizia Organizatorului, care va fi publicata pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/

 

5.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/.

 

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Regulamentul „10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic” este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

 

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselelor electrocasnice in scopuri profesionale precum in restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

 

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti si sa fie rezidenti pe teritoriul Romaniei, precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

 

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

7. PRODUSE PARTICIPANTE


 

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile motorului uscatoarelor de rufe Arctic.

 

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

 1. 8.     MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI In vederea accesariibeneficiilor “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoria de produse electrocasnice marca Arctic aflate in Campanie, respectiv uscatoare de rufe, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, care comercializeaza aceste produse electrocasnice.

 

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 8 (opt) ani, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului printr-unul din urmatoarele mijloace:

 

- prin intermediul platformei online https://extragarantie.arctic.ro/ prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa nr.1). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare: „Multumim pentru inregistrare! Descarca certificatul.». Prin accesarea link-ului indicat în mesaj se va regăsi « Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic» cu număr de înregistrare şi data la care a fost înregistrat (conform modelului prezentat în Anexa nr.2);

 

- prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard în reţelele naţionale),oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa completa, localitate, judet, adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate de catre operatorul Organizatorului, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.arctic.ro/, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

- prin e-mail transmis către adresa service@arctic.ro , cuprinzând următoarele date din Formularul de înregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi dată factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă, localitate, judeţ, adresa de e-mail, număr telefon. Operatorul Organizatorului preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.arctic.ro urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre client prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre client nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatorului de rufe Arctic, operatorul Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Organizatorului va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.arctic.ro/, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Arctic achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de Garantia comerciala de 8 (opt) ani in conditiile prezentului Regulament.

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 8 (opt) ani este valabila si se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus, in termen de 30 de zile de la achizitie.

 

Numarul de inregistrare de pe certificatul de garantie comerciala reprezinta un cod unic de inregistrare (element de identificare) pentru garantia motorului uscatoarelor de rufe marca Arctic achizitionat.

 

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale, apar eventuale defectiuni ale motorului uscatoarelor de rufe marca Arctic, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Client, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala, pentru a putea fi identificat de catre reprezentantii Organizatorului.

 

Transmiterea “ Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire),la adresa de domiciliu indicate de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

 

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale:

 

1)                 Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea motorului acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, după caz, a adus la cunoştinţa

 

Organizatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul Organizatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare;

 

2)                 Asigurarea conformitatii prin inlocuirea motorului in cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între Organizator şi Client. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendatistice de la data sesizarii neconformitatii produsului.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Arctic, nu si la componente adiacente ale acestuia (precum placa electronica),aceastea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

 

În cazul înlocuirii motorului cu unul nou sau a unei componente a motorului produsului electrocasnic care face obiectul Campaniei, Organizatorul va acorda si pentru acest motor sau piesa o garantie de 2 (doi) ani.

 

Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

 

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs asemanator, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc),modalitatea de acordare a garantiei comerciale va fi limitata fie la

 

repararea sau inlocuirea motorului conform regulilor aplicabile potrivit prezentului Regulament. In situatia in care clientul refuza acest lucru, el are dreptul la restituirea contravalorii produsului initial, care face obiectul garantiei, in acest caz nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara.

 

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare ca ale produsului initial. Sunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 8 (opt) ani ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

 

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 8 (opt) ani.


 

Pierderea documentului «Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic» transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 8 (opt) ani.

 

Garantia comerciala de 8 (opt) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, clientul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie, ”Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatoarelor de rufe” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

 

In intelesul prezentului Regulament, pentru evitarea oricarei neintelegeri, garantia comerciala presupune inlocuirea motorului cu unul nou, in cadrul aceluiasi termen de garantie comerciala de 8 (opt) ani care se va realiza o singura data.

 

9. CONDITII DE VALIDITATE

 

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Arctic achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 

a)      sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

 

b)      participanţii persoane fizice trebuie să aibă varsta de 18 ani împliniţi şi să fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

 

c)      sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7;

 

d)      sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la Sectiunea 8;

 

e)      sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatorului de rufe” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2(doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala = 10 (zece) ani garantie),pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie;

 

f)       produsele  achizitionate  sa  fie  utilizate  exclusiv  in  scopuri  casnice.  Garantia  de

 

conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

 

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 8 (opt) ani nu se va acorda clientului final.

 

10. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 8 (opt) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Prin participarea la Campania ”10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufeArctic”, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, intelegereatermenilor si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

 

-    in cazul in care clientul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Arctic decat cele supuse prezentei Campanii;

 

-    in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;


 

-     in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

 

-     in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “ Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic”.

 

In aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, costul manoperei si transportul produsului in perioada de acordare a garantiei comerciale sunt gratuite.

 

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile Anexei nr.3 la perezentul Regulament -

 

POLITICA SOCIETĂȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, care face parte integranta din acesta.

 

12. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

13. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 1 Februarie 2020, Regulamentul campaniei „10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic” autentificat sub nr 871/ 23.04.2019 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus” precum Actele Aditionale subsecvente ale acestuia isi vor inceta efectele.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament prin intermediul unui act aditional si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamentele si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/.

 

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.


