REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

“5 ANI GARANTIE FARA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE INCORPORABILE"

15 octombrie – 31 decembrie 2018

 

 

 

1. Organizatorul campaniei:

Campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aparate incorporabile” (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de S.C. BSH ELECTROCASNICE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, et. 1, sectiunea 2, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentata prin dl Mihai Voicila in calitate de administrator si dl Styn De Coster in calitate de administrator denumita in continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro,fiind disponibil oricarui participant atat pe site, cat si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Campania se desfasoara in baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba prezentul Regulament si/sau inceta si/sau suspenda si/sau intrerupe Campania pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe website-ul www.bosch-home.rocu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

2. Participanti:

La campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aparte incorporabile” are dreptul sa participe orice utilizator (client final) persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in cele ce urmeaza "Participanti").

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

3.  Obiectul campaniei:

Organizatorulofera Participantilor, in perioada prezentei Campanii, suplimentar garantiei standard de 2 ani acordate de la data achizitionarii produsului Participant descris la punctul 7 al prezentului Regulament, o garantie extinsa de 3 ani (denumita in continuare „Garantia extinsa”). Conditiile de extindere a termenului de garantie de 2 ani cu o perioada suplimentara de 3 ani sunt detaliate in prezentul Regulament.


4. Durata campaniei

Campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aparate incorporabile” se va desfasura  in  perioada  15  octombrie  –  31  decembrie  2018,  in  magazinele  distribuitorilor  care comercializeaza  produse  electrocasnice  Bosch.  Lista  partenerilor  agreati  se  regaseste  pe  site-ul www.bosch-home.ro(„Parteneri agreati”), cat si in anexa prezentului regulament.

Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea garantiei suplimentare.

 Inregistrarea si revendicarea Garantiei extinse se poate face pe site-ul www.bosch-home.ro,in termen de 60 de zile de la data achizitiei produsului. Orice revendicare a garantiei extinse dupa aceasta data nu va fi luata in considerare de catre Organizator.

 

5. Aria de d esf a sura re a Campaniei

Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 

6. Drept de participare:

O persoana poate achizitiona mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari.

 

7. Produse participante:

In  aceasta  promotie  sunt  eligibile  aparatele  electrocasnice  incorporabile  marca  Bosch:  cuptoare multifunctionale  incorporabile,  cuptoare  multifunctionale  cu  optiune  de  microunde,  cuptoare multifunctionale cu optiune de aburi, cuptoare multifunctionale cu aburi, cuptoare multifunctionale cu optiuni de microunde si aburi, cuptoare incorporabile cu aburi, cuptoare incorporabile cu microunde, plite incorporabile, hote, masini de spalat vase incorporabile, masini de spalat rufe incorporabile, aparate frigorifice incorporabile, sertare termice incorporabile, espressoare incorporabile (denumite in continuare colectiv „Produse Participante” si individual „Produs Participant”).

 

8. Mecanismul campaniei promotionale:

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de catre Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante in perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2018 de la partenerii agreati mentionati in Anexa Regulamentului precum si pe site-ul www.bosch-home.ro.

Participantii trebuie sa se inregistreze pe site-ul: www.bosch-home.ro, respectand pasii obligatorii de urmat descrisi in aceasta pagina.

Pentru inscrierea produsului pe site se vor efectua urmatorii pasi:

Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa sectiunea “MyBosch” (https://secure.bosch- home.ro/mybosch)

Daca participantul nu are deja cont creat, atunci va alege una din cele 2 optiuni disponibile:

o  optiunea „Inregistreaza-te acum” urmand ca pe pagina deschisa (https://secure.bosch- home.ro/mybosch/inregistrare) sa completeze rubricile necesare pentru crearea contului.

o  Inregistrare prin intermediul unei retele de socializare (Social Media Sign in): Facebook, Google sau Yahoo. Utilizand aceasta optiune, contul MyBosch se va crea si va putea fi accesat prin interfata contului de socializare selectat.

