Esential de retinut:

Oral-B Power – Testeaza 100 de zile si daca nu esti multumit, primesti banii inapoi.

Valabilitate campanie: 20 martie 2020 - 31 decembrie 2020

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale

“Oral-B Power – Testeaza 100 de zile si daca nu esti multumit, primesti banii inapoi.”

20martie 2020 – 31 decembrie 2020

Art .1 - Organizatorul Campaniei

(1) Campania „Oral-B Power – Testeaza 100 de zile si daca nu esti multumit, primesti banii inapoi.” denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre S.C. New View S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, reprezentata prin Georgiana Celea, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator". Campania se desfasoara in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, având C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999, denumita in continuare "P&G".

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul https://ro.pg.com/regulamente/ precum si prin solicitare scrisa la adresa str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucuresti.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

(5) Prezentul Regulament oficial sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile in mod gratuit, in vederea consultarii de catre participanti, pe pagina https://ro.pg.com/regulamente/, dar si in format fizic ca urmare a unei solicitari, datata si semnata, trimisa la adresa NEW VIEW S.R.L. Str Olari, 12 B sector 2 BUCURESTI.

(6) Orice informatie suplimentara poate fi ceruta prin apel telefonic la numarul 0314 260 634 (tarif normal),de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale) sau prin transmiterea unui email la adresa de e-mail a Organizatorului si anume: promo@newview.ro .

 

 

 

Art. 2 - Durata Campaniei si aria de desfasurare

(1) Campania promotionala „Oral-B Power – Testeaza 100 de zile si daca nu esti multumit, primesti banii inapoi.” va incepe la data de  20 martie 2020, ora 00:00:00 si se va incheia la data de 31 decembrie 2020 ora 23:59:59. Oricarui produs participant cumparat dupa data de 31 decembrie 2020 ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3 inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

(2) Campania promotionala va fi desfasurata in toate magazinele Flanco de pe teritoriul Romaniei, conform Anexei 2 din prezentul Regulament.

 

 Art. 3 - Drept de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani (denumita in continuare „Participant”) care indeplineste urmatoarele criterii:

i) a cumparat, in perioada stipulata la art. 2 alin 1 unul dintre produsele participante la campanie asa asa cum sunt ele mentionate in art. 4, alin (1),vandute in magazinele Flanco.

ii) si-a exprimat dorinta de a returna produsul participant la campanie prin apel telefonic la nr. 0314 260 634 in maxim 100 zile de la achizitionarea produsului din magazinele Flanco.

iii) a returnat catre Organizator, in maxim 100 de zile calendaristice de la achizitionarea produsului din magazinele Flanco urmatoarele:

 • produsul participant, achizitionat conform art. 5;
 • copie a bonului/facturii fiscale, care sa certifice pretul si data la care a fost cumparat produsul participant;
 • un proces verbal primit de la Organizator care sa contina urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon, localitate, numar bon fiscal si data bonului fiscal/ facturii fiscale, magazinul din care a fost achizitionat produsul, motivul nemultumirii si descrierea modului in care a fost folosit produsul, contul IBAN in care sa se realizeze plata produsului achizitionat, data si semnatura.

iv) prin participarea la aceasta campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui Regulament.

v) prin participarea la aceasta campanie si-a dat acordul pentru includerea datelor personale in baza de date privitoare la Participantii in campania Oral-B Power – Testeaza 100 de zile si daca nu esti multumit, primesti banii inapoi.in scopul bunei desfasurari a campaniei si returnarii contravalorii produsului, in conditiile Anexei 1 prezentul Regulament.

vi) a respectat conditiile de utilizare a produsului mentionate in instructiunile de folosire aflate in fiecare pachet.

vii) oferta este valabila pentru o singura data la participarea campaniei promotionale cu acelasi produs. Se va returna o singura data contravaloarea produsului achizitonat.

(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, Flanco si ai P&G, precum si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti),precum si rudele de gradul al doilea (frati/surori),si sotul/ sotia acestora.

 

Art. 4 - Produsele participante la Campanie

(1) Produsele participante la Campanie sunt:

- Orice periuta de dinti electrica Oral-B Power reincarcabila;

- Ca exceptie, daca la cumpararea periutei s-a achizitionat si set de rezerve: orice set de rezerve Oral-B Power achizitionate in aceeasi comanda cu periuta electrica pentru care se cere restituirea banilor.

(2) La aceasta Campanie nu participa periutele de dinti electrice Oral-B cu baterii.

 

Art. 5 - Mecanismul Campaniei promotionale

(1)   Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

            A) Sa cumpere unul sau mai multe produse mentionate la art. 4 pana la data de 31 decembrie 2020 si sa pastreze bonul fiscal/ factura fiscala ce atesta achizitionarea acestuia. Pretul la care se va face restituirea banilor pentru produsul/produsele cumparate este cel de achizitie inscris pe bon/ factura fiscala.

B) In caz de nemultumire sa contacteze Organizatorul prin telefon la nr. 0314 260 634 sau e-mail: promo@newview.ro in maxim 100 de zile calendaristice de la achizitionarea produsului si sa isi exprime dorinta de a returna produsul participant la campanie;

C) Organizatorul va trimite pe e-mailul indicat de Participant modelul de proces verbal pentru a fi completat de catre participant;

D) Dupa transmiterea procesului verbal si a copiei bonului/facturii fiscale prin e-mail si confirmarea Organizatorului in decurs de 3 zile lucratoare, va returna la punctul de lucru al Organizatorului, SC New View SRL din str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucuresti:

i) produsul achizitionat, in maxim de 100 de zile calendaristice de la achizitionarea produsului conform conditiilor din art. 5, alin.(3) si (4).

ii) copie a bonului/facturii fiscale, care sa certifice pretul si data la care a fost cumparat produsul participant;

iii) procesul verbal pus la dispozitie de catre Organizator cu urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon, localitate, numar bon fiscal si data bonului fiscal/ facturii fiscale, motivul nemultumirii, contul IBAN in care sa se realizeze plata produsului achizitionat, data si semnatura. Procesul verbal va fi trimis in format fizic in momentul returnarii produsului dar si in format electronic la adresa de email a Organizatorului si anume: promo@newview.ro .

(2) Pentru a-i fi returnata contravaloarea in RON (cu TVA inclus) pentru produsul din campanie cumparat pe care consumatorul il considera nesatisfacator, acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile specificate mai sus si sa returneze produsul, in termen de maxim 100 de zile calendaristice de la achizitionarea sa.

(3) Orice persoana interesata poate obtine detalii legate de regulament si campanie sunand la nr. de telefon 0314 260 634, numar cu tarif normal (de luni-vineri, intre orele 10-18, cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale) sau prin transmiterea unui email la adresa de e-mail a Organizatorului si anume: promo@newview.ro .

(4) In cazul in care participantul nu are posibilitatea de a trimite procesul verbal si copia bonului fiscal/facturii fiscale prin e-mail, acesta poate trimite actele necesare prin Posta Romana, la adresa Organizatorului, SC. New View S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Olari nr. 12B, sector 2, Mun. Bucuresti, impreuna cu produsul.

 

 

 

 

Art. 6 - Conditii de validare

 

