O F E R T A

"15 de rate fara dobanda”

Perioada de valabilitate: 18.11.2016 – 20.11.2016 

T E R M E N E  S I   C O N D I T I I 

 

 

Art. 1. Organizatorii campaniei:

Campania "15 RATE FARA DOBANDA ” pe pos Cetelem  (numita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de:

FLANCO RETAIL S.A. (denumita in cele ce urmeaza “Flanco”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -23, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 3, Voluntari, judetul Ilfov,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, reprezentata legal prin Director General – Dl. Dragos Sirbu

 

Art. 2. Durata campaniei. Locul de desfasurare

2.1. Campania se va desfasura in perioada 18.11.2016 – 20.11.2016 (inclusiv). Oferta este valabila in magazinele Flanco cu alegerea metodei de plata prin card Cetelem la pos Cetelem si pe www.flanco.ro cu alegere metoda de plata”card Cetelem”

 

Art. 3. Conditiile campaniei:

3.1. Produsul de creditare ”15 RATE FARA DOBANDA ” este oferit de Cetelem cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)  la achizitia oricarui produs existent in magazinele Flanco si pe www.flanco.ro 

b) Beneficiarii tranzactiei cu card de cumparaturi in ” 15 RATE FARA DOBANDA” (participantii la prezenta Campanie) vor fi cei care vor achizitiona produsele din magazinele Flanco si de pewww.flanco.ro in limita stocului disponibil, si care sunt posesori ai cardului de cumparaturi Cetelem si  indeplinesc urmatoarele criterii:

- sunt titulari ai cardului de cumparaturi  Cetelem

- in perioada 18.11.2016 -20.11.2016 achizitioneaza produse in limita stocului disponibil din magazinele Flanco si de pe www.flanco.ro in valoare minima de 1000 ( una mie) ron

- efectueaza plata la pos Cetelem in magazinele Flanco, sau pe www.flanco.ro aleg ca metoda de plata, plata cu card de cumparaturi  Cetelem 

g) Valoarea minima a tranzactiei pentru achizitia produselor din magazinele  Flanco si de pe www.flanco.ro  care va fi achitata prin intermediului cardului de credit  oferit de Cetelem ”15 RATE FARA DOBANDA”in conditiile prezentului Regulament trebuie sa fie de minim 1000( o mie) RON

e) Beneficiarii Campaniei pot beneficia si de alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la card de fidelitate, card cadou). 

3.2. Exemplu de calcul reprezentativ:

Pentru o tranzactie in rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atasat in valoare de 20.000 lei efectuata la data aprobarii Liniei de credit si rambursata in 15 luni, rata lunara fixa este de 1.338,34 lei,  dobanda fixa aplicata la sold este 0%, DAE 0,55%, valoare totala platibila 20.075 lei. Comision de administrare card: 5 lei pe luna. Promotia este disponibila pentru cumparaturi in valoare de minim 1.000( o mie lei )  lei. Credit oferit de Cetelem IFN SA, str.Clucerului nr.78-80, sector 1, Bucuresti, J40/13611/2002, CUI 15104905. Oferta valabila in perioada 18.11.2016 – 20.11.2016


Art. 4. Produse Flanco participante la Campanie

4.1. La aceasta Oferta participa  toate produsele existente in magazinele Flanco si  pe www.flanco.ro care se achizitioneaza avand ca modalitate de plata, plata cu card Cetelem ”15 RATE FARA DOBANDA  ”acordat de Cetelem.

 

Art. 5. Litigii

5.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Beneficiarii Campaniei se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

5.2. Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de orice natura in legatura cu aceasta Campanie.

 

Art. 6. Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare

6.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda.

 

Art. 7. Modificarea prezentului regulament / intreruperea Campaniei

7.1. Organizatorii isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica sau prelungi  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea pe site-ul web www.flanco.ro si in magazine

7.2. Organizatorii pot intrerupe definitiv Campania in cazul producerii unui eveniment de forta majora sau in cazul imposibilitatii, din motive independente de vointa lor, de a o continua.

 

Art. 8. Prelucrarea datelor personale

8.1. Participarea la aceasta Campanie prezuma cunoasterea prezentului Regulament si acordul Participantului/Beneficiarului fata de clauzele acestuia.

8.2. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant/Beneficiar ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de oricare dintre Organizatori in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

8.3. Prin participarea la Campanie, Participantii/Beneficiarii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizatori sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor oferte/aplicatii similare, marketing direct, etc.

8.4. Tuturor Participantilor/Beneficiarilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

8.5. Fiecare Participant/Beneficiar are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Flanco trimitand o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -23, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 53, judetul Ilfov.

 

Art. 9. Regulamentul Campaniei

9.1. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

9.2. Modul in care aceasta Campanie se organizeaza si se desfasoara reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorilor.

9.3. Regulamentul de participare la Campanie este disponibil pe toata durata desfasurarii Campaniei, in mod gratuit, oricarui solicitant, in cadrul magazinelor Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro.

9.4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a face publice informatiile privind si orice alte date pe care le considera necesare in legatura cu aceasta Campanei pe site-ul www.flanco.ro .

 

Organizatori:

S.C. FLANCO RETAIL S.A.