S-a solicitat autentificarea prezentului inscris:

ACT ADITIONAL nr. 1

la Regulamentul “ Beko 5 ani garantie”

autentificat sub numarul 141/29.01.2019 de catre notar public Traistaru Ionel

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “ Beko 5 ani garantie” este Societatea ARCTIC S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Orasul Gaesti, strada 13 Decembrie numarul 210, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub numarul J15/253/1991, Cod Unic de Inregistrare 933930, reprezentata de Director General Murat Büyükerk.

   -   Avand in vedere dispozitiile art. 1 din cadrul  Regulamentului “Beko 5 ani garantie”, si anume: “Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.”

   -   Tinand seama de dispozitiile art 13 din Regulamentul “Beko 5 ani garantie” si anume: Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor pe website-ul www.extragarantie.beko.ro, si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine ;

   -   Avand in vedere decizia Organizatorului Arctic S.A. de a suplimenta produseleelectrocasnice participante la Campanie cu anumite produse din categoria « aspiratoarelor» ; 

In temeiul prevederilor art. 1 si 13 din  Regulamentul “Beko 5 ani garantie”, Organizatorul Arctic S.A. decide: 


Art.1. Se completeaza SECTIUNEA 7.PRODUSE PARTICIPANTE din cuprinsul

Regulamentului in sensul ca se suplimenteaza categoriile de produse electrocasnice marca Beko ce fac obiectul  Campaniei din categoria aspiratoare, prin adaugarea a 3 (trei) coduri suplimentare, dupa cum urmeaza:

„7. PRODUSE PARTICIPANTE  

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca  Beko: aspiratoare identificate prin codurile VCC6480T, VCM7180, VCM7180T, VCM71602AD, VCM71605AP, aparate frigorifice (cu exceptia produselor electrocasnice din subcategoria mini-barurilor),masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator, masini de spalat vase, uscatoare de rufe, plite si cuptoare incorporabile, aragaze electrice, mixte si pe gaz (prin aceasta din urma categorie intelegand aragazele care sunt formate atat din plita pe gaz, cat si din cuptor pe gaz),hotele identificate prin codurile

CWB6410AR, CWB6410CR, HCB91845BDXH, HCB61630BX, HCB63741BX, HCB62741BGH, HCB62741BZH, HCB61734BX, HCB93744BX comercializate in perioada de valabilitate a Campaniei.  

Prezentul Regulament nu se aplica articolelor consumabile ale produselor electrocasnice din categoria aspiratoarelor, participante la Campanie, precum dar fara a ne limita la filtrele si accesoriile aspiratoarelor (perie pentru covor, perie dura pentru pardoseala, duza aspirare spatii inguste, duza aspirare perdele si suprafete delicate, perie aspirare tapiterie, perie turbo, furtun si tub telescopic etc).

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.


Art.2. Prezentul Act Aditional este parte integranta din Regulamentul  Campaniei “ Beko 5 ani garantie”, autentificat sub numarul 141/29.01.2019 de catre notar public Traistaru Ionel, care  il completeaza in mod corespunzator. 

Actualizarea Regulamentului Campaniei " Beko 5 ani garantie", prin prezentul Act Aditional va produce efecte juridice incepand cu data de 15 Februarie 2019


Art.3.  Prevederile Regulamentul actualizat, pot fi modificate de catre Organizator in conditiile legii, prin Act Aditional, sub conditia aducerii la cunostinta publica a modificarilor conform dispozitiilor 1 si 13 din Regulament. 


Art. 4. Celelalte articole ale Regulamentului Campaniei „ Beko 5 ani garantie” raman neschimbate si vor produce efecte juridice intocmai cum Organizatorul le-a prevazut cu ocazia autentificarii documentului initial.


Regulamentul Campaniei “Beko  ani garantie”, astfel cum a fost modificat conform celor mentionate mai sus, va avea urmatorul continut: 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“ Beko  5 ani garantie” 1.       ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “ Beko 5 ani garantie” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Murat Büyükerk, denumita in continuare “Organizator”,

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.extragarantie.beko.ro sau in magazinele participante la campanie, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.


2.       ARIA DE DESFASURARE:

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Beko, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.


3.       OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care cumparatorii finali beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie la produsele electrocasnice marca Beko, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica: atat perioada de 2 ani garantie legala de conformitate cat si perioada de 3 ani garantie comerciala, acordata ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul Regulament, cumulate.


