"Castigi cu un review”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei "Castigi cu un review” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara pe site-ul Flanco, www.flanco.ro, in perioada 10 aprilie 2019 – 9 mai 2019.


3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice de cetatenie romana care au cel putin  varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, 10 aprilie 2019, si a cumparat produse Electrolux in perioada 1 ianuarie 2017 – 8 mai 2019.  

3.2. Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la  gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare, mentionate la pct. 3, trebuie sa sa scrie un review la produsul marca Electrolux cumparat, in sectiunea Review-uri, existenta in pagina fiecarui produs de pe flanco.ro, fiind logat in contul de client pe www.flanco.ro.  Review-ul trebuie sa faca referire la un produs Electrolux, achizitionat exclusiv in perioada 1 ianuarie 2017 – 9 mai 2019, de pe flanco.ro.

4.2. Textul review-ului trebuie sa respecte indicatiile din sectiunea „Parerea ta conteaza” de pe flanco.ro, pentru a putea fi validat.

4.3. Fiecare comparator poate scrie un singur review pentru un produs cumparat pe durata campaniei. In cazul in care un cumparator trimite mai mult de un review pentru un produs cumparat, va fi inscris in campanie doar primul review trimis.

4.4. Cumparatorii care detin mai multe produse Electrolux cumparate in perioada amintita in campanie, pot scrie cate un review pentru fiecare din acele produse.

Saptamanal, incepand cu data de 17 aprilie 2019, se vor acorda:

8 (opt) premii mici, saptamanale, constand in aspiratoare Electrolux model EUO93DB si, la finalul Campaniei, un premiu mare, constand intr-un cuptor Electrolux model EOC5956FOX. Premiile sunt oferite prin tragere la sorti autorilor de review-uri validate transmise in perioada 10 aprilie 2019 – 8 mai aprilie 2019, dupa cum urmeaza: 

 

  • 2 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 17 aprilie 2019, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 10 aprilie 2019 – 16 aprilie 2019 pentru produse cumparate in perioada 1 ianuarie 2017 – 16 aprilie 2019.
  • 2 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 24 aprilie 2019, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 17 aprilie 2019 – 23 aprilie 2019 pntru produse cumparate in perioada 1 ianuarie 2017 – 23 aprilie 2019.
  • 2 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 2 mai 2019, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 24 aprilie 2019 – 30 aprilie 2019 pentru produse cumparate in perioada 1 ianuarie 2017 – 30 aprilie 2019.
  • 2 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 9 mai 2019, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 1 mai 2019 – 8 mai 2019 pentru produse cumparate in perioada 1 ianuarie 2017 – 8 mai 2019.
  • Pe data de 9 mai 2019 se va extrage si castigatorul marelui premiu, un cuptor Electrolux. La extragere vor participa toti cei care au lasat un review pe www.flanco.ro in perioada campaniei, 10 aprilie 2019 – 8 mai 2019, la un produs Electrolux cumparat in perioada 1 ianuarie 2017 – 8 mai 2019.

 

4.5. Toate review-urile sunt moderate si nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei-credinte sau ordinii publice, conform mentiunilor din sectiunea Termeni si Conditii de pe www.flanco.ro.          

4.6. Campania va fi promovata prin intermediul canalului de Facebook Flanco Romania https://www.facebook.com/Flanco.Ro/ si prin newsletterele Flanco.

 

 5. PREMII

5.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

Premii: 8 aspiratoare cu sac Electrolux model EUO93DB, in valoare de 899,99 (optsutenouazecisinoua)lei/bucata, TVA inclus/produs. Valoarea totata a celor 8 premii de acest tip oferite pe durata campaniei este de 7.199.92 (saptemiiosutanouazecisinoua) lei.

La sfarsitul campaniei, se ofera marele premiu, un cuptor incorporabil model EOC5956FOX, in valoare de 3.399,99 (treimiitreisutenouazecisinoua) lei, TVA inclus.

5.2. Valoarea comerciala totala estimata a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 10.599,91  (zecemiicincisutenouazecisinoua) lei.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Premiile vor fi acordate  prin tragere  la sorti realizata  prin intermediul www.tragerilasorti.ro, fiecare tragere la sorti urmand a se  organiza comform planificarii descrise la Art 4.

6.2. Acordul de confidentialitate si Termenii si conditiile acestui serviciu, www.tragerilasorti.ro pot fi consultate pe pagina de web a acestuia.

6.3. Numele castigatorilor vor fi anuntate saptamanal pe pagina de Facebook Flanco Romania, in comentariu la postarile de promovare a campaniei.

6.4. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga o singura data unul din premiile oferite prin tragere la sorti.

6.5. Castigatorii vor fi anuntati ca au castigat pe adresa de e-mail cu care au inregistrat contul pe Flanco.ro, in termen de 3 (trei) zile de la efectuarea extragerii si trebuie sa furnizeze adresa postala si numarul de telefon pentru livrarea premiului in termen de 3 (trei) zile de la primirea mesajului. In caz contrar, premiul nu va mai fi livrat/inmanat, ramanand in proprietatea Organizatorului.

6.6. Premiile nu sunt transmisibile, iar contravaloarea lor nu poate fi acordata in  bani sau alte produse.

6.7. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care adresa de e-mail nu este valida, e-mail-ul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit.

6.8. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premii sau in cazul imposibilitatii validarii lor, conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi premiul. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile respective.

 

 7. VALIDAREA CASTIGATORILOR

7.1. Validarea castigatorilor se va face pe baza istoricului de comenzi din baza de date Flanco. Organizatorul se va asigura astfel ca autorii de reviewuri declarati castigatori au cumparat acele produse de pe www.flanco.ro.

 

8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum si la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov .

 

10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei "Castigi cu un review”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei "Castigi cu un review”, existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

11. INCETAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

11.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.


12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1.Datele colectate automat sunt cele utilizate la crearea contului de client de pe flanco.ro, respectiv numele si adresa de email.

12.2. Scopurile de prelucrare sunt: derularea Campaniei, selectarea castigatorilor prin tragere la sorti si livrarea premiilor catre castigatori. Acestora li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii premiilor, sunt cele conectate la contul de client de pe www.flanco.ro. De asemenea, in momentul livrarii premiilor, castigatorilor li se va solicita semnarea unui proces verbal care va contine numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si CNP ale acestora, acesta din urma fiind necesar in declaratia de impozit retinut la sursa, conform prevederilor legale in vigoare.

12.4. Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. (a) si lit. (c) din RGPD.

12.5. Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

12.6. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele castigatorilor si orice alte date pe care le considera necesare in baza art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD.

12.7. Participantii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov sau catre dataprotection@flanco.ro. Vom raspunde cererilor dvs. in termen de o luna de zile, ca regula. Pentru mai multe detalii puteti consulta Politica de date personale accesand Prelucrarea Datelor Personale.

12.8. Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)


13. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

 

14. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

14.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

15. CONTESTATII

15.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, jud. Ilfov.

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

Organizatorul Campaniei

"Castigi cu un review”,

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu