REGULAMENTUL CAMPANIEI

10% EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS SONY 4K DIN OFERTA

Perioada de desfasurare:

25 iulie - 03 august 2019

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei 10% EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS SONY 4K DIN OFERTA(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 25 iulie 2019 ora 00:00 - 03 august 2019 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro

 

IV. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII de pe site-ul www.flanco.ro.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII , de pe site-ul www.flanco.ro  pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in 10% extra reducere pe loc, direct in cos, din costul afisat al produslui.

a. Oferta este valabila in perioada 25 iulie 2019 ora 00:00 - 03 august 2019 ora 23:59 la achizitia unui produs Sony 4K, mentionat la articolul XII,comercializat pe site-ul www.flanco.ro. Promotia se ofera in limita stocului disponibil.

b. La achizitia produsului din oferta, Participantul va primi pe loc o reducere de 10% (zece) la suta, direct in cosul de cumparaturi, din valoarea produsului Samsung achizitionat.

c. Exemplu de calcul: daca valoarea televizorului achizitionat este de 13.299,99 lei (treisprezece mii doua sute nouazeci si noua de lei si nouazeci si noua bani),reducerea aplicata va fi 10 (zece) la suta din aceasta. Adica 1.329,00 lei (o mie trei sute douazeci si noua lei). Valoarea finala de plata va fi diferenta dintre pretul initial minus reducerea, adica 11.970,99 lei (unsprezece mii noua sute saptezeci de lei si nouazeci si noua bani).

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

a. Oferta se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII.;

b. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate.

c. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „10% extra reducere direct in cos la achizitia unui produs Sony 4k din oferta”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

b. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

X. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XI. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

XII. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

ID

Denumire Produs

134305

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SONY KD43XG7096, A

134303

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SONY KD43XG7077, A

134411

ULTRA HD 4K ANDROID TV 139 CM SONY KD55XF7596, A

134306

ULTRA HD 4K ANDROID TV 108 CM SONY KD43XG8096, A

134312

ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SONY KD49XG7096, A

134311

ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SONY KD49XG7077, A

134315

ULTRA HD 4K ANDROID TV 123 CM SONY KD49XG8096, A

134332

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM SONY KD55XG7077, A

134330

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM SONY KD55XG7005, A

134308

ULTRA HD 4K ANDROID TV 108 CM SONY KD43XG8396, B

134335

ULTRA HD 4K ANDROID TV 139 CM SONY KD55XG8096, A

134317

ULTRA HD 4K ANDROID TV 123 CM SONY KD49XG8377, A

134319

ULTRA HD 4K ANDROID TV 123 CM SONY KD49XG8396, A

134338

ULTRA HD 4K ANDROID TV 139 CM SONY KD55XG8577, A

134336

ULTRA HD 4K ANDROID TV 139 CM SONY KD55XG8505, A

134324

ULTRA HD 4K ANDROID TV 123 CM SONY KD49XG9005, B

134346

ULTRA HD 4K ANDROID TV 164 CM SONY KD65XG8096, A

134345

ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM SONY KD65XG7096, A

134342

ULTRA HD 4K ANDROID TV 139 CM SONY KD55XG9505, B

134348

ULTRA HD 4K ANDROID TV 164 CM SONY KD65XG8577, A

134347

ULTRA HD 4K ANDROID TV 164 CM SONY KD65XG8505, A

134325

OLED ULTRA HD 4K ANDROID TV 139 CM SONY KD55AG8, B

134471

ULTRA HD 4K ANDROID TV 189 CM SONY KD75XG8096, A

134349

ULTRA HD 4K ANDROID TV 164 CM SONY KD65XG9505, B

134472

ULTRA HD 4K ANDROID TV 189 CM SONY 75XG8596B, A+

134327

OLED ULTRA HD 4K ANDROID TV 139 CM SONY KD55AG9, B

134344

OLED ULTRA HD 4K ANDROID TV 164 CM SONY KD65AG8, B

134473

ULTRA HD 4K ANDROID TV 189 CM SONY KD75XG9505, B

134350

ULTRA HD 4K ANDROID TV 215 CM SONY KD85XG8596, A

134470

OLED ULTRA HD 4K ANDROID TV 164 CM SONY KD65AG9, B

134474

OLED ULTRA HD 4K ANDROID TV 195 CM SONY KD77AG9, A

 

FLANCO RETAIL S.A.