4.  NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate ; garantie comerciala si extragarantie » vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1.  Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice1 din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia

legala a vanzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta

4.2.    Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

4.3.   Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Beko cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5.  PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1.   Campania va incepe la data de 01 Februarie 2019, ora 00:00:00 si se va incheia la data de 31.01.2020 ora 23:59:59, inclusiv. Oricarui produs electrocasnic marca Beko vandut dupa data de 31.01.2020, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

5.2.   In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca perioada Campaniei Promotionale, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul e www.extragarantie.beko.ro prin afisare la punctele de desfasurare a Campaniei Promotionale si prin actualizarea prezentului Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

6.  DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania Promotionala „ Beko 5 ani garantie ” este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, care le comercializeaza, precum si din mediul online.

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor electrocasnice in scopuri profesionale precum restaurante, bufete, pensiuni, cantine,fara a ne limita la acestea.

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.


7.  PRODUSE PARTICIPANTE

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca Beko: aspiratoare identificate prin codurile VCC6480T, VCM7180, aparate frigorifice (cu exceptia produselor electrocasnice din subcategoria mini-barurilor),masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator, masini de spalat vase, uscatoare de rufe, plite si cuptoare incorporabile, aragaze electrice, mixte si pe gaz (prin aceasta din urma categorie intelegand aragazele care sunt formate atat din plita pe gaz, cat si din cuptor pe gaz),hotele identificate prin codurile CWB6410AR, CWB6410CR, HCB91845BDXH, HCB61630BX, HCB63741BX, HCB62741BGH,

HCB62741BZH, HCB61734BX, HCB93744BX comercializate in perioada de valabilitate a Campaniei.

Prezentul Regulament nu se aplica articolelor consumabile ale produselor electrocasnice din categoria aspiratoarelor, participante la Campanie, precum dar fara a ne limita la filtrele si accesoriile aspiratoarelor (perie pentru covor, perie dura pentru pardoseala, duza aspirare spatii inguste, duza aspirare perdele si suprafete delicate, perie aspirare tapiterie, perie turbo, furtun si tub telescopic etc).

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

8.  MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In vederea accesarii beneficiilor Campaniei“ Beko 5 ani garantie ”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Beko aflate in Campanie, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine care comercializeaza aceste produse electrocasnice pe teritoriul Romaniei. La achizitionare, produsul electrocasnic marca Beko va fi insotit de certificat de garantie legala de conformitate, original acordat pentru o perioada de 2 (doi) ani.

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 3 (trei) ani, cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data achizitiei printr-unul din urmatoarele mijloace :

-  prin intermediul platformei online www.extragarantie.beko.roprin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 1). Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare: „Produsul a fost inregistrat cu succes. Pentru a putea accesa si descarca certificatul de garantie te rugam sa accesezi urmatorul link:”. Prin accesarea link-ului mentionat in mesaj se va regasi « Certificatul de garantie comerciala » cu numar de inregistrare si data la care a fost inregistrat (conform modelului prezentat in Anexa 2);

-  prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard in retelele nationale),oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa completa, (localitate,

judet),adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate de catre operatorul Beko, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online www.extragarantie.beko.ro, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate ;

-  prin e-mail transmis catre adresa sevice@beko .ro, cuprinzand urmatoarele date din Formularul de inregistrare online:denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon. Operatorul Beko preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma www.extragarantie.beko.ro, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre client prin intermediul adresei de e- mail furnizate ;

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre client nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificatului de garantie comerciala, operatorul Beko va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Beko va inregistra direct produsul in platforma www.extragarantie. beko.ro, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Beko, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Beko achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de Garantia comerciala de 3 (trei) ani in conditiile Legii.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 3 (trei) ani este valabila si « certificatul de garantie comerciala » se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus.

Transmiterea “Certificatului de garantie comerciala” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire),la adresa de domiciliu indicate de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

In cazul inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu unul nou sau cu unul asemanator (daca acesta nu exista pe stoc),ca urmare faptului ca masura reparatorie este imposibila sau disproportionata, garantia comerciala de 3 (trei) ani se va acorda si produsului cu care a fost inlocuit.

Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs asemanator, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc),daca clientul solicita si in acest caz acordarea garantiei comerciale, modalitatea de acordare a acesteia va fi limitata la repararea sau inlocuirea produsului cu alt produs de aceeasi calitate. In ipoteza in care clientul refuza acordarea garantiei comerciale prin vreuna din cele doua modalitati prevazute mai sus, aceasta se va limita la restituirea contravalorii produsului initial (mai ieftin),in acest caz clientul nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara .

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, cumparatorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 (trei) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 (trei) ani.

Pierderea documentului « Certificat garantie comerciala» transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 (trei) ani.

