REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Cash back

 


Articolul  1 - Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale „Cash back” (denumita in continuare „Campania”) este LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentata legal prin dl. Theodor-Liviu Dumitrescu (denumita in continuare ”Organizatorul”) ce actioneaza in numele si pe seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, cladirea A, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 7668 / 2012, avand CUI 22694272, (denumita in continuare ”Samsung”).

Campania se va desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).


Articolul 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1.       Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei in perioada 03

decembrie 2018 (orele 00:00:00) – 12 decembrie 2018 (orele 23:59:59) prin intermediul

site-ului www.samsung.com/ro astfel:

-       perioada de achizitie a produsul participant este 03 decembrie 2018 (orele 00:00:00) – 9 decembrie 2018 (orele 23:59:59);

-       perioada de inregistrare in promotie este 03 decembrie 2018 (orele 00:00:00) – 12 decembrie 2018 (orele 23:59:59).

2.2.    Mecanismul de participare in cadrul Campaniei „Cash back” este detaliat la Articolul 7 al prezentului Regulament.

 

Articolul 3 - Regulamentul al Campaniei

3.1.    Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, pe website-ul www.samsung.com/ro. (i) in format electronic, la sectiunea special dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Mun. Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1. Potrivit liberei decizii a Samsung si/sau prin apel la linia telefonica  021 207 00 72 (tarif normal),de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

3.2.    Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul Campaniei „Cash back” la sectiunea special dedicata, inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Articolul 4 - Produse participante la Campanie 

In aceasta Campanie participa produsele marca Samsung respectiv:

Masina de Spalat Samsung WW10M86INOA/LE

Masina de Spalat Samsung WD90N740NOA/LE

Masina de Spalat Samsung WW90M741NOA/LE

Televizor Samsung  QE75Q9FNATXXH

Televizor Samsung  QE82Q6FNATXXH

Televizor Samsung  QE75Q7FNATXXH

Televizor Samsung  QE65Q9FNATXXH

Televizor Samsung  QE75Q6FNATXXH

Televizor Samsung  QE65Q8CNATXXH

Televizor Samsung  QE65Q8DNATXXH

Televizor Samsung  QE65Q8FNATXXH

Televizor Samsung  QE65Q7FNATXXH

comercializate exclusiv de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. (denumite in continuare ”Produsele Participante”).


Articolul 5 - Dreptul de participare

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie, persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani cel tarziu la data  inceperii Campaniei, care au achizitionat in perioada 03 decembrie 2018 (orele 00:00:00) - 09 decembrie 2018 (orele 23:59:59),(data achizitiei produsului participant este dovedita de factura fiscala care demonstreaza achizitia) cel putin un produs Participant (conform art. 4) si maxim 1 produs din fiecare categorie participanta (exemplu: 1 Televizor si 1 masina de spalat) comercializat pe piata din Romania, prin intermediul partenerilor: Altex Romania SRL, Media Galaxy, Dante International (eMAG – cu exceptia partenerilor din marketplace),Flanco Retail SA, Activ Invest SRL-Samsung Plaza si Samsung Club, Carrefour Romania SA. si care s-au inscris in Campanie conform conditiilor prezentului Regulament, nu mai tarziu de 12 decembrie 2018 (orele 23:59:59).

 5.2. Nu pot participa la aceasta Campanie:

-           Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului, ai Samsung, a societatilor partenere Samsung care comercializeaza produse participante in aceasta Campanie, precum si ai societatilor implicate in organizare si derularea acestei Campanii.

-           Membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, frati/surori, sot/sotie si afinii acestora pana la gradul III inclusiv).

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.4. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Cash back” trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine.

5.5. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de prezentul Regulament.


