„REGULAMENTUL CAMPANIEI ARCTIC "45 de zile banii inapoi"

 

 

 

 

 1. 1.                       ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Subscrisa ARCTIC S.A., cu sediul în Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita,

 

înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930, reprezentata de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizatorul”,

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul https://www.arctic.ro/45zile/ fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant .

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. 2.                       DENUMIRE. LOCUL DESFASURARII

 

Regulamentul poartă denumirea "45 de zile banii inapoi", Campania desfasurandu-se prin retelele nationale de magazine atat din mediul online cat si din cel offline, care comercializeaza produse electrocasnice marca Arctic.

 

 1. 3.                       OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii finali, persoane fizice pot returna produsele electrocasnice marca Arctic participante la Campanie, ce sunt achizitionate in perioada 01 Februarie 2020 ora 00:00:0031.01.2021, ora23:59:59, din reteaua nationala de magazine care le comercializeaza la nivel national, ceinclud atat mediul offline cat si mediul online, restituindu-li-se pretul achitat, conform documentului fiscal de achizitie

 

Oricarui produs electrocasnic marca Arctic participant la Campanie si vandut dupa data de 31 Ianuarie 2021, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si cererea de restituire a pretului achitat nu va fi luata in considerare de Organizator.

 

 1. 4.                       DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani.

 

Produsele participante la Campanie reprezinta toate produsele electrocasnice marca Arctic din categoriile participante: aparate frigorifice, masini de spalat rufe, masini de spalatrufe cu uscator, uscatoare de rufe, masini de spalat vase, plite si cuptoare incorporabile, aragaze si hote, care au fost achizitionate din magazinele care comercializeaza aceste categorii de produse electrocasnice la nivel national ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

 

Prezentul Regulament nu se adreseaza clientilor persoane juridice.

 

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.


 1. 5.                       MODUL DE DESFASURARE

5.1.                 Solicitarea de retur

Pentru a putea beneficia de returnarea produselor achizitionate, clientii finali trebuie sa

 

solicite returul telefonic, apeland Serviciul Call Center la numarul de telefon scurt *9010 (tarif standard în retelele nationale) in termen de cel mult 45 (patruzeci si cinci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului, data ce se afla inscrisa pe factura/bonul de achizitie. Urmare a solicitarii de retur, clientul va primi un numar de inregistrare.

 

Inregistrarea solicitarii va contine informatii despre locul si data la care reprezentantul Organizatorului se va deplasa pentru inspectarea produsului supus solicitarii de retur. In cazul in care, potrivit informatiilor transmise telefonic solicitantul nu se afla la adresa comunicata, la data si ora stabilita, solicitarea nu se incadreaza in conditiile prevazute de prezentul Regulament, se va inregistra si comunica refuzul cererii de retur.

 

De asemenea, solicitarea de retur va fi refuzata daca, beneficiarul produsului nu va prezenta documentul fiscal de achizitie la data inspectarii produsului de catre tehnicianul Organizatorului sau daca acesta din urma va constata ca acest document nu respecta conditiile prevazute de prezentul Regulament (data facturarii este inexistenta sau ilizibila respectiv emitentul facturii nu poate fi stabilit, ori factura este deteriorata datorita pastrarii sale in conditii improprii).

 

Solicitarea de retur va fi valabil formulata si susceptibila de a fi admisa in conditiile prezentului Regulament daca clientul prezinta tehnicianului o varianta scan lizibila a documentului de achizitie impreuna cu celelalte documente solicitate.

 

Returul se va face exclusiv pe baza solicitarii de retur aprobate clientului care a achizitionat produsul initial, in urma legitimarii acestuia, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere, permis de sedere),ori mandatarului conventional al acestuia. Mandatarul va trebui sa prezinte tehnicianuluiOrganizatorului, pe langa actul sau de identitate valabil si imputernicirea notariala care sa ateste dreptul sau de a exercita drepturile clientului stabilite in baza prezentului Regulament. Aprobarea consta in verificarea si confirmarea data de tehnicianul Organizatorului la momentul deplasarii la clientul final.

