REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“5 ani garantie Daewoo - Incredere in tehnologia coreeana”

Perioada campaniei: 15 februarie 2017 – 30 septembrie 2017

 

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala “5 ani garantie Daewoo - Incredere in tehnologia coreeana” este organizata de SC Marelvi Impex SRL, cu sediul in Radauti, Calea Cernauti nr 114, jud. Suceava, inregistrata in registrul comertului sub numarul J33/393/1995, cod fiscal RO7282405, (denumita in continuare "Organizatorul").

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.daewoo-electronics.ro, la urmatoarea adresa URL: http://extragarantie.daewoo-electronics.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.daewoo-electronics.ro.


Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 15 februarie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la data de 30 septembrie 2017 ora 23:59:59. O zi de campanie va incepe de la ora 00:00:00 si se va sfarsi la ora 23:59:59 (inclusiv).


Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANTIEI

Perioada de activare a extragarantiei va incepe la data de 15 februarie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la data de 31 octombrie 2017 ora 23:59:59 (inclusiv).

 

Art. 4. ARIA DE DESFASURARE  A CAMPANIEI  

Campania se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei, in magazinele partenere participante, care comercializeaza aparate electrocasnice Daewoo Electronics.

La aceasta campanie participa produse marca Daewoo Electronics din urmatoarele categorii: aparate frigorifice, cuptoare cu microunde si aspiratoare. Lista completa a produselor o puteti gasi in cadrul art. 7 al regulamentui.


Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 15 februarie 2017. Aceste persoane vor fi denumite in continuare "Participant".


Art. 6. CONDITII DE VALIDARE A EXTRAGARANTIEI

Pentru ca un client sa beneficieze de extragarantia de 3 ani, trebuie:

            a) Sa indeplineasca conditiile prevazute in cadrul art. 5.

            b) Sa achizitioneze in perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, cel putin un aparat electrocasnic marca Daewoo Electronics din lista produselor existente in cadrul art. 7.

            c) Sa se inscrie in perioada mentionata in art. 3, folosind una dintre cele 2 modalitati de inscriere, descrise in cadrul art.8 (formular online sau posta) si sa furnizeze urmatoarele date personale si date de identificare ale produsului: Model produs, Serie de fabricatie, Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura, Data facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Judet, E-mail, Telefon.

Participantul nu va beneficia de extragarantie in cazul in care:

            a) a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics care nu se afla in lista produselor existente in cadrul art. 7.

            b) a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics in afara perioadei de desfasurare a campaniei, mentionata in art. 2.

            c)  a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics si nu-l inscrie in campanie in perioada mentionata in art.3.

            d)  datele furnizate nu sunt in conformitate cu art. 6 pct. c .

 

Art. 7. LISTA DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din aceasta campanie vor face parte urmatoarele produse: 


Categorie

Model

Frigidere

FRN-Q19FCVI

FRN-Q19F2VI

FRN-Q19DCVI

FRN-Q19D2VI

FRN-Q29FCVI

FRN-Q29DCVI

FRS-T20DAMI

MFRS-T30H3

MRFS-26D2TI

RN-T425NPB

RN-T425NPW

RN-T425RNB

RN-T425RNW

RN-307RDQM

RN-308NW

RN-308NM

RN-308NB

RN-308RDQM

RN-308RDQW

RN-308RDQB

RN-307RDQB

RN-34RDQM

RN-332NQM

FN-400NWM

FN-400NTM

FN-153

FN-153PRQ

FN-153PBQ

FN-153PWQ

FN-153CW

FN-102PBQ

FN-102PRQ

FN-102PWQ

FN-15A2RNB

FN-146

FF-258H

FF-384H

Cuptoare cu microunde

KOR-6L65

KOR-6L65R

KOR-6L65B

KOR-6L57

KOR-6L5K

KOR-6L8KB

KOR-6L8KS

KOR-6LBRB

KOR-6LBRR

KOR-6LBRC

KQG-1N4A

KOG-8A8RM

KOG-8A8R

KQG-8A8R

KOC-9N8V

KOR-6S20W

KOR-6S20R

KOR-6S20K

KOR-6S20WG

KOR-6S2BW

KOR-6S2BR

KOR-6S2BK

KOR-6S2BWG

KOR-6S3DBW

KOR-6S3DBR

KOR-6S3DBK

KOR-6S2DBW

KOR-6S4DBI

Aspiratoare

RCC-240Y

RCC-240L

RCC-153R

RCC-153L

RCC-164L

RCC-220R

RCC-250R

RCC-250L

RCC-230R

RCC-230L

RCC-120R

RCC-120L

RC-150R

RC-150L

RC-700M

RC-705M

RC-190B

RC-L381B

RC-L381GB

RC-L384BR

RC-230R

RC-230L

RC-220R

RC-224L

RCW-401

RCW-402

RCW-403

RCW-404

RCW-405

RC-L384GB

RC-L384B

RC-234R

RC-224R


 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFASURARE  AL CAMPANIEI

In perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, produsele Daewoo participante la campanie vor beneficia de 5 ani garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa).

Extragarantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia in perioada de activare a acesteia, mentionata in cadrul art. 3.

Pentru activarea si inregistrarea garantiei extinse trebuie sa transmiteti urmatoarele informatii (Model produs, Serie de fabricatie, Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura, Data facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Judet, E-mail, Telefon) folosind una dintre urmatoarele 2 modalitati de inscriere:

a) Formular online disponibil la: http://extragarantie.daewoo-electronics.ro

Dupa completarea si trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de cofirmare.                                                                                 

b) Posta: Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 61-63, Et. 2, Ap. 9, Sector 1, 013812, Bucuresti, Romania.

Cei care nu au acces la internet, au posibilitatea sa ne trimita prin posta, datele personale insotite de datele de identificare ale produsului, pentru inscrierea la aceasta campanie.

Neactivarea extragarantiei pana la ultima zi de activare a acesteia, mentionata in cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar,  in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani.

Toate conditiile aferente garantiei de 2 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului raman valabile si in cazul garantiei extinse.

Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii de achizitie si a certificatului de garantie. Pentru a beneficia de oferta de extra garantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si  documentul de achizitie al produsului (factura/ bonul fiscal),in original,  pe toata perioada celor 5 ani de garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa),pentru a servi ca dovada a achizitiei in perioada promotiei.

Extragarantia se acorda in conformitate cu termenii si conditiile specificate in certificatul de garantie al produsului inscris in campanie.

 

Art. 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Promotiei si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernauti nr.114, loc. Radauti, jud. Suceava.

  • dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
  • dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
    1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
    2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
    3. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b),daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.


Art. 10. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare, instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

Organizator,

SC Marelvi Impex SRL