Postam un produs pe pagina de Facebook a Flanco

Te invitam sa ghicesti pretul acelui produs in Black Friday si sa ne lasi un comentariu

Premiile oferite si tragerile la sorti:

27 octombrie: Smartband fitness Honor Band 5

6 noiembrie: Casti gaming Gamidas

13 noiembrie: Kit gaming Redragon

18 noiembrie: eBook reader Kobo Libra

Campania

"Ghiceste pretul corect”

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei  "Ghiceste pretul corect” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada 23 octombrie 2019 – 17 noiembrie 2019.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice, care are cel putin  varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, respectiv la 23 octombrie 2019.  

 

3.2. Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

3.3. Angajatii Notarului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Are dreptul sa participe la Campanie orice persoana fizica care îndeplinește condițiile de participare mentionate la pct. 3.

 

4.2. Concursul se va desfasura pe platforma Facebook, in 4 etape, fiecare reprezentand o postare concurs pe pagina de Facebook Flanco Romania, https://www.facebook.com/Flanco.Ro/. In enuntul postarilor, participantii vor fi provocati sa ghiceasca pretul corect pe care produsul prezentat in imagine il va avea pe website-ul Flanco.ro in termen de cateva zile de la postarea anuntului concurs.

 

4.3. Calendarul postarilor concurs si datele la care noile preturi ale produselor vor fi anuntate:

 

Concurs 1 – 23.10.2019-24.10.2019, afisare pret nou produs pe 25.10.2019;

Concurs 2 – 31.10.2019-2.11.2019, afisare pret nou produs pe 3.11.2019;

Concurs 3 – 7.11.2019-9.11.2019, afisare pret nou produs pe 10.11.2019;

Concurs 4 – 13.11.2019-14.11.2019, afisare pret nou produs pe 15.11.2019;

 

 

4.4. Toti participantii care ghicesc pretul corect al unui produs vor intra in tragerile la sorti desfasurate la finalul fiecaruia din cele 4 concursuri detaliate mai sus.

 

 

4.5. Fiecare participant poate lasa un singur comentariu la o postare concurs, in perioada desfasurarii Campaniei, dar poate participa la toate cele patru concursuri din perioada Campaniei.

 

 

4.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din tragerea la sorti participantii care lasa peste 1 comentariu de pe acelasi cont de Facebook, la o singura postare din concurs.  

 

5. PREMII

5.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

 

Concurs 1, tragere la sorti la data de 27.10.2019

Bratara - 137498- Smartband fitness Honor Band 5, NFC, Meteorite Black - Pret 399 (treisutenouazecisinoua) lei

https://www.flanco.ro/smartband-fitness-honor-band-5-nfc-meteorite-black.html

 


Concurs 2, tragere la sorti la data de 6.11.2019

Casti- 134400 - CASTI GAMING GAMDIAS HEBE E1 RGB USB, JACK - Pret: 202 (douasutedoi) lei

https://www.flanco.ro/casti-gaming-gamdias-hebe-e1-rgb.html

 

Concurs 3, tragere la sorti la data de 13.11.2019

Kit Gaming - 123320 - KIT GAMING TST+CASTI+MOUSE+PAD REDRAGON PC GAMER V - Pret: 359 (treisutecincizecisinoua) lei

https://www.flanco.ro/kit-tastatura-mouse-pad-casti-gaming-redragon-4-in-1-pc-gamer-value-combo.html

 

Concurs 4, tragere la sorti la data de 18.11.2019

E-book - 137037 - E-BOOK READER KOBO LIBRA 7''BLACK - Pret: 899 (optsutenouazecisinoua) lei

https://www.flanco.ro/ebook-reader-kobo-libra-h2o-7-8gb-wi-fi-storm-black.html


5.2. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 1762 (omiesaptesutesaizecisidoi) lei

 

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii celor 4 concursuri vor fi stabiliti pe baza a 4 trageri la sorti realizate la finalul fiecarui concurs, prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro, la datele prevazute la pct. 5.1. Extragerea se va face pe baza identificatorului de Facebook al participantilor, asa cum apar ele in conturile personale create in platforma Facebook. Acestea vor fi pseudonimizate in platforma de extragere, avand in vedere scopul de minimizare a prelucrarii datelor conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (RGPD),ca atare optiunea de verificare din aceasta platforma nu va fi functionala.

