REGULAMENTUL Campaniei

"Castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna"

Perioada concursului: 20.08.2018, ora 00:00 – 31.10.2018, ora 23:59

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Campania Castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna denumita in continuare “Campanie” sau „Concurs”, este organizat de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”),cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul Comerțului – Bucuresti sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, si inregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Campania se desfasoara prin intermediul Below-the-line International SRL(denumita in continuare “Co-Organizator”) cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631.

MEDIAPOST HIT MAIL SAcu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputernicit” al „Co-Organizatorului” si Net Interaction cu sediul in Str.Matei Vasilescu, nr.15, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, Cod Fiscal Nr.RO13579924 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/169/2000, reprezentata legal de Andrei Firoiu, in calitate de Administrator, in calitate de Imputernicit  Philips in scopul prelucrarii datelor cu caracter personal (denumit in continuare „Imputernicit”).

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/promotie cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

Produsele participante, mentionate in Anexa 2 a prezentului Regulament, pot fi achizitionate incepand cu data de 20.08.2018, ora 00.00 si se incheie la data de 31.10.2018, ora 23.59.

Participantii se pot inscrie in cadrul Campaniei incepand cu data 20.08.2018, ora 00:00 si pana la data de 14.11.2018, ora 23:59.

Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro/promotie.


SECTIUNEA 3 -  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

-          in format electronic, prin accesarea site-ului www.philips.ro/promotie.

-          in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2;

-          de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 207 00 21 (tarif normal),de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate in prealabil catre public prin publicarea pe site-ul www.philips.ro/promotie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care accepta condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiei anterior mentionate.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

5.1 Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii  in  Campanie, care in perioada desfasurarii acesteia achizitioneaza orice produs participant Philips (mentionate in Anexa 2) se pot inscrie in campanie prin completarea formularului de inscriere, pe pagina www.philips.ro/promotie. Un Participant poate achizitiona mai multe produse Philips in perioada campaniei si se poate inscrie de mai multe ori in Campanie, insa cu bonuri /facturi fiscale diferite.

Produsele participante in cadrul Campaniei se regasesc in Anexa 2 a prezentului Regulament.

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 3;
  2. Sa achizitioneze orice produs participant, in perioada Campaniei 20 august – 31 octombrie 2018si sa detina dovada de achizitie emisa in perioada de desfasurare aCampaniei,respectiv 20 august – 31 octombrie 2018;
  3. Sa acceseze pagina www.philips.ro/promotie, in perioada 20 august – 14 noiembrie 2018, si sa completeze formularul de inscriere, integral, cu urmatoarele date minime obligatorii:

 

-          Nume;

-          Prenume;

-          Numar de telefon;

-          Adresa de email;

-          De unde ai cumparat produsul?

-          Numar bon fiscal/ numar factura;

-          Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei.”

-          Bifa “Sunt de acord cu Politica de prelucrare”

  1. Sa apese butonul “Inregistrare”

 

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

5.2 Pentru fiecare inscriere,Participantul va primi un mesaj de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

(a)          Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 20 august 2018,  Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

“Campania “Castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna ”nu a inceput inca. Achizitioneaza orice produs Participant in perioada 20 august 2018 – 31  octombrie 2018 pentru a te inscrie in cadrul Campaniei pana la data de 14 Noiembie 2018.”

(b) Pentru fiecare inscriere a unui un bon/factura corect(a) in perioada 20.08.2018 – 14.11.2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:

“Mai incearca! Inscrie in continuare alte produse si poti castiga unul dintre premiile Campaniei. Pastreaza bonul fiscal/factura al carui numar l-ai inscris in Campanie.In cazul in care te inscrii pentru unul din premiile garante te vom contacta in cel mult 7 zile lucratoare pentru a-ti oferi mai multe detalii.”

(c) Daca un numar de bon/factura incorect este inscris in perioada 15.08.2018 – 14.11.2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:

Pentru prima inscrire gresita:

“Inscrierea ta este invalida. Te rugam sa verifici cu atentie si sa inscrii datele corecte.”

Intre 2 - 4 inscrieri incorecte:

Ai introdus deja X inscrieri incorecte. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga unul din premiile Campaniei.
 Pentru al 5-lea cod incorect trimis: 

Ai efectuat ultima inscriere incorecta permisa. Tasteaza cu mai multa atentie pentru a evita blocarea contului si poti castiga unul din premiile Campaniei.”

