Regulamentul oficial al campaniei promotionale

“Campania HP Cashback"

2 Aprilie – 30 Septembrie 2018
 

I. DURATA SI ORGANIZATORII PROMOTIEI

1.1  Campania promotionala „Campania HP Cashback!” (denumita in continuare „Promotia”) este organizata in numele si pentru compania HP Inc Romania SRL, cu sediul in Str. Fabrica de Glucoza 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, Mun. Bucuresti, inregistrata la ORC-TB sub nr. J40/2755/2000, CIF: RO12809065, de catre Lion Communication Services  S.A.,  persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, Bucuresti,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod de inregistrare fiscala: RO 25848554, avand contul IBAN: RO83BRDE426SV39632454260 deschis la BRD MOSILOR, Tel: 021.407.56.00, Fax: 021.407.56.00., reprezentant legal Theodor Dumitrescu in calitate de Administrator, denumit in continuare ''Organizator''. 

1.2 Promotia se deruleaza la nivel national, in perioada 2 aprilie – 30 septembrie 2018.

1.3 Campania este organizata prin intermediul Create Direct, str. Siriului 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti (denumita in continuare „Furnizor de servicii”) care a fost desemnata de Lion Communication Services  S.A. drept furnizor de servicii pentru activitatile logistice necesare desfasurarii promotiei. 

1.4 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”),fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

II. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. Produsele HP participante la Promotie (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele  Participante”) sunt toate cartusele ink si tonner produse de HP si achizitionate de pe teritoriul Romaniei. Lista produselor participante se actualizeaza in permanenta si este disponibila pe http://www.hpbonusclub.ro/products, Famila: Supplies, Categoria: Ink si Tonner.
 

III. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

3.1 Campania promotionala va incepe pe 2 aprilie si se va termina pe 30 septembrie 2018. 

3.2 Campania promotionala este organizata la nivel national, pe teritoriul Romaniei.


IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La aceasta promotie pot participa persoanele fizice, rezidente in Romania care la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si persoanele juridice. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie). 

4.2 Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.


V. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1 Promotia se desfasoara in perioada 2 aprilie – 30 septembrie 2018, in magazinele din Romania. 

5.2 Promotia este valabila doar pentru produsele HP enumerate la pct. 2 din prezentul regulament, achizitionate in perioada promotiei.

5.3 Pentru ca un participant sa poata participa la campanie trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
- sa acceseze site-ul campaniei http://www.hpbonusclub.ro/cashback 
- sa-si creeze cont in perioada campaniei sau sa-si actualizeze informatiile contului cu datele necesare virarii premiului
- sa achizitioneze in perioada campaniei, unul dintre produsele participante 
- sa incarce pe site, in perioada campaniei, dovada de achizitie a produsului.

5.4 Dovada de achizitie este considerata factura fiscala. Factura fiscala trebuie sa fie emisa pe persoana fizica, respectiv pe numele persoanei care detine contul pe platforma. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita dovada de achizitie, in original. 

5.5 Fiecare participant poate primi banii inapoi pentru maxim 4 produse din categoria ink si 4 produse din categoria tonner, achizitionate in decursul unui an calendaristic.

5.6 In termen de 30 zile lucratoare de la incarcarea documentului, participantul va fi instiintat printr-un email trimis pe adresa de email completata, in momentul crearii contului, daca dovada de achizitie a fost validata. Participantul trebuie sa completeze numele complet al titularului de cont si contul bancar, in care va fi virat premiul, respectiv valoarea cashback-ului aferenta respectivului produs. Contul bancar trebuie sa apartina unui cont in lei, deschis la o unitate bancara pe teritoriul Romaniei. In momentul in care contravaloarea cuponului va fi virata catre Participant, acesta va fi instiintat printr-un email.

5.7 Verificarea dovezilor de achizitie se va face exclusiv, in scopul validarii produsului achizitionat, ca fiind produs participant in promotie, fara a analiza alte elemente ale facturii.

