REGULAMENTUL Campaniei

Castiga mii de premii cu Philips si Chef Foa

Perioada concursului: 15.03.2018, ora 00:00 – 31.05.2018, ora 23:59

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Campania Castiga mii de premii cu Philips si Chef Foa denumita in continuare “Campanie” sau „Concurs”, este organizat de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”),cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, și înregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Campania se desfasoara prin intermediul Below-the-line International SRL(denumita in continuare “Co-Organizator”) cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631.

MEDIAPOST HIT MAIL SAcu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General si Net Interaction cu sediul in Str.Matei Vasilescu, nr.15, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, Cod Fiscal Nr.RO13579924 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/169/2000, reprezentata legal de Andrei Firoiu, in calitate de Administrator, in calitate de Persoane Imputernicite a Philips in scopul prelucrarii datelor cu caracter personal (denumiti in continuare „Imputerniciti”).

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/promotie cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 15.03.2018, ora 00:00 si se incheie la data de 31.05.2018, ora 23:59.

Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro/promotie.

 

SECTIUNEA 3 -  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

-          in format electronic, prin accesarea site-ului www.philips.ro/promotie.

-          in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, sau la adresa de e-mail philips@mhmr.ro;

-          de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 207 00 21 (tarif normal),de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate in prealabil catre public prin publicarea pe site-ul www.philips.ro/promotie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii acesteia, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiei anterior mentionate.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

5.1 Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care in perioada desfasurarii acesteia achizitioneaza orice produs participant Philips  se pot inscrie in campanie  prin completarea formularului de inscriere, pe pagina www.philips.ro/promotie. Un Participant poate achizitiona mai multe produse Philips in perioada campaniei si se poate inscrie de mai multe ori in Campanie insa cu bonuri /facturi fiscale diferite.

Produsele participante in cadrul Campaniei se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 3;
  2. Sa achizitioneze orice produs participant, in perioada Campaniei 15 martie – 31 mai 2018;
  3. Sa acceseze pagina www.philips.ro/promotie si sa completeze formularul de inscriere, integral, cu urmatoarele date minime obligatorii:

 

-          Nume;

-          Prenume;

-          Numar de telefon;

-          Adresa de email;

-          De unde ai cumparat produsul?

-          Numar bon fiscal/ numar factura;

-          Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei.”

  1. Sa apese butonul “Inregistrare”

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

 

5.2 Pentru fiecare inscriere,Participantul va primi un mesaj de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

(a)          Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 15 martie 2018,  Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

“Campania “Castiga mii de premii cu Philips si Chef Foa” nu a inceput inca. Achizitioneaza orice produs Participant in perioada 15 martie 2018 – 31  mai 2018 pentru a te inscrie in cadrul Campaniei.”

(b) Pentru fiecare inscriere a unui un bon/factura corect(a) in perioada 15.03.2018 – 31.05. 2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:

“Mai incearca! Inscrie in continuare alte produse si poti castiga unul dintre premiile Campaniei. Pastreaza bonul fiscal/factura al carui numar l-ai inscris in Campanie.”

(c) Daca un numar de bon/factura incorect este inscris in perioada 15.03.2018 – 31.05.2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:

Pentru prima inscrire gresita:

“Inscrierea ta este invalida. Te rugam sa verifici cu atentie si sa inscri datele corecte.”

Intre 2 - 4 inscrieri incorecte:

Ai introdus deja X inscrieri incorecte. Tasteaza cu mai multa atentie si poti unul din premiile Campaniei.
 Pentru al 5-lea cod incorect trimis: 

Ai efectuat ultima inscriere incorecta permisa. Tasteaza cu mai multe atentie pentru a evita blocarea contului si poti castiga unul din premiile Campaniei.”

(d) Daca un Participant efectueaza consecutiv 5 inscrieri gresite, accesul in cadrul Campaniei ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:

„Ai efectuat prea multe inscrieri gresite! Numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza infoline: 021.207.00.21 (numar cu tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca.”

