REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

“5 ANI GARANTIE FARA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU ASPIRATOARE"

15 iunie – 31 decembrie 2018

 

 

 

1.   Organizatorul campaniei:

Campania promotionala “5 anigarantie fara costuri suplimentare pentru aspiratoare Bosch” (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campaniapromotionala") este organizata de S.C. BSHELECTROCASNICE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos.Bucuresti – Ploiestinr. 19-21, et. 1,sectiunea 2, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentata prin dl Mihai Voicila in calitate de administrator si dl Styn De Coster in calitate de administrator denumita in continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant atat pe site, cat si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Campania se desfasoara in baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba prezentul Regulament si/sau inceta si/sau suspenda si/sau intrerupe Campania pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

2.   Participanti:

La campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aspiratoare Bosch” are dreptul sa participe orice utilizator (client final) persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in cele ce urmeaza "Participanti").

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

3.     Obiectul campaniei:

Organizatorul ofera Participantilor,in perioada prezentei Campanii, suplimentargarantieistandard de 2ani acordate de la data achizitionarii produsului Participant descris la punctul 7 al prezentului Regulament, o garantie extinsa de 3 ani (denumita in continuare „Garantiaextinsa”). Conditiile de extindere a termenului de garantie de 2 ani cu o perioada suplimentara de 3 ani sunt detaliate in prezentul Regulament.

 

4.   Durata campaniei

Campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aspiratoare Bosch” se va desfasura in perioada 15 iunie 201831 decembrie 2018, in magazinele distribuitorilor care comercializeaza produse electrocasnice Bosch. Lista partenerilor agreati se regaseste pe site-ul www.bosch-home.ro („Parteneriagreati”) cat si in anexa prezentului regulament.

Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea garantiei suplimentare.

Inregistrarea si revendicarea Garantiei extinse se poate face pe site-ulwww.bosch-home.ro, in termende 60 de zile de la data achizitiei produsului. Orice revendicare a garantiei extinse dupa aceasta data nu va fi luata in considerare de catre Organizator.

 

5.   Aria de desfasurare a Campaniei

Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 

6.   Drept de participare:

O persoana poate achizitiona mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari.

 

7.   Produse participante:

In aceasta promotie sunt eligibile toate aspiratoarele marca Bosch cu sac si fara sac (bagless),exceptand aspiratoarele cu acumulator, (denumite in continuare colectiv „Produse Participante” si individual „ProdusParticipant”).

 

8.   Mecanismul campaniei promotionale:

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante in perioada 15 iunie31 decembrie 2018 de la partenerii agreati mentionati pe site-ul www.bosch-home.ro si in anexa acestui regulament.

Participantii trebuie sa se inregistreze pe site-ul: www.bosch-home.ro, respectand pasii obligatorii de urmat descrisi pe aceasta pagina.

Pentru inscrierea produsului pe site se vor efectua urmatorii pasi:

Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa sectiunea “MyBosch” (https://secure.bosch-home.ro/mybosch)

Daca participantul nu are deja cont creat, atunci va alege una din cele 2 optiuni disponibile:

  • Inregistrare prin intermediul unei retele de socializare (Social Media Sign in): Facebook, Google sau Yahoo. Utilizand aceasta optiune, contul MyBosch se va crea si va putea fi accesat prin interfata contului de socializare selectat.

Contul va putea fi accesat imediat ce participantul va confirma crearea contului prin accesarea linkului ce se trimite intr-un mesaj pe adresa de email introdusa in formularul de inregistrare sau pe adresa de e-mail cu care s-a inregistrat in reteaua de socializare folosita ca interfata.

Odata confirmat contul, sau daca participantul avea deja cont creat, dupa accesarea contului personal pe MyBosch se va alege optiunea „Inregistreaza aparatul tau electrocasnic Bosch aici” care va deschide formularul de inregistrare pentru produse electrocasnice Bosch.

