ACT ADITIONAL nr.1

la Regulamentul  „ 60 de zile banii inapoi” autentificat sub numarul 219/27.01.2017 de catre notar public Traistaru Ionel,

 

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „60 de zile banii inapoi”  este Societatea ARCTIC S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Orasul Gaesti, strada 13 Decembrie numarul 210, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub numarul J15/253/09.01.1991, Cod Unic de Inregistrare 933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Nihat Bayız prin mandatar Gabriela Geana.

  • Avand in vedere dispozitiile Regulamentului „60 de zile banii inapoi”, si anume: „Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare”;
  • Avand in vedere decizia Organizatorului de a prelungi perioada de desfasurare a Campaniei pana la data de 31 Ianuarie 2018;

In temeiul prevederilor Regulamentului „60 de zile banii inapoi” Organizatorul decide:

Art.1. Prin prezentul Act Aditional se modifica si se completeaza Art. 3 din cuprinsul Regulamentului, in sensul ca se prelungeste perioada initiala de desfasurare a Campaniei, pana la data de 31 Ianuarie 2018, dupa cum urmeaza:

3. OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care beneficiarii finali, persoane fizice pot returna produsele electrocasnice marca Beko participante la Campanie, produse ce sunt achizitionate in perioada 01 Februarie 2017, ora 00:00:00 -  31 Ianuarie 2018, ora 23:59:59, inclusiv, din retelele nationale de magazine, care comercializeaza produse marca Beko, la nivel national, restituindu-li-se pretul achitat.

Oricarui produs electrocasnic marca Beko participant la Campanie si vandut dupa data de 31 Ianuarie 2018, ora  24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.”

Art.2.  Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Campaniei „60 de zile banii inapoi”, autentificat sub numarul 219/27.01.2017 de catre notar public Traistaru Ionel, pe care il modifica si il completeaza in mod corespunzator, celelalte articole ale acestuia ramanand neschimbate. 

Modificarea si actualizarea Regulamentului Campaniei „60 de zile banii inapoi”, prin prezentul Act Aditional va produce efecte incepand cu data de 11 iulie 2017.

Regulamentul Campaniei „60 de zile banii inapoi” , astfel cum a fost modificat conform celor de mai sus, va avea urmatorul continut :

„REGULAMENTUL CAMPANIEI

„ 60 de zile banii inapoi”

 

1.      ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei este societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul  Registrului Comertului sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930, reprezentata legal de Director General Nihat Bayız prin mandatar conventional Gabriela Geana, denumita in continuare “Organizatorul”,

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.beko.ro/60zile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, regasindu-se  si in retelele de magazine nationale care comercializeaza produsele marca Beko participante la Campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.


2.      DENUMIRE. LOCUL DESFASURARII

Regulamentul poarta denumirea "60 de zile banii inapoi", Campania desfasurandu-se prin retelele nationale de magazine  care comercializeaza urmatoarele categorii de produse  marca Beko: masini de spalat vase, plite si cuptoare incorporabile, uscatoare de rufe si masini de spalat rufe cu uscator.

 

3.      OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care beneficiarii finali, persoane fizice pot returna produsele electrocasnice marca Beko participante la Campanie, produse ce sunt achizitionate in perioada 01 Februarie 2017 , ora 00:00:00 -  31 Ianuarie 2018, ora 23:59:59, inclusiv, din retelele nationale de magazine, care comercializeaza produse marca Beko, la nivel national, restituindu-li-se pretul achitat.

Oricarui produs electrocasnic marca Beko participant la Campanie si vandut dupa data de 31 Ianuarie 2018, ora  24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

 

4.      DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani inclusiv.

Produsele participante la Campanie reprezinta toate produsele marca Beko din categoriile participante la campanie: masini de spalat vase, plite si cuptoare incorporabile, uscatoare de rufe si masini de spalat rufe cu uscator, care au fost achizitionate in perioada 01 Februarie 2017, ora 00:00:00 -  31 Ianuarie 2018, ora 23:59:59, inclusiv din oricare dintre magazinele care comercializeaza aceste categorii de produse electrocasnice, la nivel national.