Anexa nr.1 la Aut. ____________

Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 1 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic ”

 

Format formular inregistrare online pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/inregistrare-extragarantie

 


 

Anexa nr.2 la Aut. ______________

Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 2 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul

uscatoarelor de rufe Arctic”

Format « Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic»

 


 

Anexa nr.3 la Aut. ____________

 

Semnata de parte

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ 10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe

Arctic”

POLITICA SOCIETĂȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL

 

ARCTIC S.A. se angajează să vă respecte confidențialitatea si securitatea datelordumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Campanie. Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informații despre Grupul Arcelik, consultați [http://www.arcelikas.com/].

 

Prezenta Politică a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

 

Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum urmează:

 

 • În cazul în care utilizați site-ul https://extragarantie.arctic.ro/ pentru a participa la aceasta campanie, este posibil să ne comunicați prenumele, numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, [numărul de cont bancar, semnătura].

 

 • Atunci când comunicați datele dumneavoastră prin intermediului serviciului call center la nr. *9010, este posibil să ne furnizați prenumele și numele, sexul, numărul de telefon, adresa, e-mailul, informații de marketing (obișnuințe / preferințe / comportament, și alte date care rezultă din evaluarea clientului),informații despre produsul dumneavoastră (e.g. codul produsului),precum și vocea dumneavoastră și alte date cu caracter personal furnizate în cadrul apelurilor către call center-ul nostru.

 

 • În cazul in care va inregistrati prin transmiterea unui email la adresa service@arctic.ro pentru extragaranție, este posibil să furnizați datele dumneavoastră de identificare (prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon).

 

 • În cazul în care lăsați un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o întrebare despre produsele noastre),este posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza în acest proces).

 

 • Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, în mod automat informații despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastră. Este posibil să utilizăm cookie-uri, web beacons și tehnologii similare pentru a ne ajuta să înțelegem activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Datele pe care le colectăm automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastră de operare, adresa dumneavoastră de IP, URL-ul paginii de destinație și site-ul web de referință, ora și data utilizării site-ului web și termenii de căutare utilizați de dumneavoastră pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informații despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizăm pe acest site web, vă rugăm să consultați

 

Politica noastră privind Cookie-urile accesand https://www.arctic.ro/cookies/


 

De asemenea, colectăm, utilizăm și distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice în diferite scopuri. „Date agregate” se referă la informații care pot rezulta din Datele dumneavoastră cu Caracter Personal dar care nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră, e.g., date agregate referitoare la toți vizitatorii site-ului nostru web.

 

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

 

Necesitate contractuală

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la compania organizată pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din Regulament.

 

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

 

Obligație legală

 

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră. De exemplu, este necesar să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 

 • a vă furniza o garanție pentru produsul pe care l-ați cumpărat;

 

 • a vă repara, rambursa sau înlocui produsul pe care l-ați cumpărat, în cazul neconformității sale sau în cazul unor vicii ascunse;

 

 • a îndeplini orice cerințe de arhivare în conformitate cu prevederile legale; și

 

 • a proteja drepturile în justiție și alte drepturi conform legilor aplicabile.

Interesele noastre legitime

 

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 

 • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor; și

 

 • a ține evidența activităților desfășurate.

Consimțământul dumneavoastră

 

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

 

În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți (cum ar fi situația în care inregistrati produsul unui membru al familiei),trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, arătându-i această Anexa, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceasta și obținând consimțământul său, dacă este cazul.

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți

 

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele cazuri:


 

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societăților care prestează servicii pentru noi și societăților din grupul nostru, care acționează ca persoane împuternicite de operator [cum ar fi societățile care administrează acest site webîn numele nostru sau vânzătorii care livrează comenzile către dumneavoastră, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi.

 

 • Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanță publică.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal partenerilor noștri de afaceri dacă acest lucru este necesar pentru a vă furniza produse și servicii, precum serviciile post-vânzare sau serviciile de reparație a produselor și serviciilor pe care le-ați cumpărat de la noi.

 

 • Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să

 

distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

 

Transferuri Internaționale ale Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Atunci când distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societăților noastre afiliate sau altor societăți cu care încheiem contracte (astfel cum este descris în secțiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal unor TerțePărți),respectivele societăți pot fi situate în afara Spațiului Economic European („SEE”) înțări care au legi de protecție a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din țara dumneavoastră de reședință. În special, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal societăților din grupul nostru situate în Turcia, inclusiv Arcelik A.S. .

 

Înainte de a transfera Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în afara SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că respectivele date vor beneficia de același nivel de protecție ca cel prevăzut de legile aplicabile privind protecția datelor din SEE. Pentru transferurile de date în afara SEE, folosim, dacă este cazul, garanțiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană și vă vom pune la dispoziție o copie la cerere.

 

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor terțe părți situate în țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, dacă este cazul, în conformitate cu cerințele contractuale prevăzute în clauzele contractuale standard.

 

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

În mod specific:Din păcate, transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu


 

putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc.Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile:

 

 • dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi și de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

 

 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter

Personal;

 

 • dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat;

 

 • în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; și

 

 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competentă și

 

 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos

 

Cum să ne contactați

 

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la adresa privacy@arctic.ro, sau puteti puteți, să ne scrieți la urmatoarea adresa a sediului Arctic S.A., Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet Dambovita, Romania.”


 

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter personal, care se regaseste pe pagina web www.arctic.ro sau accesand direct link-ul https://www.arctic.ro/privacy/.