REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“5 ani garantie Daewoo pentru aparatele de aer conditionat”

Perioada campaniei: 15 februarie 2019 – 30 septembrie 2019

 

                                                                                                                       

 

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala “5 ani garantie Daewoo pentru aparatele de aer conditionat” este organizata de SC Marelvi Impex SRL, cu sediul in Radauti, Calea Cernauti nr 114, jud. Suceava, inregistrata in registrul comertului sub numarul J33/393/1995, cod fiscal RO7282405, (denumita in continuare "Organizatorul").

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei la urmatoarea adresa URL: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului la urmatoarea adresa URL: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.


Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 15 februarie 2019 si se va incheia la data de 30 septembrie 2019. O zi de campanie va incepe de la ora 00:00:00 si se va sfarsi la ora 23:59:59 (inclusiv).


Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANTIEI

Clientii care au achizitionat poduse marca Daewoo Electronics, in perioada de desfasurare a campaniei mentionata in cadrul art. 2, le pot inscrie la campanie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data achizitiei acestora. 


Art. 4. ARIA DE DESFASURARE  A CAMPANIEI  

Campania se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei, in magazinele partenere participante, care comercializeaza aparate electrocasnice Daewoo Electronics.

La aceasta campanie participa produse marca Daewoo Electronics din categoria aparatelor de aer conditionat. Lista completa a produselor o puteti gasi in cadrul art. 7 al regulamentui.


Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 15 februarie 2019. Aceste persoane vor fi denumite in continuare "Participant".


Art. 6. CONDITII DE VALIDARE A EXTRAGARANTIEI

Pentru ca un client sa beneficieze de extragarantia de 3 ani, trebuie:

            a) Sa indeplineasca conditiile prevazute in cadrul art. 5.

            b) Sa achizitioneze in perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, cel putin un aparat electrocasnic marca Daewoo Electronics din lista produselor existente in cadrul art. 7.

            c) Sa se inscrie in perioada mentionata in art. 3, folosind metoda de inscriere, descrisa in cadrul art. 8 si sa furnizeze urmatoarele date personale si date de identificare ale produsului: Model produs, Serie de fabricatie, Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura, Data facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Judet, E-mail, Telefon.

Participantul nu va beneficia de extragarantie in cazul in care:

            a) a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics care nu se afla in lista produselor existente in cadrul art. 7.

            b) a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics in afara perioadei de desfasurare a campaniei, mentionata in art. 2.

            c)  a achizitionat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics si nu-l inscrie in campanie in perioada mentionata in art.3.

            d)  datele furnizate nu sunt in conformitate cu art. 6 pct. c .

 

Art. 7. LISTA DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din aceasta campanie vor face parte urmatoarele produse: 


Categorie

Model

Aparate de aer conditionat

DSB-F0985ELH-VK

DSB-F1285ELH-VK

DSB-F1885ELH-VK

DSB-F2485ELH-VK

DSB-F0988ELH-VK

DSB-F1288ELH-VK

DSB-F1888ELH-VK

DSB-F2488ELH-VK

DSB-F0902ELH-VKW

DSB-F1202ELH-VKW

DSB-F1802ELH-VKW

DSB-F2402ELH-VKW

DSB-M0802ELH-V

DSB-M1202ELH-V

DSB-F0934ELH-VK


 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFASURARE  AL CAMPANIEI

In perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, produsele Daewoo participante la campanie vor beneficia de 5 ani garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa).

Extragarantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia in perioada de activare, mentionata in cadrul art. 3.

Pentru activarea si inregistrarea garantiei extinse trebuie sa transmiteti urmatoarele informatii (Model produs, Serie de fabricatie, Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura, Data facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Judet, E-mail, Telefon) completand formularul online disponibil la: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

Dupa completarea si trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de cofirmare.                                                                                  

In urma inregistrarii se va furniza un numar de inregistrare care trebuie notat pe certificatul de garantie, in limba romana, al produsului.

Neactivarea extragarantiei pana la ultima zi de activare a acesteia, mentionata in cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar,  in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani.

Toate conditiile aferente garantiei de 2 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului raman valabile si in cazul garantiei extinse.

Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii de achizitie si a certificatului de garantie. Pentru a beneficia de oferta de extragarantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si documentul de achizitie al produsului (factura/ bonul fiscal),in original,  pe toata perioada celor 5 ani de garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa),pentru a servi ca dovada a achizitiei in perioada promotiei.

Extragarantia se acorda in conformitate cu termenii si conditiile specificate in certificatul de garantie al produsului inscris in campanie.

 

Art. 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Promotiei si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernauti nr. 114, loc. Radauti, jud. Suceava.

  • dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
  • dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
    1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
    2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
    3. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b),daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.


Art. 10. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare, instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

Organizator,
SC Marelvi Impex SRL