Regulamentul oficial al Campaniei

“ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA”

 

 

ART.1: PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “ ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. Groupe SEB Romania SRL („Organizatorul”),societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13,  avand CIF RO18288047, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/482/2006, operator de date cu caracter personal conform notificarii nr. 3229, prin Ivaylo Grozdanov, , in functie de Administrator.

 

Campania “ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA” este valabila exclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru produsele participante achizitionate in perioada 1 martie 2018, ora 00:00 – 31 decembrie 2018, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB Romania SRL ofera garantie standard pentru produsele sale pentru o perioada de doi (2) ani de la data achizitionarii produselor. Pe langa garantia standard de doi (2) ani, puteti obtine o garantie extinsa de trei (3) ani exclusiv pentru produsele descrise in art. 2, cu conditia sa inregistrati produsul pe website-ul campaniei: www.rowenta.ro/garantie-extinsa.   

 

ART.2: PRODUSELE PARTICIPANTE

Aspiratoarele ROWENTA pentru care puteti beneficia de extinderea termenului de doi (2) ani de garantie la cinci (5) ani sunt:

Tip produs

Cod produs

Denumire produs

Aspirator cu sac

RO6493EA

Silence Force A+AAA

RO6495EA

Silence Force A+AAA

RO6487EA

Silence Force A+AAA

RO6491EA

Silence Force A+AAA

RO6486EA

Silence Force 4A

RO6477EA

Silence Force 4A

RO6457EA

Silence Force 4A

RO6455EA

Silence Force 4A

RO6441EA

Silence Force 4A

RO6381EA

Silence Force A+AAA Compact

RO6371EA

Silence Force A+AAA Compact

RO6365EA

Silence Force A+AAA Compact

RO6383EA

Silence Force 4A Compact

RO6357

Silence Force 4A Compact

RO6331EA

Silence Force 4A Compact

RO6883EA

X-Trem Power A+AAA

RO6886EA

X-Trem Power 4A

RO6856EA

X-Trem Power A+AA

RO6851EA

X-Trem Power A+AA

RO6843EA

X-Trem Power 3A

RO6831EA

X-Trem Power 3A

Aspirator fara sac

RO8370EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8341EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8324EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8359EA

Silence Force MultiCyclonic

RO7681EA

Silence Force Cyclonic 4A

RO7647EA

Silence Force Cyclonic 4A

RO7623EA

Silence Force Cyclonic 4A

RO6984EA

X-Trem Power Cyclonic 4A

RO6963EA

X-Trem Power Cyclonic 4A

RO6941EA

X-Trem Power Cyclonic 3A

RO6921EA

X-Trem Power Cyclonic 3A

RO6723PA

Ergo Force

 

ART.3: GARANTIE EXTINSA

Persoanele care doresc sa beneficieze de garantia extinsa pentru aspiratorul Rowenta achizitioant,

participant la campanie trebuie:

 1. Sa achizitioneze unul dintre produsele participante la campanie, descrise in art.2
 2. Sa achizitioneze produsul in perioada campaniei mentionata in art.1, exclusiv pe teritoriul Romaniei;
 3. Sa pastreze factura de achizitie si certificatul de garantie international;
 4. Sa acceseze site-ul www.rowenta.ro/garantie-extinsa si sa se inscrie in Campanie accesand butonul „Inregistreaza-ti produsul”, pana la data de 15 ianuarie 2019, ora 23:59, inclusiv;
 5. Sa completeze urmatoarele campuri obligatorii: Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa de e-mail valida, Codul produsului, Numarul facturii/bonului fiscal, Data facturii/bonului fiscal;
 6. Sa citeasca si sa accepte termenii si conditiile Campaniei;
 7. Sa apese pe butonul „Inregistreaza”;

Garantia suplimentara de trei (3) ani este supusa acelorasi termeni si conditii ca si garantia standard care v-a fost oferita impreuna cu produsul in momentul achizitiei. Garantia suplimentara se va acorda exclusiv pe baza facturii de achizitie si va fi valabila numai daca sunt intrunite cumulativ conditiile din garantia standard (cum ar fi, dar fara a se limita la: folosirea corespunzatoare a aparatului, folosirea accesoriilor originale si dedicate fiecarui produs Rowenta participant la aceasta Campanie),conditiile descrise in art.3, paragraful 1 si numai daca informatiile furnizate de persoana care efectueaza inregistrarea sunt acordate in deplina cunostinta de cauza si cu buna-credinta si inregistrarea este completata si primita de Groupe SEB Romania pana la data de 15 ianuarie 2019, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB Romania isi rezerva dreptul de a modifica termenii acestei garantii suplimentare de trei (3) ani, fara notificare prealabila.