(d) Daca un Participant efectueaza consecutiv 5 inscrieri gresite, accesul in cadrul Campaniei ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:

„Ai efectuat prea multe inscrieri gresite! Numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza infoline: 021.207.00.21 (numar cu tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca.”

      (e) Daca un numar de bon fiscal/factura fiscala este inscrisa de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon,   Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:

“Acest numar de bon/factura a fost deja inscris(a). Poti inscrie un alt numar de bon fiscal/factura fiscala, premiile te asteapta.”

(f) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

“Inscrierea in Promotia “Castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna ”s-a incheiat pe data de 14 noiembrie 2018. Iti multumim pentru interes si te asteptam sa participi la urmatoarele Campanii!”

(h) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 6-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 inscrieri:

“Ai efectuat deja numarul maxim de inscrieri admise pe zi (5 inscrieri). Poti folosi din nou acest numar de bon/factura in alta zi.”

5.3.Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5(cinci) numere de bon/factura diferite intr-o zi calendaristica. Orice alta inscriere efectuata dupa primele 5 (cinci) intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmisa ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele inscrieri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

5.4. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

(1)          Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei;

(2)          Daca Participantii transmit Numere de bon/Factura care sunt fie eronate, fie transmise prin modalitati de potentiale fraudari conform prevederilor art.5.4 par. (5),fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

(3)          Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.philips.ro/promotie numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila de pe teritoriul Romaniei.

(4)          Daca, din motivele mentionate mai sus, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numerelor de bon/Factura.

(5)          Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda cum ar fi , nelimitativ: utilizarea de date personale sau numere de telefon apartinand altor persoane decat Participantul, introducerea de numere bon/factura prin alterarea suportului sau multiple aleatoriu, fara a detine bonurile/facturile care sa dovedeasca achizitia produselor participante valide si nealterate sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator,ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

5.5. Daca un Participant trimite consecutiv 5 (cinci) sau mai multemesaje de inscriere ce contin Numere de bon/Factura eronate, incomplete, informatii si/sau orice alt caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Campanie, in sensul ca acele bonuri/facturi transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare, participantul va primi un mesaj pe website-ul Campaniei conform articolului 5.2(b). Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarul de telefon 021.207.00.21 (tarif normal in reteaua Romtelecom),de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii bonurilor/facturilor unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Numerele de bon/Factura, a numarului de telefon care a fost indicat pentru inscriere, precum si informatii privind produsele participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca accesul la Promotie intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic.

Inscrierile  transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi efectuate doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Campaniei.

5.6. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1)      Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)      Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei, respectand conditiile prezentului regulament, pentru castigarea premiilor.

(3)      Participantul se va putea inscrie in campanie prin transmiterea a unuia sau mai multor Numere de bon fiscal/Factura ce atesta achizitia Produselor Participante in perioada Campaniei.

 

Un Participant poate inscrie o singura data, in Cadrul Campaniei, un numar de bon fiscal/factura fiscala chiar daca acesta a achizitionat mai multe Produse Participante pe acelasi bon fiscal/factura fiscala.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitionarii produsului participant inscris in cadrul Campaniei (bonul fiscal si/sau factura fiscala). Bonul fiscal/Factura trebuie sa aiba o data de emitere din perioada Campaniei, respectiv 20.08.2018 – 31.10.2018, si pe aceasta trebuie sa se regaseasca denumirea produsului participant.

Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

 

 SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la sectiunea 5.2 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1Premii garantate, acordate automat primilor 1000 de participanti distincti in ordinea inscrierilor valide in campanie , conform tabelului si descrierii de mai jos:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

Valoare totala

RON cu TVA

RON  cu TVA

Masa de calcat Philips GC240

300

634

190.2

Mixer Philips HR3700/00

200

91,95

18.39

Aparat de curatat scame Philips  GC026

500

54,99   

27.495

 

Valoarea totala a premiilor garantate acordate este de 236.085 RON (TVA inclus)

Un Participant are dreptul de a castiga 1 (un) singur premiu garantat pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Castigatorii premiilor garantate nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

6.1.2Premii  saptamanale, acordate prin momente norocoase, conform descrierii de la articolul 6.2.2 de mai jos, cate un premiu pentru fiecare din cele 11 saptamani de  campaniei, conform tabelului si descrierii de mai jos:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

Valoare totala

RON cu TVA

RON cu TVA

Airfryer XXL HD9650/90

11

1.283

14.133

 

Valoarea totala a premiilor instant acordate este de 14.113 RON(TVA inclus)

 

In cadrul campaniei se vor acorda 11 premii saptamanale, cate 1(un) premiu pe saptamana.