5.8 Etapele pe care trebuie sa le parcurga un participant pentru a participa in campanie:
- sa achizitioneze un produs participant, dintr-un magazin participant la campanie, in perioada campaniei
- sa intre pe site-ul http://www.hpbonusclub.ro si sa-si creeze cont 
- sa valideze adresa de email, accesand link-ul primit pe adresa de email inscrisa in progra
- in cazul in care participantul are deja cont pe site, sa se autentifice pe site-ul campaniei si sa completeze toate campurile obligatorii din formularul “Contul meu”: nume si prenume, adresa, telefon mobil, contul bancar, titularul contului bancar
- sa incarce dovada de achizitie a produsului, poza facturii fiscale
- participantul va primi un email prin care va instiintat daca dovada de achizitie a fost validata.

 

VI. PREMIILE

Pentru fiecare produs participant in campanie achizitionat si validat, participantul va primi 12 lei inapoi. In termen de 10 zile de la validarea dovezii de achizitie banii vor fi virati in contul bancar declarat de participant pe site-ul campaniei. Participantul va primi pentru fiecare produs participant, validat, suma de 12 lei, cu exceptia produselor din tabelul de mai jos, pentru care valoarea returnata este mai mare de 12 lei:

FamilieCategoriePart NumberPN LABELValoare Cashback
Consumabile Ink C2N93AE HP 940XL Ink Cartridge Combo Pack

 48

Consumabile Ink C2P43AEHP 950XL/951XL Ink Cartridge Combo Pack 48
Consumabile Ink SA342AE HP 56/57 Combopack Inkjet Print Cartridges 24
Consumabile Ink C9503AE HP 57 Tricolor Cartridge Two Pack 24
Consumabile Ink N9J74AE HP 364XL CMYK Cartridge Combo 4Pack 48
Consumabile Ink C2N92AE HP 920XL Ink Cartridge Combo Pack 48
Consumabile Ink C2P42AE HP 932XL/933XL Ink Cartridge Combo Pack 48
Consumabile Ink CB332EE HP 343 Tricolor Cartridge Two Pack 24
Consumabile Ink SD449EE HP 338/343 Ink Cartridge 2 Pack 24
Consumabile Ink C9502AE HP 56 Black Cartridge Two Pack 24
Consumabile Ink CB331EE HP 338 Black Cartridge Two Pack 24
Consumabile Ink SD519AE HP 901 Ink Cartridge 2-Pack 24
Consumabile Ink N9J73AE HP 364 4-pack Black/Cyan/Magenta /Yellow Original Ink Cartridges 48
Consumabile Ink SD367AE HP 21/22 Cartridge 2 Pack 24
Consumabile Ink CB333EE HP 363 Ink Cartridge 3 Pack 36
Consumabile Ink SD412EE HP 350/351 Black Inkjet Prnt Crtg 2 Pack 24
Consumabile Ink X4D37AE HP 302 Ink Cartridge Combo 2-Pack 24
Consumabile Ink CN637EE HP 300 Ink Cartridge Combo 2 Pack 24
Consumabile Ink N9J72AE HP 301 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges 24
Consumabile Ink CN637HE HP 121 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges 24
Consumabile Ink CR340HE HP 122 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges 24
Consumabile Ink E5Y87EE HP 301 Black(2)/Tricolor(1) 3-pack Original Ink Cartridges 36
Consumabile Ink X4E14AE HP 934XL High Yield Black/935XL Cyan/Magenta/Yello w 4-pack Original Ink Cartridges 48


