„Black Friday ca pe roate: Misiune Posibila”

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei „Black Friday ca pe roate: Misiune Posibiladenumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara in mediul online in perioada 26 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018.


3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania “Black Friday ca pe roate: Misiune Posibila” pot participa toate persoanele fizice care au facut o comanda pe www.flanco.ro in perioada 26 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018.

3.2. Participantii trebuie sa aiba cetatenie romana si varsta de 18 ani implinita la data de 26 octombrie 2018.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si actuale, conform formularului de inscriere.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum sotul/sotia ori rudele pana la  gradul al patrulea  al acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare mentionate la pct. 3, trebuie sa acceseze www.flanco.ro, in perioada 26 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, si sa realizeze cumulativ urmatoarele actiuni:

-Sa plaseze o comanda online, pe www.flanco.ro

-Sa inscrie numarul comenzii respective si adresa personala de email in pagina de campanie: www.flanco.ro/misiune-posibila-18-motive-de-bucurie

4.2. Adresele de email vor fi folosite exclusiv pentru a contacta castigatorii, urmand ca la finalul Campaniei ele sa fie sterse de catre Organizator.

4.3. Un participant poate inscrie in Campanie mai multe numere de comenzi, indiferent de valoarea acestora, cu conditia ca toate acele comenzi sa fie plasate www.flanco.ro in perioada 26 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018.

4.4. Nu vor putea lua parte la Campanie participantii care nu introduc corect numarul comenzii si vor fi descalificati aceia care incearca sa introduca acelasi numar de comada de mai mult de 3 (trei) ori la rand.  

4.5. Castigatorii vor fi selectati prin sase trageri la sorti, cu ajutorul www.tragerilasorti.ro, astfel: cinci extrageri pe parcursul campaniei, pentru acordarea premiilor saptamanale (vouchere) si la una finalul Campaniei, pentru acordarea celor 3 premii finale (trotinete electrice).

4.6. Campania va fi promovata prin intermediul paginii de Facebook Flanco Romania https://www.facebook.com/Flanco.Ro si prin articole publicate pe blogurile personale si conturile de social media ale urmatorilor bloggeri, dupa cum urmeaza:

- pe blogul lui Radu Dumitru, la adresa web www.nwradu.ro, in data de 26 octombrie 2018;

- pe blogul Mariei Dragason, la adresa web www.special-koko.com, in data de 31 octombrie 2018

- pe blogul lui Cristian Manafu, la adresa web www.manafu.ro, in data de 5 noiembrie 2018

- pe blogul Cristinei Toth, la adresa web www.divainbucatarie.ro, in data de 10 noiembrie 2018

- pe blogul lui Cristi Florea, la adresa web cristianflorea.ro, in data de  15 noiembrie 2018

 

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

 - 15 (cincisprezece) vouchere in valoare de cate 200 (douasute) de lei, oferite de catre Organizator

 - 3 (trei) triciclete electrice Freewheel Rider T1, avand valoarea de 1299 (omiedouasutenouazecisinoua) lei TVA inclus/bucata, oferite de catre Eboda Distribution S.R.L.

Valoarea totala a premiilor este de 6897 (sasemiioptsutenouazecisisapte) lei cu TVA inclus.

5.2. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiilor.

5.3. Voucherele vor putea fi folosite pentru cumparaturi pe www.flanco.ro, in perioada 20 noiembrie 2018 - 19 decembrie 2018. Valoarea cumparaturilor trebuie sa fie de minumum 200 (douasute) de lei pentru a putea utiliza un voucher.

5.4. Atribuirea celor 15 (cincisprezece) vouchere in valoare de 200 (douasute) de lei se va realiza de catre Organizator prin cod unic transmis castigatorului pe email, in timp ce pentru premiile finale (trei triciclete electrice) livrarea acestora se va face de catre Eboda Distribution S.R.L. pe baza unui proces verbal, insotit de factura aferenta premiului, documente ce vor fi pastrare de Eboda Distribution S.R.L. timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Desemnarea castigatorilor se va realiza prin cinci trageri la sorti saptamanale, pe durata Campaniei, urmand ca la final toti participantii care s-au inscris in Campanie sa participe la tragerea la sorti pentru cele 3 (trei) premii finale, constand in 3 (trei) triciclete electrice Freewheel Rider T1.

6.2.Castigatorii/rezervele sunt extrasi folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Acordul de confidentialitate si Termenii si conditiile acestui serviciu pot fi consultate pe pagina de web a acestuia.