 Contul va putea fi accesat imediat ce participantul va confirma crearea contului prin accesarea linkului ce se trimite intr-un mesaj pe adresa de email introdusa in formularul de inregistrare sau pe adresa de e-mail cu care s-a inregistrat in reteaua de socializare folosita ca interfata.

 Odata confirmat contul, sau daca participantul avea deja cont creat, dupa accesarea contului personal pe MyBosch se va alege optiunea „Inregistreaza aparatul tau electrocasnic Bosch aici” care va deschide formularul de inregistrare pentru produse electrocasnice Bosch.

 Se completeaza campurile obligatorii: „Numar de serie (E-Nr),Numar de fabricatie (FD) si Data achizitionarii. Se apasa butonul continuare.

 Se va genera in mod automat un ecran de previzualizare a datelor introduse cat si a produsului gasit.

Daca datele sunt corecte se apasa din nou butonul „Continuare”

 Produsul este inregistrat in cont, iar participantul primeste un mesaj pe email cu confirmarea de inregistrare a produsului in contul MyBosch.

  Daca datele de inregistrare ale produsului participant (E-Nr, FD, Data achizitiei) corespund cu conditiile de acordare a extra garantiei, in partea dreapta a ecranului apare butonul intitulat „Mai mult” din care poate fi descarcat „Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” si „Regulamentul campaniei”.

 Inainte de inregistrarea produsului Participantul trebuie sa verifice daca distribuitorul de la care a cumparat produsul se regaseste in lista de parteneri agreati pentru aceasta campanie, regasita in

Partenerii agreati, mentionata in art. 4. In cazul in care distribuitorul nu se regaseste in lista agreata „Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” nu are nicio valoare.

„Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” si „Regulamentul campaniei” trebuie pastrate de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe site-ul www.bosch-home.ro.

Aceasta confirmare trebuie pastrata de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe site-ul www.bosch-home.ro

Organizatorul are dreptul sa solicite in orice moment orice documente justificative in original (facturi fiscale),precum si confirmarea inregistrarii care sa probeze indeplinirea de catre Participant a conditiilor de participare la Campania “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aparate incorporabile” si de obtinere a Garantiei extinse. Toate datele personale si documentele solicitate sunt necesare inregistrarii si acordarii Garantiei extinse.

Neprezentarea  acestor  documente  in  conditii  satisfacatoare  va  conduce  la  pierderea  dreptului Participantului respectiv de a primi Garantie extinsa.


9.  Conditii de validare:

Pentru ca Organizatorul sa acorde Garantia extinsa pentru Produsul Participant achizitionat, Participantul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

A.Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2.

B.Sa achizitioneze un Produs Participant, in perioada campaniei din magazinele partenerilor agreati conform celor specificate la art. 3 - 8.

C.Sa inregistreze produsul in sectiunea MyAccount pe https://secure.bosch-home.ro/myboschin termen de 60 de zile de la data achizitiei.

D.Produsul Participant, pentru care se acorda Garantia extinsa sa fie utilizat exclusiv in scopuri casnice. Perioada de Garantie extinsa nu este valabila in cazul utilizarii respectivului produs in scopuri profesionale: in restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decat este mentionat in certificatul de garantie.

Garantia extinsa se acorda numai in situatia indeplinirii cumulative a conditiilor de mai sus.

 

10.Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

11. Regulamentul p ro mo t iei

Prin participarea la promotia “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aparate incorporabile” Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, incepand cu data de 14 octombrie 2018 (ora

00:00).

 

12. Date cu caracter personal

Prin inscrierea si participarea la Campanie, precum, si comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, Participantii la campania “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aparate incorporabile” isi exprima acordul expres si neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului pentru verificare si validare finala si evidenta inregistrarii in cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obliga sa respecte drepturile Participantilor prevazute legile in vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si a Consiliului, aplicabil in Romania incepand cu data de 25 mai 2018 urmatoarele drepturi: dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a sterge datele, de a restrictiona prelucrarea datelor, de a retrage consimtamantul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere la autoritatea de supraveghere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,etaj 1,sectiunea 2, sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau un email la adresa Data-Protection-RO@bshg.com

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promotiei si realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei.