O saptamana de campanie va incepe luni si se va termina duminica, exceptie facand ultima saptamana a campaniei cand saptamana va incepe luni 31.10.2018 si se va incheia miercuri., pe 14.11.2018. (de ex. _prima saptamana va incepe in data de 20.08.2018, ora 00.00 si se va incheia in data de 26.08.2018, ora 23.59; a doua saptamana va incepe in data de 27.08.2018, ora 00.00 si se va incheia 2.09.2018, ora 23.59).

Un Participant are dreptul de castiga 1 (un) singur premiu saptamanal pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Castigatorii premiilor saptamanale nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

 6.1.3Marele Premiu, acordat prin tragere la sorti, conform tabelului si descrierii de mai jos:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

RON cu TVA

VW Tiguan

 

1

23.240,70

 

Detaliile tehnice ale premiului se regasesc in Anexa 3 a prezentului regulament.

Valoarea totala a premiilor mari acordate este de 23.240,70 RON (TVA inclus). Valoarea premiului a fost calculata la cursul Euro, 1 euro = 4.67 ron.

Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani ori cu un alt bun sau serviciu. si nici nu poate fi transferat altei persoane.

Un Participant are dreptul de a castiga in cadrul campaniei 1 (un) premiu garanatat, 1 (un) premiu saptamanal si 1 (un) premiu mare pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

 

6.2 Acordarea premiilor:

6.2.1. Premiile garantate descrise in sectiunea 6.1.1 vor fi acordate primilor 1000 (o mie) de participanti unici ce indeplinesc conditiile de participare conform prezentului regulament. Pentru desemnarea primilor 1000 de castigatori se va lua in calcul ordinea cronologica a inscrierii inregistrate si validate in campanie. Premiile garantate vor fi acordate in ordine descrescatoare valoric raportat la valoarea individuala, astfel: Masa de calcat Philips GC240; Mixer Philips HR3700/00  si Aparat de curatat scame Philips  GC026.

6.2.2. Premiile saptamanale descrise in sectiunea 6.1.2 vor fi acordate prin momente norocoase, dupa cum urmeaza:

-       Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 5). Momentele castigatoare vor fi extrase in intervalul corespunzator perioadei Campaniei, cate un moment pentru fiecare saptamana, asa cum este mentionat in art. 6.1.2.

-       Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate, anterior inceperii Promotiei, intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

-        Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un numar de bon valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea dupa momentul hh:mm un numar de bon valid). De asemenea, Participantii cu urmatoarele 5 numere de ordine consecutive vor fi desemnati rezerve. (Pentru exemplul de mai sus, vor fi desemnati rezerve Participantii al caror numere de ordine sunt: 4; 5; 6; 7 si 8).

-       Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un numar de bon/factura valid(a) in campaniei si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru momentul castigator antecedent.

6.2.2. Premiul mare descris in sectiunea 6.1.3 va fi acordat prin tragere la sorti.

In data de 20 noiembrie 2018, se va organiza o tragere la sorti in cadrul careia se va acorda marele premiu.

Tragerea la sorti se va efectua din toate intrarile valide primire in perioada 20.08.2018, ora 00.00 si 14.11.2018, ora 23.59..

De asemenea, se vor extrage 5 (cinci) rezerve.

Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unui Notar Public.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

7.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia produsului participant inscris de respectivul participant in Campanie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

-   Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;

-   Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 4  de mai sus;

-   Participantul va asigura integritatea bonului fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia ProdusuluiParticipant, fiind in mod expres prevazut ca alterarea, deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigatorului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prinapel telefonicla numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru  a intra in posesia premiului Participantii trebuie:

-   sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie,  in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori (respectiv data tragerii la sorti/data momentului castigator) de 3 (trei) contactari telefonice in zile diferite;  numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora; in cazul in care un Participant nu raspunde la niciunul din cele 3 (trei) apeluri, acesta va fi declarat invalidat si se va trece la rezerve in ordinea desemnarii lor – in cazul premiilor saptamanele si mari. In cazul premiilor garantate, in cazul in care un participant va fi declarat invalidat se va trece la urmatorul participant inscris in cadrul campaniei in ordine cronologica.