6.3. Pentru fiecare extragere vor fi trasi la sorti 3 (trei) castigatori si 3 (trei) rezerve.

6.4. Tragerile la sorti pentru cele 3 vouchere saptamanale in valoare de 200 de lei fiecare vor fi efectuate dupa cum urmeaza:

- 2.11.2018 - pentru participantii inscrisi in perioada 26 octombrie 2018 - 30 octombrie 2018

- 7.11.2018 - pentru participantii inscrisi in perioada 31 octombrie 2018 – 4 noiembrie 2018

- 14.11.2018 - pentru participantii inscrisi in perioada 5 noiembrie 2018 – 9 noiembrie 2018

- 19.11.2018 - pentru participantii inscrisi in perioada 10 noiembrie 2018 – 14 noiembrie 2018

- 22.11.2018 - pentru participantii inscrisi in perioada 15 noiembrie 2018 – 19 noiembrie 2018

Tragerea la sorti finala, pentru desemnarea castigatorilor celor 3 (trei) triciclete electrice va fi efectuata la data de:

22.11.2018  - pentru toti participantii inscrisi in Campanie in perioada 26 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018.

6.5. Organizatorul va contacta castigatorii prin intermediul adreselor de email furnizate, in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la desemnarea acestora. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii vor raspunde mesajului primit de la Organizator. Castigatorii celor trei premii finale ce necesita livrare vor  furniza Organizatorului datele necesare livrarii premiilor (nume, adresa, numar de telefon). Data limita pentru revendicarea premiului este de 3 (trei) zile calendaristice de la data trimiterii mesajului de informare din partea Organizatorului. Daca persoanele desemnate castigatoare nu raspund mesajului primit de la Organizator sau nu pot fi contactati, sau daca refuza premiul, se vor desemna alti castigatori (rezervele),dintre cei care au fost extrasi imediat dupa castigatori.  Daca in urma acestei noi incercari niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca cei contactati refuza premiile, acestea nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului, in cazul voucherelor si a Eboda Distribution S.R.L., in cazul celor trei triciclete electrice.

6.6. Lista cu numele castigatorilor Campaniei va fi publicata si pe www.flanco.ro, in pagina campaniei, la data de 22 noiembrie 2018.

6.7. Intucat livrarea celor trei premii finale, constand in trei triciclete electrice, sa va realiza la finalul Campaniei, de catre partenerul Organizatorului, Eboda Distribution S.R.L., Organizatorul va transmite acestora, dupa validarea castigatorilor, datele personale ale acestora (nume, adresa, numar de telefon),in scopul exclusiv al expedierii premiilor.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte produse.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Validarea castigatorilor se va face pe baza numarului comenzii inscrise in Campanie.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei si partenerul rau, Eboda Distribution S.R.L., vor vira, fiecare, la bugetul de stat, impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum și la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov .

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „Black Friday ca pe roate: Misiune Posibila”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  „Black Friday ca pe roate: Misiune Posibila” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii acesteia cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 12.1. Prezenta Campanie poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.


13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1.Datele colectate sunt numerele comenzilor realizate pe www.flanco.ro si adresele de email inscrise de participanti in Campanie.

13.2. Scopurile de prelucrare sunt: derularea Campaniei, selectarea castigatorilor prin tragere la sorti si livrarea premiilor catre castigatori. Pentru castigatorii celor trei premii finale se vor solicita numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii premiilor.

13.3. Datele participantilor si ale castigatorilor vor fi prelucrate de Flanco intern insa pot fi puse la dispozitia sau diseminate partenerilor contractuali (ex. partener acordare premii, furnizor de servicii de curierat pentru expedierea premiului, furnizor de platforma pentru extragerea castigatorilor),la nevoie si numai in masura in care sunt necesare indeplinirii scopului de prelucrare si autoritatilor publice (ex. administratia financiara).

13.4. Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. (a) si lit. (c) din RGPD. Datele colectate nu sunt transferate in state terte.

13.5. Datele participantilor la Campanie vor fi pastrate dupa cum urmeaza: adresa de email pana la extragerea ultimilor castigatori si celelalte date conform legislatiei in vigoare sau pana la exprimarea dreptului de opozitie.

13.6. Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

13.7. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele castigatorilor si orice alte date pe care le considera necesare in baza art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD.

13.8. Participantii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov sau catre dataprotection@flanco.ro. Vom raspunde cererilor dvs. in termen de o luna de zile, ca regula. Pentru mai multe detalii puteti consulta Politica de date personale accesand Prelucrarea Datelor Personale.

13.9. Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)


14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, jud. Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

Tehnoredactat conform modelului solicitat de parte şi autentificat de SPN Silvana Brȋnduşa Trofin si Nicoleta Chirpisizu, astăzi data autentificării, ȋntr-un singur exemplar original care rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi ȋn două exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi un exemplar duplicat se eliberează părţii.

 

 Organizatorul Campaniei

„Black Friday ca pe roate: Misiune Posibila”

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu