REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“5 ani garantie Daewoo – Experienta, calitate, incredere”

Perioada campaniei: 1 aprilie 2020 – 30 iunie 2020

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Campania promotionala “5 ani garantie Daewoo – Experienta, calitate, incredere” este organizata de SC Marelvi Impex SRL, cu sediul in Radauti, Calea Cernauti nr 114, jud. Suceava, inregistrata in registrul comertului sub numarul J33/393/1995, cod fiscal RO7282405, (denumita in continuare "Organizatorul").

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei la urmatoarea adresa URL: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului la urmatoarea adresa URL: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

 

Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania va incepe la data de 1 aprilie 2020 si se va incheia la data de 30 iunie 2020. O zi de campanie va incepe de la ora 00:00:00 si se va sfarsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

 

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANTIEI

 

Clientii care au achizitionat poduse marca Daewoo Electronics, in perioada de desfasurare a campaniei mentionata in cadrul art. 2, le pot inscrie la campanie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data achizitiei acestora.

 

Art. 4. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Daewoo Electronics, precizate la Art. 7 din prezentul Regulament.

 

La aceasta campanie participa produse marca Daewoo Electronics din urmatoarele categorii: aparate frigorifice, masini de spalat, cuptoare cu microunde, aspiratoare si aparate de aer conditionat. Lista completa a produselor o puteti gasi in cadrul art. 7 al regulamentului.


Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 aprilie 2020. Aceste persoane vor fi denumite in continuare "Participant".

 

Art. 6. CONDITII DE VALIDARE A EXTRAGARANTIEI

 

Pentru ca un client sa beneficieze de extragarantia de 3 ani, trebuie:

a)  Sa indeplineasca conditiile prevazute in cadrul art. 5.

b)   Sa achizitioneze in perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, cel putin un aparat electrocasnic marca Daewoo Electronics din lista produselor existente in cadrul art. 7.

c)  Sa se inscrie in perioada mentionata in art. 3, folosind metoda de inscriere, descrisa in cadrul art. 8 si sa furnizeze urmatoarele date personale si date de identificare ale produsului: Model produs, Serie de fabricatie, Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura, Data facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Judet, E-mail, Telefon.

 

Participantul nu va beneficia de extragarantie in cazul in care:

a)  a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics care nu se afla in lista produselor existente in cadrul art. 7.

b)  a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics in afara perioadei de desfasurare a campaniei, mentionata in art. 2.

c)     a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics si nu-l inscrie in campanie in perioada mentionata in art.3.

d)    datele furnizate nu sunt in conformitate cu art. 6 pct.

 

Art. 7. LISTA DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Din aceasta campanie vor face parte urmatoarele produse:

 

 

 

Aparate frigorifice

FRN-Q29FCVI

RN-T425RNW

RN-308RDQB

FN-153PWQ

FF-258H

FRN-Q29DCVI

RN-307RDQM

RN-307RDQB

FN-153CW

FF-384H

MFRS-T30H3

RN-308NW

FN-400NWM

FN-102PBQ

FN-340W

MRFS-26D2TI

RN-308NM

FN-400NTM

FN-102PRQ

RN-340W

RN-T425NPB

RN-308NB

FN-153

FN-102PWQ

RN-390W

RN-T425NPW

RN-308RDQM

FN-153PRQ

FN-15A2RNB

FN-063

RN-T425RNB

RN-308RDQW

FN-153PBQ

FN-146

 

 

 

Masini de spalat

DWD-MV1011

DWD-FV2021-2

DWD-8T1227P

DWC-10M1411

DWD-MV1021

DWD-FV5021-2

DWD-8T1221P

DWC-08M1411

DWD-FV2021

DWC-PD1213

DWD-PD1212-2

 

DWD-MV1011-2

DWD-CV702G

DWC-PD1213-2

 

 

 

 

Cuptoare cu microunde

KOR-6LBRB

KOR-6S20W

KOR-6S3DBW

KOR-6M10W

KOR-6S2BWM

KOR-6LBRR

KOR-6S20R

KOR-6S3DBR

KOR-6M10K

KOR-91RBW

KOR-6LBRC

KOR-6S20K

KOR-6S3DBK

KOR-6M1BK

KOR-91RBR

KQG-1N4A

KOR-6S20WG

KOR-6S2DBW

KOR-6M10WM

KOR-91RBK

KOC-9N8V

KOR-6S2BW

KOR-6S4DBI

KOR-6M1BWM

KOR-91RBWM

KOC-9Q4T

KOR-6S2BR

KOR-6M1BR

KOR-6S20WO

KOR-91RBWO

KOS-1C0K

KOR-6S2BK

KOR-6M1BW

KOR-6S20WM

KQG-91RBK

KOS-1C4K

KOR-6S2BWG

KOR-6M10R

KOR-6S2BWO

KQG-91RBW


 

