Regulamentul campaniei

18 RATE FARA DOBANDA

cu cardurile de credit Bancpost

la Flanco

 

 

1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI

1.1Campania “18 rate fara dobanda” adresata cardurilor de credit emise de catre Bancpost si denumit in continuare “Campania” este organizata si desfasurata de catre Bancpost S.A., (denumit in continuare Organizator),cu sediul central in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 6A, sector 2, Bucuresti., inregistrată la Registrul Comertului sub nr. RO 404416, cod unic de inregistrare J/40/9052/1991, atribut fiscal R, avand numar de Operator de date cu caracter personal 1826.

Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ale carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. 

1.2. Detinatorii cardurilor de credit Bancpost, sunt inscrisi automat in campania de 18 rate fara dobanda in conditiile prevăzute de prezentul Regulament. Prin efectuarea de tranzactii in cadrul Campaniei, participantii isi asuma obligatia de a respecta conditiile prezentului regulament.

 

 

2. LOCUL DE DESFASURARE, DURATA PROGRAMULUI

Campania “18 rate fara dobanda” se desfasoara in:

Perioada campaniei se desfasoara in perioada 30 Septembrie – 17 Octombrie 2016. Organizatorul isi rezerva dreptul sa decida in orice moment incetarea Programului, decizie ce va fi comunicată detinatorilor de carduri de credit.

 

 

3. PARTICIPANTII si MECANISMUL PROGRAMULUI

Posesorii care utilizeaza cardul de credit Bancpost in :

3.1. magazinele Flanco: prin plata in 18 rate fara dobanda cu cardurile de credit Bancpost VISA (Electron, Classic si Gold),American Express (Green, Gold) si WIZZ Bancpost efectuate la POS-urile Bancpost.

3.2. pe site-ul www.flanco.ropentru cumparaturi cu plata integrala cu cardurile de credit Bancpost VISA (Electron, Classic si Gold) si WIZZ Bancpost cu valori mai mari de 200 LEI, vor beneficia automat de impartirea tranzactiei in 18 rate fara dobanda.

 

4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

4.1. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

(I) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;

(II) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

(III) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

(IV) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(V) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

(VI) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

4.2. Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

 

 

5. DIVERSE

5.1. Eventualele litigii intre Bancpost S.A. si participantii in Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

5.2. Organizatorul campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa publicarea acesteia pe site-ul www.bancpost.ro.

 

S.C. Bancpost S.A.