      (e) Daca un numar de bon fiscal/factura fiscala este inscrisa de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon,   Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:

“Acest numar de bon/factura a fost deja inscris(a). Poti inscrie un alt numar de bon fiscal/factura fiscala, premiile te asteapta.”

(f) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

“Promotia “Castiga mii de premii cu Philips si Chef Foa” s-a incheiat pe data de 31  mai 2018. Iti multumim pentru interes si te asteptam sa participi la urmatoarele Campanii!”

(g)          Daca un participant castiga un premiu zilnic, acesta va primi urmatorul mesaj:

“Felicitari, ai castigat un Multicooker Philips! Te vom contacta cu detalii privind revendicarea premiului. Pastreaza bonul fiscal/factura fiscala pentru validare.”

(h) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 6-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 inscrieri:

“Ai efectuat deja numarul maxim de inscrieri admise pe zi (5 inscrieri). Poti folosi din nou acest numar de bon/factura in alta zi.”

5.3.Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5(cinci) numere de bon/factura diferite intr-o zi calendaristica. Orice alta inscriere efectuata dupa primele 5 (cinci) intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmisa ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele inscrieri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

5.4. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

(1)          Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei;

(2)          Daca Participantii transmit Numere de bon/Factura care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

(3)          Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.philips.ro/promotie numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila de pe teritoriul Romaniei.

(4)          Daca, din motivele mentionate mai sus, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numerelor de bon/Factura.

(5)          Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda precum: utilizarea de date personale sau numere de telefon apartinand altor persoane decat Participantul, introducerea de numere bon/factura multiple aleatoriu, fara a detine bonurile/facturile care sa dovedeasca achizitia produselor participante sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator,ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

5.5. Daca un Participant trimite consecutiv 5 (cinci) sau mai multemesaje de inscriere ce contin Numere de bon/Factura eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Campanie, in sensul ca acele bonuri/facturi transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare, participantul va primi un mesaj pe website-ul Campaniei conform articolului 5.2(b). Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarul de telefon 021.207.00.21 (tarif normal in reteaua Romtelecom),de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii bonurilor/facturilor unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Numerele de bon/Factura, a numarului de telefon care a fost indicat pentru inscriere, precum si informatii privind produsele participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca accesul la Promotie intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic.

Inscrierile  transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi efectuate doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Campaniei.

5.6. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1)      Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)      Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei, respectand conditiile prezentului regulament, pentru castigarea premiilor.

(3)      Participantul se va putea inscrie in campanie prin transmiterea a unuia sau mai multor Numere de bon fiscal/Factura ce atesta achizitia Produselor Participante in perioada Campaniei.

 

Un Participant poate inscrie o singura data, in Cadrul Campaniei, un numar de bon fiscal/factura fiscala chiar daca acesta a achizitionat mai multe Produse Participante pe acelasi bon fiscal/factura fiscala.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitionarii produsului participant inscris in cadrul Campaniei (bonul fiscal si/sau factura fiscala).

Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

 

 SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la sectiunea 5.2 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1Premii garantate, acordate automat primilor 2500 de participanti in ordinea inscrierilor valide in campanie , conform tabelului si descrierii de mai jos:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

RON cu TVA

Mixer Philips + Sort de Bucatarie personalizat

2500

129.99 + 30.51


Descriere premiu: Premiul include 1 Mixer Philips model HR1459/00 si 1 Sort Bucatarie personalizat “Team  FOA”.

Valoarea totala a premiilor garantate acordate este de 401250 RON (TVA inclus)

Un Participant are dreptul de a castiga 1 (un) singur premiu garantat pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Castigatorii premiilor garantate nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

6.1.2Premii  zilnice, acordate prin momente norocoase, conform descrierii de la articolul 6.2.2 de mai jos, cate un premiu pentru fiecare zi a campaniei, conform tabelului si descrierii de mai jos:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

RON cu TVA

Multicooker Philips

78

547.99

 

Descriere premiu: Multicooker Philips model HD3037/70.