 

 

Aspiratoare

RCC-120B/2A

RCC-250B/3A

RC-L384B/2A

RCW-404

RC-410B/3A

RCC-120L/2A

RCC-250L/3A

RC-L384BR/2A

RCW-405

RC-410R/3A

RCC-120R/2A

RCC-250R/3A

RC-L384GB/2A

RC-300L/2A

RC-410L/3A

RCC-230B/3A

RC-224L/2A

RCW-401

RC-300R/2A

 

RCC-230L/3A

RC-224R/2A

RCW-402

RC-255W/2A

 

RCC-230R/3A

RC-234R/2A

RCW-403

RC-255B/2A

 

 

 

Aparate de aer conditionat

DSB-F0985ELH-VK

DSB-F0988ELH-VK

DSB-F0902ELH-VKW

DSB-F0934ELH-VK

DSB-F1285ELH-VK

DSB-F1288ELH-VK

DSB-F1202ELH-VKW

DSB-H09A0KLH-VW

DSB-F1885ELH-VK

DSB-F1888ELH-VK

DSB-F1802ELH-VKW

DSB-H12A0KLH-VW

DSB-F2485ELH-VK

DSB-F2488ELH-VK

DSB-F2402ELH-VKW

DSB-H12A0KLH-V

 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

 

In perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, produsele Daewoo participante la campanie vor beneficia de 5 ani garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa).

Extragarantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia in perioada de activare, mentionata in cadrul art. 3.

Pentru activarea si inregistrarea garantiei extinse trebuie sa transmiteti urmatoarele informatii (Model produs, Serie de fabricatie, Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura, Data facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Judet, E-mail, Telefon) completand formularul online disponibil la: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

Dupa completarea si trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de cofirmare.

 

In urma inregistrarii se va furniza un numar de inregistrare care trebuie notat pe certificatul de garantie, in limba romana, al produsului.

 

Neactivarea extragarantiei pana la ultima zi de activare a acesteia, mentionata in cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar, in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani.

Toate conditiile aferente garantiei de 2 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului raman valabile si in cazul garantiei extinse.

Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii de achizitie si a certificatului de garantie. Pentru a beneficia de oferta de extragarantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si documentul de achizitie al produsului (factura/bonul fiscal),in original, pe toata perioada celor 5 ani de garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa),pentru a servi ca dovada a achizitiei in perioada promotiei.

 

Extragarantia se acorda in conformitate cu termenii si conditiile specificate in certificatul de garantie al produsului inscris in campanie.

 

Art. 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin inscrierea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul regulament cat si cum sunt prezentate pe site-ul https://extra.daewoo-electrocasnice.ro la sectiunea politica de confidentialitate a datelor si sunt de acord cu prelucrarea lor.

Organizatorul, in calitate de Operator de date, se angajeaza sa respecte confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal a tuturor Participantilor, conform principiilor si regulilor stabilite de Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera


circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor - GDPR).

In vedere desfasurarii acestei Campanii si pentru a-si exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament, Organizatorul impreuna cu subcontractantii acestuia prelucreaza urmatoarele Date cu caracter personal ale Participantilor: numele, prenumele, adresa fizica, adresa de e-mail, numarul de telefon, date privind achizitia produsului pentru care se doreste acordarea extragarantiei (date din documentul de achizitie, date despre produs),avand ca temei legal: indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului (art. 6 (1) (c) conform GDPR),interesul legitim urmarit de operator sau de o parte terta (art. 6 (1) (f) conform GDPR) si consimtamantul (art. 6 (1) (a) conform GDPR). In cazul in care consimtamantul constituie temeiul pentru prelucrarea Datelor Personale, participantul are dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii sunt prelucrate in scopul: • a va furniza o garantie extinsa pentru produsul pe care l-ati cumparat; • a confirma validarea acordarii extragarantiei; • a va repara, rambursa sau inlocui produsul pe care l-ati cumparat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse in perioada de extragarantie; • a verifica documentele de garantie a produselor, verificarea conditiilor necesare acordarii serviciilor de extragarantie; • a tine evidenta activitatilor desfasurate si pastrarea evidentelor privind Participantii; • a indeplini orice cerinta de arhivare in conformitate cu prevederile legale; • pentru a indeplini obligatiile legale care revin organizatorilor de campanii promotionale; • pentru a proteja drepturile in justitie si alte drepturi conform legilor aplicabile; • pentru a preveni si detecta comportamente ilegale si a ne proteja sau pune in executare drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societatii in cazul litigiilor; si • a ne gestiona, promova si imbunatati activitatea si a ne gestiona riscurile.