(1) Pentru a fi considerati validati si pentru a primi inapoi banii, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Participantul sa nu ceara restituirea banilor pe produs/produse decat o singura data in cadrul promotiei;
 • Participantul sa indeplineasca conditiile privind dreptul de participare de la art. 3;
 • Participantul sa trimita e-mail cu procesul verbal completat si copie dupa bonul fiscal/factura fiscala;
 • Data bonului fiscal/facturii nu trebuie sa fie anterioara datei de inceput a promotiei 20 martie 2020, ora 00:00:00 dar nici ulterioara datei de sfarsit a promotiei 31 decembrie 2020 ora 23:59:59.
 • Ziua la care se va returna produsul sa nu fie mai tarziu de 100 de zile calendaristice de la data achizitiei inscrisa pe bonul fiscal/factura.
 • Participantul trebuie sa returneze produsul/produsele de care acesta s-a declarat nemultumit fie prin curier,fie prin Posta Romana serviciul cu confirmare de primire sau personal la adresa Organizatorului, S.C. New View S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Olari nr. 12B, sector 2, Mun. Bucuresti. Produsele returnate trebuie sa fie in stare de functionare si insotite de certificatul de garantie in original (daca a fost emis de producator/ distribuitor). In cazul in care participantul nu trimite produsul si documentele aferente, acesta nu primeste banii inapoi. Costul trimiterii inapoi a produselor va fi acoperit de catre Participant.
 • In cazul in care un Participant a achizitionat pe langa periuta electrica si rezerve Oral-B Power pe acelasi bon fiscal/ factura fiscala, se vor returna rezervele achizitionate impreuna cu periuta, iar banii se vor restitui pe toate produsele achizitionate.

 

 

Art. 7 - Rambursarea contravalorii

(1) Unei persoane i se poate rambursa contravaloarea in RON a produselor cumparate o singura data pe parcursul derularii Campaniei.

(2) Banii vor fi returnati in contul participantului, dupa ce s-a constatat indeplinirea conditiilor necesare restituirii, in termen   de 30 zile lucratoare de la data validarii.

(3) Participantul va suporta toate consturile legate de trimiterea documentelor si produselor catre Organizator.

(4) In cadrul campaniei, se vor efectua rambursari catre participanti in limita bugetului total maxim de 10,000 RON.

 

Art. 8- Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2),Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

Art. 9- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 10 - Responsabilitate

(1)   Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa Organizatorului.

 

 

Art. 11 -  Protectia datelor cu caracter personal

 

(1) Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

 

(2) Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

 

 Art. 12- Contact organizator Campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii organizatorul campaniei promotionale poate fi contactat intre orele 10.00-18.00 la numarul de tefefon 0314 260 634 –numar cu tarif normal (de luni-vineri, cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale).

 

 Art. 13-  Exemplarele Regulamentului oficial

(1) Tehnoredactat la Biroul Notarial Public, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si (4) patru duplicate, din care 1 (un) exemplar un va ramane in arhiva biroului notarial si 3 (trei) exemplare s-au eliberat partilor.


 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “ Oral-B Power – Testeaza 100 de zile si daca nu esti multumit, primesti banii inapoi.

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

1.         Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul sau

 

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTION S.R.L. si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

 

Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999 persoana juridica romana, in calitate de operator de date (denumita in continuare "Operatorul"),

 

prin intermediul NEW VIEW S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punct de lucru Str. Olari, nr.12B, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, nr. de telefon: 031.103.80.63 ( denumita in continuare „Imputernicit” sau „Organizator”).

 

 

2.         Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele date cu caracter personal:

 

•           nume;

•           prenume;

•           adresa de email;

•           numar de telefon;

•           adresa;

•           cont IBAN        

 

 

Seria si numarul de CI/BI si codul numeric personal sunt colectate doar in cazul participantilor carora li se va returna o suma egala sau mai mare de 600 RON. Acestea din urma vor fi pastrate in contabilitate potrivit normelor fiscale (dar acestea nu vor fi facute publice).

 

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi contravaloarea in bani a produselor returnate in cadrul Campaniei, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Operatorului, in scopurile prezentate mai jos.

In plus, participand la aceasta Campanie declara ca au citit si au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a Procter & Gamble aflata la urmatoarea adresa: https://www.pg.com/privacy/romanian/privacy_statement.shtml.