 
VII. PROCESAREA DATELOR PERSONALE

In vederea participarii la campanie este necesara colectarea, salvarea si utilizarea de diverse date cu caracter personal. Datele personale ale Participantilor completate pe formularul de inscriere vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea confidentialitatii si a prevederilor legale in scopul acordarii contravalorii cashback-ului, precum si pentru scop de marketing si publicitate, respectiv pentru trimiterea catre Participant de informatii despre produsele si campaniile HP Inc Romania SRL. Prin participarea la acest program de loialitate, orice Participant isi da acordul expres si neechivoc ca datele sale personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a HP Inc Romania SRL, sa fie colectate, prelucrate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. HP Inc Romania SRL, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. In absenta acestui acord Participantul nu poate participa la campania promotionala. Participantul la programul de oialitate, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel cum a fost modificata („Legea 677/2011”),urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12),dreptul la acces la date (art. 13),dreptul de interventie asupra datelor (art. 14),dreptul la opozitie (art. 15),dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Operatorul/operatorii isi asuma obligatia de a notifica conform dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 677/2001, autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  Participantii au dreptul de a obtine de la HP Inc Romania SRL, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata HP Inc Romania SRL, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la programul de loialitate va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre HP Inc Romania SRL, la adresa: Str. Fabrica de Glucoza 5, Novo Park Cladirea F, etaj 8, Sector 2, Mun. Bucuresti. Se vor aplica prevederile in vigoare privind protectia datelor.
 
VIII. RESPONSABILITATE

8.1 Participantul se va asigura de confidentialitatea parolei pentru participarea la Promotie. In cazul in care suspecteaza ca o alta persoana a aflat parola sau ca aceasta a fost folosita in mod abuziv, Participantul trebuie sa isi schimbe imediat parola si sa informeze Furnizorul de servicii, prin intermediul datelor de contact de pe site, cu privire la suspiciunea abuzului. 

8.2 In cazul unor daune rezultate ca urmare a neaducerii la cunostinta sau a informarii cu intarziere in legatura cu acest aspect, Organizatorul este exonerat de raspundere. 

8.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. 

8.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

     8.4.1 Inscrieri care nu sunt completate integral

     8.4.2 Incorectitudinea datelor declarate Organizatorului

     8.4.3 Achizitii efectuate in afara perioadei promotionale

     8.4.4 Achizitii efectuate de la magazine care nu sunt participante in cadrul prezentei campanii

     8.4.5 Achizitii care nu includ produse participante in promotie 8.4.6 Inscrierea altor dovezi de achizitie in afara de factura fiscala 

     8.4.7 Inscrierea unor dovezi care nu corespund numelui setat in contul de participant. 

8.5 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. Orice incercare de fraudare va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. In cazul in care sunt idenficate persoane care au influentat sau care au facilitat acordarea de reduceri in mod nelegal, organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.
 
IX. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Prezentul Regulament este disponibil pe pagina web http://www.hpbonusclub.ro/cashback  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul. Organizatorul va publica modificarile in acelasi mod in care a publicat Regulamentul anterior.  Toate relatiile juridice intre Organizator si Participant sunt reglementate de legislatia in vigoare din Romania. Orice neintelegere decurgand din prezentul program de loialitate va fi solutionata de instanta competenta conform dreptului comun. In cazul in care dispozitiile individuale ale prezentului Regulament sunt inaplicabile sau contravin reglementarilor legale, restul dispozitiilor nu vor fi afectate. Dispozitia inaplicabila va fi inlocuita cu o alta care sa se apropie cat de mult de scopul economic al dispozitiei inaplicabile. Prezenta prevedere este valabila si in cazul unor lacune de reglementare. Toate plangerile referitoare la campanie trebuie transmise in scris la adresa: contact@hpbonusclub.ro. Raspunsul la plangerile formulate vor fi comunicate in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data primirii acestora. In cazul in care exista neclaritati sau in cazul incalcarii oricaror drepturi sau neindeplinirii oricaror obligatii de catre participanti, Produsele nu vor fi acordate sau livrate catre Participanti. In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si Participanti acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare, urmand a sesiza aceste fapte organelor competente. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat obtinerea de Produse in mod fraudulos, Organizatorul va sesiza organele competente. Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Participantilor documente suplimentare care sa ateste corectitudinea cashback-ului cuvenit Participantului la program (e.g. dovada achitarii Produsului, dovada detinerii Produsului Participant cu serial number-ul inscris in programul de loialitate).