6.2. Fiecare participant poate lua parte la fiecare din cele 4 concursuri din cadrul Campaniei, insa poate castiga un singur premiu din cele 4 oferite. 

6.3. Castigatorii vor fi anuntati ca au castigat prin mesaj postat de Organizator la cele 4 postari concurs de la pagina de Facebook Flanco Romania, in termen de maxim 3 (trei) zile de la efectuarea extragerii.

6.4. Pentru a putea intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa furnizeze in termen de maxim  3 (trei) zile lucratoare de la anuntarea lor, prin intermediul sectiunii mesaje private din pagina de Facebook Flanco Romania, numele complet, adresa de livrare din Romania si numarul de telefon. In caz contrar, premiul in cauza va fi atribuit castigatorului de rezerva. In cazul in care nici acesta nu contacteaza Organizatorul in termen de 3 zile lucratoare de la anuntarea acestuia, premiul nu va mai fi livrat/inmanat, ramanand in proprietatea Organizatorului.

6.5. Premiul va fi livrat doar la adresa din Romania indicata de catre castigator, Organizatorul neputand sa livreze premiul in afara teritoriului Romaniei.

6.6 Premiile nu sunt transmisibile, iar contravaloarea lor nu poate fi acordata in bani, vouchere sau alte produse ori servicii.

6.7. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premii, conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi premiul. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile respective.

 

 7. VALIDAREA CASTIGATORILOR

7.1. In vederea indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, pentru premiile a caror valoare depaseste 600 de lei, Organizatorul va solicita si colecta de la castigatori si Codul Numeric Personal, potrivit dispozitiilor Codului fiscal, prin intermediul procesului verbal de atribuire a premiului.

 

 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Campaniei se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum și la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov .

 

10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei "Ghiceste pretul corect” Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  "Ghiceste pretul corect” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

 11. INCETAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

 11.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.


12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

12.2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr.1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.

 

13. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

 14. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

14.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

 15. CONTESTATII

15.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

 16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

Organizatorul Campaniei "Ghiceste pretul corect”.

 

FLANCO RETAIL S.A

Director General,

Dragos Sirbu

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei ”Ghiceste pretul corect”

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Sectiunea 1 – Organizatorul

Organizatorul Campaniei  "Ghiceste pretul corect” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.


Sectiunea 2 – Categoriile de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate (persoane fizice) ale caror date sunt prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt urmatoarele:

2.1. Persoane vizate Participanti la Campanie;

2.2. Persoane vizate Castigatori ai Campaniei.


Sectiunea 3 – Categoriile de date personale prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal colectate si ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt:

3.1. De la persoanele vizate Participanti sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind:

-  ID Facebook (identificatorul unic din platforma de concurs);

-  Interactiunea cu contul Organizatorului de pe Facebook (postare comentariu si continut).

 

3.2. De la persoanele vizate Castigatori sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind:

-  Numele si prenumele;

-  Adresa de livrare;

-  Numarul de telefon;

-  Codul numeric personal.

Codul numeric personal va fi colectat de Organizator la momentul livrarii premiului si prelucrat intern in vederea indeplinirii obligatiilor legale din domeniul fiscal, respectiv pentru retinerea si virarea la bugetul de stat a impozitului aferent premiilor.


