REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Cartus negru cadou la imprimantele din oferta”

Perioada de desfasurare:

15 septembrie - 21 septembrie 2019

 

I.ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Cartus negru cadou la imprimantele din oferta”(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II.DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 15 septembrie 2019 ora 00:00 - 21 septembrie 2019 ora 23:59.

 

III.ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura online, pe site-ul www.flanco.ro.

 

IV.DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza de pe site-ul www.flanco.ro cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII.

 

V.MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala si a beneficia de cadoul oferit, Participantul trebuie sa achizitioneze varianta pachet, formata dintr-un produs din cele mentionate la articolul XII de pe site-ul www.flanco.ro + un cartus.

Produsele sunt oferite in limita stocului disponibil.

 

VI.REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

a.Oferta se acorda doar la achizitia unuia dintre produsele participante in Campanie, mentionate in art. XII;

b.Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate;

c.In cazul returnarii unui produs achizitionat in cadrul Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egala cu suma achitata efectiv de catre participant, respectiv pretul produsului din factura de achizitie.

 

VII.FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

VIII.INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro.

 

IX.PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “Cartus negru cadou la imprimantele din oferta”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a.Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

b.Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

X.CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XI.ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

XII.PRODUSELE PARTICIPANTE

 

ID Produs

Produs

 

ID Produs

Produs

97618

MULTIFUNCTIONAL JET HP INK ADVANTAGE 3835 WIRELESS FAX

+

98390

CARTUS HP 652 BLACK

104051

MULTIFUNCTIONAL JET HP DESKJET 2130 AIO

+

117570

CARTUS HP 302 BLACK 190 PAG

113417

MULTIFUNCTIONAL JET HP INK ADVANTAGE 3775 WIRELESS

+

98390

CARTUS HP 652 BLACK

124137

MULTIFUNCTIONAL JET HP DESKJET 3639 WIRELESS

+

117570

CARTUS HP 302 BLACK 190 PAG

124168

MULTIFUNCTIONAL JET HP INK ADVANTAGE 5275 WIRELESS/FAX/DUPL

+

98390

CARTUS HP 652 BLACK

124169

MULTIFUNCTIONAL JET HP INK ADVANTAGE 5075 WIRELESS/DUPLEX

+

98390

CARTUS HP 652 BLACK

124804

MULTIFUNCTIONAL JET HP DESKJET 2630 ALL-IN-ONE A4 WIRELESS

+

128066

CARTUS HP 304 BLACK

134676

MULTIFUNCTIONAL JET HP DESKJET 2620 ALL-IN-ONE A4 WIRELESS

+

128066

CARTUS HP 304 BLACK

 

FLANCO RETAIL S.A.