Regulamentul nu se adreseaza clientilor persoane juridice.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

 

5.      MODUL DE DESFASURARE

5.1.Solicitarea de retur

Pentru a putea beneficia de returnarea produselor achizitionate, beneficiarii finali trebuie sa solicite returul telefonic, apeland Call Center-ul Organizatorului la numarul scurt *9010 (tarif standard in retelele nationale) in termen de cel mult 60 (saizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului, data ce se afla inscrisa pe factura/bonul de achizitie. Urmare a inregistrarii solicitarii de retur, beneficiarul final va primi un numar de inregistrare care trebuie transmis reprezentantului Arctic S.A., in momentul ridicarii produsului.

Cu ocazia inregistrarii solicitarii, beneficiarul final va transmite informatii cu privire la locul si data la care reprezentantul Arctic S.A. se va deplasa pentru inspectarea produsului supus solicitarii de retur. In cazul in care, potrivit informatiilor transmise telefonic, solicitarea nu se incadreaza in conditiile prevazute de prezentul Regulament, se va inregistra si comunica refuzul cererii de retur.

De asemenea, solicitarea de retur va fi refuzata daca beneficiarul final al produsului nu va prezenta documentul fiscal de achizitie la data inspectarii produsului sau daca se va constata ca acest document nu respecta conditiile prevazute de prezentul Regulament (data facturarii si emitentul facturii). 

Returul se va face exclusiv pe baza solicitarii de retur aprobate si doar personal  beneficiarului final care a achizitionat produsul initial in urma legitimarii acestuia, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere). Aprobarea consta in verificarea si confirmarea data de reprezentantul Arctic S.A. la momentul deplasarii la beneficiarul final.

Preluarea produsului aprobat ca retur de la beneficiarul acestuia se va efectua in termen de cel mult 10 (zece) zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in baza unui Proces Verbal de predare-primire (formular de retur) si a cererii de restiuire a contravalorii, intocmite intre reprezentantul Arctic S.A. si beneficiarul produsului.

Categoriile de produse ce  nu pot fi returnate sunt urmatoarele:

  1. Produsele care, chiar daca sunt sigilate, au suferit deteriorari in urma expunerii la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice, etc.;
  2. Produsele care prezinta urme de zgarieturi, lovituri. Produsele nu trebuie sa prezinte nicio urma de deteriorare estetica.
  3. Produsele achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
  4. Produsele care au fost achizitionate printr-un sistem de rate;
  5. Produsele care au suferit reparatii ;
  6. Produsele carora le lipsesc accesoriile originale ce au insotit produsul la momentul achizitionarii;
  7. Lipsa etichetelor de identificare de pe produse atrage refuzul de returnare a produselor.

 

Documentele ce trebuie prezentate pentru a putea beneficia de prevederile prezentului Regulament sunt urmatoarele:

a)  Numarul de inregistrare primit ca urmare a solicitarii de retur facuta catre Call Center-ul Organizatorului;

b)  Documentul fiscal de achizitie in original (bon fiscal/ factura fiscala/  chitanta);

c)  Certificatul de garantie in original.

d) in situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont semnat si stampilat de banca, continand confirmarea codului IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare;

e) in situatia in care clientul ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, la care se ataseaza si o copie a cartii de identitate, certificand astfel domiciliul clientului;

f) in situatia in care clientul nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita restituirea contravalorii la aceasta adresa, clientul va trebui sa prezinte o copie a cartii de identitate dar si a mentiunii resedintei (viza de resedinta sau flotant).

Transportul

Asigurarea transportului pentru returul aprobat si costurile aferente acestuia, sunt in sarcina  ARCTIC S.A. 

Limitari ale returnarii produselor

In baza prezentului Regulament, un singur beneficiar final are dreptul la cel mult 2 (doua) retururi pe perioada Campaniei.

5.2.Restituirea contravalorii

In cazul in care  beneficiarul final opteaza pentru restituirea contravalorii produsului si solicitarea de retur a fost aprobata pe baza conditiilor din prezentul Regulament, suma reprezentand contravaloarea produsului returnat (inscrisa pe documentul fiscal de achizitie) va fi disponibila in maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data efectuarii returului.

In situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, beneficiarul final va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont semnat si stampilat de banca, continand confirmarea codului IBAN.

In situatia in care beneficiarul final ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, la care se ataseaza si o copie a cartii de identitate, certificand astfel domiciliul beneficiarului final.

In situatia in care beneficiarul final nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita returnarea contravalorii la aceasta adresa, beneficiarul final va trebui sa prezinte o copie a cartii de identitate dar si a mentiunii resedintei (viza de resedinta/flotant).