 

3.         Scopul procesarii

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 

(i)        organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)    participarii la Campanie a persoanelor vizate;

(iii)  contactarii si validarii participantilor;

(iv)   restituirii contravalorii produsului/produselor cumparate si returnate, participante in cadrul Campaniei si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

(v)    solutionarii cererilor participantilor- Operatorul va utiliza aceste date pentru a raspunde eventualelor solicitari, cerinte, reclamatii, sau oricaror altor intrebari.

 

4.         Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se plati, daca va fi cazul, contravaloarea produsului/produselor cumparate si returnate, conform prezentului Regulament oficial.

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor acestuia sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc..

 

Daca in cadrul acestei Campanii se vor acorda restitui sume cu valoare mai mare de 600 RON, CNP-ul castigatorilor se va prelucra in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

 

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si restituirii contravalorii produselor returnate, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului si ale Imputernicitului.

 

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire acestia sau care sa afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

 

5.         Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Imputernicit vor fi dezvaluite Operatorului, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul si/sau Imputernicitul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 

 

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

 

6.         Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 30 de zile de la efectuarea platii, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la súmele restituite, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

 

Datele cu caracter personal ale participantilor carora le-au fost restituite sume mai mari de 600 RON vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Subimputernicitilor obligatii similare.

 

7.         Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

      I.        dreptul de informare;

     II.        dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

   III.        dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

   IV.        dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

    V.        dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

   VI.        dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  VII.        dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 1. dreptul la portabilitate a datelor;

   IX.        dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;

    X.        dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior, sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la dumneavoastra printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Imputernicitului la sediul din Strada Olari, 12B sector 2 Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@newview.ro .

 

De retinut:

•           Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

•           Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

 

8.         Securitatea datelor cu caracter personal

 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputernicit si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii Participantului si restituirii contravalorii produselor.

 

 

9.         Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

 

 

 

10.        Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a celorlalte prevederi legale aplicabile in domeniu.      


 

 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei “ Oral-B Power – Testeaza 100 de zile si daca nu esti multumit, primesti banii inapoi.

(“Campania”)

- Lista Magazinelor participante FLANCO   

Nr. Ctr

Denumire Locatie

Adresa

1

 Cora Lujerului

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 19, Sector 6, Cora Lujerului

2

Cora Pantelimon

Sos. Vergului Nr. 18-20 , Complex Cora Pantelimon, Sector 2

3

Centrul Comercial Drumul Taberei

Str. Brasov nr. 25, 25A, 25B, 25C, 25J, Sector 6, Centrul Comercial Drumul Taberei

4

Mega Mall

Str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, langa Arena Nationala

5

Flanco Obor

Sos. Colentina, Nr. 2, Sector 2

6

Flanco Orhideea

Splaiul Independentei, Nr. 210, Sector 6

7

Flanco Pieptanari

Calea Serban Voda, Nr. 286, Sector 4

8

Complex Comercial Auchan Titan

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 33A, Sector 3, Complex Comercial Auchan

9

Sun Plaza Mall

Calea Vacaresti, Nr. 391, Sector 4

10

Flanco Aiud

Strada Transilvaniei. Bl.D9, Parter

11

Flanco Alba Iulia

B-dul Revolutiei 1989, Nr. 15

12

Flanco Blaj

Bd-ul Republicii, nr.1

13

Flanco Cugir

Strada Alexandru Sahia, nr. 26, Bl. 6a

14

Sebes Kaufland

Str.Augustin Bena, nr. 88

15

Complex Terra

Str. Banu Maracine, Nr.6 , complex Terra, langa Kaufland

16

Flanco Campulung Muscel

Str. Negru Voda, nr. 164, Bl. 6, Parter

17

Flanco Curtea de Arges

B-dul Basarabilor, Bl. E3, Parter

18

Mioveni Kaufland

Strada I.C.Bratianu, nr. 10

19

Flanco Pitesti

Str. Mr. Gh. Sontu, Bl. D2, Parter

20

Pitesti Auchan Bradu

Punct Varianta DN65B, Sat Geamana Nr. FN, Bradu

21

Pitesti Auchan Gavana

Str. Dobrogeanu Gherea, Nr. 1

22

Bacau Kaufland

str. Narciselor, nr. 17 A.

