REGULAMENT

privind desfasurarea campaniei

"Credit in 24 de rate fara dobanda”

in magazinul online flanco.ro

in perioada 20.09.2019 – 15.10.2019

 

I. Organizator

Campania "Credit in 24 rate fara dobanda” (numita in cele ce urmeaza ”Campania”) este organizata de Flanco Retail S.A. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etajul 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare RO27698631, reprezentata prin dl. Dragos Sirbu, in calitate de Director General.


II. Durata

Campania se va desfasura in perioada 20 septembrie 2019 ora 00:00 – 15.10.2019 ora 23:59.


III. Arie desfasurare

Campania are loc exclusiv online, in magazinul flanco.ro (denumit in continuare ”Site”).


IV. Drept de participare

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 18 ani (numita in continuare ”Participant”) care doreste sa cumpere din Site unul din produsele mentionate in cadrul punctului 1 din capitolul 5.


V. Mecanism de participare

Campania ”Credit in 24 rate fara dobanda” se desfasoara prin intermediul unui produs financiar BT Direct, cu respectarea urmatoarelor conditii:

1) cumpararea de pe Site a urmatoarelor produse, oferite spre vanzare de Organizator in limita stocului disponibil:

-smartphone iPhone 11;

-smartphone iPhone 11 Pro;

-smartphone iPhone 11 Pro Max;

-smartwatch Apple Watch seria 5;

-tableta iPad (noul model 2019).

2) participantilor care doresc sa cumpere produsele mentionate la punctul 1 si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: 

2.1 aleg ca metoda de plata in cosul de cumparaturi din Site ”Plata prin credit BT Direct”;

2.2 incheie in perioada 20.09.2019 – 15.10.2019 (inclusiv) cu BT Direct un contract de credit avand ca obiect acordarea unei Linii de Credit cu card de credit atasat sau a unui contract de credit clasic si efectueaza la data aprobarii Liniei de Credit o Tranzactie ON-US in rate fixe sau o achizitie prin credit, avand ca destinatie cumpararea de produse mentionate la punctul 1.

Exemplu de calcul reprezentativ: 

Pentru o tranzactie de 6.000 lei, rambursabila in 24 rate lunare vor fi aplicabile urmatoarele costuri: dobanda 0%, comision lunar de administrare credit 4,5 lei si comision de emitere card de 30 lei; DAE 2,22 %, calculata pe o perioada de 24 luni la valoarea de 6.000 lei. Rata lunara pentru aceasta tranzactie va fi de 254,50 lei, suma totala de restituit fiind de 6.138 lei. Pentru alte tranzactii efectuate cu cardul Direct MasterCard vor fi aplicabile costurile de finantare specificate in contractul de credit aferent cardului.

Valoarea tranzactiei pentru cumpararea produselor mentionate la punctul 1 si care va fi achitata prin intermediului produsului de creditare oferit de BT Direct in conditiile prezentului regulament trebuie sa fie de cel putin 1.500 (unamiecincisute) lei.

Participantii pot beneficia si de alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la carduri cadou sau vouchere valorice).  


VI. Regulament

Participantii sunt de acord cu si se obliga sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe toata durata desfasurarii in Site.


VII. Forta majora

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.


VIII. Intrerupere, modificare, suspendare si incetare

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisarea pe Site.


IX. Protectia datelor personale

Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. b (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD si legislatia nationala de implementare.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are urmatoarele drepturi, in conformitate cu  prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din Site sunt disponibile la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

a. prin e-mail la adresa data.protection@flanco.ro;

b. prin posta sau curier la adresa de corespondenta Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, etaj 1, Bucuresti, sector 6, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Flanco”.


X. Contestatii

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea notificarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa ori trimisa la sediul sau la adresa de corespondenta a Organizatorului, in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la sesizare. Orice notificare in acest sens depusa dupa trecerea respectivului termen nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.


XI. Alte reglementari

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

Flanco Retail S.A.