Regulamentul oficial Campanie promotionala

„5 ani garantie Aparate de aer conditionat HEINNER"

26 Iulie 2018 – 31 August 20181. Organizatorul:

Organizatorul campaniei promotionale "5 ani garantie Aparate de aer conditionat HEINNER” este NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Marcel Iancu nr. 3-5, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14309/2012, cod fiscal nr. RO15056387, cont RO91RZBR0000060014788636 deschis la Raiffeisen Bank SA, reprezentata prin dl. Andrei Militaru –Administrator, denumita in continuare organizator/NOD.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promotionala, cumparatorii accepta integral prevederile prezentului regulament. Pe parcursul derularii campaniei, NOD isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarile urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul website-ului www.heinner.ro. Anexele sau actele aditionale fac parte integranta din prezentul Regulament.


2. Dreptul de participare:

La campania promotionala "5 ani garantie Aparate de aer conditionat HEINNER" are dreptul sa participe orice cumparator de produs sub marca HEINNER (client final),persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania, cu varsta peste 18 ani, implinita pana la data de 26 Iulie 2018.

Un cumparator poate participa la aceasta promotie cu oricate produse achizitionate pe durata si in aria de desfasurare a promotiei, cu conditia ca produsul/ele achizitionat/e sa fie importat/e de catre NOD.

La prezenta Campanie, nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.


3. Durata promotiei si aria de desfasurare:

Campania promotionala "5 ani garantie Aparate de aer conditionat HEINNER " se va desfasura in perioada 26 Iulie 2018 – 31 August 2018, pe teritoriul Romaniei, in magazinele si pe website-urile distribuitorilor care comercializeaza aparate de aer conditionat HEINNER. Acordarea garantiei extinse se face numai pentru produsele cumparate in acest interval de timp. Inregistrarea si revendicarea garantiei extinse se pot face in perioada 26 Iulie 2018 – 31 August 2018 pe site-ul http://www.heinner.ro – Promotie Heinner 5 ani garantie Aparate de aer conditionat sau telefonic, la numarul +40 21 211 18 56, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data achizitiei produselor, inscrisa pe factura. Orice revendicare a garantiei extinse care nu se incadreaza concomitent in aceste conditii nu va fi luata in considerare de catre organizator.


4. Produse participante:

In aceasta promotie sunt eligibile toate aparatele de aer conditionat sub marca HEINNER, achizitionate numai in aceasta perioada si in conditiile de mai sus, avand urmatoarele coduri: HAC-CR09WHN, HAC-CR12WHN, HAC-CR18WHN, HAC-CR24WHN, HAC-MR09DBL, HAC-MR12DBL, HAC-CO12WFN-WH, HAC-CO12WFN-BK, HAC-CO12WFN-RD, HAC-CO12WFN-SL, HAC-12OWF-BK, HAC-12OWF-GD, HAC-18OWF-BK.

 

5. Mecanismul campaniei promotionale:

Pentru a participa la aceasta promotie, cumparatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 26 Iulie 2018 – 31 August 2018 produsele mentionate la articolul 4 al prezentului regulament si apoi sa inscrie datele personale si ale produsului achizitionat pe formularul online aflat la adresa www.heinner.ro– Promotie Heinner 5 ani garantie Aparat de aer conditionat.

ln cazul in care nu au posibilitatea sa completeze formularul online, cumparatorii pot suna la numarul de telefon +40 21 211 18 56, pentru inregistrare.

Garantia extinsa se obtine automat prin completarea formularului la adresa online  www.heinner.ro – Promotie Heinner 5 ani garantie Aparate de aer conditionat  sau sunand la numarul de telefon +40 21 211 18 56, prin obtinerea unui numar unic de inregistrare. Participantul la promotie are obligatia sa noteze numarul unic de inregistrare pe certificatul standard de garantie. Dupa inscrierea datelor personale si referitoare la achizitie, participantii vor primi numarul unic de inregistrare care reprezinta garantia extinsa de 5 ani calculata de la data achizitiei.


6. Responsabilitate:

Organizatorul campaniei va acorda garantia extinsa in conformitate cu prevederile prezentului regulament si in conditiile generale de garantie descrise in certificatul de garantie legala de 3 ani, primit de cumparator impreuna cu factura produsului. Prevederile regulamentului si conditiile generale de garantie trebuie respectate de cumparator integral pentru a beneficia de garantia extinsa pe intreaga perioada de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale si de achizitie telefonic sau online, participantii isi exprima acordul cu  prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil pentru inregistrarea defectoasa sau pentru neindeplinirea integrala de catre cumparator a conditiilor de participare in promotie.


7. Prelucrarea datelor personale ale participantilor persoane fizice

Prin inscrierea in campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si cu faptul ca datele lor personale, precum nume, prenume, adresa mail si numar de telefon, sa fie prelucrate. Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale, refuzul dvs. determinand  insa imposibilitatea participarii la aceasta promotie.

Inregistrarea participantilor la campanie constitutie scopul pentru care sunt solicitate date cu caracter personal din partea cumparatorilor produselor listate in Regulament. 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului General privind Protectia datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”)  , urmatoarele drepturi:  dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi uitat, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

In intelesul RGDP , principalele drepturi mai sus mentionate, apartinand persoanelor vizate, au urmatorul continut:

  • Dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de RGDP;
  • Dreptul la acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in conditiile legii , confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la adresa Network One Distribution SRL din Str. Marcel Iancu nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, , compania Network One Distribution SRL va confirma ca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
  • Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)            dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)          dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii)        realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) sau ii)

  • Dreptul la opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
  • Dreptul de a fi uitat : Persoana vizata are dreptul de a cere stergerea datelor sale personale din bazele de date ale Organizatorului, dar renunta in acest fel la obtinerea garantiei extinse.
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – potrivit careia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:

i)                    dupa caz, retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspect ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea sau comportamentul sau alte asemenea aspect;

ii)                   reevaluarea oricarei deciziii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. i)

  • Dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, fara a aduce atingere dreptului de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit , precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Operator catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Datele personale ale participantului sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii campaniei, validarii, atribuirii garantiei extinse. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

Prin comunicarea datelor persoanale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii campaniei, pentru acordarea garantiilor extinse, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege organizatorului.

Datele cu caracter personal vor fi stocate de Organizator in calitate de Operator, atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia, pe durata garantiei extinse, cat si conform legislatiei fiscale si de arhivare.

Tuturor participantilor la aceasta Campanie le sunt respectate drepturile prevazute in RGPD.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa str. Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, mentionand pe plic “Campania promotionala 5 ani garantie aer conditionat Heinner”

 

8. Temeiul legal si Litigii

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018

In cazul unor potentiale conflicte aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul organizatorului.


9. Intreruperea campaniei promotionale:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei promotionale ulterior datei de 26 Iulie 2018, dar nu inainte de a informa publicul in cazul in care, din motive obiective si independente de vointa si controlul organizatorului, continuarea campaniei promotionale nu ar mai fi posibila. Intr-un astfel de caz, organizatorul se obliga sa faca mentiunile de informare publica pe site- ul www.heinner.ro in toata perioada de valabilitate.

 

Organizator: Network One Distribution SRL

Administrator: Andrei Militaru