Termeni si Conditii

5 ani garantie Tesla pentru aparatele de aer conditionat

01.06.2019 - 31.07.2019

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala “5 ani garantie Tesla pentru aparatele de aer conditionat” este organizata de SC Distribucija SRL, cu sediul in Bucuresti, Piata Montreal nr 10, jud. Bucuresti, inregistrata in registrul comertului sub numarul J40/13761/2017, cod fiscal RO38052317 (denumita in continuare „Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei la urmatoarea adresa URL: https:// www.teslagiveaways.com/ro/5-ani-garantie/

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului la urmatoarea adresa URL: https://www.teslagiveaways.com/ro/5-anigarantie/.

 

Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 01.06.2019 si se va incheia la data de 31.07.2019. O zi de campanie va incepe de la ora 00:00:00 si se va sfarsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

 

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANTIEI

Clientii care au achizitionat poduse marca Tesla, in perioada de desfasurare a campaniei mentionata in cadrul art. 2, le pot inscrie la campanie in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data achizitiei acestora.

 

Art. 4. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei, in magazinele partenere participante, care comercializeaza aparate electrocasnice Tesla.

Logo Comtrade Distribution 

Logo Tesla

La aceasta campanie participa produse marca Tesla din categoria aparatelor de aer conditionat. Lista completa a produselor o puteti gasi in cadrul art. 7 al regulamentui.

 

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 01.06.2019. Aceste persoane vor fi denumite in continuare „Participant”.

 

Art. 6. CONDITII DE VALIDARE A EXTRAGARANTIEI

Pentru ca un client sa beneficieze de extragarantia de 3 ani, trebuie: 

a)    Sa indeplineasca conditiile prevazute in cadrul art. 5.

b)   Sa achizitioneze in perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, cel putin un aparat electrocasnic marca Tesla din lista produselor existente in cadrul art. 7 .

c)     Sa se inscrie in perioada mentionata in art. 3, folosind metoda de inscriere, descrisa in cadrul art. 8 si sa furnizeze urmatoarele date personale si date de identificare ale produsului: Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura,

Data facturare, Nume, Prenume, E-mail

Participantul nu va beneficia de extragarantie in cazul in care:  a) a achizitionat un produs electrocasnic marca Tesla care nu se afla in lista produselor existente in cadrul art. 7. 

b)    a achizitionat un produs electrocasnic marca Tesla in afara perioadei de desfasurare a campaniei, mentionata in art. 2. 

c)     a achizitionat un produs electrocasnic marca Tesla si nu-l inscrie in campanie in perioada mentionata in art.3. 

d)    datele furnizate nu sunt in conformitate cu art. 6 pct. c .

 

Art. 7. LISTA DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din aceasta campanie vor face parte urmatoarele produse: 

Categorie Model 

Aparate de aer conditionat 

TA35LLIL-1232IAW TA53LLIL-1832IAW TA71LLIL-2432IAW

TA36FFML-1232IA

 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

In perioada de desfasurare a campaniei, mentionata in cadrul art. 2, produsele Tesla participante la campanie vor beneficia de 5 ani garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa). Extragarantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia in perioada de activare, mentionata in cadrul art. 3. Pentru activarea si inregistrarea garantiei extinse trebuie sa transmiteti urmatoarele informatii (Numar factura/ bon/ chitanta, Emitent factura, Data facturare, Nume, Prenume, Email) completand formularul online disponibil la: https://www.teslagiveaways.com/ro/5ani-garantie/. Neactivarea extragarantiei pana la ultima zi de activare a acesteia, mentionata in cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar, in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani. Toate conditiile aferente garantiei de 2 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului raman valabile si in cazul garantiei extinse. Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii de achizitie si a certificatului de garantie. Pentru a beneficia de oferta de extragarantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si documentul de achizitie al produsului (factura/ bonul fiscal),in original, pe toata perioada celor 5 ani de garantie (2 ani garantie standard + 3 ani garantie extinsa),pentru a servi ca dovada a achizitiei in perioada promotiei. Extragarantia se acorda in conformitate cu termenii si conditiile specificate in certificatul de garantie al produsului inscris in campanie.

 

Art. 9. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare, instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.