REGULAMENTUL CAMPANIEI

10% EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS LG DIN OFERTA

Perioada de desfasurare:

08 septembrie - 11 septembrie 2019

I.ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei 10% EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS LG DIN OFERTA(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II.DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 08 septembrie 2019 ora 00:00 - 11 septembrie 2019 ora 23:59.

 

III.ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura online, pe site-ul www.flanco.ro.

 

IV.DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza de pe site-ul www.flanco.ro cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII.

 

V.MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala si a beneficia de extra-reducerea de 10% (zece la suta) oferita direct in cosul de cumparaturi suplimentar fata de pretul afisat, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII de pe site-ul www.flanco.ro. Produsele sunt oferite in limita stocului disponibil.

 

Exemplu de calcul: daca valoarea televizorului achizitionat este de 13.299,99 lei (treisprezece mii doua sute nouazeci si noua de lei si nouazeci si noua bani) cu o reducere afisata de 10% (zece la suta),la aceasta din urma se mai adauga o extra-reducere de inca 10% (zece la suta). Cele doua reduceri vor insuma la final 20% (douazeci la suta),respectiv o valoare de 2.659,99 (doua mii sase sute cinzeci si noua de lei si noua bani) din pretul inititial al televizorului. Suma finala achitata de Participant va fi rezultatul diferentei dintre valoarea intiala de 13.299,99 lei a televizorului din care se scade valoarea finala de reducere, adica 2.659,99 lei (doua mii sase sute cinzeci si noua de lei si noua bani),adica suna de 10.640 lei (zece mii sase sute patruzeci).

 

 VI.REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

a.Oferta se acorda doar la achizitia unuia dintre produsele participante in Campanie, mentionate in art. XII;

b.Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate;

c.In cazul returnarii unui produs achizitionat in cadrul Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egala cu suma achitata efectiv de catre participant, respectiv pretul produsului din factura de achizitie.

 

VII.FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

VIII.INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro.

 

IX.PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „10% extra reducere direct in cos la achizitia unui produs LG din oferta”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a.Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

b.Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

X.CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XI.ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

XII.PRODUSELE PARTICIPANTE

 

ID Produs

Produs

127154

ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM LG 49UK6200PLA, A

127155

ULTRA HD 4K SMART TV 126 CM LG 50UK6300MLB, A

127760

SMART TV LED 80 CM LG 32LK610BPLB, A

127157

ULTRA HD 4K SMART TV 151 CM LG 60UK6200PLA, A

135666

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM LG 43UM7450, A

135662

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM LG 43UM7390, A

135671

ULTRA HD 4K SMART TV 124 CM LG 49SM8200, A

136467

ULTRA HD 4K SMART TV 124 CM LG 49UM7100PLB, A

136468

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55UM7100PLB, A+

135681

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55UM7450, A

136471

ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM LG 75UM7110PLB, A

136090

SMART TV LED HD 80 CM LG 32LM630BPLA, A+

135675

ULTRA HD 4K SMART TV 126 CM LG 50UM7450, A

121702

ULTRA HD 4K SMART TV LG 139 CM 55UJ620V, A+

135679

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55SM9010, A+

121700

ULTRA HD 4K SMART TV LG 109 CM 43UJ620V, A

136088

LED GAME TV HD 80 CM LG 32LM550BPLB, A+

135687

OLED ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG OLED65C9PLA, A

135686

OLED ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG OLED55E9PLA, A

135676

ULTRA HD 4K SMART TV 126 CM LG 50UM7600, A

136091

ULTRA HD 4K SMART TV 151 CM LG 60UM7100PLB, A

135682

ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG 65SM8200, A+

135683

ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG 65SM8600, A+

135684

ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG 65SM9010, A+

135685

ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG 65SM9800, A

135663

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM LG 43UM7400, A

135691

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM LG 43UM7500, A

135669

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM LG 43UM7600, A

135672

ULTRA HD 4K SMART TV 124 CM LG 49SM8600, A

135673

ULTRA HD 4K SMART TV 124 CM LG 49SM9000, A+

135677

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55SM8200, A

135678

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55SM8600, A

135680

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55UM7400, A

136469

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55UM7660PLA, A

136619

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG OLED55C9PLA, A

136470

ULTRA HD 4K SMART TV 177 CM LG 70UM7100PLA, A

136092

ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM LG 75UM7600PLB, A

 

 

 

 

FLANCO RETAIL S.A.