23

Bacau Mall

Str. Stefan Cel Mare, Nr.28, Arena City 

24

Flanco Buhusi

Str Mihai Viteazu, nr 4, sc A

25

Flanco Comanesti

Str. Republicii, Nr. 58

26

Flanco Moinesti

Moinesti, Str Tudor Vladimirescu, bl. B5, sc. A, Ap2, langa profi

27

Flanco Onesti

B-dul Republicii, Nr. 56 bis

28

Flanco Targu Ocna

Str. Costache Negri, bl.D13, Parter

29

Flanco Alesd

Str. Paraului, Ap1. Parter

30

Flanco Beius

Str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 10

31

Flanco Marghita

1 Decembrie, nr. 10

32

Galeria Auchan

Str. Ogorului, Nr. 171, Galeria Auchan, Et. 1, Oradea

33

Oradea Kaufland Prima Shops

B-dul Decebal, nr. 61 A, Oradea

34

Flanco Salonta

Str. Piata Libertatii nr. 17 Salonta, Bihortest

35

Flanco Bistrita

B-dul Decebal, Nr. 46

36

Bistrita Kaufland

Calea Moldovei, nr.40A

37

 complex Kaufland Botosani

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 4, complex Kaufland

38

Flanco Dorohoi

Bld. Victoriei, Nr.3-5

39

 Braila Carrefour Promenada

Com. Chiscani, Sat. Varsatura, Str.Principala Nr.4, Carrefour Promenada

40

Braila Lidl

Bd. Gheorghe Avramescu nr. 10

41

Brasov Coresi Street

Zaharia Stancu nr. 1

42

Fagaras Kaufland

Str. Tudor Vladimirescu, nr 85-87

43

Flanco Rasnov

Str. Garii, Nr. 16

44

Flanco Zarnesti

Zarnesti, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 11,

45

Galeria Mall Buzau

Str.Unirii, Nr.300A, Galeria Mall Buzau

46

Buzau Kaufland

Str.Frasinet FN, Kaufland

47

Ramnicu Sarat Kaufland

Str. Constantin Brancoveanu, nr. 46 A, Ramnicu Sarat Retail Park

48

Ramnicu Sarat WinMarkt

Str. Victoriei, Nr. 2, Complex Victoria

49

Flanco Calarasi

Nicolae Titulescu, Nr.2, Bl. C31, Parter

50

Calarasi Kaufland

Strada Eroilor Revolutiei 22 Dec 1989, nr 49

51

Flanco Oltenita

Str. Argesului, nr. 77-79

52

Caransebes Euro Mall

Str. Mihai Viteazu, Nr. 18, Euro Shopping Mall, Et. 2

53

Resita Kaufland

B-dul Muncii, Nr. 21, Complex Kaufland, FN

54

Resita Nera  complex

Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Complex Nera, Et 2

55

Flanco Campia Turzii

Str. Laminoristilor, nr. 19, ap 2

56

Flanco Gherla

Str. Piata Unirii, nr. 7, Bl. K, ap. 26

57

Flanco Huedin

Strada Republicii nr. 8

58

Flanco Cernavoda

Strada Anghel Saligny, nr. 22

59

Constanta Auchan

Sos.Mangaliei, Nr. 195A

60

Constanta Tom

B-dul Tomis, Nr. 391, DN2A

61

Constanta VIVO!