Destinatarii prelucrarii acestor date sunt: BSH Electrocasnice SRL (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 19-21, sector 1, Bucuresti),BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München). Societatile vor prelucra datele cu caracter personal si le vor stoca in conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru pastrarea acestor date.

Societatile nu intentioneaza sa transfere aceste date cu caracter personal catre: o tara non-UE sau o organizatie internationala.

Informarea participantilor cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing) se va face doar daca acestia isi dau consimtamantul pentru abonarea la newsletterul Bosch Electrocasnice prin bifarea casutei aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociata formularelor de contact disponibile in website. Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricand folosind linkul disponibil in mesajele de newsletter sau accesand formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

Contul de MyAccount si toate datele asociate lui pot fi sterse de catre participant din sectiunea “Profilul meu” selectand optiunea de “Stergere cont”.

Pentru mai multe informatii privind procesarea datelor personale, va rugam sa consultati sectiunea “ Informatii privind protectia datelor” .

 

13. Limitarea raspunderii

Inregistrarea Garantiei Extinse efectuata inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se va lua in considerare.

Organizatorul are dreptul de a invalida inregistrari care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc toate conditiile de participare conform rubricilor obligatorii mentionate pe pagina web. Orice reclamatie cu privire la inregistrari se va lua in considerare numai pe baza prezentarii confirmarii privind inregistrarea garantiei extinse primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari neconforme prezentului Regulament si care apar ulterior acordarii efective a Garantiei Extinse.


14. Prevederi finale

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alte despagubiri sau plati.

Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile subsecvente si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si 2 duplicate.

 

Organizator

Prin Administrator Prin Administrator

Mihai Voicila  Styn De Coster


ANEXA LA REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

“5 ANI GARANTIE FARA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE INCORPORABILE"

15 octombrie – 31 decembrie 2018

 

