O F E R T A    

"20 de rate fara dobanda”    

Perioada de valabilitate: 02.10.2019-31.10.2019

T E R M E N E   S I   C O N D I T I I       

Art. 1. Organizatorii campaniei:    

Campania "20 RATE FARA DOBANDA” (numita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de:    

FLANCO RETAIL S.A. (“Flanco”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -25, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 5, Voluntari, judetul Ilfov,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793.   

 

 Art. 2. Durata campaniei. Locul de desfasurare     

2.1. Campania se va desfasura in perioada 02.10.2019-31.10.2019 (inclusiv). Oferta este valabila pentru achizitia, din retaua de magazine fizice Flanco si de pe site-ul www.flanco.ro, exclusiv pentru produsele electrocasnice mari Whirlpool si Hotpoint, insotite de accesorii, extra-garantie si serviciul de instalare.

 

 Art. 3. Conditiile campaniei:    

3.1. Produsul de creditare ”20 RATE FARA DOBANDA” este oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti, cu respectarea urmatoarelor conditii:    

a)    la achizitia exclusiva pentru produsele electrocasnice mari Whirlpool si Hotpoint, insotite de accesorii, extra-garantie si serviciul de instalare.

b)   Beneficiarii Produsului financiar ” 20 RATE FARA DOBANDA” (participantii la prezenta Campanie) vor fi cei care vor achizitiona produsele conform Art. 3.1.a., 3.1.b din magazinul reteaua de magazine fizice Flanco si de pe site www.flanco.ro, in limita stocului disponibil, si care indeplinesc urmatoarele criterii.

c)    Incheie in perioada 02.10.2019-31.10.2019 (inclusiv) cu BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti un contract de credit avand ca obiect acordarea unei Linii de credit cu card de credit atasat / contract credit clasic  si efectueaza la data aprobarii Liniei de credit o Tranzactie ON-US in rate fixe / cumparatura credit, avand ca destinatie achizitionarea de produse mentionate la Art. 3.1. pct. a, 3.1.pct. b din magazinele Flanco si de pe site-ul www.flanco.ro.   

d)   Beneficiarii Produsului financiar ” 20 RATE FARA DOBANDA” (participantii la prezenta Campanie) vor fi cei care pentru a achizitiona  produsele conform Art. 3.1.a,3.1.b din reteau de magazine fizice Flanco si de pe site-ul www.flanco.ro,aleg ca metoda de plata “plata prin intermediul Credit BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti”.    

e)    Contractul de Credit/documentatia aferenta tranzactiilor efectuate ulterior aprobarii Liniei de credit, se va incheia in perioada    

02.10.2019-31.10.2019 (inclusiv),cu respectarea criteriilor de mai sus din prezentul Regulament;      

f)     Produsul de creditare ”20 RATE FARA DOBANDA”acordat beneficiarilor indicati la lit a) si b) de mai sus este valabil in perioada Ofertei doar pentru produsele mentionate la Art. 3.1. pct.a si Art. 3.1. pct. bin limita stocului disponibil;     

g)    Valoarea totala a tranzactiei pentru achizitia produselor de la Flanco care va fi achitata prin intermediului produsului de creditare oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti ”20 RATE FARA DOBANDA”in conditiile prezentului Regulament trebuie sa fie de minim 1,000 (o mie) RON;    

h)   Beneficiarii Campaniei pot beneficia si de alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la card de fidelitate, card cadou).  

   

3.2. Exemplu de calcul reprezentativ:    

Pentru o tranzactie in rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atasat in valoare de 5,000 lei efectuata la data aprobarii Liniei de credit si rambursata in 20 luni, rata lunara fixa este de 255 lei, dobanda fixa aplicata la sold este 0%, DAE 2.30%, valoare totala platibila 5,100 lei. Comision de administrare card: 5 lei pe luna. Promotia este disponibila pentru cumparaturi marca Whirlpool si Hotpointin in valoare de minim 1000 lei. Oferta valabila in perioada 01 - 31.10.2019.

Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, str. Clucerului nr. 78-80, sector 1, Bucuresti, Romania, J40/20815/2017, CUI 38627806.   

 

 Art. 4. Produse Flanco participante la Campanie     

4.1. La aceasta Oferta participa produsele mentionate la art 3.1.a, 3.1.b  existente in reteaua de magazine fizice Flanco care au ca modalitate de plata produsul de creditare ”20 RATE FARA DOBANDA  ”acordat de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti. 

  

 Art. 5. Regulament

Participantii sunt de acord cu si se obliga sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe toata durata desfasurarii in Site.

 

Art. 6. Forta majora 

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intârzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 Art. 7. Intrerupere, modificare, suspendare si incetare     

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisarea pe Site.

 

 Art. 8. Protectia datelor personale

Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. b (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD si legislatia nationala de implementare.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are urmatoarele drepturi, in conformitate cu  prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din Site sunt disponibile la https://www.flanco.ro/prelucrareadatelor-personale.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

  1. prin e-mail la adresa data.protection@flanco.ro;

b. prin posta sau curier la adresa de corespondenta Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, etaj 1, Bucuresti, sector 6, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Flanco”.

 

Art. 9. Contestatii     

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea notificarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa ori trimisa la sediul sau la adresa de corespondenta a Organizatorului, in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la sesizare. Orice notificare in acest sens depusa dupa trecerea respectivului termen nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

Art.10. Alte prevederi     

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

 

S.C. FLANCO RETAIL S.A.