O F E R T A

"15 de rate fara dobanda”

Perioada de valabilitate: 01.11.2017-30.11.2017

T E R M E N E  S I   C O N D I T I I 

 

 

Art. 1. Organizatorii campaniei:

Campania "15 RATE FARA DOBANDA ” (numita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de:

FLANCO RETAIL S.A. (“Flanco”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -23, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 5, Voluntari, judetul Ilfov,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793.

 

Art. 2. Durata campaniei. Locul de desfasurare

2.1. Campania se va desfasura in perioada 01.11.2017-30.11.2017 (inclusiv). Oferta este valabila in reteaua magazinelor Flanco.  

 

Art. 3. Conditiile campaniei:

3.1. Produsul de creditare ”15 RATE FARA DOBANDA ” este oferit de Cetelem cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)  la achizitia produselor: enumerate in Anexa 1, din reteaua magazinelor Flanco, este oferit de Cetelem cu respectarea urmatoarelor conditii:

b)   Beneficiarii Produsului financiar ” 15 RATE FARA DOBANDA” (participantii la prezenta Campanie) vor fi cei care vor achizitiona produsele conform Art. 3.1 din reteaua  magazinelor Flanco in limita stocului disponibil, si care indeplinesc urmatoarele criterii:

c )   sunt clienti ai magazinelor FLANCO care incheie in perioada 01.11.2017-30.11.2017 (inclusiv) cu  CETELEM un contract de credit avand ca obiect acordarea unei Linii de credit cu card de credit atasat si efectueaza la data aprobarii Liniei de credit o Tranzactie ON-US in rate fixe, avand ca destinatie achizitionarea de produse mentionate la Art. 3.1. pct. a,  de la orice magazin  FLANCO din tara.    

d) Contractul de Credit/documentatia aferenta tranzactiilor efectuate ulterior aprobarii Liniei de credit, se va incheia in perioada 01.11.2017-30.11.2017 (inclusiv) cu respectarea criteriilor de mai sus din prezentul Regulament;  

e) Produsul de creditare ”15 RATE FARA DOBANDA”acordat beneficiarilor indicati la lit a) de mai sus este valabil in perioada Ofertei doar pentru produsele comercializate de magazinele Flanco din tara in limita stocului disponibil

f) Valoarea tranzactiei pentru achizitia produselor de la Flanco care va fi achitata prin intermediului produsului de creditare oferit de Cetelem ”15 RATE FARA DOBANDA”in conditiile prezentului Regulament trebuie sa fie de minim 2.000( douamii) RON

e) Beneficiarii Campaniei pot beneficia si de alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la card de fidelitate, card cadou). 

3.2. Exemplu de calcul reprezentativ:

Pentru o tranzactie in rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atasat in valoare de 4.500 lei efectuata la data aprobarii Liniei de credit si rambursata in 24 luni, rata lunara fixa este de 192.5 lei,  dobanda fixa aplicata la sold este 0%, DAE 2,56%, valoare totala platibila 4.620 lei. Comision de administrare card: 5 lei pe luna. Credit oferit de Cetelem IFN SA, str.Clucerului nr.78-80, sector 1, Bucuresti, J40/13611/2002, CUI 15104905. Oferta valabila in perioada 01.11.2017 – 30.11.2017

 

Art. 4. Produse Flanco participante la Campanie

4.1. La aceasta Oferta participa produsele enumerate in Anexa 1, in magazinele Flanco din tara, care se achizitioneaza avand ca modalitate de plata produsul de creditare ”15 RATE FARA DOBANDA  ”acordat de Cetelem.

 

Art. 5. Litigii

5.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Beneficiarii Campaniei se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

5.2. Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de orice natura in legatura cu aceasta Campanie.

 

Art. 6. Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare

6.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda.

 

Art. 7. Modificarea prezentului regulament / intreruperea Campaniei

7.1. Organizatorii isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica sau prelungi  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea in magazinele Flanco din tara  si pe site-ul web www.flanco.ro

7.2. Organizatorii pot intrerupe definitiv Campania doar in cazul producerii unui eveniment de forta majora sau in cazul imposibilitatii, din motive independente de vointa lor, de a o continua.

 

Art. 8. Prelucrarea datelor personale

8.1. Participarea la aceasta Campanie prezuma cunoasterea prezentului Regulament si acordul Participantului/Beneficiarului fata de clauzele acestuia.

8.2. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant/Beneficiar ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de oricare dintre Organizatori in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

8.3. Prin participarea la Campanie, Participantii/Beneficiarii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizatori sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor oferte/aplicatii similare, marketing direct, etc.

8.4. Tuturor Participantilor/Beneficiarilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

8.5. Fiecare Participant/Beneficiar are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Flanco trimitand o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -23, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 5, judetul Ilfov.

 

Art. 9. Regulamentul Campaniei

9.1. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

9.2. Modul in care aceasta Campanie se organizeaza si se desfasoara reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorilor.

9.3. Regulamentul de participare la Campanie este disponibil pe toata durata desfasurarii Campaniei, in mod gratuit, oricarui solicitant, in cadrul magazinelor Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro.

9.4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a face publice informatiile privind si orice alte date pe care le considera necesare in legatura cu aceasta Campanei pe site-ul www.flanco.ro .

 

Organizatori:

S.C. FLANCO RETAIL S.A.