Valoarea totala a premiilor instant acordate este de 42743.22 RON(TVA inclus)

Un Participant are dreptul de castiga 1 (un) singur premiu zilnic pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Castigatorii premiilor zilnice nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

 6.1.3Marile Premii, acordate prin tragere la sorti, conform tabelului si descrierii de mai jos:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

RON cu TVA

Bucatarie *

5

37360

 

* Descriere premiu:  Bucatarie mobilita si utilata. Bucataria va contine minim 3 corpuri de mobilier si urmatoarele electrocasnice: plita electrica, cuptor electric, frigider, hota. Castigatorul va comunica Imputernicitului ce anume va dori si va comunica firma pe care o va alege pentru executarea mobilei de bucatarie (castigatorul va alege materialele, nr de corpuri, dotari cu ajutorul unui consultant pus la dispozitie de catre firma respectiva),va comunica Imputernicitului electrocasnicele pe care le doreste si de asemenea daca doreste si renovarea bucatariei – reparatii pereti, zugravit,  gresie, faianta etc., toate in limita totala de 37360 lei cu TVA.. Data pana la care trebuie sa fie bucataria complet mobilata si utilata este 31.12.2018.

Valoarea totala a premiilor mari acordate este de 186800 RON (TVA inclus). Valoarea premiului a fost calculata la cursul Euro, 1 euro = 4.67 ron.

Castigatorii premiilor mari vor avea posibilitatea de a solicita contravaloarea in bani a acestuia. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

Un Participant are dreptul de a castiga in cadrul campaniei 1 (un) premiu garanatat, 1 (un) premiu zilnic si 1 (un) premiu mare pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

6.2 Acordarea premiilor:

6.2.1. Premiile garantate descrise in sectiunea 6.1.1 vor fi acordate primilor 2500 (douamiicincisute) de participanti unici ce indeplinesc conditiile de participare conform prezentului regulament. Pentru desemnarea primilor 2500 de castigatori se va lua in calcul ordinea cronologica a inscrierii inregistrate si validate in campanie.

6.2.2. Premiile zilnice descrise in sectiunea 6.1.2 vor fi acordate prin momente norocoase, dupa cum urmeaza:

-       Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 5). Momentele castigatoare vor fi extrase in intervalul corespunzator perioadei Campaniei.

-       Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate, anterior inceperii Promotiei, intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

-        Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un numar de bon valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea dupa momentul hh:mm un numar de bon valid). De asemenea, Participantii cu urmatoarele 5 numere de ordine consecutive vor fi desemnati rezerve. (Pentru exemplul de mai sus, vor fi desemnati rezerve Participantii al caror numere de ordine sunt: 4; 5; 6; 7 si 8).

-       Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un numar de bon/factura valid(a) in campaniei si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru momentul castigator antecedent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul este 12:07 cu numar de ordine 2 iar intre cele 2 momente nu au fost introduse numere de bon/factura valide, al treilea numar de bon/factura valid(a) introdus(a) dupa 12:07 (care reprezinta si al treia inscriere dupa ora 10:00) va fi desemnat castigator pentru ora 10:00, urmatoarele 5 numere de bon/factura valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 10:00; al doilea numar de bon/factura valid(a) trimis(a) dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentru ora 12:07, iar urmatoarele 5 numere de bon/factura valide vor fi desemnate rezerve pentru acelasi moment).

6.2.2. Premiile mari descrise in sectiunea 6.1.3 vor fi acordate prin tragere la sorti. In data de 8 iunie 2018, se va organiza o tragere la sorti in cadrul careia se vor acorda cele 5 premii mari. Tragerea la sorti se va efectua din toate intrarile valide primire in perioada campaniei. De asemenea, pentru fiecare premiu se vor extrage 5 rezerve. Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unui Notar Public.

6.2.3 In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

7.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia produsului participant inscris de respectivul participant in Campanie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

-       Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;

-       Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 4  de mai sus;

-       Participantul va asigura integritatea bonului fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia Produsului Participant, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigatorului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prinapel telefonicla numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru  a intra in posesia premiului Participantii trebuie:

-       sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie,  in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori (respectiv data tragerii la sorti/data primirii mesajul castigator) de 3 (trei) contactari telefonice in zile diferite;  numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora; in cazul in care un Participant nu raspunde la niciunul din cele 3 (trei) apeluri, acesta va fi declarat invalidat si se va trece la rezerve in ordinea desemnarii lor – in cazul premiilor zilnice si mari. In cazul premiilor garantate, in cazul in care un participant va fi declarat invalidat se va trece la urmatorul participant inscris in cadrul campaniei in ordine cronologica.