 

Daca persoana care formuleaza solicitarea de retur nu coincide cu persoana mentionata pe documentul fiscal de achizitie, cererea de restituire va cuprinde si o declaratie pe propria raspundere a acestei persoane care atesta conditiile in care detine bunul respectiv, (conform Anexei nr.3). Daca clientul refuza sa mentioneze in cadrul solicitarii de retur modalitatea de dobandire a produsului, tehnicianul Organizatoruluiare dreptul sa refuze returul.

 

In situatia in care clientul care doreste restituirea contravalorii produsului completeaza si declaratia pe propria raspundere conform Anexei nr.3, Organizatorul poate admite cererea de retur in conditiile prezentului Regulament si in favoarea acestei persoane, declaratia formulata in conditiile de mai sus constituind cauza exoneratoare de raspundere pentru Organizator. Mai mult, in aceste conditii, daca aspectele declarate de clientul care formuleaza solicitarea (si declaratia) nu coincid adevarului, titularul dreptului la restituire are drept de regres strict impotriva persoanei care a formulat declaratia, pentru recuperarea sumei de bani achitate, in conditiile legii civile, neputandu-se indrepta impotriva Organizatorului.

 

In vederea ridicarii produsului, tehnicianul Organizatorului, se va prezenta la data si ora stabilite cu clientul final, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii prin call Center, ocazie cu care va verifica, detinerea de catre clientul final a documentul fiscal de achizitie al produsului, va certifica identitatea solicitantului, sau imputernicirea acestuia daca este cazul, si va verifica starea tehnica a produsului care face obiectul cererii de retur. In situatia in care va constata indeplinite conditiile prevazute de prezentul Regulament, cererea de restituire este admisa, iar tehnicianul Organizatorui va proceda la preluarea produsului aprobat ca retur de la clientul final, in baza unui Proces Verbal de predare-primire (formular de retur) si a cererii de restituire a contravalorii intocmita intre reprezentantul Organizatorului si clientul final, conform exemplarelor


prevazute in cadrul Anexelor la acest Regulament.

 

In cazul in care, clientul final nu poate prezenta documentul fiscal de achizitie al produsului, nu detine un act de identitate valabil, sau nu prezinta imputernicirea acordata, tehnicianul Organizatoruluiva incheia un proces-verbal in care va consemna aceste aspecte, precum si motivele refuzului de retur.

 

In cazul in care, in urma verificarii starii tehnice a produsului, tehnicianul constata ca acesta este in stare neconforma, a suferit expuneri la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice, prezinta urme de zgarieturi, lovituri, ori alte urme de deteriorare estetica, este vorba de un bun achizitionat cu discount din cauza unor defecte, estetice, este achizitionat printr-un sistem de rate, a suferit reparatii, ii lipsesc accesoriile originale ce au insotit produsul la momentul achizitionarii, ori etichetele de identificare ori reprezinta produs resigilat, va consemna in cadrul procesului verbal refuzul sau de a valida solicitarea clientului final, precum si motivele pentru care a procedat in acest mod.

 

Categoriile de produse care nu constituie obiectul prezentei Campanii si nu pot fireturnate sunt următoarele:

 

 1. produsele care, chiar daca sunt sigilate, au suferit in urma expunerii la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice etc.;

 

 1. produsele care prezinta urme de zgarieturi, lovituri. Produsele nu trebuie sa prezinte nicio urma de deteriorare estetica;

 

 1. produsele achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
 2. produsele care au fost achizitionate printr-un sistem de rate;
 3. pProdusele care au suferit reparatii;
 4. produsele carora le lipsesc accesoriile originale ce au însotit produsul la momentul achizitionarii;

 

 1. lipsa etichetelor de identificare de pe produse atrage refuzul de returnare a produselor;
 2. produsele resigilate.

