Termenii si conditiile acordarii de 5 ani garantie comerciala - aspiratoare Philips tip cilindru

Perioada valabilitate: 01.01.2018 - 31.12.2018


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Philips Romania SRL (numita in continuare “Organizatorul”),cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – Bucuresti sub nr. J40/19792/1999, avand C.U.I. 2593699, si operator de date cu caracter personal inregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, acorda o garantie comerciala pentru aspiratoarele tip cilindru Philips referite mai jos in conformitate si cu respectarea termenilor si conditiilor din prezentul document, care este disponibil in mod gratuit pe pagina web www.philips.ro/regulamente, care sunt obligatorii pentru toate persoanele care vor sa beneficieze de aceasta garantie comerciala.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile oricand pe durata desfasurarii initiativei; orice modificare adusa acestora va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/regulament  cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

 

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

Termenii si Conditiile sunt disponibile in mod gratuit oricarui participant si se gasesc afisate pe site-ul www.philips.ro/regulamente .

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

Acordarea garantiei comerciale de 5 ani este valabila si se desfasoara incepand cu data de 01.01.2018, pentru aspiratoarele Philips prevazute la sectiunea 4 din prezentul document, achizitionate exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Garantia comerciala de 5 ani poate fi acordata persoanelor fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inregistrarii produsului conform sectiunii 4, punctul 5, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care accepta termenii si conditiile din prezentul document. Persoanele minore nu pot beneficia de garantia comerciala de 5 ani.

 

SECTIUNEA 4. ACORDAREA GARANTIEI SI PRODUSELE PENTRU CARE SE ACORDA GARANTIA

Consumatorii care achizitioneaza incepand cu 01.01.2018 de pe teritoriul Romaniei aspiratoare de tip Cilindru din portofoliul Philips astfel cum sunt indicate la pct. 4 din prezenta sectiune, beneficiaza de 5 (cinci) ani garantie comerciala , de la data inregistrarii produsului in MyPhilips pentru aceste produse, daca indeplinesc termenii si conditiile mentionate in prezentul document.

 1. In primii 2 (doi) ani de garantie comerciala acordata de Philips Romania SRL, consumatorul beneficiaza de toate drepturile conferite de certificatul de garantie comerciala emis la momentul inregistrarii produsului si aditional primeste la orice reparatie din aceasta perioada de timp:
  a. Un sac de colectare a prafului in cazul in care detine un model de aspirator cu sac 
  b. Un filtru de evacuare a aerului potrivit modelului de aspirator pe care il are in cazul in care detine un model de aspirator fara sac.
 2. In urmatorii 3 (trei) ani de garantie comerciala acordata de Philips Romania SRL, consumatorul beneficiaza de drepturile conferite de certificatul de garantie comerciala emis la momentul inregistrarii produsului.
 3. Garantia comerciala nu afecteaza drepturile consumatorului conferite prin Legea 449/2003, modificata, respectiv  cele decurgand din obligatia de garantie legala. In cazul in care un consumator a beneficiat de inlocuirea produsului in baza garantiei legale si i-a fost emisa o alta dovada de achizitie de catre comerciant, garantia comerciala inceteaza.

 4.      Produsele care intra in aceasta campanie sunt urmatoarele:

Denumire produs

Cod produs

 

 

Denumire produs

Cod produs

PowerPro Ultimate

FC9921/09

 

 

Performer Ultimate

FC8955/09

FC8956/09

FC9922/09

 

 

Performer Expert

FC8721/09

FC9932/09

PowerPro Expert

FC9722/09

 

 

FC8722/09

FC9723/09

 

 

FC8725/09

FC9729/09

FC9744/09

PowerPro Active

FC9532/09

 

 

FC8726/09

FC9533/09

 

 

FC8727/09

FC9540/91

 

 

FC8728/09

PowerPro Compact

FC8476/92

 

 

PerformerPro

FC9197/91

FC8478/91

 

 

Performer Active

FC8575/09

FC8479/92

 

 

FC8577/09

FC9323/09

 

 

FC8578/09

FC9326/09

 

 

FC8579/09

FC9330/09

 

 

FC8592/91

FC9331/09

 

 

Performer Compact

FC8371/09

FC9333/09

 

 

FC8373/09

FC9334/09

 

 

FC8375/09

 

 

 

 

FC8377/09

 

 

 

 

FC8379/09

 

 

 

 

Powerlife

FC8322/09

 

 

 

 

FC8326/09

 

 

 

 

FC8453/91

 

 

 

 

FC8457/92

 

 

 

 

FC8458/91

 

 

 

 

FC8459/91

 

 

 

 

Performer

FC8680/09

FC8681/09

 

 

 

 

PowerGo

FC8240/09

 

 

 

 

 

FC8241/09

 

 

 

 

 

FC8243/09

 

 

 

 

 

FC8245/09

 

 

 

 

 

FC8246/09

 5.      Produsul achizitionat trebuie inregistrat pe site-ul http://www.philips.ro/myphilips nu mai tarziu de 3(trei) luni de la data achizitiei (asa cum apare ea inscrisa pe bonul sau factura incarcate in MyPhilips ca dovada a achizitiei) urmand pasii de mai jos:

Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web https://www.philips.ro/myphilips/  trebuie mai intai sa isi creeze unul.

 

Pentru a beneficia de garantia comerciala de 5(cinci) ani, atat consumatorii care detin deja un cont MyPhilips, precum si cei care creeaza un nou cont trebuie sa parcurga pasii de mai jos,:

1)     Accesarea site-ului https://www.philips.ro/myphilips/#tab=register-product

2)     Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”

3)     Introducerea informatiilor obligatorii solicitate: modelul produsului, data achizitiei. Atasarea unei copii a dovezii de achizitie (bonul fiscal sau factura fiscala) este obligatorie pentru participarea si validarea inscrierii.

4)     Apasarea butonului “Inregistrare”

5)     In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate si va reprezenta certificatul de garantie comerciala. Pentru a beneficia de garantia comerciala, consumatorul are obligatia de a pastra acest e-mail, precum si dovada de achizitie a produsului, astfel cum aceasta a fost furnizata si la inregistrarea in MyPhilips.   

 

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

 

SECTIUNEA 5. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 Prin inscrierea produsului pe site-ul http://www.philips.ro/myphilips in vederea obtinerii garantiei comerciale, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului set de termeni si conditii.

 

Participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, numarul de telefon, adresa de email, sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL (operator de date înregistrat sub nr. 1720 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in scopul inscrierii si oferirii garantiei comerciale.

 

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Philips Romania SRL pe adresa Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului ulterior, la cererea acestuia. Tuturor participantilor le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 6. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui set de termeni si conditii, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate in prezentul document, in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 7. LITIGII

 

 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la nevalidarea inscrierii/neacordarea serviciilor mentionate in prezentul set de termeni si conditii:

 • Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
 • Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere a produsului din motive independente de Organizator.
 • Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul document precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul document.
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu serviciile dobandite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a actiunii. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii unor sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii/castiguri/beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.