-       in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii si adresa de livrare;

-  sa trimita, la cerere, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la adresa de e-mail, philips@mhmr.ro, indicata de reprezentantii Organizatorului, o copie a bonului fiscal/facturii fiscale ce atesta achizitia unui produs participant si al carui numar inscris a fost desemnat potential castigator. 

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care castigatorul nu este validat, iar ulterior niciuna dintre cele 5 (cinci) rezerve nominalizate pentru premiul respectiv (in cazul premiilor zilnice/mari) nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

In cazul in care, in momentul procedurii de validare, se constata ca un participant a castigat mai multe premii de acelasi fel, acesta va fi validat doar pentru maxim 1 (un) premiu garanatat, 1 (un) premiu zilnic si 1 (un) premiu mare pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe site www.philips.ro/promotie in termen de 30 (treizeci)de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate mai sus.

2. Intrarea in posesia premiilor 

Premiile garantate si premiile zilnice vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 (saizeci) de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe site-ul www.philips.ro/promotie, (sectiunea “Castigatori”).  Predarea premiilor garantate si zilnice se va face pe baza semnarii unui proces verbal de predare – primire a premiului.

Premiile mari vor fi inmanate castigatorilor, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorului, dar nu mai tarziu de 31.12.2018). Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal, in cazul in care castigatorul opteaza pentru bucatarie se va semna un proces verbal de receptie dupa renovarea bucatariei, iar in cazul in care opteaza pentru contravaloarea premiului in bani, va semna un proces verbal dupa viramentul bancar.

Castigatorii premiilor mari vor avea la dispozitie un termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data validarii pentru a comunica Organizatorului in scris daca doreste contravaloarea premiului in bani, in acest sens Castigatorul trimitand o declaratie. pe adresa de e-mail, philips@mhmr.ro. Orice solicitare venita dupa aceasta data nu va fi luata in considerare, urmand ca participantul sa primeasca premiul constand in bucatarie conform sectiunii 6.1.2. In cazul in care participantul va opta pentru contravaloarea premiului in bani, Organizatorul va face tranferul bancar in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data validarii, in contul IBAN deschis pe numele castigatorului si comunicat de catre acesta in declaratie.

In cazul in care castigatorul unui premiu constand in bucatarie, in urma alegerilor facute va ajunge la o valoarea  mai mica decat valoarea premiului,  diferenta ii va fi acordata Castigatorului prin virament bancar.

In cazul in care Castigatorul va opta pentru premiu, detaliile se vor stabili conform mentiunii de la sectiunea 6.1.3 din prezentul Regulament.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

Acolo unde este cazul, Co-Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri / loterii publicitare.

 

SECTIUNEA 9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

–         Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii castigatori;

–         Neprimirea mail-ului de validare conform solicitarii telefonice;

–         Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;

–         Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;

–         Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;

–         Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament;

–         Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

–         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului;

–         Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

 

 SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea in Campania „Castiga mii de premii cu Philips si Chef Foa”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

Prin participarea in cadrul Campaniei, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, numarul de telefon, adresa de email, adresa de livrare, iar CNP-ul doar in cazul castigatorilor unor premii cu o valoare peste 600 lei si contul IBAN conform celor mentionate in sectiunea 7 pentru castigatorii premiilor mari sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL (operator de date înregistrat sub nr. 1720 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in scopul derularii Campaniei, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului, afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe site-ul  www.philips.ro/promotie).

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Philips Romania SRL pe adresa Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului ulterior, la cererea acestuia. Tuturor participantilor la acest Concurs le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si a oricaror alte norme legale incidente privind protectia datelor cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil.. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Oficial al Concursului este pus la dispozitie si este disponibil in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisat pe site-ul www.philips.ro/promotie.  

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.