-   in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii, cod numeric personal (CNP-ul fiind solicitat doar in cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului legat de plata impozitului) si adresa de livrare;

-   sa incarce documentele pe link-ul securizat ce ii va fi comunicat prin SMS sau email,  urmatoarele documente : o copie a bonului fiscal/facturii fiscale ce atesta achizitia unui produs participant si al carui numar inscris a fost desemnat potential castigator. Bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa fie emis/emisa in perioada Campaniei, 20 august – 31 octombrie 2018. Pe aceasta trebuie sa se regaseasca denumirea produsului Participant.

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care castigatorul nu este validat, iar ulterior niciuna dintre cele 5 (cinci) rezerve nominalizate pentru premiul respectiv (in cazul premiilor saptamanale/mari) nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

In cazul in care, in momentul procedurii de validare, se constata ca un participant a castigat mai multe premii de acelasi fel, acesta va fi validat doar pentru maxim 1 (un) premiu garanatat, 1 (un) premiu saptamanal  si 1 (un) premiu mare pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate. In cazul premiilor garantate, daca se constata in urma verificarilor ca un participant a castigat mai multe premii garantate se va acorda premiul garantat pentru care s-a calificat cu prima inscriere valida in campanie – in ordine cronologica.

In cazul in care, in momentul procedurii de validare, se constata ca un participant a insris in Campanie alte informatii de pe factura fiscala/bonul fiscal fata de numarul acestora, acesta va fi declarat invalidat.

In cazul in care, in momentul procedurii de validare, se constata ca un participant a insris in Campanie un numar de factura/bon fiscal eronat, acesta va fi declarat invalidat.

Anuntarea castigatorilor validati se va realiza prin publicarea pe site www.philips.ro/promotie in termen de 30 (treizeci)de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate mai sus.

2. Intrarea in posesia premiilor 

Premiile garantate si premiile saptamanale vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 (saizeci) de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe site-ul www.philips.ro/promotie, (sectiunea “Castigatori”). 

Predarea premiilor saptamanale se va face pe baza semnarii unui proces verbal de predare – primire a premiului.

Premiul mari va fi inmanat castigatorului, ulterior incheierii procesului de validare a acestuia, dar nu mai tarziu de 31.01.2019. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal ce se va semna in momentul predarii premiului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire/ semnarii confirmarii de primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator

In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

Acolo unde este cazul, Co-Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul rezultat din castiguri / loterii publicitare.

 

SECTIUNEA 9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

–         Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii castigatori;

–         Neprimirea documentelor ecesare validarii conform solicitarii telefonice;

–         Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;

–         Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;

–         Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;

–         Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament;

–         Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

–         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului;

–         Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identitați false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

 

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin prezentul Regulament, Organizatorul  se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil.. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Imputernicitului pana la data de 14 decembrie 2018. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Oficial al Concursului este pus la dispozitie si este disponibil in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisat pe site-ul www.philips.ro/promotie.  

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1.       Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Philips Romania SRLcu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19792/1992, avand Codul Unic de inregistrare RO 2593699 (denumita in continuare "Operatorul"),in calitate de Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub numarul 1720.

prin intermediul Below-the-line International SRL cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631, in calitate de Co-Organzitor,  dar si prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de „Imputernicit” al „Co-Organizatorului”

Si Net Interaction cu sediul in Str.Matei Vasilescu, nr.15, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, Cod Fiscal Nr.RO13579924 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/169/2000, in calitate de “Imputernicit” al Operatorului.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Philips Romania SRL, adresa: Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, telefon: 021 2032060

 

2.       Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)                 Nume si prenume;

(ii)               Data nasterii;

(iii)             Adresa de livrare;

(iv)             Numar de telefon;

(v)               CNP, Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

3.  Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i)                organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)               desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii)             atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 

4.  Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in scopul executarii contractului si/ sau al interesului legitim, cat si pentru indeplinirea obligatiilor legale a Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Inscrierea participantului in campanie implica prelucrarea a datelor cu character personal .

 

5.  Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - Below-the-line International SRL; MEDIAPOST HIT MAIL SA;  Net Interaction; precum si sub-procesatorului, imputernicitilor Urgent Curier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele cu caracater personal colectate nu vor fi transferate.

 

6.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori, exceptand cele 10 rezerve oficiale, vor fi stocate de catre Imputerniciti timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale participantilor rezerve vor fi stocate timp de 90 de zile de la incetarea campaniei.

Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile in materie  financiar-contabile, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, respectiv 60de zile/90 de zileOperatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii identice.

 

7.  Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i)                  dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, datele urmand a fi sterse in conformitate cu cerinta persoanei vizate si cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii)                dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)               dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)               dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)                dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)               dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii)             dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)           dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare (electronica)  a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021 2032060, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti.


8.  Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor sai  obligatii identice. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale imputernicite si implicate in organizarea prezentei Campanii, , in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului in conditiile referite mai sus.

 

9.  Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 


10.   Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicablie, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

ANEXA 2 – LISTA PRODUSE PARTICIPANTE in cadrul Campaniei “Castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna

Produsele participante in cadrul Campaniei sunt urmatoarele produse Philips:

Aparate de bucatarie

Aspiratoare cu sac si fara sac

Fiare de calcat

HR1459/00

FC9932/09

GC1026/30

HR3740/00

FC9921/09

GC1028/20

HR3745/00

FC9922/09

GC1029/40

HR2052/00

FC9729/09

GC1436/20

HR2052/90

FC9744/09

GC2040/70

HR2100/00

FC9330/09

GC2042/40

HR2100/40

FC9331/09

GC2045/35

HR2100/50

FC9333/09

GC2046/20

HR2860/55

FC9334/09

GC2048/30

HR2105/00

FC9532/09

GC2678/30

HR2105/60

FC9533/09

GC2676/20

HR2872/00

FC8956/09

GC2672/40

HR2162/90

FC8681/09

GC2670/20

HR2173/90

FC8575/09

GC2148/30

HR2173/00

FC8577/09

GC2145/20

HR3555/00

FC8578/09

GC2142/40

HR3556/00

FC8579/09

GC3802/20

HR3652/00

FC9197/91

GC3810/20

HR3655/00

FC8721/09

GC3811/70

HR3868/00

FC8722/09

GC3811/80

HR2875/00

FC8725/09

GC3821/70

HR3550/55

FC8726/09

GC3821/80

HR3660/55

FC8727/09

GC4515/30

HR3752/00

FC8728/09

GC4516/40

HR2738/00

FC8240/09

GC4526/17

HR2744/40

FC8241/09

GC4527/00

HR1823/70

FC8243/09

GC4595/40

HR1832/02

FC8245/09

GC3581/30

HR1832/52

FC8246/09

GC3582/20

HR1836/00

FC8371/09

GC3584/30

HR1855/70

FC8373/09

GC4881/20

HR1855/80

FC8377/09

GC4887/30

HR1855/90

FC8379/09

GC4932/20

HR1864/20

FC9928/09

GC4934/30

HR1918/80

FC9929/09

GC5034/20

HR1919/70

FC8779/09

GC4532/20

HR1922/20

FC8781/09

GC4533/30

HR1945/80

FC8783/09

GC4537/70

HR1947/30

FC8784/09

GC4537/80

HR1887/80

FC8786/09

GC4544/80

HR1889/70

FC8785/09

GC4543/30

HR1855/80

 

GC4554/40

HR1600/00

 

GC4535/20

HR1602/00

 

GC4558/20

HR1324/00

 

GC4541/20

HR1621/00

 

GC4552/00

HR1623/00

 

GC4556/20

HR1625/00

 

 

HR1672/90

 

 

HR1673/90

 

 

HR1674/90

 

 

HR1393/00

 

 

HR1388/80

 

 

HR2642/40

 

 

HR1629/90

 

 

HR7627/00

 

 

HR7628/00

 

 

HR7761/00

 

 

HR7762/00

 

 

HR7762/90

 

 

HR7776/90

 

 

HR7778/00

 

 

HR2709/20

 

 

HR2712/30

 

 

HR2721/00

 

 

HR2723/20

 

 

HD6321/20

 

 

HD4419/20

 

 

HD4825/00

 

 

HD4825/90

 

 

HD2586/20

 

 

HD2628/20

 

 

HD2637/90

 

 

HD2581/00

 

 

HD2392/00

 

 

HD2392/90

 

 

HD2392/40

 

 

HD2395/00

 

 

HD9240/30

 

 

HD9240/90

 

 

HD9621/90

 

 

HD9905/00

 

 

HD9911/90

 

 

HD9904/00

 

 

HD9910/20

 

 

HD9925/00

 

 

HD9940/00

 

 

HD9126/00

 