Garantia comerciala de 3 (trei) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, cumparatorul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, ”Certificat de garantie comerciala” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 (cinci) ani de garantie (2 ani garantie legala de conformitate+ 3 ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

9.  CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Beko achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a)       Sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

b)      Participantii persoane fizice trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniti si sa fie rezidenti pe teritoriul Romaniei, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

c)       Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7 ;

d)      Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la Sectiunea 8;

e)       Sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificatul garantie comerciala” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 ani garantie legala de conformitate + 3 ani garantie comerciala = 5 ani garantie),

pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

f)       Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia de conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 3 (trei) ani nu se va acorda cumparatorului final.

 

10.   RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 3 (trei) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la Campania ” Beko 5 ani garantie ”, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, intelegerea termenilor si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

-   in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Beko decat cele supuse prezentei Campanii;

-    in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

-   in cazul in care cumparatorul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

-     in cazul in care cumparatorul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificatului de garantie comerciala”.

 

11.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile anexei   3 la perezentul regulament -  POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL., care face parte integranta din acesta.

 

12.   LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

13.   DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 01 Februarie 2019, Regulamentul campaniei „ Electrocasnice ingenioase cu 5 ani garantie de la BEKO” autentificat sub nr. 252/31.01.2017 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, precum si Act aditional nr 1 autentificat sub numarul 799/27.03.2017, Act aditional nr 2 autentificat sub numarul 1926/11.07.201si Act aditional nr 3 autentificat sub numarul 219/30.01.2018 prin care s-au adus modificari Regulamentului mentionat, isi vor inceta efectele.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul www.extragarantie.beko.rosi inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in magazinele care comercializeaza produsele Grundig supuse prezentei Campanii si pe website-ul www.extragarantie.beko.rosi sunt gratuite.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A. Reprezentata de Director General

Murat Büyükerk


 

Anexa 1 la                /           Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 1 la Regulamentul Campaniei “ Beko 5 ani garantie”

 

Format   formular   inregistrare online  pe    website-ul    https://extragarantie.beko.ro/inregistrare-extragarantie

 

garantiegarantie

Anexa 2 la Aut.          /           Semnata de parte

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 la Regulamentul Campaniei “ Beko 5 ani garantie ”

 

Format “Certificat garantie comerciala ”

 

extra garantie

Anexa 3 la Aut.            /                    Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ Beko 5 ani garantie”-

 

POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

ARCTIC S.A. se angajeaza sa va respecte confidentialitatea si securitatea datelor dumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul in care utilizam, distribuim, protejam si prelucram, in calitatea noastra de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta in legatura cu dumneavoastra prin participarea la Campanie. Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informatii despre Grupul Arcelik, consultati [http://www.arcelikas.com/].

Prezenta Politica a fost redactata tinand cont de Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”). Ne angajam sa respectam GDPR in toate operatiunile de prelucrare a datelor in Spatiul Economic European si in orice alte cazuri in care se aplica.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

Date cu Caracter Personal” se refera la orice informatii care pot fi utilizate, singure sau in combinatie cu alte informatii, pentru a va identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 • In cazul in care utilizati site-ul http://www.extragarantie.beko.ro, pentru a participa la aceasta campanie, este posibil sa ne comunicati prenumele, numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, [numarul de cont bancar, semnatura]. De asemenea, anumite date cu caracter personal (precum codul numeric personal, seria si numarul cartii de identitate sau o copie a cartii de identitate) sunt necesare ca unic identificator al dumneavoastra conform specificului campaniei.
 • Atunci cand comunicati datele dumneavoastra prin intermediului serviciului call center la nr. *9010, este posibil sa ne furnizati prenumele si numele, sexul, numarul de telefon, adresa, e-mailul, informatii de marketing (obisnuinte / preferinte / comportament, si alte date care rezulta din evaluarea clientului),informatii despre produsul dumneavoastra (e.g. codul produsului),precum si vocea dumneavoastra si alte date cu caracter personal furnizate in cadrul apelurilor catre call center-ul nostru.
 • In cazul in care va inregistrati prin transmiterea unui email la adresa service@arctic.ro pentru extragarantie, este posibil sa furnizati datele dumneavoastra de identificare (prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon).
 • In cazul in care lasati un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o intrebare despre produsele noastre),este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal continute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza in acest proces).
  • Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, in mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons si tehnologii similare pentru a ne ajuta sa intelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinatie si site-ul web de referinta, ora si data utilizarii site-ului web si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile si tehnologiile similare pe care le utilizam pe acest site web, va rugam sa consultati Politica noastra privind Cookie-urile accesand https://www.beko.ro/politica-de-confidentialitate.

De asemenea, colectam, utilizam si distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informatii care pot rezulta din Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii site-ului nostru web.