Se completeaza campurile obligatorii: „Numar de serie (E-Nr),Numar de fabricatie (FD) si Data achizitionarii. Se apasa butonul continuare.

Se va genera in mod automat un ecran de previzualizare a datelor introduse cat si a produsului gasit. Daca datele sunt corecte se apasa din nou butonul „Continuare”

Produsul este inregistrat in cont, iar participantul primeste un mesaj pe email cu confirmarea de inregistrare a produsului in contul MyBosch.

Daca datele de inregistrare ale produsului participant (E-Nr, FD, Data achizitiei) corespund cu conditiile de acordare a extra garantiei, in partea dreapta a ecranului apare butonul intitulat „Mai mult” din care poate fi descarcat „Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” si „Regulamentul campaniei”.

Inainte de inregistrarea produsului Participantul trebuie sa verifice daca distribuitorul de la care a cumparat produsul se regaseste in lista de parteneri agreati pentru aceasta campanie, regasita in Partenerii agreati, mentionata in art. 4. In cazul in care distribuitorul nu se regaseste in lista agreata

„Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” nu are nicio valoare.

„Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” si „Regulamentul campaniei” trebuie pastrate de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe site-ul www.bosch-home.ro .

Aceasta confirmare trebuie pastrata de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original. Organizatorul nuisi asuma raspundereapentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe site-ul www.bosch-home.ro

Organizatorul are dreptul sa solicite in orice moment orice documente justificative in original (facturi fiscale),precum si confirmarea inregistrarii care sa probeze indeplinirea de catre Participant a conditiilor de participare la Campania “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aspiratoare Bosch” si de obtinere a Garantiei extinse. Toate datele personale si documentele solicitate sunt necesare inregistrarii si acordarii Garantiei extinse.

Neprezentarea acestor documente in conditii satisfacatoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Garantie extinsa.

 

9.   Conditii de validare:

Pentru ca Organizatorul sa acorde Garantia extinsa pentru Produsul Participant achizitionat, Participantul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

A.  Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2.

B.  Sa achizitioneze un Produs Participant, in perioada campaniei din magazinele partenerilor agreati conform celor specificate la art. 3 - 8.

C. Sa inregistreze produsul in sectiunea MyAccount pe https://secure.bosch-home.ro/mybosch in termen de 60 de zile de la dataachizitiei.

D.  Produsul Participant, pentru care se acorda Garantia extinsa sa fie utilizat exclusiv in scopuri casnice. Perioada de Garantie extinsa nu este valabila in cazul utilizarii respectivului produs in scopuri profesionale: in restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decat este mentionat in certificatul de garantie.

Garantia extinsa se acorda numai in situatia indeplinirii cumulative a conditiilor de mai sus.

 

10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

11.   Regulamentul promotiei

Prin participarea la promotia “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aspiratoare Bosch” Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, incepand cu data de 14 iunie 2018 (ora00:00).

 

12.  Date cu caracter personal

Prin inscrierea si participarea la Campanie, precum, si comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, Participantii la campania “5 ani garantie fara costurisuplimentare pentru aspiratoare Bosch” isiexprimaacordul expressineechivoc cu privire la prezentulRegulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului pentru verificare si validare finala si evidenta inregistrarii in cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obliga sa respecte drepturile Participantilor prevazute legile in vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si a Consiliului, aplicabil in Romania incepand cu data de 25 mai 2018 urmatoarele drepturi: dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a sterge datele, de a restrictiona prelucrarea datelor, de a retrage consimtamantul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere la autoritatea de supraveghere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,etaj 1,sectiunea 2, sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau un email la adresa Data-Protection-RO@bshg.com

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promotiei si realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei.

Destinatarii prelucrarii acestor date sunt: BSH Electrocasnice SRL (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 19-21, sector 1, Bucuresti),BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München). Societatile vor prelucra datele cu caracter personal si le vor stoca in conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru pastrarea acestor date.

Societatile nu intentioneaza sa transfere aceste date cu caracter personal catre: o tara non-UE sau o organizatie internationala.