Prezentele reguli vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia Romaniei si orice litigii care decurg din sau in legatura cu prezenta garantie vor fi supuse instantiei competente din Romania.  

Daca vreo prevedere din aceste Reguli este considerata nula si neavenita de catre orice instanta care detine jurisdictia competenta, invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Reguli, care vor ramane in vigoare.

 

ART.4: REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe www.rowenta.ro/garantie-extinsa. Prin inscrierea la aceasta Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta Campanie sau promotii viitoare organizate de Groupe SEB Romania SRL, fara alte obligatii sau plati.

 

ART.5: RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor facturi/bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, inscrierile dupa data de 15 ianuarie 2019, ora 23:59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

S.C. Groupe SEB Romania SRL si vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare facturilor/bonurilor fiscale sau alte erori in legatura cu numerele imprimate pe acestea.

 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

 

ART.6: INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de 31 decembrie 2018 (data de final a Campaniei) din motive independete de vointa sa, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.rowenta.ro/garantie-extinsa.

 

ART.7: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Inscrierea in campanie dovedeste cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Compania Groupe SEB Romania SRL este inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 3229.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

Prin furnizarea datelor in momentul inregistrarii, participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei Groupe SEB Romania SRL.

Organizatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala, in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform legislatiei aplicabile, urmatoarele drepturi:

1.       Dreptul de informare

Persoana vizata are dreptul de fi informat intr-un mod concis, transparent, inteligibil si usor accesibil cu privire la:

 • Identitatea si datele de contact ale operatorului (dupa caz ale reprezentatului acestuia) si a responsabilului cu protectia datelor;
 • Scopurile in care sunt procesate datele cu caracter personal si temeiul juridic al prelucrarii;
 • Interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta, dupa caz;
 • Categoriile de date personale prelucrate;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • Detalii despre transferul catre o tara terta si masurile de asigurare a protectiei datelor, dupa caz;
 • Perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru determinarea perioadei;
 • Existenta drepturilor persoanelor vizate;
 • Dreptul de retragere al consimtamantului, in cazul in care este aplicabil;
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
 • Sursa datelor cu caracter personal, respectiv daca provin din surse accesibile public;
 • Daca furnizarea datelor reprezinta o obligatie legala sau contractuala si care sunt consecintele refuzului;
 • Existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri si informatii despre modul in care deciziile sunt luate, semnificatia si consecintele;

Participantii la Campanie primesc aceste informatii sub forma notificarii de confidentialitate furnizate la momentul inscrierii in Campanie, unde sunt informati inclusiv despre faptul ca datele cu caracter personal vor fi transferate catre GROUPE SEB in scopurile (i) urmaririi garantiei comerciale a produselor oferite in prezenta Campanie, (ii) marketing direct si (iii) transmiterii de oferte si informatii comerciale despre produsele comercializate.


2.       Dreptul de acces

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la o serie de informatii suplimentare, in scopul de a permite persoanelor vizate sa fie constiente de si sa verifice legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.


3.       Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate,  rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. De asemenea, tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.


4.       Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care nu exista un motiv intemeiat pentru continuarea prelucrarii.


5.       Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri. Cat timp prelucrarea este restrictionata, operatorul are dreptul de a le stoca, dar nu de a le prelucra in orice alt mod.


6.       Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant si este efectuata prin mijloace automate.


7.       Dreptul de opozitie

Persoana vizata are in orice moment dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, la:

 • prelucrarea datelor in scopuri legitime sau in indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii (inclusiv in scopul creari de profiluri);
 • prelucrarea datelor in scopul marketingului direct (inclusiv in scopul creari de profiluri);
 • prelucrarea in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice.


8.       Drepturi in legatura cu procesul decizional individual automatizat si crearea de profiluri

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

 

La cererea oricarui participant, Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Groupe SEB Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.