 

Documentele ce trebuie prezentate pentru a putea beneficia de avantajele prezentului Regulament:

 

a)       documentul fiscal de achizitie in original sau versiune scanata (bon fiscal/ factura fiscala/ chitanta);

 

b)    certificatul de garantie in original;

 

c)     in ipoteza in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul final va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare;

 

d)     in situatia in care clientul ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, certificand astfel domiciliul clientului;

 

e)   in situatia in care clientul final nu detine un cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand insa mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita restituirea contravalorii la aceasta adresa, clientul final va trebui sa formuleze o declaratie pe propria raspundere conform Anexei nr.4 a prezentului Regulament, asupra faptului ca nu locuieste la adresa de domiciliu mentionata in actul sau de identitate ci la o alta adresa pe care o va mentiona in declaratie si ca solicita in mod expres ca mandatul postal continand contravaloarea produsului returnat sa fie transmis la adresa respectiva.

 

Transportul

Asigurarea transportului pentru returul aprobat şi costurile aferente acestuia, sunt în

sarcina Organizatorului.

 

Limitari ale returnarii produselor

 

In baza prezentului Regulament, aceeasi persoana fizica / beneficiar final are dreptul la cel mult 2 (doua) retururi pe perioada Campaniei.


5.2.           Restituirea contravalorii

 

In cazul in care clientul final opteaza pentru restituirea contravalorii produsului si solicitarea de retur a fost aprobata pe baza conditiilor din prezentul Regulament, suma reprezentand contravaloarea produsului returnat (inscrisa pe documentul fiscal de achizitie) va fi disponibila in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de prin transfer bancar de la data confirmarii contului bancar sau in termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data efectuarii returului, prin mandat postal. Termenul de livrare reprezinta data la care Organizatorul a realizat transferul sau a depus contravaloarea produsului achizitionat, in cont sau prin mandat postal, Organizatorul nefiind responsabil de programul si termenul de livrare a tertilor ( banca, Posta Romana).

 

In situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN.

 

In situatia in care clientul final ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, certificand astfel domiciliul clientului.

 

In situatia in care clientul final nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita returnarea contravalorii la aceasta adresa, clientul final va trebui sa formuleze o declaratie pe propria raspundere conform Anexei nr.4 a prezentului Regulament, asupra faptului ca nu locuieste la adresa de domiciliu mentionata in actul sau de identitate ci la o alta adresa pe care o va mentiona in declaratie si ca solicita in mod expres ca mandatul postal continand contravaloarea produsului returnat sa fie transmis la adresa respectiva.

 

6. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si clientii finali ai produselor ce constituie obiectul prezentei Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

7 .    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

„Prin participarea la Campanie/Concurs, Organizatorul prelucreaza in nume propriu/ prin imputernicit (daca este cazul) datele personale ale participantilor si castigatorilor, in conformitate cu prevederile Anexei nr.5 la perezentul Regulament -

 

POLITICA SOCIETĂTII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, care face parte integranta din acesta”.

 

 1. 8.      MODIFICAREA/ÎNTRERUPEREA APLICARII REGULAMENTULUI Prezentul Regulament poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator,

 

oricand pana la decizia de incetare a aplicarii. Orice modificare sau completare se va face de catre Organizator prin act aditional, modificarile sau completarile urmand a fi aduse la cunostinta publica in mod oficial, in termenul prevazut la art. 1 din Regulament.

 

 1. 9.                       DISPOZITII FINALE

Regulamentul          acestei          Campanii          va         fi          disponibil          pe         website-ul

https://www.arctic.ro/45zile/

 

Incepand cu data de 01 Februarie 2020 Regulamentul Campaniei „45 de zile banii inapoi” autentificat sub numarul 143/29.01.2019 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, precum si actele aditionale subsecvente prin care s-au adus modificari acestuia isi vor inceta efectele juridice

 

Orice contestatie sau reclamatie având ca obiect acest Regulament precum si actele aditionale aferente poate fi formulata in scris la sediulOrganizatorului care are urmatoarea


 

adresa: Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dambovita sau prin intermediul adresei de e-mail contact@arctic.ro, precum si in Call Center la numarul de telefon *9010.(tarif standard in retelele nationale).