 

6.      LITIGII

Eventualele litigii aparute intre ARCTIC S.A. si beneficiarii produselor se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

7.      PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

ARCTIC S.A. prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de participanti: serie si numar CI/BI, numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu, locul nasterii, sex,  adresa de e-mail, numar  telefon,CNP, cont bancar.

Datele sunt prelucrate pentru scopul: executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei, identificarea ca participant la Campanie in vederea  ridicarii produsului, restituirea contravalorii produsului, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.

De asemenea, avand in vedere mecanismul de desfasurare al Campaniei promotionale,  Organizatorul prelucreaza , pe baza consimtamantului liber exprimat, datele cu caracter personal din cuprinsul actului de identitate (BI/CI), codul IBAN ale beneficiarilor finali, solicitanti ai restituirii contravalorii.

Datele vor fi dezvaluite persoanei vizate si Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorul  trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a organizatorului Arctic S.A. trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa din Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau prin email la adresa privacy@arctic.ro .

La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris Organizatorului, acesta se obliga:

•           Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

•           Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

•           Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a  beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.

Prevederile prezentei Sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu Politicile Arctic S.A de prelucrare date cu caracter personal si confidentialitate, care se regasesc in sectiunea “Termeni si conditii” de pe site-ul www.beko.ro/ 60zile”

 

 8.      MODIFICAREA/INTRERUPEREA APLICARII REGULAMENTULUI

Regulamentul poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator, oricand pana la decizia de incetare a aplicarii acestuia.

 

 9.      DISPOZITII FINALE

Incepand cu data de 01 Februarie 2017, Regulamentul Campaniei promotionale „60 de zile sa te convingi sau banii inapoi garantat”, autentificat sub numarul 2496/04 Decembrie 2015 de catre notar public Traistaru Ionel, impreuna cu toate Actele Aditionale subsecvente acestuia,  Regulamentul Campaniei „60 de zile sa te convingi sau banii inapoi garantat”, autentificat sub numarul 1562/27 Iunie 2016 de catre notar public Traistaru Ionel, impreuna cu toate Actele Aditionale subsecvente acestuia, precum si  Regulamentul Campaniei „60 de zile sa te convingi sau banii inapoi garantat”, autentificat sub numarul 175/29 Ianuarie 2016 de catre notar public Traistaru Ionel, impreuna cu toate Actele Aditionale subsecvente acestuia inceteaza.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in magazinele care comercializeaza produsele Beko supuse prezentei Campanii si pe website-ul www.beko.ro/60zile si sunt gratuite.

Orice contestare sau reclamatie avand ca obiect acest Regulament poate fi depusa la adresa:  Arctic S.A,  Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau pe e-mail la adresa contact@beko.ro, precum si la numarul Call Centerului *9010.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre conditiile stabilite in prezentul Regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, in orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul www.beko.ro /60zile si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.”

  

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.

Reprezentata de Director General Nihat Bayız

Prin mandatar Gabriela Geana

 

 

 

ANEXA  NR.1.

                                               

FORMULAR DE RESTIUIRE CONTRAVALOARE PRODUS CONFORM REGULAMENTULUI CAMPANIEI “60 de zile banii inapoi ”

1.      Date generale:

Nume si prenume:………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa/Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numar inregistrare:……………………………………………………………………………………………………………………………

Model produs/Serie:………………………………………………………………………………………………………………… …

Factura/Data factura:………………………………………………………………………………………………………………………

Alte mentiuni:……………………………………………………………………………………………………………

Declar ca prin semnarea prezentului formular, am luat la cunostinta de Regulamentul Campaniei “60 de zile banii inapoi” si sunt de acord cu acesta.

Completarea acestui formular  nu acopera singura  restituirea contravalorii.

 

 

2. Proces verbal de predare-primire a produsului conform numarului de inregistrare ………………..:

 

Subsemnatul…………………………………………… domiciliat in ………………………………………………………….……, la adresa …………………………………………………………………………………………… predau reprezentantului Arctic S.A. :……………………………… …………………, produsul model…….……………………………., seria…………………………………………………….., in vederea restituirii contravalorii produsului, conform facturii nr. …………………………../…………………….., in valoare de ………………..………….(cu TVA inclus). Aparatul prezinta/nu prezinta zgarieturi/lovituri exterioare; are/nu are toate documentele disponibile; are/nu are toate accesoriile care au insotit produsul.

