Regulamentul oficial al Campaniei

“ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA”

 

 

 

ART.1: PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “ ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. Groupe SEB Romania SRL („Organizatorul”),societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, avand CIF RO18288047, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/482/2006, operator de date cu caracter personal conform notificarii nr. 3229, prin Ivaylo Grozdanov, identificat cu Pasaport seria P, numarul 380264788, nascut in data de 03.11.1970, in localitatea Kresna, Bulgaria, in functie de Administrator.

Campania “ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA” este valabila exclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru produsele participante achizitionate in perioada 1 septembrie 2017, ora 00:00 – 31 decembrie 2017, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB Romania SRL ofera garantie standard pentru produsele sale pentru o perioada de doi (2) ani de la data achizitionarii produselor. Pe langa garantia standard de doi (2) ani, puteti obtine o garantie extinsa de trei (3) ani exclusiv pentru produsele descrise in art. 2, cu conditia sa inregistrati produsul pe website-ul campaniei: garantieextinsa.rowenta.ro.

 

ART.2: PRODUSELE PARTICIPANTE

Aspiratoarele ROWENTA pentru care puteti beneficia de extinderea termenului de doi (2) ani de garantie la cinci (5) ani sunt:

 

Tip produs

Cod produs

Denumire produs

 

 

RH8879WO

Air Force Lithium

 

 

RH8829WO

Air Force Lithium

 

Aspirator vertical

RH8813WH

Air Force Lithium

 

RH8588WO

Air Force

 

 

 

 

RH8776WP

Air Force Extreme

 

 

RH8569WH

Air Force

 

 

RO6493EA

Silence Force A+AAA

 

 

RO6486EA

Silence Force 4A

 

Aspirator cu sac

RO6477EA

Silence Force 4A

 

RO6455EA

Silence Force 4A

 

 

 

 

RO6457EA

Silence Force 4A

 

 

RO6441EA

Silence Force 4A

 

 


 

RO6383EA

Silence Force Compact

 

 

RO6331EA

Silence Force Compact

 

 

RO5927EA

Silence Force Extreme

 

 

RO5761EA

Silence Force Extreme

 

 

RO6886EA

X-Trem Power 4A

 

 

RO6831EA

X-Trem Power 4A

 

 

RO6843EA

X-Trem Power 3A

 

 

RO8370EA

Silence Force MultiCyclonic

 

 

RO8341EA

Silence Force MultiCyclonic

 

 

RO8324EA

Silence Force MultiCyclonic

 

 

RO8359EA

Silence Force MultiCyclonic

 

Aspirator fara sac

RO7681EA

Silence Force Cyclonic 4A

 

RO7623EA

Silence Force Cyclonic 4A

 

 

 

 

RO6984EA

X-Trem Power Cyclonic 4A

 

 

RO6963EA

X-Trem Power Cyclonic 4A

 

 

RO6941EA

X-Trem Power Cyclonic 3A

 

 

RO6921EA

X-Trem Power Cyclonic 3A

 

 

Nu fac obiectul garantiei extinse acumulatorii aspiratoarelor din gama Air Force avand codurile:

 

Tip produs

Cod produs

Denumire produs

 

 

RH8879WO

Air Force Lithium

 

 

RH8829WO

Air Force Lithium

 

Aspirator vertical

RH8813WH

Air Force Lithium

 

RH8588WO

Air Force

 

 

 

 

RH8776WP

Air Force Extreme

 

 

RH8569WH

Air Force

 

 

ART.3: GARANTIE EXTINSA

Persoanele care doresc sa beneficieze de garantia extinsa pentru aspiratorul Rowenta achizitioant, participant la campanie trebuie sa:

1. Sa achizitioneze unul dintre produsele participante la campanie, descrise in art.2

2. Sa achizitioneze produsul in perioada campaniei mentionata in art.1, exclusiv pe teritoriul Romaniei;

3. Sa pastreze factura de achizitie si certificatul de garantie international;

4. Sa acceseze site-ul www.garantieextinsa.rowenta.ro si sa se inscrie in Campanie accesand butonul „Inregistreaza-ti produsul”, pana la data de 15 ianuarie 2018, ora 23:59, inclusiv;

5. Sa completeze urmatoarele campuri obligatorii: Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa de e-mail valida, Codul produsului, Numarul facturii/bonului fiscal, Data facturii/bonului fiscal;

6. Sa citeasca si sa accepte termenii si conditiile Campaniei;

7. Sa apese pe butonul „Inregistreaza”

Garantia suplimentara de trei (3) ani este supusa acelorasi termeni si conditii ca si garantia standard care v-a fost oferita impreuna cu produsul in momentul achizitiei. Garantia suplimentara se va acorda exclusiv pe baza facturii de achizitie si va fi valabila numai daca sunt intrunite cumulativ conditiile din garantia standard (cum ar fi, dar fara a se limita la: folosirea corespunzatoare a aparatului, folosirea accesoriilor originale si dedicate fiecarui produs Rowenta participant la aceasta Campanie),conditiile descrise in art.3, paragraful 1 si numai daca informatiile furnizate de persoana care efectueaza inregistrarea sunt acordate in deplina cunostinta de cauza si cu buna-credinta si inregistrarea este completata si primita de Groupe SEB Romania pana la data de 15 ianuarie 2018, ora 23:59, inclusiv. Groupe SEB Romania isi rezerva dreptul de a modifica termenii acestei garantii suplimentare de trei (3) ani, fara notificare prealabila.

Prezentele reguli vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia Romaniei si orice litigii care decurg din sau in legatura cu prezenta garantie vor fi supuse instantiei competente din Romania.

Daca vreo prevedere din aceste Reguli este considerata nula si neavenita de catre orice instanta care detine jurisdictia competenta, invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Reguli, care vor ramane in vigoare.

 

ART.4: REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe www.garantieextinsa.rowenta.ro. Prin inscrierea la aceasta Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta Campanie sau promotii viitoare organizate de Groupe SEB Romania SRL, fara alte obligatii sau plati.

 

ART.5: RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor facturi/bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, inscrierile dupa data de 15 ianuarie 2018, ora 23:59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. S.C. Groupe SEB Romania SRL si vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare facturilor/bonurilor fiscale sau alte erori in legatura cu numerele imprimate pe acestea.

Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

 

ART.6: INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de 31 decembrie 2017 (data de final a Campaniei) din motive independete de vointa sa, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.garantieextinsa.rowenta.ro.

 

ART.7: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Compania Groupe SEB Romania SRL este inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 3229. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001. Prin furnizarea datelor in momentul inregistrarii, participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei Groupe SEB Romania SRL.

Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala, in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

➢    dreptul la informare (art.12) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

➢    dreptul de acces la date (art.13) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

➢      dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b),daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

➢       dreptul de opozitie (art. 15) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

➢    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

➢    dreptul de a se adresa justitiei (art.18) potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Groupe SEB Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.