Articolul 6 – Premiile Campaniei

6.1.   In cadrul acestei Campanii se vor acorda un numar maxim de 110 de Premii, conform 6.2, fiecare constand in bani. In functie de produsul participant achizitionat parcipantii vor primi urmatoarea suma de bani:  

 

 

Produs participant

Suma neta oferita in urma achizitiei - Cash back -

Suma bruta oferita in urma achizitiei* - Cash back -

Categoria Masina de spalat Samsung

WW10M86INOA/LE

400,00 Lei

444,44 Lei

WD90N740NOA/LE

                400,00 Lei

               444,44 Lei

WW90M741NOA/LE

400,00 Lei

444,44 Lei

Categoria Televizor Samsung

QE75Q9FNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE82Q6FNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE75Q7FNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE65Q9FNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE75Q6FNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE65Q8CNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE65Q8DNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE65Q8FNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

QE65Q7FNATXXH

1,000.00 Lei

1,111.11 Lei

* Suma contine si taxa aferenta premiului in bani virat unui castigator in aceasta campanie, respectiv 10%, si care va fi oprita la sursa pentru ca Organizatorul sa efectueze plata taxelor aferente premiului acordat.

6.2.   Valoarea totala estimata premiilor oferite in cadrul Campaniei este de  102,222 de LEI (taxe incluse). In cadrul campaniei se vor acorda un numar maxim de 30 de cash back-uri pentru produsele participante din Categoria masini de spalat si 80 de cash back-uri pentru produsele participante din Categoria televizoare.

6.3.   Un participant va putea inregistra in Campanie un numar de maximum 2 produse participante diferite, respectiv cate 1 Produs Participant din fiecare categorie participanta si poate beneficia de cate 1 (un) singur cash back pentru fiecare Produs Participant diferit inregistrat, acesta fiind identificat prin SN*-ul lui unic (*Serial Number),iar participantul fiind identificat prin ID-ul contului sau Samsung.

6.4. Premiile constand in bani se vor trimite prin transfer bancar in contul bancar inscris de participant, al carui titular a dovedit ca este, in momentul completarii formularului de participare in Campanie si upload-ului copiei datelor de identificare bancare din care sa reiasa contul IBAN inregistrat in campanie si numele participantului inscris.

 

Articolul 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

7.1.   Perioada de inscriere a unui produs participant in Campanie este  03 decembrie 2018 (orele 00:00:00) – 12 decembrie 2018 (orele 23:59:59).

7.2. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

-           Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 al prezentului Regulament.

-           Participantul trebuie sa aiba cont Cont Samsung sau sa isi creeze unul anterior inscrierii produsului participant in campanie.

-           Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs Participant in perioada 03 decembrie 2018, 00:00 - 09 decembrie 2018, 23:59:59 (conform art. 4),comercializat pe piata din Romania, vandut de Samsung Electronics Romania, prin intermediul partenerilor: Altex Romania SRL, Media Galaxy, Dante International (eMAG – cu exceptia partenerilor din marketplace),Flanco Retail SA, Activ Invest SRL-Samsung Plaza si Samsung Club, Carrefour Romania SA si sa poata oferi dovada achizitiei pana in data de 12 decembrie (orele 23:59:59). Samsung nu isi asuma responsabilitatea pentru intarzierea primirii facturii doveditoare cauzate de modul de functionare al partenerilor de la care se face achizitia.

-          Este imperativa completarea formularului de inregistrare cu datele corecte, complete, reale si actuale ale Participantului. Furnizarea de date false, incorecte sau incomplete reprezinta caz de invalidare.

-          Participantul trebuie sa completeze formularul de colectare date necesare validarii inscrierii cu urmatoarele date:

-       Nume;

-       Prenume;

-       Adresa de email;

-       Telefon mobil;

-       CNP (cod numeric personal) al participantului;

-       Sa incarce copia lizibila a actului sau de identitate (in campul aferent din formular);

-       Cont bancar (IBAN) in RON pe numele participantului;

-       Sa incarce o copie lizibila a datelor de identificare bancara sau document oficial bancar din care sa reiasa contul IBAN inregistrat in campanie si numele participantului inscris (incarcata in campul aferent din formular);

-       Categorie produs Televizoare sau Masini de spalat Samsung;