 

Cum utilizam Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

In masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in

urmatoarele scopuri si pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

 Necesitate contractuala

Prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru a va permite sa participati la compania organizata pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament.

In cazul in care nu ne furnizati anumite Date cu Caracter Personal in vederea prelucrarii descrise mai sus, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.


 Obligatie legala

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra. De exemplu, este necesar sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 • a va furniza o garantie pentru produsul pe care l-ati cumparat;
  • a va repara, rambursa sau inlocui produsul pe care l-ati cumparat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse;
  • a indeplini orice cerinte de arhivare in conformitate cu prevederile legale; si
  • a proteja drepturile in justitie si alte drepturi conform legilor aplicabile.

 

Interesele noastre legitime

Este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova si imbunatati activitatea si a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 • a preveni si detecta comportamente ilegale si a ne proteja sau pune in executare

drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societatii in cazul litigiilor; si

 • a tine evidenta activitatilor desfasurate.

 

Consimtamantul dumneavoastra

Putem solicita, de asemenea, in mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimtamantul dumneavoastra separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

In cazul in care am solicitat consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, puteti ulterior sa retrageti acest consimtamant in orice moment contactandu-ne la adresa prevazuta mai jos in sectiunea „Cum sa ne contactati”, fara a aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

In cazul in care ne furnizati Date cu Caracter Personal ale unor terte parti (cum ar fi situatia in care inregistrati produsul unui membru al familiei),trebuie sa va asigurati ca ati notificat respectiva terta parte inainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratandu-i aceasta Anexa, explicandu-i ca Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate in conformitate cu aceasta si obtinand consimtamantul sau, daca este cazul.

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal catre Terte Parti

In principiu, nu distribuim sau nu divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre terte parti. Cu toate acestea, este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele cazuri:

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor care presteaza servicii pentru noi si societatilor din grupul nostru, care actioneaza ca persoane imputernicite de operator [cum ar fi societatile care administreaza acest site webin numele nostru sau vanzatorii care livreaza comenzile catre dumneavoastra, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plata / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligatia sa pastreze confidentialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si nu au dreptul sa utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in alt scop decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.
 •  Tertelor parti daca acest lucru este impus de lege. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unei terte parti daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanta publica.
 • Partenerilor de afaceri. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal partenerilor nostri de afaceri daca acest lucru este necesar pentru a va furniza produse si servicii, precum serviciile post-vanzare sau serviciile de reparatie a produselor si serviciilor pe care le-ati cumparat de la noi.
 •  Altor terte parti cu consimtamantul dumneavoastra. Este posibil, de asemenea, sa distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti in cazul in care sunteti de acord cu o astfel de distribuire.

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

Atunci cand distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor Terte Parti),respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) in tari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de resedinta. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor din grupul nostru situate in Turcia, inclusiv Arcelik A.S. .

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor din SEE. Pentru transferurile de date in afara SEE, folosim, daca este cazul, garantiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana si va vom pune la dispozitie o copie la cerere.

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor terte parti situate in tari care nu ofera un nivel adecvat de protectie a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, daca este cazul, in conformitate cu cerintele contractuale prevazute in clauzele contractuale standard.

 

Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Masuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

In mod specific:Din pacate, transmiterea de informatii pe internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.Trebuie, de asemenea, sa luati in continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate si asigurandu-va ca nu ati divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane si ca nu v-ati dat acordul unei terte parti pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator si la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastra in Legatura cu Datele Dumneavoastra cu Caracter

Personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

 • dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi si de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si informatii referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, tertele parti carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal sau restrictionarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, mai exact, aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca noi sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
 • dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;
 • in anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [si]
  • dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta [; si][.]
  • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Noi nu desfasuram in general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.

 Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea de mai jos

 

Cum sa ne contactati

In  cazul  in  care  doriti  sa  aflati  mai  multe  despre  operatiunile  noastre  de  prelucrare  si angajamentul nostru in legatura cu aceasta Politica de Confidentialitate, puteti sa contactati responsabilul   nostru   cu   protectia   datelor  prin  e-mail   la   privacy@arctic.ro     Puteti,   de asemenea,  sa  ne  scrieti  la:  Arctic  SA,  Gaesti,  str.  13  Decembrie,  nr.  210,  judet  Dambovita, Romania.”

Redactat conform modelului prezentat de parte si autentificat de                                        intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului si 3 (trei) duplicate, din care 1 (unu) duplicat va ramane in arhiva biroului notarial si 2 (doua) duplicate s-au eliberat partii.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A. prin Director General

S.S. BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT