REGULAMENTUL

"Arctic 5 ani garantie"

 

 

1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale este Societatea ARCTIC S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Orasul Gaesti, strada 13 Decembrie numarul 210, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub numarul J15/253/09.01.1991, Cod Unic de Inregistrare 933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Nihat Bayız prin mandatar Gabriela Geana.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.arctic.ro/extragarantie , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

2. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se va desfasura prin retelele nationale de magazine care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Arctic, precizate la Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania va incepe la data de 01 Februarie 2017, ora 00:00:00 si se va incheia la data de 31 Ianuarie 2019, ora 23:59:59, inclusiv. Oricarui produs electrocasnic marca Arctic vandut dupa data de 31 Ianuarie 2019, ora  24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

3.2. In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca perioada Campaniei Promotionale, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.arctic.ro/extragarantie, prin afisare la punctele de desfasurare a Campaniei Promotionale si prin actualizarea prezentului Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala  "Arctic 5 ani garantie" este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele electrocasnice participante la Campanie, comercializate prin retelele nationale de magazine. In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor electrocasnice  in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine. Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 5, neexistand  o limitare a numarului de produse sau de participari.

 

5. PRODUSE PARTICIPANTE

Dispozitiile prezentului Regulament se aplica urmatoarelor categorii de produse electrocasnice marca Arctic: aparate frigorifice (exceptie subcategoria de vitrine frigorifice),plite si cuptoare incorporabile, masini de spalata vase, masini de spalat rufe (exceptie masinile semiautomate cu incarcare verticala WTT75, WTT85, WTT100),cuptoare electrice, comercializate in perioada de valabilitate a Campaniei.

 

Prezentul Regulament nu se aplica produselor resigilate, indiferent de categoria din care acestea fac parte.

 

6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumparatorul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Arctic aflate in Campanie, conform Sectiunii 5, din retelele nationale de magazine care comercializeaza aceste produse. La achizitionare, produsul electrocasnic marca Arctic va fi insotit de Certificat de garantie original acordat pentru o perioada de 3 (trei) ani.

In vederea obtinerii extragarantiei de 2 (doi) ani, sub forma “Certificat 5 ani garantie” (prevazut in Anexa 2 la Regulament),cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze printr-unul din urmatoarele mijloace:

-pe platforma on-line www.arctic.ro/extragarantie prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 1). Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare: ”Produsul a fost inregistrat cu succes. Pentru a accesa certificatul de garantie te rugam sa accesezi urmatorul link: ”. In link-ul mentionat in mesaj se va regasi Certificatul 5 ani garantie cu numar de inregistrare si data la care a fost inregistrat) conform modelului prezentat in Anexa 2);

-prin telefon la Call Center, apeland *9010 (tarif standard in retelele nationale) oferind informatiile solicitate de operator, cuprinse in Formularul de inregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon;

-prin e-mail transmis catre adresa service@arctic.ro, cuprinzand urmatoarele date din Formularul de inregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon.

Pentru evitarea oricarui dubiu, extragarantia de 2 (doi) ani si “Certificatul 5 ani garantie” se vor acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii  efectuate de catre cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Arctic.

Transmiterea “Certificatului 5 ani garantie” se va efectua de catre Organizator, in format electronic sau prin posta (in baza unei confirmari de predare-primire) la adresa de e-mail sau la adresa de livrare indicata de consumatorul final in informatiile furnizate conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului (data postei).

In cazul inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu unul nou sau cu unul asemanator (daca acesta nu exista pe stoc),ca urmare faptului ca masura reparatorie este imposibila sau disproportionata, extragarantia de 2 (doi) ani (sau diferenta de extragarantie ramasa) se va acorda si produsului cu care a fost inlocuit. Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, cumparatorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de extragarantia de 2 (doi) ani, insa va ramane valabila garantia de 3 (trei) ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

Pierderea “Certificatului 5 ani garantie” transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la extragarantia de 2 (doi) ani.

Toate conditiile aferente garantiei originale de 3  (trei) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul extragarantiei de 2 (doi) ani.

Extragarantia de 2 (doi) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de extragarantie, cumparatorul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, “Certificat 5 ani garantie” si factura de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 (cinci) ani de garantie (3 ani garantie originala + 2 ani extragarantie) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde extragarantia pentru produsul electrocasnic marca Arctic achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a. Sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 4;

b. Participantii persoane fizice sa aiba 18 ani impliniti si sa  fie rezidenti pe teritoriul Romaniei;

c. Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 3, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 5;

d. Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat conform conditiilor precizate la Sectiunea  6;

e. Sa pastreze certificatul de garantie original al produsului si “Certificat 5 ani garantie” primit de la Organizator, precum si factura de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (3 + 2 = 5 ani),pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie;

f. Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, extragarantia de 2 ani nu se va acorda cumparatorului final.     

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda extragarantia de 2 ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Prin participarea la Campania "Arctic 5 ani garantie" participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea:

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic  marca Arctic decat cele supuse prezentei Campanii;

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

- in cazul in care cumparatorul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

- in cazul in care cumparatorul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/bon fiscal, Certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificatului de 5 ani garantie”.

 

9. DATE CU CARACTER PERSONAL

             Prin participarea la aceasta promotie, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

            ARCTIC S.A. prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de participanti: numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar telefon. Datele sunt prelucrate pentru scopul: executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei, identificarea ca participant al Campaniei pentru livrarea si inmanarea „Certificatului de 5 ani garantie”, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.

           Organizatorul prelucreaza datele personale cu caracter special ale persoanelor vizate, in functie de mecanismul de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al acestor persoane.

Datele vor fi dezvaluite persoanei vizate si Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a organizatorului Arctic S.A. trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa din Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau prin email la adresa privacy@arctic.ro .

La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris Organizatorului, acesta se obliga:

•           Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

•           Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

•           Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a  beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.

Prevederile prezentei Sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu Politicile Arctic S.A de prelucrare date cu caracter personal si confidentialitate, care se regasesc in sectiunea “Termeni si conditii” de pe site-ul www.arctic.ro .” 

10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

11. DIVERSE

            Incepand cu data de 01 Februarie 2017, Regulamentul Campaniei promotionale „Arctic 5 ani garantie extinsa”, autentificat sub numarul 2856/01 Noiembrie 2016  de catre notar public Alexandru Bucur, precum si Actul Aditional nr.3336/19 Decembrie 2016 autentificat de catre notar public Traistaru Ionel inceteaza.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe site-ul www.arctic.ro/extragarantie si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in magazinele care comercializeaza produsele Arctic supuse prezentei Campanii si pe web site-ul www.arctic.ro/extragarantie si sunt gratuite.”

  

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.

prin mandatar  GABRIELA GEANA

 

 

Anexa 1 la REGULAMENT

„Arctic 5 ani garantie”

 

Formular inregistrare online pe www.arctic.ro/extragarantie

 

 

Anexa 2 la REGULAMENT

„Arctic 5 ani garantie”

 

Format „Certificat 5 ani garantie”