-       Codul produsului achizitionat;

-       Serial Number (SN) al produsului achizitionat;

-       Sa incarce o fotografie lizibila din care sa reiasa Serial Number-ul (SN) produsului achizitionat (incarcata in campul aferent din formular);

-       Data achizitiei care se regaseste pe factura fiscala a produsului achizitionat;

-       Numarul facturii fiscale a produsului achizitionat;

-       Sa incarce o copie lizibila a facturii fiscale a produsului achizitionat  pe numele participantului;

-       Partenerul de la care s-a facut achizitia produsului participant;

-       Orasul din care s-a facut achizitia produsului participant.

Documentele ce vor trebui incarcate in formularul de participare nu trebuie sa depaseasca 7 MB: copie/poza a facturii; copie/poza a actului de identitate al cumparatorului, copie/poza dupa extrasul de cont; poza SN (serial number).

Documentele incarcate trebuie sa respecte anumite conditii: sa fie lizibile, sa aiba incluse datele solicitate expres (in cazul CI – nume, prenume si CNP-ul participantului, in cazul facturii – numar factura, data factura, nume participant, magazin emitent si cod produs, in cazul datelor de pe produs – Serial Number (SN),vizibil complet, in cazul datelor de identificare bancara – sa fie vizibile doar numele participantului detinator si codul IBAN.

-          Sa nu fie returnat produsul in 30 de zile calendaristice de la data achizitiei.

-           Factura fiscala sa fie emisa pe persoana fizica, pe numele participantului.

-           Contul IBAN sa fie in RON, sa apartina participantului, acelasi cu persoana de pe factura incarcata in formularul de colectare date ca dovada de achizitie, acelasi cu numele de pe CI incarcat ca dovada in formularul de colectare date.

7.3.  Dupa transmiterea informatiilor obligatorii pe site, participantul va primi pe adresa de email folosita la inscriere:

  1. Un email prin care va fi informat ca datele transmise de el au fost receptionate si  vor fi verificate si un e-mail de recontactare in cazul in care informatiile inscrise/ documentele incarcate nu sunt complete/ conforme cu cerintele prezentului Regulament.
  2. Un email de validare/ invalidare in termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data inscrierii.

7.4.  In emailul de validare, participantul va fi informat ca va primi suma de cash-back aferenta produsului achizitionat in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data incheierii campaniei prin transfer bancar, in contul IBAN transmis la inscrierea in Campanie, cu conditia ca acesta sa fie corect transmis, valabil la data transferului si pe numele participantului.

7.5. In emailul de invalidare, participantului i se va mentiona motivul invalidarii inscrierii. Posibile motive de invalidare pot fi urmatoarele, dar fara a se limita la: inscrieri multiple din partea aceleiasi persoane fizice; data facturii nu se incadreaza in perioada Campaniei; factura a fost trimisa de mai multe ori sau de aceeasi persoana sau de persoane diferite; s-a achizitionat alt produs Samsung care nu este participant la Campanie; factura nu contine unul dintre modelele participante la Campanie conform Regulamentului; factura este proforma; factura este emisa pe persoana juridica; produsul participant la campanie nu a fost achizitionat dintr-un magazin partener mentionat in prezentul Regulament; numarul de premii cash back acordate in Campanie a fost epuizat; produsul participant in Campanie a fost returnat. 

7.6. In cazul in care, in urma analizei documentatiei oferite prin formularul campaniei, se observa greseli in completarea campurilor sau documente incarcate gresit, participantul va fi contactat prin email cu solicitarea de a transmite datele corecte/documentele corecte printr-un link securizat in termen de 48 de ore de la data trimiterii emailului/solicitarii.  Posibile motive de contactare suplimentara, dar fara a se limita la: lipsa documente solicitate; documente ilizibile sau deteriorate; documentele atasate nu sunt cele specific solicitate; informatiile sunt incomplete, incorecte sau informatiile din inregistrare nu coincid cu cele de pe factura si CI.

7.7. Dupa finalizarea acestui proces de validare, toate inscrierile care nu indeplinesc conditiile specificate in acest regulament, vor fi invalidate.

7.6. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate campaniei.

7.7. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate campaniei pe site-ul www.samsung.com/ro.

7.8. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul textelor, pozelor si informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.

7.9. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei in vigoare. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

7.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior, precum si de a ii descalifica pe acei participanti.


Articolul 8 - Desemnarea castigatorilor

8.1. In cadrul acestei Campanii vor fi desemnati un numar de maxim 110 de castigatori, conform art. 6,  desemnarea acestora de catre Organizator urmand a se realiza dupa verificarea indeplinirii tuturor conditiilor de participare prevazute de prezentul Regulament de campanie.

8.2. Premiile Campaniei (sumele in bani conform achizitiei) vor fi acordate in ordinea cronologica a inscrierii in Campanie, primilor 110 de participanti care au indeplinit cumulativ si corect toate conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament.

 

Articolul 9 - Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor. Invalidarea castigatorilor. 

9.1. Organizatorul va avea dreptul de a solicita prezentarea in original a dovezii de achizitie (factura) a produsului participant sau orice verificare suplimentara, pentru a verifica data de achizitie a acestuia.

9.2. Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor stabilite prin prezentul Regulament.

9.3.      Invalidarea castigatorilor:

9.3.1.  In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat si/sau datele transmise sunt false, eronate ori incomplete, sau in situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor prevazute in prezentul Regulament sau in cazul in care un potential castigator nu poate face dovada achizitiei/detinerii Produsului Participant sau in situatia in care nu raspunde solicitarii transmise prin email de a oferi datele si documentele corespunzatoare si conforme cu cerintele acestui regulament, acesta va fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului.

9.4.2.  Nu pot fi validati drept castigatori participantii care nu respecta Regulamentul Campaniei ori conditiile de inscriere/participare ori nu poate intra in posesia premiului sau refuza premiul.

Datele colectate vor fi folosite exclusiv pentru plata obligatiilor fiscale urmand sa fie impartasite cu autoritatile competente in materie.


Articolul 10 -  Intrarea in posesia premiilor 

10.1.   Intrarea in posesia premiilor se realizeaza prin intermediul Organizatorului, astfel:

  • Prin virament bancar in contul IBAN comunicat de participantul desemnat castigator/eligibil in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data incheierii campaniei.

10.2. Premiul se va plati Participantului desemnat castigator doar daca se confirma ca Participantul este titularul contul bancar in RON furnizat. Data platii va fi considerata data la care contul Organizatorului este debitat cu suma reprezentand valoarea premiului castigat. Organizatorul aduce la cunostinta Participantilor ca toate si oricare dintre comisioanele bancare (altele decat cele percepute de banca organizatorului) sunt si raman in sarcina Participantilor desemnati castigatori.

10.3.   Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete, datele declarate la participare nefiind corecte si complete.

10.4. Orice omisiune a pasilor mai sus mentionati atrage dupa sine invalidarea castigatorului.

 

Articolul 11 - Taxe si impozite

11.1.   Organizatorului ii incumba obligatiile legale de retinere si virare a impozitelor/taxelor, pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului Fiscal.

Platitorul premiilor este Lion Communication Services SA, prin divizia sa Leo Burnett. Valoarea premiilor include impozitul pe premii care va fi calculat prin retinere la sursa, urmand a fi declarat si virat catre Bugetul de Stat de catre Platitorul premiilor.

11.2.   Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.

 

Articolul 12 – Limitarea raspunderii

12.1.   Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

12.2.   In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Organizatorului si un reprezentant al Samsung, este definitiva.

12.3.   Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii mailului de validare/invalidare de catre participant. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

12.4.   Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Þ           Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament.

Þ           Eventualele dispute legate de Produsele participante la Campanie; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si face dovada validitatii datelor declarate.

Þ           Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator.