 

 

Am predat,                                                                                          Am primit,

Nume si prenume:                                                                               Nume si prenume:

Semnatura:                                                                                          Semnatura si stampila:

 

 

3. Cerere restituire contravaloare:

 

Subsemnatul……………………………………………….domiciliat in ……………………………, CI seria……, nr……………………….………, eliberata de ……………………………., la data de……………………………, CNP……………………………………………….., solicit virarea sumei de…………….………RON, reprezentand contravaloarea produsului..……………………………, produs pe care il returnez conform Regulamentului Campaniei  “60 de zile banii inapoi ”, pe motivul ………….……………………………………, in contul IBAN nr. RO……………………………..…………………., deschis la banca…………………………………. Pe numele……………………………………

 

Data:…………../…………./………………                                                  Semnatura client:……………………………..

 

 

 

      Aprobat                                                                                                                Aprobat

Manager Service                                                                                           Director Financiar

 

 

4. FORMULAR CONSIMTAMANT ACORD PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Arctic si-a asumat in permanenta angajamentul de a proteja confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal si de a folosi aceste date strict in concordanta cu prevederile legale, in scopuri legitime si asigurand ca folosirea datelor este proprotionala si adecvata prin raportare la scopurile de prelucrare.

Arctic prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizati in cadrul campaniei „60 de zile banii inapoi”, respectiv:

-           nume si prenume, telefon, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta),copie CI.

In plus, Arctic prelucreaza date constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate.

Scopurile prelucrarii:

-           pentru identificarea dumneavoastra, in calitate de participant la Campanie;

-           pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale;

-           pentru a putea beneficia de restituirea contravaloarii produslui, conform prevederilor Regulamentului;

-           in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.

Furnizarea datelor este necesara pentru realizarea activitatilor de mai sus iar un refuz in acest sens ne-ar putea impedica sa realizam aceste activitati.

Sunteti de acord ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate si pentru scop de reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor Arctic, desfasurarea altor companii promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative),de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului, crearea si mentinerea unei baze de date in acest scop, inclusiv pe cai electronice: e-mail, telefon, sms, in conditiile legii?

            [  ]Da                                       [  ]Nu

Refuzul prelucrarii datelor dumnevoastra personale in alte scopuri decat cele care vizeaza exclusiv campania  „60 de zile banii inapoi”  nu va conditiona sau influenta in vreun mod posibilitatea dumneavoastra de a primi conform Campaniei promotionale contravalorea produsului achizitionat.

Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Arctic S.A., societatile din grupul Arctic.

            [  ]Da                                       [  ]Nu

In masura in care doriti sa primiti informari, facem si urmatoarele precizari:
datele dvs. vor putea fi dezvaluite de Arctic catre alte entitati (parteneri, contractuali, furnizori de servicii, alte companii din acelasi grup si autoritatilor publice) precum si dvs. ca persoana vizata. Datele dvs. pot fi transferate in strainatate in acelasi scop, catre Uniunea Europeana si si din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a tarilor catre care se transfera datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la detaliile de contact de mai jos.

Conform legii, beneficiati de drepturi pentru protectia datelor cu caracter personal, in special:

dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului, scopul in care se va realiza prelucrarea datelor, orice alte informatii legate de drepturile prevazute in prezenta lege;

•           dreptul acces la date;

•           dreptul de interventie asupra datelor;

•           de a nu fi supus unei decizii individuale;

•           dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a  solicita rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor a caror prelucrare este contrara legii (in caz de marketing direct, oricand, in mod gratuit si fara nici o justificare).

•           dreptul de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

De asemenea, va informam ca va puteti exercita, in mod gratuit si urmatoarele drepturi:

 - sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

 - sa interveniti asupra datelor transmise;

 - sa va opuneti prelucrarii datelor

- sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Arctic Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau trimitand un e-mail la adresa de e-mail privacy@arctic.ro.

De asemenea, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carater Personal, precum si justitiei.

Durata prelucrarii datelor va fi determinat de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 15 alin. 2 din legea 677/2001, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul acord.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati website-ul www.beko.ro  sectiunea „Termeni si conditii” si „Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal”.

Daca unele din datele dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne anuntati cat mai curand posibil.

Prin semnarea acestui formular, sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform celor de mai sus.

Va multumim.

[nume si prenume, data, semnatura]