Sectiunea 4 – Scopul prelucrarii datelor, locul prelucrarii, transferul datelor personale

Datele cu caracter personal ale Participantilor si Castigatorilor la Campanie vor fi prelucrate de Organizator, pentru urmatoarele scopuri:

 1. Organizarea si desfasurarea Campaniei, desemnarea si validarea Castigatorilor, atribuirea si livrarea premiilor;
 2. Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Organizatorului;
 3. Publicarea castigatorilor.

Datele personale sunt prelucrate intern de catre Organizator prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securitatii acestora, pe teritoriul Romaniei, fara a fi transferate in state terte. Stocarea datelor pe plan intern al Organizatorului are loc in conditii de securitate si confidentialitate.


Sectiunea 5 – Temeiul legal al prelucrarii

Pentru scopurile de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 1, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (a),din RGPD, respectiv consimtamantul Participantului, manifestat prin actiunea acestuia libera, informata, clara si voluntara de postare a unui comentariu la concurs, pe pagina Facebook a Organizatorului.

Pentru scopurile de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 2 si pct. 3, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD, respectiv indeplinirea obligatiilor legale impuse Organizatorului de anumite prevederi din Codul fiscal si din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000.


Sectiunea 6 – Categorii de destinatari/terti ai datelor personale

Categoriile de date personale colectate de la Participanti si Castigatori, prevazute la Sectiunea 3, care sunt ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt dezvaluite, puse la dispozitia si/sau diseminate, total sau partial, la nevoie si in functie de scopul prelucrarii, urmatoarelor categorii de destinatari si terti:

5.1. Persoane imputernicite ale Organizatorului (furnizori de servicii de IT);

5.2. Destinatari (furnizori de servicii de curierat);

5.3. Terti (autorităti publice competente, publicul larg de pe paltforma Facebook).


Sectiunea 7 – Durata de stocare a datelor

Datele cu caracter personal ale tuturor Participantilor, inclusiv ale celor declarati necastigatori vor fi stocate de Organizator, pe plan intern, pentru maximum o luna de zile de la data incetarii Campaniei. In platforma Facebook datele raman vizibile, pe contul Organizatorului, potrivit Politicii Facebook.

Datele personale si documentele aferente Campaniei, (proces verbal de atribuire a premiilor, si factura),si premiilor cu valoare mai mare de 600 ron, vor fi stocate intern de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale aplicabile.


Sectiunea 8 – Securitatea prelucrarii si confidentialitatea datelor personale

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator, pe plan intern, pe intreaga durata a prelucrarii, prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securitatii datelor. Organizatorul se asigura, in mod constant, ca mjloacele de prelucrare utilizate sunt securizate si actualizate, in mod corespunzator, pentru a preveni eventuale incalcari ale securitatii datelor. Aceste masuri sunt documentate la nivelul Organizatorului.


Sectiunea 9 – Drepturile specifice persoanelor vizate

Pe durata prelucrarii, Participantii si Castigatorii Campaniei beneficiaza, in mod gratuit, de urmatoarele drepturi specifice:

 1. dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, oricand, atunci cand prelucrarea are loc in baza acestuia, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va produce efecte numai pentru viitor, ca atare, prelucrarea efectuata in baza acestuia este legala, atat timp cat consimtamantul a fost valabil exprimat si nu a fost retras;
 2. dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 3. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul la stergerea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul la opozitie;
 7. dreptul la portabilitatea datelor, dupa caz;
 8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor.

 

Participantii si Castigatorii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor,etaj 5, Voluntari judetul Ilfov sau prin email la dataprotection@flanco.ro. Organizatorul va raspunde la cererile dvs. in termen de o luna de zile, ca regula.

Participantii si Castigatorii au si dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)


Sectiunea 10 – Alte mentiuni

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor puteti consulta oricand documentul Prelucrarea Datelor Personale, postat pe site la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale

Politica de date personale a Facebook poate fi oricand consultata la https://www.facebook.com/about/privacy

 

 

Organizatorul Campaniei "Ghiceste pretul corect”

 

FLANCO RETAIL S.A

Director General, Dragos Sirbu