Informarea participantilor cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing) se va face doar daca acestia isi dau consimtamantul pentru abonarea la newsletterul Bosch Electrocasnice prin bifarea casutei aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociata formularelor de contact disponibile in website. Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricand folosind linkul disponibil in mesajele de newsletter sau accesand formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

Contul de MyAccount si toate datele asociate lui pot fi sterse de catre participant din sectiunea “Profilul meu” selectand optiunea de “Stergere cont”.

Pentru mai multe informatii privind procesarea datelor personale, va rugam sa consultati sectiunea “Informatii privind protectia datelor”.

 

13. Limitarea raspunderii

Inregistrarea Garantiei Extinse efectuata inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se va lua in considerare.

Organizatorul are dreptul de a invalida inregistrari care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc toate conditiile de participare conform rubricilor obligatorii mentionate pe pagina web. Orice reclamatie cu privire la inregistrari se va lua in considerare numai pe baza prezentarii confirmarii privind inregistrarea garantiei extinse primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari neconforme prezentului Regulament si care apar ulterior acordarii efective a Garantiei Extinse.

 

14.  Prevederi finale

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alte despagubiri sau plati.

Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile subsecvente si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si 2 duplicate.

 

Organizator

Prin Administrator                                                                 Prin Administrator

Mihai Voicila                                                                           Styn De Coster


 


ANEXA LA REGULAMENTUL OFICIAL

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru aspiratoare Bosch "

15 iunie – 31 decembrie 2018

 

 

Lista parteneri agreati

 

Denumire firma

 

Denumire firma

 

Denumire firma

 

 

Denumire firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOR MOBILA SRL

 

ELECTROGOLD COMPANY IMPEX SRL

 

KITCHEN SPECIALISTS SRL

 

 

OFFICE MEX CONCEPT SRL

 

ALTEX ROMANIA SRL

 

ELECTRONIC WORLD SRL

 

KLIMATHERM SRL

 

 

OKAPI ELECTRONICS SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIUS 2000 SRL

 

ELECTROSTAR SRL

 

KRONSTADT TOURISM & SERVICES SRL

 

 

OLISTORE HOME SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDOMA-ELECTRO SRL

 

ELITEMOB SRL

 

KRONTHERM SRL

 

 

OPTIM DESIGN SRL

 

ANY-STEF IMPEX SRL

 

EST SRL

 

LEM'S DESIGN SRL

 

 

OSMYUM SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHICRAFT SRL

 

EURO DSH INVEST SRL

 

LETICS ATELIER SRL

 

 

OUR DESIGN SRL

 

ARTSANI COM SRL

 

EVORA CENTER SRL

 

LO SPAZIO MOBILI SRL

 

 

PAVWOOD COM SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUCHAN ROMANIA SA

 

EXPONENTIAL CONSULT SRL

 

LUCKY MAN SRL

 

 

PC GARAGE SRL

 

AUTO TUNNING SRL

 

FEROMOB SRL

 

LUX-ARTIM SRL

 

 

PENTAMOB SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO TUNNING SRL

 

FLANCO RETAIL SA

 

M & D RETAIL PIPERA SRL

 

 

PHOENIX SOVATA SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEST FLAME SRL

 

FOKUSTRAD SRL

 

MAC EXIM SRL

 

 

PRO ELECTRO CASA SRL

 

BIA SI COM SRL

 

FORTUNA SRL

 

MAMUT SRL

 

 

PRODSERVIL SRL

 

BRIO SRL

 

FRONTE IDEEA DESIGN SRL

 

MARELVI IMPEX SRL

 

 

PROMARA LUX SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCOVINA ELECTRO TOP

 

FURNITURE DESIGN DISTRIBUTION SRL

 

MASTER`S SRL

 

 

PROPERTY&FACILITY MANAGEMENT

 

SRL

 

 

 

 

TRD

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIN SRL

 

FURNITURE VISION SRL

 

MDM MONICA DESIGN SRL

 

 

