REGULAMENTUL CAMPANIEI
“10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko ”

 

 

 

 

 1. 1.      ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul  Campaniei  Promotionale  “10  ani  garantie  pentru  motorul

 

uscatoarelor de rufe Beko” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13Decembrie, nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizator”.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.beko.ro/ fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

2.    ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Beko, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament, fiind denumita «10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko».

 

3.   OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii finali beneficiaza de o perioada de 10 (zece) ani garantie, pentru motorul uscatoarelor de rufemarca Beko, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Beko, nu si la componente adiacente motorului (precum placa electronica),acestea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

 

In intelesul prezentului Regulament, notiunea de «10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko» semnifica garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani, garantandu-se astfel, pentru ambele situatii, conformitatea produselor Beko participante la Campanie asa cum sunt mentionate in Sectiunea 7, pentru o perioada de 10 (zece) ani.

 

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

 

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie » vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

 

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garanţiile asociate acestora – care semnifica protecţia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de


conformitate, reprezentand obligaţia legala a vanzatorului faţa de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea preţului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde condiţiilor enunţate in declaraţiile referitoare la garanţie sau in publicitatea aferenta.

 

4.2.Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat devanzator faţa de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate in declaraţiile referitoare la garanţie sau in publicitatea aferenta.

 

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

 

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

5.1. Campania va incepe la data de 1 Februarie 2020, ora 00:00:00 si este valabila pe intreaga perioada de comercializare a uscatoarelor de rufe marca Beko si se refera la motorul uscatoarelor de rufe marca Beko. Oricarui uscator de rufe marca Beko vandut dupa data incetarii dispozitiilor prezentului nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

 

Produsele comercializate pe durata Campaniei si inregistrate in platforma https://extragarantie.beko.ro conform procedurii prevazute de Regulament, beneficiaza de intreaga perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani conform certificatelor de garantie emise.

 

Incetarea aplicarii acestui Regulament va avea loc prin Decizia Organizatorului, care va fi publicata pe website-ul https://extragarantie.beko.ro

 

5.2. In situaţia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunostinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://extragarantie.beko.ro.

 

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Regulamentul „10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, precum si din mediul online.

 

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

 

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselelor electrocasnice in scopuri profesionale precum in restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

 

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

7. PRODUSE PARTICIPANTE

 

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile motorului uscatoarelor de rufe Beko. Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate,

 

indiferent de categoria din care fac parte.

 

8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

In vederea accesarii beneficiilor “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor derufe Beko”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoria de produseelectrocasnice marca Beko aflate in Campanie, respectiv uscatoare de rufe, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine ce includ atat mediul offline, cat si din mediul online, care comercializeaza aceste produse electrocasnice.

 

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 8 (opt) ani, clientul final al produsului electrocasnic marca Beko participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului printr-unul din urmatoarele mijloace:

 

-     prin intermediul platformei online https://extragarantie.beko.ro/ prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa nr.2). Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare: „

 

Multumim pentru inregistrare ! Descarca certificatul. ”.Prin accesarea link-ului indicat inmesaj se va regasi « Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Beko » cu numar de inregistrare si data la care a fost inregistrat (conform modelului prezentat in

 

Anexa nr.2);

 

-     prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard in reţelele naţionale),oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele clientului, adresa completa, localitate, judet, adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate de catre operatorul Organizatorului, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.beko.ro , in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

-   prin e-mail transmis catre adresa service@beko.ro, cuprinzand urmatoarele date din Formularul de inregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele clientului final, adresa de domiciliu completa,localitate, judeţ, adresa de e-mail, numar telefon. Operatorul Organizatorului preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.beko.ro urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre client prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre client nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatorului de rufe Beko, operatorul Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Organizatorului va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.beko.ro, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, clientul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Beko

 

 

achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de Garantia comerciala de 8 (opt) ani in conditiile prezentului Regulament.

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 8 (opt) ani este valabila si se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus, in termen de 30 de zile de la achizitie.

 

Numarul de inregistrare de pe certificatul de garantie comerciala reprezinta un cod unic de inregistrare (element de identificare) pentru garantia motorului uscatoarelor de rufe marca Beko achizitionate.

 

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale, apar eventuale defectiuni ale motorului uscatoarelor de rufe marca Beko, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Client, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala, pentru a putea fi identificat de catre reprezentantii Organizatorului.

 

Transmiterea “ Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Beko ” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire),la adresa de domiciliu indicate de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

 

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale:

 

1)                      Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea motorului acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, dupa caz, a adus la cunostinţa Organizatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul

 

Organizatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare;

 

2)                      Asigurarea conformitatii prin inlocuirea motorului in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre Organizator si Client. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendatistice de la data sesizarii neconformitatii produsului.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Beko, nu si la componente adiacente ale acestuia (precum placa electronica),aceastea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

 

In cazul inlocuirii motorului cu unul nou sau a unei componente a motorului produsului electrocasnic care face obiectul Campaniei, Organizatorul va acorda si pentru acest motor sau piesa o garantie de 2 (doi) ani.

