Regulamentul Oficial al Campaniei

“5 ani Garantie pentru produsele AEG”

 

 

 

 1.    ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “5 ani Garantie pentru produsele incorporabile” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in  SATU MARE,  Bd. Traian  nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrarela Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075  deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN .

Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCPin registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 460.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

 2.    ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara toate magazinele care comercializeaza produse AEG importate de Electrolux Romania SA, care au agreat sa se alature promotiei. Promotia se aplica produselor majore AEG : masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, aragaze, echipamente frigorifice, masini de spalat vase, cuptoare cu microunde, produse incorporabile (plite, cuptoare, masini incorporabile de spalat vase, echipamente frigorifice incorporabile, cuptoare cu microunde incorporabile, hote, expressoare)

 3.    PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 08 februarie 2016 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2016 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata dupa data  31 decembrie 2016 ora 24:00:00 nu va fi luat in considerare de Organizator

4.    DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania care au implinit 18 ani pana la data 8 februarie  2016

 5.    BENEFICIU CUMPARATOR

Cumparatorul, care a achizitionat un produs major  marca AEG primeste  5 ani garantie pentru produsul achizitionat (2 ani legal + 3 ani extragarantie). Garantia extinsa va fi mentionata explicit de catre asistentul de vanzari, in Certificatul de Garantie, la momentul completarii si semnarii acestuia

Pentru a intra in posesia Voucherului care atesta garantia extinsa, Cumparatorul, indiferent daca a achizitionat produsul/produsele dintr-un magazin traditional sau de pe un magazine online, trebuie sa-si inregistreze produsul/produsele AEG achizitionate pe www.registeraeg.com. In termen de 2 saptamani de la inregistrarea produselor Cumparatorul va primi pe email un voucher electronic care sa ateste cei 5 ani garantie

Pentru a utiliza acest voucher pe perioada celor 5 ani de garantie, acesta trebuie sa fie insotit de  factura de achizitie a produsului aflat in promotie. Factura atesta achizitia unui produs in promotie, in perioada de promotie, iar absenta ei face imposibila folosirea voucherului de extragarantie

 6.    MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, cumparatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

  1. Sa achizitioneze un produs major AEG, din unul din magazinele participante la promotie
  2. Sa-si inregistreze achizitia pe site www.registeraeg.com, pentru a primi voucherul care atesta cei 5 ani de garantie

In termen de 2 saptamani de la inregistrarea achizitiei pe site, Electrolux Romania va trimite un voucher, format electronic, care sa ateste 5 ani garantie pentru produsul achizitionat

Voucherul este valid DOAR insotit de factura ce atesta achizitia produsului

Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in promotie.

 7.    CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1.   Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

  1. Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin un produs major AEG, aflat in promotie, dintr-un magazin participant la promotie
  2. Produsul sa fie importat de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model Electrolux Romania SA

Nu  se va  beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:

-          Consumatorul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          Consumatorul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          Consumatorul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          Consumatorul a facut achizitia din alt magazin decat cele in care ruleaza promotia

-          Cumparatorul nu si-a inregistrat produsul in vederea primirii voucherului care sa ateste garantia extinsa

 8.    RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea in cazul in care:

-          Cumparatorul a facut achizitia altui echipament decat cele supuse promotiei

-          Cumparatorul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          Cumparatorul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          Cumparatorul a facut achizitia din alt magazin decat cele participante la promotie

-          Cumparatorul nu si-a inregistrat produsul in vederea primirii voucherului care sa ateste garantia extinsa

-          Cumparatorul a furnizat date gresite de contact in baza de date (email, telefon),acest lucru facand imposibila trimiterea voucherului electronic

 9.    TAXE

Participantilorla Campanienu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei  cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu solicitarea cadoului promotional, cheltuieli legate de accesulla Internetin vederea solicitarii Regulamentului Campaniei si de inregistrare in baza de date.

10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil in magazinele participante la promotie si pe www.aeg.ro