Inscrierea la acesta campanie se face utilizand site-ul https://extra.daewoo-electrocasnice.ro. Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, in mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra, in functie de optiunea bifata de dumneavoastra la intrarea pe site. Utilizam cookie-uri, web beacons si tehnologii similare pentru a ne ajuta sa intelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinatie si site-ul web de referinta, ora si data utilizarii site-ului web si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile si tehnologiile similare pe care le utilizam pe acest site web, va rugam sa consultati Politica noastra privind Cookieurile accesand https://extra.daewoo-electrocasnice.ro sectiunea Politica de Cookie-uri.

De asemenea, colectam, utilizam si distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informatii care pot rezulta din Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii site-ului nostru web.

Serverele pe care sunt stocate datele personale colectate prin intermediul site-ului nostru web sunt localizate in Romania, iar Furnizorul de servicii de gazduire asigura securitatea si protectia datelor cu caracter personal stocate, conform Regulamentului GDPR, analizeaza si imbunatateste in mod constant masurile adoptate pentru protectia datelor noastre impotriva oricarui acces neautorizat, pierdere accidentala, dezvaluire sau distrugere.

Datele cu caracter personal ale Participantilor la promotie vor fi stocate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile, fiscal, de arhivare sau de raportare. Astfel, vom stoca datele dumneavoastra pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin Organizatorului, inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii: 10 ani incepand cu anul imediat urmator anului inscrierii in campanie (5 ani perioada de garantie si extragarantie + 5 ani prescriptie fiscala).

Datele cu caracter personal prelucrate in aceasta Campanie sunt destinate utilizarii atat de catre Marelvi, prin departamentele direct implicate (marketing, service, call center),cat si de catre subcontractantii Marelvi pe partea de service, anume furnizorii de Servicii de Service si subcontractantii lor. Cu acestia Organizatorul a semnat contracte cu clauze de confidentialitate si protectia datelor cu


caracter personal si s-a asigurat de conformitatea lor cu Regulamentul GDPR. De asemenea, datele cu caracter personal prelucrate in aceasta Campanie pot fi puse la dispozitia organelor judiciare si a altor institutii abilitate de lege sa solicite aceste informatii, la cererea expresa a acestora.

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, Datele Personale pot fi dezvaluite si catre alti terti, de exemplu, catre: (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de Parti (din Romania sau alte tari UE) implicate in livrarea de materiale de marketing; (ii) alte parti contractante si bancile acestora, in legatura cu orice tip de transfer de fonduri; (iii) furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti; (iv) orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare de bunuri); (v) consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;

(vi) in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (vi) daca se cere sau se permite in alt mod conform legislatie aplicabile.

Organizatorul se obliga ca datele personale ale Participantilor sa nu fie folosite in alte scopuri decat cele pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate in afara Spatiului Economic European decat daca este strict necesar pentru derularea Contractului si doar cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate si cu notificare, atunci cand este cazul.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de prevederile legale in vigoare, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),respectiv: • Dreptul de a solicita informatii despre modul in care se vor utiliza datele personale; • Dreptul de a avea acces la datele personale colectate; • Dreptul de a rectifica datele personale colectate; • Dreptul de a sterge datele personale colectate; • Dreptul de a restrictiona accesul la datele personale colectate; • Dreptul de postabilitate a datelor personale catre alt operator; • Dreptul de opozitie; • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si profilare; • Dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal).

In vederea exercitarii drepturilor sale, Persoana vizata trebuie sa trimita catre Operator o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, • la adresa: SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernauti nr. 114, loc. Radauti, jud. Suceava; • scanata pe adresa de e-mail dpo@marelvi.ro sau pe numarul de fax +40 230 564 005; sau • poate sa o depuna personal la sediul Marelvi din Radauti, la adresa mai sus mentionata. In cazul in care nu sunteti de acord cu furnizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal solicitate in vederea prelucrarii descrise in prezentul Regulament, nu veti putea participa la aceasta

Campanie si nu va fi posibila acordarea extragarantiei pentru produsul Daewoo achizitionat.

 

Art. 10. LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare, instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

 

Organizator,

SC Marelvi Impex SRL