DENUMIRE FIRMADENUMIRE FIRMADENUMIRE FIRMADENUMIRE FIRMA
ADOR MOBILA SRLECHO ELECTRONIC SYSTEMS SRLKAVIDRANOVEL STUDIO 42 SRL
ALFA CONTACTECOFLAM SRLKIKA MOBILIER SRLOFFICE MEX CONCEPT SRL
ALL BIROTIC DEVICES TRADE & SERVICEEDEL KLASSE SRLKITCHEN FOR YOU SRLOKAPI ELECTRONICS SRL
ALPO SRLELECTRO PLUS SRLKITCHEN MOBSIM SRLOLISTORE HOME SRL
ALTEX ROMANIA SRLELECTROCASNICE SRLKITCHEN PRO SRLOPTIM DESIGN SRL
AMPLIUS 2000 SRLELECTROGOLD COMPANYKITCHEN SPECIALISTS SRLOSMYUM SRL
ANDOMA-ELECTRO SRLELECTRONIC WORLDKLIMATHERM SRLOUR DESIGN SRL
ANY-STEF IMPEX SRLELECTROSTARKRONSTADT TOURISM & SERVICES SRLPAVWOOD COM SRL
ARCHICRAFTELITE INTERIORKRONTHERM SRLPC GARAGE SRL
ARGENCO SRLELITEMOB SRLLETICS ATELIER SRLPENTAMOB SRL
ARTSANI COM SRLESTLO SPAZIO MOBILI SRLPERSONAL MOB SRL
ATELIER 13 IP-ID SRLEURO DSH INVEST SRLLUCKY MAN SRLPHOENIX SOVATA SRL
ATIFRANK SRLEVORA CENTER SRLLUX-ARTIM SRLPHYLOSOPHY DESIGN SRL
ATRIUM CREATIV SRLFAIIA COMPLEX SRLM & D RETAIL PIPERA SRLPRO ELECTRO CASA SRL
AUCHAN ROMANIA SAFEROMOB SRLMAC EXIM SRLPRODOMUS SRL
AUTO TUNING SRLFLANCO RETAIL SAMAMUTPRODSERVIL SRL
BART IMPEX SRLFOKUSTRAD SRLMARELVI IMPEXPROPERTY&FACILITY MANAGEMENT TRADING SRL
BEST FLAME SRLFORTUNAMASTER`SPROSPER-T
BIA SI COM SRLFRONTE IDEEA DESIGN SRLMDM MONICA DESIGN SRLQUATTRO SRL
BRIO SRLFURNITURE DESIGN DISTRIBUTIONMEDIASTAR ELECTRO SRLREAL HYPER MAGAZINE SRL
BUCOVINA ELECTRO TOP SRLFURNITURE VISION SRLMEDION IMPEX SRLROMVITRINE SRL
CALIN SRLGALACTIC LINES SRLMELAROXSAT-AN
CAMPING FAGET SRLGAROTECH SRLMIDA MOBLUX SRLSCHACHERMAYER ROMANIA SRL
CAPITALIA DISTRIBUTION SRLGAVASROM SRLMIRROR COM SRLSELGROS CASH & CARRY SRL
CARREFOUR ROMANIA SAGENAROM SRLMISTRAL SRLSENSO AMBIENTE SRL
COLOANA PRODCOM SRLGENIUS ARCHITETTURA & DESIGN SRLMISU SRLSERENO SEMPRE SRL
CORSAR ONLINE SRLGEODOR EMSICA SRLMOB DESIGN SRL - RRTSERV ELECTRON SRL
CROMA MOB SRLGEO'SAW SRLMOBCONFORT TIM SRLSEVILLA MARKETING
CUBE 02 SRLGEOSPECT SAMOBELLA SOLUTIONS SRLSI-PRO TRADING SRL
DAAS IMPEX SRLGIREXIM UNIVERSALMOBEXPERT BANEASA SRLSTEROZHAN SRL
DALIRO SRLGLOSEEK ROMANIA SRLMOBI MOD SRLSTILL DESIGN PRODUCTION SRL
DANCRISGOLDLINE F & M PRODCOM SRLMOBIERA SRLTHEOREMA DESIGN SRL
DANTE INTERNATIONAL SAHELIOS COMMOBILIA DV SRLTOSCANA IMOBILIARE SRL
DASTE MOBILIHIGH STYLE HOME SRLMOBIMPEX SRLTRIO FINCON CONSTRUCT SRL
DECORA HOUSE SRLIAN & AMA SRLMODSERV SRLTRITON SRL
DECOVIL SRLIDEAL TECHMODUL DESIGN SRLUNION IMPEX SRL
DEDEMANINCASSO ELECTROCASNICEMORGAN & WEBER SRLUNIQ INTERIORS SRL
DELISTEF SRLINIDANNEOMAX ONLINE DISTRIBUTIONVSR LALY COM SRL
DELPAS SRLINNOVA COMNETSYS CONSULT SRLYULMOB SRL
DELTA STUDIO SRLINTEGRA CORPORATION SRLNEW MAP CASA MAGICAZIGMAN SRL
DEUTSCHE KUECHEN SRLINTELO MEDIASHOP SRLNOBLESSE GROUP INTERNATIONAL SRL 
DINADROM SRLINTERMEDIO GENERAL GRUP SRLNORDIC ROMAR SRL 
DISTRIBUTION MAGI SRLISHTAR INTERNET GROUP SRLNORDICA SRL 
DOMUS SRLITG ONLINE SRLNORMANDIA IMPEX SRL 
DRISAND COM SRLKAT PIOVRA SRLNOVA OMNI DESIGN SRL 

 

Prin Administrator  Prin Administrator

Mihai Voicila    Styn De Coster