PROSPER-T SRL

 

CAMPING FAGET SRL

 

GALACTIC LINES SRL

 

MEDIASTAR ELECTRO SRL

 

 

QUATTRO SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALIA DISTRIBUTION

 

GAROTECH SRL

 

MEDION IMPEX SRL

 

 

REAL HYPER MAGAZINE SRL

 

SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARREFOUR ROMANIA SA

 

GAVASROM SRL

 

MELAROX SRL

 

 

ROMVITRINE SRL

 

COLOANA PRODCOM SRL

 

GENAROM SRL

 

MIDA MOBLUX SRL

 

 

SAT-AN SRL

 

CORSAR ONLINE SRL

 

GENIUS ARCHITETTURA & DESIGN SRL

 

MIRROR COM SRL

 

 

SELGROS CASH & CARRY SRL

 

CUBE 02 SRL

 

GEO'SAW SRL

 

MISU SRL

 

 

SENSO AMBIENTE SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAAS IMPEX SRL

 

GEOSPECT SA

 

MOBCONFORT-TIM SRL

 

 

SERENO SEMPRE SRL

 

DALIRO SRL

 

GIREXIM UNIVERSAL SA

 

MOBELLA SOLUTIONS SRL

 

 

SERV ELECTRON SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANCRIS SRL

 

GLOSEEK ROMANIA SRL

 

MOBEXPERT BANEASA SRL

 

 

SEVILLA MARKETING SRL

 

DANTE INTERNATIONAL SA

 

GOLDLINE F & M PRODCOM SRL

 

MOBI MOD SRL

 

 

SI-PRO TRADING SRL

 

DASTE MOBILI SRL

 

HELIOS COM SRL

 

MOBIERA SRL-D

 

 

STEROZHAN SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECORA HOUSE SRL

 

HIGH STYLE HOME SRL

 

MOBILIA DV SRL

 

 

STILL DESIGN PRODUCTION SRL

 

DECOVIL SRL

 

IAN & AMA SRL

 

MOBIMPEX SRL

 

 

THEOREMA DESIGN SRL

 

DEDEMAN SRL

 

IDEAL TECH SRL

 

MODSERV SRL

 

 

TOSCANA IMOBILIARE SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELISTEF SRL

 

INCASSO ELECTROCASNICE SRL

 

MODUL DESIGN SRL

 

 

TRITON SRL

 

DELPAS SRL

 

INTEGRA CORPORATION SRL

 

MORGAN & WEBER SRL

 

 

UNION IMPEX SRL

 

DELTA STUDIO SRL

 

INTERMEDIO GENERAL GRUP SRL

 

NEOMAX ONLINE DISTRIBUTION SRL

 

 

UNIQ INTERIORS SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUTSCHE KUECHEN SRL

 

ISHTAR INTERNET GROUP SRL

 

NETSYS CONSULT SRL

 

 

YULMOB SRL

 

DINADROM SRL

 

ITG ONLINE SRL

 

NEW MAP CASA MAGICA SRL

 

 

ZIGMAN SRL

 

DISTRIBUTION MAGI SRL

 

KAT PIOVRA SRL

 

NOBLESSE GROUP INTERNATIONAL

 

 

 

 

 

 

SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRISAND COM SRL

 

KAVIDRA SRL

 

NORDIC ROMAR SRL

 

 

 

 

ECHO ELECTRONIC

 

KIKA MOBILIER SRL

 

NORDICA SRL

 

 

 

 

SYSTEMS SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDEL KLASSE SRL

 

KITCHEN FOR YOU SRL

 

NORMANDIA IMPEX SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRO PLUS SRL

 

KITCHEN MOBSIM SRL

 

NOVA OMNI DESIGN SRL

 

 

 

 

ELECTROCASNICE SRL

 

KITCHEN PRO SRL

 

NOVEL STUDIO 42 SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin Administrator

 

Prin Administrator

 

 

 

 

Mihai Voicila

 

 

 

Styn De Coster