 

HD9140/91

 

 

HD9015/30

 

 

HD9016/30

 

 

HD9046/90

 

 

HD4646/00

 

 

HD9336/21

 

 

HD9305/21

 

 

HD4649/00

 

 

HD9326/20

 

 

HD9350/91

 

 

HD9351/91

 

 

HD3037/70

 

 

HD4731/70

 

 

HD4749/70

 

 

HR3700/00

 

 

HR3705/00

 

 

HR3705/10

 

 

HR3664/90

 

 

HD2515/00

 

 

HD2516/00

 

 

HD2516/90

 

 

HD2515/90

 

 

HD9650/90

 

 

HD9359/90

 

 

 

 

ANEXA nr. 3 la Regulamentul Oficial al Campaniei Castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna

(“Campania”)

                                                    - Detaliile tehnice ale marelui premiu -

 

Model Tiguan 1.5 TSI ACT, 150 CP/110 KW, 6, CUTIE DE VITEZE MANUALA; CULOARE - GRI; TAPITERIE - STOFA/MICROFIB/PIELE, NEGRU TITTAN; BENZINA.

DOTARI STANDARD:

-       Activare automata faruri cu lumini de drum permanente,functie Leaving Home/ si manuala Coming Home;

-       Aer conditionat;

-       Airbag cortina fata/spate si airbag-uri laterale fata Airbag sofer si pasager,cu posibilitatea dezactivarii airbag pasager;

-       Airbag genunchi pentru sofer;

-       Anvelope 215/65 R17;

-       Bare de protectie in culoarea caroseriei cu partea inferioara neagra;

-       Blocuri optice spate cu LED;

-       Capota active;

-       Centuri de siguranta in 3 puncte fata/spate cu reglaj pe verticala a celor din fata;

-       Claxon bitonal;

-       Computer de bord "Plus" afiseazã informaþii suplimentare despre temperatura uleiului de motor, viteza de rulare, limitare de viteza pentru anvelope de iarna si functiile de lumini si vizibilitate;

-       Cotiera centrala fata cu spatiu de depozitare;

-       Covorase textile fata / spate Decor "Diamond Silver" pentru plansa de bord si usi;

-       Faruri de ceata cu functie cornering;

-       Frana de stationare electronica inclusiv functie Auto-Hold Front Assist si City Emergency Brake;

-       Geamuri laterale si luneta termoizolante in tenta verde Iluminare portbagaj;

-       Inchidere centralizata cu telecomanda;

-       2 chei briceag;

-       Indicator nivel lichid spalare parbriz;

-       Jante otel 6,5 J x 17;

-       Lane Assist asistent pentru mentinerea masinii pe banda de circulatie;

-       Lumini pentru citit fata;

-       Oglinda retrovizoare interioara cu sistem automat antiorbire;

-       Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite, asferica pe partea soferului;

-       Oglinzi make-up sofer si pasager fata;

-       Pachet fumatori;

-       Pedestrian Assist;

-       Placuta de inmatriculare spate iluminata cu tehnologie LED;

-       Prindere Isofix pentru 2 scaune copil pe locurile laterale din spate;

-       Priza 12V in consola centrala fata/spate si portbagaj;

-       Radio Composition Colour (4x20W cu functie MP3, display TFT touch-screen capacitiv, color, cu  diagonala de 16,5 cm, cititor de carduri SD, 8 incinte acustice, tuner FM cu antena diversity pentru receptie imbunatatita si egalizator cu 3 frecvente)

-       Roata de rezerva de uz temporar 18";

-       Scaune fata cu reglaj manual pe inaltime;

-       Senzor de ploaie pentru activarea automata a stergatoarelor;

-       Servodirectie electromecanica,reglabila in functie de viteza;

-       Sistem de avertizare sonora si luminoasa pentru necuplare centuri de siguranta fata si status cuplare centuri spate;

-       Sistem de franare automata "Multi Collision Brake";

-       Sistem electronic de control al stabilitatii masinii(ESC)cu recomandarea treptei de viteza, inclusiv ABS,ASR,EDL EDTC si sistem de stabilizare a remorcii;

-       Sistem monitorizare presiune pneuri;

-       Sistem start-stop si sistem de franare cu recuperarea energiei;

-       Spatar bancheta spate rabatabil;

-       Tapiterie stofa "Microdots";

-       Volan piele, inclusiv maner schimbator de viteze imbracat in piele.