 

Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

 

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs similar, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc),modalitatea de acordare a garantiei comerciale va fi limitata fie la

 

repararea sau inlocuirea motorului conform regulilor aplicabile potrivit prezentului Regulament. In situatia in care clientul refuza acest lucru, el are dreptul la restituirea contravalorii produsului initial, care face obiectul garantiei, in acest caz nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara.

 

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare ca ale produsului initial. Sunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.

 

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 8 (doi) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

 

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 8 (opt) ani.

 

Pierderea documentului «Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Beko» transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 8 (opt) ani.

 

Garantia comerciala de 8 (opt) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, clientul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie, ”Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatoarelor de rufe” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

In intelesul prezentului Regulament, pentru evitarea oricarei neintelegeri, garantia comerciala presupune inlocuirea motorului cu unul nou, in cadrul aceluiasi termen de garantie comerciala de 8 (opt) ani se va realiza o singura data.

 

9. CONDITII DE VALIDITATE

 

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Beko achizitionat, clientul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 

a)      sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

 

b)      participanţii persoane fizice trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniţi si sa fie rezidenţi pe teritoriul Romaniei, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

 

c)      sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7;

 

d)      sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la Sectiunea 8;

 

e)      sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatorului de rufe Beko” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala = 10 (zece) ani garantie),pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

 

f)       produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia de conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

 

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 8 (opt) ani nu se va acorda clientuluifinal.

 

10. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 8 (doi) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Prin participarea la Campania ”10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufeBeko”, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, intelegereatermenilor si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

 

-    in cazul in care clientul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Beko decat cele supuse prezentei Campanii;

 

-    in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

 

-     in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

 

-     in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Beko ”.

 

In aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, costul manoperei si transportul produsului in perioada de acordare a garantiei comerciale sunt gratuite.

 

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile Anexei nr.3 la perezentul Regulament -

 

POLITICA SOCIETAȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, care face parte integranta din acesta.

 

12. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

13. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 01 Februarie 2020, Regulamentul campaniei „10 ani garantie pentru motorul uscatorelor de rufe Beko autentificat sub nr. 265/13.02.2019 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, isi va inceta efectele.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act adiţional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.beko.ro/.

 

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://extragarantie.beko.ro/.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.


Anexa nr.1 la Aut._______

 

Semnata de parte

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko ”

 

Format formular inregistrare online pe website-ul https://extragarantie.beko.ro/inregistrare-extragarantie

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Aut. ________

Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 2 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul

uscatoarelor de rufe Beko”

Format « Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Beko»

 

 

Anexa nr.3 la Aut______

 

Semnata de parte

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ 10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe

Beko”

POLITICA SOCIETAȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL

 

ARCTIC S.A. se angajeaza sa va respecte confidențialitatea si securitatea datelordumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul in care utilizam, distribuim, protejam si prelucram, in calitatea noastra de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta in legatura cu dumneavoastra prin participarea la Campanie. Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informații despre Grupul Arcelik, consultați [http://www.arcelikas.com/].

 

Prezenta Politica a fost redactata ținand cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajam sa respectam GDPR in toate operațiunile de prelucrare a datelor in Spațiul Economic European si in orice alte cazuri in care se aplica.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

 

Date cu Caracter Personal” se refera la orice informații care pot fi utilizate, singure sau in combinație cu alte informații, pentru a va identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 

 • In cazul in care utilizați site-ul https://extragarantie.beko.ro/pentru a participa la aceasta campanie, este posibil sa ne comunicați prenumele, numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, [numarul de cont bancar, semnatura].

 

 • Atunci cand comunicați datele dumneavoastra prin intermediului serviciului call center la nr. *9010, este posibil sa ne furnizați prenumele si numele, sexul, numarul de telefon, adresa, e-mailul, informații de marketing (obisnuințe / preferințe / comportament, si alte date care rezulta din evaluarea clientului),informații despre produsul dumneavoastra (e.g. codul produsului),precum si vocea dumneavoastra si alte date cu caracter personal furnizate in cadrul apelurilor catre call center-ul nostru.

 

 • In cazul in care va inregistrati prin transmiterea unui email la adresa service@beko.ro pentru extragaranție, este posibil sa furnizați datele dumneavoastra de identificare

(prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon).

 

 • In cazul in care lasați un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o intrebare despre produsele noastre),este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza in acest proces).

 

 • Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, in mod automat informații despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons si tehnologii similare pentru a ne ajuta sa ințelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinație si site-ul web de referința, ora si data utilizarii site-ului web si termenii de cautare utilizați de dumneavoastra pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informații despre cookie-urile si tehnologiile similare pe care le utilizam pe acest site web, va rugam sa consultați Politica noastra privind Cookie-urile accesand https://www.beko.ro/politica-de-cookie-uri


De asemenea, colectam, utilizam si distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informații care pot rezulta din Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toți vizitatorii site-ului nostru web.

