O F E R T A

"24 de rate fara dobanda”

Perioada de valabilitate: 03.04.2019-04.05.2019

T E R M E N E  S I   C O N D I T I I


Art. 1. Organizatorii campaniei:

Campania "24 RATE FARA DOBANDA ” (numita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de:

FLANCO RETAIL S.A. (“Flanco”),cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.


 Art. 2. Durata campaniei. Locul de desfasurare

2.1. Campania se va desfasura in perioada 03.04.2019-04.05.2019 (inclusiv). Oferta este valabila pentru achizitiile din retaua de magazine fizice Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro.

 

Art. 3. Conditiile campaniei:

3.1. Produsul de creditare ”24 RATE FARA DOBANDA ” este oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)  la achizitia exclusiva a Telefonanelor HUAWEI P30 si P30 PRO ce poate fi insotit de accesorii, extra-garantie si asigurare.

b)  Beneficiarii Produsului financiar ” 24 RATE FARA DOBANDA” (participantii la prezenta Campanie) vor fi cei care vor achizitiona produsele conform Art. 3.1.a. din magazinul reteaua de magazine fizice Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro,  in limita stocului disponibil, si care indeplinesc urmatoarele criterii:

i)  Incheie in perioada 03.04.2019-04.05.2019 (inclusiv) cu  BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti un contract de credit avand ca obiect acordarea unei Linii de credit cu card de credit atasat / contract credit clasic  si efectueaza la data aprobarii Liniei de credit o Tranzactie ON-US in rate fixe / cumparatura credit, avand ca destinatie achizitionarea de produse mentionate la Art. 3.1. pct. a,  din magazinele Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro.

ii) Beneficiarii Produsului financiar ” 24 RATE FARA DOBANDA” (participantii la prezenta Campanie) vor fi cei care pentru a achizitiona  produsele conform Art. 3.1.a din reteaua de magazine fizice Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro, aleg ca metoda de plata “plata prin intermediul Credit BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti”.

iii) Contractul de Credit/documentatia aferenta tranzactiilor efectuate ulterior aprobarii Liniei de credit, se va incheia in perioada 03.04.2019-04.05.2019 (inclusiv),cu respectarea criteriilor de mai sus din prezentul Regulament;  

iiii) Produsul de creditare ”24 RATE FARA DOBANDA”acordat beneficiarilor indicati la lit a) de mai sus este valabil in perioada Ofertei doar pentru produsele mentionate la Art. 3.1. pct. a, in limita stocului disponibil; 

iiiii) Valoarea totala a tranzactiei pentru achizitia produselor de la Flanco care va fi achitata prin intermediului produsului de creditare oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti ”24 RATE FARA DOBANDA” in conditiile prezentului Regulament trebuie sa fie de minim 3,200 (trei mii doua sute) RON;

c) Beneficiarii Campaniei pot beneficia si de alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la card de fidelitate, card cadou). 

3.2. Exemplu de calcul reprezentativ:

Exemplul de calcul: Pentru o tranzactie in rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atasat in valoare de 3.200 lei efectuata la data aprobarii Liniei de Credit si rambursata in 24 luni, rata lunara fixa este de 138,30 lei, dobanda fixa aplicata la sold este 0%, DAE 3,59% valoare totala platibila 3.319,20 lei. Comision administrare Linie de Credit: 5 lei/luna. Oferta este disponibila pentru cumparaturi in valoare de minim 3.200 lei. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, str. Clucerului,nr.78-80, sector 1, Bucuresti, J40/20815/2017, CUI 38627806. Campania este valabila in perioada 03.04.2019-04.05.2019.

 

Art. 4. Produse Flanco participante la Campanie

4.1. La aceasta Oferta participa  produsele mentionate la art 3.1.a  existente in reteaua de magazine fizice Flanco  si pe site-ul web www.flanco.ro care au ca modalitate de plata produsul de creditare ”24 RATE FARA DOBANDA  ”acordat de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti.

 

Art. 5. Litigii

5.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Beneficiarii Campaniei se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

5.2. Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de orice natura in legatura cu aceasta Campanie. 


Art. 6. Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare

6.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda.


Art. 7. Modificarea prezentului regulament / intreruperea Campaniei 

7.1. Organizatorii isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica sau prelungi  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea pe site-ul web www.flanco.ro

7.2. Organizatorii pot intrerupe definitiv Campania doar in cazul producerii unui eveniment de forta majora sau in cazul imposibilitatii, din motive independente de vointa lor, de a o continua.

 

Art. 8. Prelucrarea datelor personale 

8.1. Participarea la aceasta Campanie prezuma cunoasterea prezentului Regulament si acordul Participantului/Beneficiarului fata de clauzele acestuia.

8.2. Prin participarea la aceasta Campanie Participantiisunt de accord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) a fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei "24 de rate fara dobanda”

8.3. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera ciculatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

  1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro
  2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.


Art. 9. Regulamentul Campaniei 

9.1. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

9.2. Modul in care aceasta Campanie se organizeaza si se desfasoara reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorilor.

9.3. Regulamentul de participare la Campanie este disponibil pe toata durata desfasurarii Campaniei, in mod gratuit, oricarui solicitant, in cadrul magazinelor Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro.

9.4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a face publice informatiile privind si orice alte date pe care le considera necesare in legatura cu aceasta Campanei pe site-ul www.flanco.ro. 


Art.10. Alte prevederi

10.1. Pentru articole si pachete promotionale, toate produsele si/sau serviciile incluse trebuie returnate impreuna. Daca un serviciu inclus in promotie si/sau pachet a fost utilizat (de exemplu un cod promotional) sau daca promotia si/sau pachetul include un articol nerambursabil, valoarea integrala de vanzare a acelui serviciu si/sau articol nerambursabil va fi dedusa din valoarea rambursata. Cand un pachet este cumparat si doar o parte din el este returnata, reducerea pentru pachet este pierduta si, din valoarea rambursata, va fi dedusa si reducerea acordata pentru achizitionarea pachetului. In cazul returnarii unui produs achizitionat cu utilizarea reducerii, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului de pe factura de achizitie a produsului minus valoarea reducerii. Orice cumparator care opteaza pentru returnarea produsului achizitionat din magazinele Flanco se presupune ca a citit, inteles si acceptat prezentele termene si conditii;

10.2. In cazul returnarii unui produs achizitionat cu utilizarea unui voucher/ cu reducere, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului de pe factura de achizitie a produsului minus valoarea voucherului / a reducerii

 

Organizatori:

S.C. FLANCO RETAIL S.A.