B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 220

62

Flanco Mangalia

Sos. Constantei, nr. 29A, bl. P4A, Parter

63

Flanco Medgidia

Str. Republicii, nr. 9, bloc G2, Parter

64

Flanco Navodari

Str. Constantei si Stadionului, Nr. 5

65

Sf. Gheorghe Sugas

Str. Grof Miko Imre nr.6, Centrul Comercial Sugas, etaj 3. Cod postal 520003

66

Flanco Targu Secuiesc

Str. Cernatului, Nr.22

67

Flanco Gaesti

Str. 13 Decembrie, Nr. 49

68

Flanco Moreni

Str. Capitan Pantea Ion, nr. 5

69

Flanco Pucioasa

Str. Republicii, bl. Delia, sc. A, ap. 1

70

Targoviste Muntenia complex

Bd. Independentei, nr. 1, Complex Muntenia

71

Targoviste PAVCOM complex

Str. Garii, Nr. 6, Complex Comercial PAVCOM

72

Flanco Titu

Str Garii, bl. B3, sc. B

73

Flanco Bailesti

Str Victoriei, nr 113 A, 

74

Flanco Calafat Complex Danubiu

Str.Tudor Vladimirescu, Nr. 21, Complex Danubiu

75

Flanco Craiova

Str. Fratii Golesti, Nr. 1

76

Craiova Auchan

Calea Severinului, Nr. 5A, Complex Auchan

77

Flanco Galati

Str. Brailei, Nr. 167

78

Galati Shopping City

Bld. George Cosbuc, Nr.251

79

Flanco Tecuci

Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 1

80

Complex Kaufland

Sos. Bucuresti, Nr. 156, complex Kaufland

81

Targu-Jiu Shopping City

Str. Termocentralei nr. 10

82

Flanco Gheorgheni

Cartierul Florilor, Bl. 42, Parter

83

Miercurea Ciuc centru comercial Tulipan

Str. Petofi Sandor Nr. 18, Etaj 1, Centru Comercial Tulipan

84

Flanco Odorheiu Secuiesc

Str. Kossuth Lajos, Nr. 19

85

Flanco Toplita

Bd. Nicolae Balcescu, bl. F, sc. I, Parter

86

Flanco Brad

Strada Republicii, Bl. 1, Parter, Ap. 50

87

Flanco Deva Ulpia

Blv. 22 Decembrie, nr. 37, Demisol

88

Flanco Hateg

Str. Sarmizegetusa, Nr. 2 (in apropierea Primariei Hateg)

89

Flanco Orastie

Strada Armatei, nr. 1

90

Flanco Petrila

Str. Republicii, bl. 112, Parter

91

Flanco Petrosani Complex Comercial Jiul Shopping Center

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 79, Complex Comercial Jiul Shopping Center

92

Flanco Vulcan

Bulevardul Mihai Viteazu, bloc 17, Parter

93

Flanco Fetesti

Str. Calarasi, bloc E1, Scara A, Parter

94

Flanco Slobozia

Drumul National DN2A, Km 118

95

Flanco Urziceni

Str. Aurora, bl. 54 B, sc. A, parter

96

Iasi Kaufland Nicolina

Str. Mitropolit Varlaam

97

Iasi Kaufland Tudor

B-dul Chimiei, Nr. 2

98

Pascani Kaufland

Str. Moldovei, nr. 98

99

Baia Mare Value Center

Bulevardul Bucuresti, nr 53

100

Baia Mare Vivo Mall

Str. Victoriei, Nr. 73 ( incinta Vivo! Mall)

101

Flanco Borsa

Str. Libertatii, nr. 45/A, parter, ap. 1+2

102

Flanco Viseu de sus

Str. 22 Decembrie, Bl. S23, Parter

103

Severin Centru

Str. Crisan, Nr. 8, Severin

104

Severin Kaufland

Calea Tg. Jiului, nr. 44 (Drobeta Retail Park)