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre conditiile stabilite în prezentul regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, în orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul https://www.arctic.ro/45zile/ .

 

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.


 

Anexa 1 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

FORMULAR DE RESTIUIRE CONTRAVALOARE PRODUS CONFORM REGULAMENTULUI CAMPANIEI "45 de zile banii napoi"

 

1.    Date generale:

 

Nume si prenume: ………………………………………………………

 

Adresa :

 

Municipiul/oras/comuna……………………………. ,strada………………………………...

 

Nr. …………, bloc …., sc………….,ap…………Judet…………………………………….

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………

 

Numar inregistrare: ……………………………………………………………………………

 

Model produs/Serie: ………………………………………………………………………….

 

Factura/Data Factura: ………………………………………………………………………..

 

Alte mentiuni: ………………………………………………………………………………

 

 

Declar ca prin semnarea prezentului formular, am luat la cunostinta de Regulamentul Campaniei “45 de zile banii inapoi”, am inteles continutul si sunt de acord cu acesta, precum si cu modul de aplicare al acestora.

 

Declar de asemenea ca, am luat la cunostinta faptul ca simpla completarea acestui formular nu acopera prin ea insasi restituirea contravalorii produsului.

 

Subsemnatul confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Arctic in vederea restituirii sumei de bani conform prezentei cereri sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Arctic;

 

De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea modalitate :………………………………………………………………………………………………..

 

precum si ca am solicitat restituirea contravalorii acestuia catre mine personal. (ESTE/NU ESTE CAZUL);

 

In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Arctic este exonerata de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs;


Anexa 2 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 1. 2.    Proces verbal de predare-primire a produsului conform numarului de inregistrare

 

………………………….:

 

 

Subsemnatul………………………………………………………………………………..

 

domiciliat         in    mun./oras/comuna…………………………………………………………...

 

,str…………………………………….nr…..   ,   bl……   sc……   ap…..   judet……………….

 

predau    reprezentantului     Arctic     S.A.      :…………………………………………………,

 

produsul…………………………………………..       model…….…………………………….,

 

seria……………………………………………………..,  in  vederea  restituirii  contravalorii

 

produsului, conform facturii nr. …………………………../…………………….., in valoare

 

de ………………..………….(cu TVA inclus).

 

Aparatul prezinta/nu prezinta zgarieturi/lovituri exterioare; are/nu are toate documentele disponibile; are/nu are toate accesoriile care au insotit produsul.


 

 

 

Am predat,

 

Nume si prenume:

 

Semnatura:


 

 

 

Am primit,

 

Nume si prenume:

 

Semnatura si stampila:


Anexa 3 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

 

3. Cerere restituire contravaloare produs:

 

Subsemnatul………………………………………………………………………..………….

 

domiciliat in mun./oras/comuna …………………………………………………………….,

 

str.    ………………………………. nr………, bl……… sc……ap …...

 

judet………………, solicit virarea sumei de……….……….………RON, reprezentand

 

contravaloarea produsului..………………………………, produs pe care il returnez conform

 

Regulamentului Campaniei “45 de zile banii inapoi ”, pe motivul ……………………………

 

………….……………………………………………………………………………………..,

 

in contul IBAN nr. RO ……………………………..………………………………., deschis

 

la banca…………………………………. Pe numele…………………………………………,

 

urmand sa prezint fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN.

 

 • Subsemnatul, confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Arctic in vederea restituirii sumei de bani conform prezentului Regulament sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Arctic.