 

Cum utilizam Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

In masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele scopuri si pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

Necesitate contractuala

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru a va permite sa participați la compania organizata pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament.

 

In cazul in care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal in vederea prelucrarii descrise mai sus, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

 

Obligație legala

 

Este posibil sa fim obligați prin lege sa colectam si sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra. De exemplu, este necesar sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a va furniza o garanție pentru produsul pe care l-ați cumparat;

 

 • a va repara, rambursa sau inlocui produsul pe care l-ați cumparat, in cazul neconformitații sale sau in cazul unor vicii ascunse;

 

 • a indeplini orice cerințe de arhivare in conformitate cu prevederile legale; si

 

 • a proteja drepturile in justiție si alte drepturi conform legilor aplicabile.

Interesele noastre legitime

 

Este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova si imbunatați activitatea si a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a preveni si detecta comportamente ilegale si a ne proteja sau pune in executare drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societații in cazul litigiilor; si

 

 • a ține evidența activitaților desfasurate.

Consimțamantul dumneavoastra

 

Putem solicita, de asemenea, in mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimțamantul dumneavoastra separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In cazul in care am solicitat consimțamantul dumneavoastra pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, puteți ulterior sa retrageți acest consimțamant in orice moment contactandu-ne la adresa prevazuta mai jos in secțiunea „Cum sa ne contactați”, fara a aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimțamant inainte de retragerea acestuia.

 

In cazul in care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe parți (cum ar fi situația in care inregistrati produsul unui membru al familiei),trebuie sa va asigurați ca ați notificat respectiva terța parte inainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratandu-i aceasta Anexa, explicandu-i ca Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate in conformitate cu aceasta si obținand consimțamantul sau, daca este cazul.

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal catre Terțe Parți

 

In principiu, nu distribuim sau nu divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre terțe parți. Cu toate acestea, este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele cazuri:

 

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societaților care presteaza servicii pentru noi si societaților din grupul nostru, care acționeaza ca persoane imputernicite de operator [cum ar fi societațile care administreaza acest site webin numele nostru sau vanzatorii care livreaza comenzile catre dumneavoastra, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plata / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația sa pastreze confidențialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si nu au dreptul sa utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in alt scop decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

 

 • Terțelor parți daca acest lucru este impus de lege. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unei terțe parți daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autoritați judiciare, a unei autoritați publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea naționala, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanța publica.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal partenerilor nostri de afaceri daca acest lucru este necesar pentru a va furniza produse si servicii, precum serviciile post-vanzare sau serviciile de reparație a produselor si serviciilor pe care le-ați cumparat de la noi.

 

 • Altor terțe parți cu consimțamantul dumneavoastra. Este posibil, de asemenea, sa distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terțe parți in cazul in

 

care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

Transferuri Internaționale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Atunci cand distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societaților noastre afiliate sau altor societați cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in secțiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor TerțeParți),respectivele societați pot fi situate in afara Spațiului Economic European („SEE”) ințari care au legi de protecție a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din țara dumneavoastra de resedința. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societaților din grupul nostru situate in Turcia, inclusiv Arcelik A.S. .

 

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protecție ca cel prevazut de legile aplicabile privind protecția datelor din SEE. Pentru transferurile de date in afara SEE, folosim, daca este cazul, garanțiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana si va vom pune la dispoziție o copie la cerere.

 

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor terțe parți situate in țari care nu ofera un nivel adecvat de protecție a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, daca este cazul, in conformitate cu cerințele contractuale prevazute in clauzele contractuale standard.

 

Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Masuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal Vom lua masuri de precauție rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei si prin restricționarea in alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In mod specific:Din pacate, transmiterea de informații pe internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu

 

putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.Trebuie, de asemenea, sa luați in continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate si asigurandu-va ca nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane si ca nu v-ați dat acordul unei terțe parți pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator si la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastra in Legatura cu Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Aveți urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi le prelucram, sub rezerva condițiilor prevazute in legile aplicabile:

 

 • dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi si de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, terțele parți carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

 

 • dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal sau restricționarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrarii in cazul in care: (i) considerați ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriți ca noi sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile menționate mai sus, insa dumneavoastra solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța; sau (iv) v-ați opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter

Personal;

 

 • dreptul de a retrage orice consimțamant pe care l-ați acordat;

 

 • in anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [si]

 

 • dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competenta [; si][.]

 

 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Noi nu desfasuram in general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in

 

care sunt luate astfel de decizii.

 

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactați folosind datele de contact prevazute in secțiunea de mai jos

 

Cum sa ne contactați

 

In cazul in care doriți sa aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la adresa privacy@arctic.ro sau puteti sa ne scrieți la urmatoarea adresa a sediului Arctic S.A: Gaesti, str. 13 Decembrie, nr.210, judet Dambovita, Romania.”

 

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter personal, care se regaseste pe pagina web https://www.beko.ro/ sau accesand https://www.beko.ro/politica-de-prelucrare-a-datelor-cu-caracter-personal.