105

Flanco Reghin

Str. Fagarasului , bl. 12 

106

Targu Mures Kaufland

Str. Gheorghe Doja, Nr. 64-69

107

Flanco Tarnaveni

Str. Republicii, nr. 75 ap. 13

108

Piatra Neamt Galleria

Str. Plaiesului, Nr.2, Et.1, Galeria Mall

109

Roman Value Centre

Strada Mihai Viteazul 3

110

Flanco Targu Neamt

Str. Stefan Cel Mare, bl. M4

111

Flanco Bals

Str. Nicolae Balcescu, nr. 81

112

Flanco Caracal

Str. Piata Victoriei, Nr.21, Complex Comercial Central Parter

113

Flanco Corabia

Str. 1 Mai, Bl. 32, Parter

114

Flanco Scornicesti Centru

Bv. Muncii, nr. 52 A, parter

115

Flanco Slatina

Str. Primaverii, Bl. CAM 5, Parter

116

Slatina Kaufland

Str. Artileriei, nr. 2E

117

Campina Complex Kaufland Retail Parc

B-dul Nicolae Balcescu, FN, Incinta Complex Kaufland Retail Parc

118

Ploiesti AFI

Strada Calomfirescu Nr. 2

119

Ploiesti Carrefour

Localitatea Blejoi, DN1 km 6

120

Ploiesti Omnia complex

B-dul Republici, Nr. 15, Complex Omnia, Subsol

121

Sinaia Carpati complex

Bd. Carol I, Nr. 41, etaj 2, Centrul Comercial Carpati

122

Zalau Mihai Viteazul

Str. Mihai Viteazul, nr. 58

123

Flanco Negresti-Oas

B-dul Victoriei, Nr.39

124

Satu Mare Auchan

Str. Careiului, nr. 78-80

125

Satu Mare Kaufland

Str. Careiului, nr. 9 ( in incinta Kaufland)

126

  Flanco Cisnadie

Str. Cindrelului nr. 55

127

Medias Kaufland

Sos. Sibiului, FN

128

Sibiu Carrefour complex

Sos.Sibiului, Nr.5, Complex Carrefour

129

 Flanco Campulung Moldovenesc

Strada Calea Transilvaniei, nr. 27, ap. 4C

130

Flanco Falticeni

Str. Republicii, Bl. 36, sc. B, Ap. 8

131

Flanco Radauti

Piata Unirii, Nr. 5, Etaj 1

132

Suceava Carrefour

Calea Unirii, Nr. 27, Complex Carrefour

133

Flanco Vatra Dornei

Strada Mihai Eminescu, nr 8, Bl G, parter

134

Flonco Alexandria

Str. Libertatii, Nr. 200B

135

Flanco Rosiori de Vede

Str. Rahovei Bl. L3-L4, Parter

136

 Flanco Turnu Magurele

Str. Vlad Tepes, bl. M1, Parter

137

Flanco Lugoj

Str. Andrei Saguna, Nr.1

138

Flanco Lugoj (Blocul Postei)

Str. 20 Decembrie 1989, bl. 9

139

Timisoara Shopping City

Calea Sagului, Nr. 100

140

Flanco Tulcea

Str.Isaccei, Nr. 126, Bl. Pelican, Parter

141

Tulcea Kaufland

Str. Barajului (langa Kaufland)

142

Flanco Dragasani

Str. Gib Mihaescu, nr. 31

143

Flanco Ramnicu Valcea

Str. Luceafarului, Nr. 5, Bl. A22, Parter

144

Ramnicu Valcea Kaufland

Str. Gib Mihaescu, Nr. 30A

145

Ramnicu Valcea River Plaza

Calea lui Traian nr. 121

146

Ramnicu Valcea Shopping City

Strada Ferdinand, nr. 38

147

Flanco Barlad

Str. Republicii, Nr. 201, Bl. Plomba

148

Flanco Husi

Piata Victoriei, Bl.4, Parter

149

Husi Profi

Str. Husi – Stanilesti 2C

150

Flanco Vaslui

Str. Stefan cel Mare, Bl. 88, Parter

151

Vaslui Kaufland

Str. Decebal, Vaslui Strip Mall

152

Flanco Adjud

Str. Republicii, Nr. 14, Bl. 65, Sc. 1, Parter

153

Flanco Focsani

Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 3 (vis-a-vis de Casa de Cultura)

154

Focsani Kaufland

Strada Brailei, nr. 102