 

 • De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea

 

modalitate :…………………………………………………………………………………….…

 

.. precum si ca am solicitat restituirea contravalorii acestuia in conditiile Regulamentului « 45 de zile banii inapoi » catre mine personal. (ESTE/NU ESTE CAZUL)

 

 • In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Arctic este exonerata de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs.

 

Data:…………../…………./……………… client:……………………………..


 

Semnatura


 

Aprobat

 

Manager Service


 

Aprobat

 

Director Financiar


Anexa 4 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

 

 

 

4. Cerere restituire contravaloare produs prin mandat postal:

 

Subsemnatul………………………………………………………………………..………….

 

domiciliat  in   mun./oras/comuna    …………………………………………………………….,

 

str.                        ……………………………….        nr………,        bl………        sc……ap        …...

 

judet………………,   solicit    virarea   sumei   de……….……….………RON,  reprezentand

 

contravaloarea produsului..………………………………, produs pe care il returnez conform

 

Regulamentului Campaniei “45 de zile banii inapoi ”, pe motivul ……………………………

 

………….……………………………………………………………………………………..,,

 

prin mandat postal la adresa de domiciliu mentionata mai sus :……………………………………………...……………….

 

 • Subsemnatul confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Arctic in vederea restituirii sumei de bani conform prezentului Regulament sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Arctic.

 

 • De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea modalitate : ……………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………. precum si ca am solicitat restituirea contravalorii acestuia in conditiile Regulamentului « 45 de zile banii inapoi » catre mine personal. (ESTE/NU ESTE CAZUL)

 

 • In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Arctic este exonerata de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs.

 

Data:…………../…………./………………


 

Semnatura


 

client:……………………………..


 

Aprobat

 

Manager Service


 

Aprobat

 

Director Financiar


Anexa 5 la Aut. ____/_______

 

Semnata de parte

 

POLITICA SOCIETĂTII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

ARCTIC S.A. se angajează să vă respecte confidentialitatea si securitatea datelordumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Politică descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Campanie.

 

Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informatii despre Grupul Arcelik, consultati [http://www.arcelikas.com/].

 

Prezenta Politică a fost redactată tinând cont de Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operatiunile de prelucrare a datelor în Spatiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

 

Date cu Caracter Personal” se referă la orice informatii care pot fi utilizate, singure sau în combinatie cu alte informatii, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum urmează:

 

 • Atunci când comunicati datele dumneavoastră pentru restituire contravaloare produs, ne furnizati prenumele și numele, sexul, numărul de telefon, adresa, precum și vocea dumneavoastră și alte date cu caracter personal furnizate în cadrul apelurilor către call center-ul nostru. În situatiile de restituire contravaloare produs prelucrăm, de asemenea, și datele bancare, precum si datele personale prevazute in Certificatul de garantie al produsului, respectiv nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, date privind produsul.

 

 • În cazul în care lăsati un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o întrebare despre produsele noastre pe pagina noastră de Facebook),este posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal continute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza în acest proces).

 

 • Daca accesati site-ul nostru pentru a consulta Regulamentul Campaniei, site-ul web poate colecta, de asemenea, în mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastră. Este posibil să utilizăm cookie-uri, web beacons și tehnologii similare pentru a ne ajuta să întelegem activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Datele pe care le colectăm automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastră de operare, adresa dumneavoastră de IP, URL-ul paginii de destinatie și site-ul web de referintă, ora și data utilizării, termenii de căutare utilizati de dumneavoastră pentru a ajunge la acest site. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizăm pe site webvă rugăm să consultati Politica noastră privind Cookie-urile

 

https://www.arctic.ro/cookies/

 

De asemenea, colectăm, utilizăm și distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice în diferite scopuri. „Date agregate” se referă la informatii care pot rezulta din


 

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal dar care nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii site-ului nostru web.

 

 

 

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

 

Necesitate contractuală

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participati la Campania organizată pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din contractul cu dumneavoastră.