Þ           Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

Þ           Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului utilizarii premiului nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

Þ           Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie sau disfunctionalitatii in procesul de inscriere in Campanie.

Þ           Ordinea receptionarii participarilor inscrise este reprezentata de data calendaristica si ora receptionarii acestora de catre Organizator.

12.5.   Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

12.6.   Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii.


Articolul 13 - Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea in Campania „Cash back”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament.


Articolul 14 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

14.1.   Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care (i) se constata epuizarea fondului de premiere, (ii) intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, (iii) intervine un caz de imposibilitate a Samsung si/sau Organizatorului de a continua aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau (iv) daca Samsung doreste acest lucru. Organizatorul/ Samsung nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.

14.2.   Samsung isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Pct. 3.2. al Art. 3 din Regulament).


Articolul 15 - Legea aplicabila, Litigii

15.1.   Legea aplicabila este legea romana.

15.2.   Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

15.3.   Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.


Articolul 16 – Clauze finale

16.1.   Deciziile Samsung privind Campania promotionala „Cash back” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

16.2.   Premiile neacordate vor ramane in posesia Samsung care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.  

16.3.   Samsung este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Cash back”

(“Campania”)

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1.         Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Samsung Electronics Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/7668/2013, avand CUI 2269428 (denumita in continuare "Operatorul"),prin intermediul Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentata legal prin dl. Theodor-Liviu Dumitrescu, in calitate de Director General (denumita in continuare “Imputernicit”)  si Agentiei de Marketing direct MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de Persoana imputernicita a agentiei Lion Communication Services (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Samsung Electronics Romania SRL, adresa: Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, email: dataprotection.serom@samsung.com


2.         Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 (i)        Nume si prenume;

(ii)        Numar de telefon;

(iii)       Adresa de email;

(iv)       Data nasterii;

(v)        Cod Numeric personal (“CNP”)

(vi)     Cont IBAN

(vii)      Copie CI

(viii)    Copie extras de cont

(ix)    Copie factura fiscala

Codul numeric personal va fi colectat pentru ca Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si pentru a putea verifica daca varsta castigatorilor in curs de validare este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

Datele cu caracter personal ale participantilor necastigatori vor fi sterse in termen de 30 de zile de la finalizarea Campaniei. Toate datele colectate vor fi utilizate exclusiv in scopul prezentei Campanii.

 

3.         Scopul procesarii

            Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i)         organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)        desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii)       atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului. 


4.         Temeiul juridic al prelucrarii

Datele sunt prelucrate in baza consimtamantului acordat de participanti prin participarea in prezenta Campanie, precum si pentru indeplinirea unei oblogatii legale pentru castigatorii Campaniei. Furnizarea datelor personale de catre participanti nu este obligatorie, insa in lipsa acestor date participantii nu se vor putea inscrie la Campanie.

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului cu scopul de a indeplini formalitatile de acordare a premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin Operatorului.


5.         Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului Lion Communication Services S.A., Subimputernicitului MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.


6.         Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator, prin imputernicitul Lion Communication Services (in calitate de Organizator al Campaniei),conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal ale castigatorilor, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare. Subimputernicitul va sterge datele cu caracter personal ale castigatorilor in termen de 90 de zile lucratoare de la incheierea campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campania “Cash back”.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi stocate de catre Operator, conform procedurilor financiare interne, respectiv 10 (zece) ani, insa distruse de catre Imputernicit si Subimputernicit in termen de 90 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campania “­­­­­­­­­Cash back”.


7.         Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de opozitie, dreptul la stergere a datelor, dreptul de obiectiune, dreptul la portabilitatea si dreptul la rectificarea datelor Aceste drepturi pot fi exercitate in orice moment, trimitand o solicitare pe adresa dataprotection.serom@samsung.com.

          Participantii beneficiaza si de dreptul de a se adresa cu o plangere catre Autoritatea Nationalade Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro),in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

8.         Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

            Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.


9.         Securitatea datelor cu caracter personal

            Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.


10.       Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

            Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost informate cu privire la Regulament. 


11.       Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.