 

În cazul în care nu ne furnizati anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

 

Obligatie legală

 

Este posibil să fim obligati prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 

 • a îndeplini orice cerinte de arhivare în conformitate cu prevederile legale;

 

 • a proteja drepturile în justitie și alte drepturi conform legilor aplicabile.

 

 

Interesele noastre legitime

 

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăti activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 

 • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea societătii în cazul litigiilor; și

 

 • a tine evidenta activitătilor desfășurate.

 

 

Consimtământul dumneavoastră

 

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimtământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

În cazul în care am solicitat consimtământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, puteti ulterior să retrageti acest consimtământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în sectiunea „Cum să ne contactati”, fără


 

a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimtământ înainte de retragerea acestuia.

 

În cazul în care ne furnizati Date cu Caracter Personal ale unor terte părti,trebuie să vă asigurati că ati notificat respectiva tertă parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, arătându-i această Politică de Confidentialitate, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu această Politică de Confidentialitate, și obtinând consimtământul său, dacă este cazul.

 

 

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terte Părti

 

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terte părti. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele cazuri:

 

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societătilor care prestează servicii pentru noi și societătilor din grupul nostru, care actionează ca persoane împuternicite de operator [cum ar fi vânzătorii care livrează comenzile către dumneavoastră, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligatia să păstreze confidentialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi.

 

 • Tertelor părti dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unei terte părti dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autorităti judiciare, a unei autorităti publice sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru securitatea natională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importantă publică.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal partenerilor noștri de afaceri dacă acest lucru este necesar pentrua indeplini obigatiile ce ne revin prin Regulament..

 

 • Altor terte părti cu consimtământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terte părti în cazul în care sunteti de acord cu o astfel de distribuire.

 

 

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Atunci când distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societătilor noastre afiliate sau altor societăti cu care încheiem contracte (astfel cum este descris în sectiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal unor TertePărti),respectivele societăti pot fi situate în afara Spatiului Economic European („SEE”) întări care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastră de reședintă. În special, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal societătilor din grupul nostru situate în Turcia, inclusiv Arcelik A.S.

 

Înainte de a transfera Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în afara SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că respectivele date vor beneficia de același nivel de protectie ca cel prevăzut de legile aplicabile privind protectia datelor din SEE. Pentru transferurile de date


 

în afara SEE, folosim, dacă este cazul, garantiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană și vă vom pune la dispozitie o copie la cerere.

 

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor terte părti situate în tări care nu oferă un nivel adecvat de protectie a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, dacă este cazul, în conformitate cu cerintele contractuale prevăzute în clauzele contractuale standard.

 

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Vom lua măsuri de precautie rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restrictionarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

Din păcate, transmiterea de informatii pe internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc.

 

Trebuie, de asemenea, să luati în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ati divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ati dat acordul unei terte părti pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Aveti următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi și Arcelik A.S. le prelucrăm, sub rezerva conditiilor prevăzute în legile aplicabile:

 

 • dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noiși de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informatii referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, tertele părti cărora le sunt divulgate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

 

 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau restrictionarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrării în cazul în care: (i) considerati că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriti ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai

 

are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mentionate mai sus, însă dumneavoastră solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă; sau (iv) v-ati opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter

Personal;

 

 • dreptul de a retrage orice consimtământ pe care l-ati acordat;

 

 • în anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [și]

 

 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competentă [; și][.]

 

 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care. le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

 

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactati folosind datele de contact prevăzute în sectiunea de mai jos

 

Cum să ne contactati.

 

În cazul în care doriti să aflati mai multe despre operatiunile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteti contacta responsabilul nostru cu protectia datelor prin e-mail la adresa privacy@arctic.ro sau puteti să ne scrieti la urmatoarea adresa a sediului Arctic S.A: Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet Dambovita, Romania.”

 

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter

 

personal, care se regaseste pe pagina web www.arctic.ro sau accesand https://www.arctic.ro/privacy/ .