REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„DIRT DEVIL – 5 ani de curatenie eficienta cu Gama Rebel - 5 Ani Garantie”

Perioada de valabilitate: 03.04.2017- 03.07.2017

 

 

Articolul 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promotionale „DIRT DEVIL - 5 ani de curatenie eficienta cu gama Rebel - 5 Ani Garantie ” (numita in continuarea prezentului regulament "Campania") este Skin Media S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1,  str.Ocna Sibiului, nr. 46-48, C.U.I. 1333088, J40/8241/12.09.2000, operator de date cu caracter personal, in sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16919 in continuare, Skin Media S.R.L. va fi denumita “Organizator”.

 

Articolul 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 03.04.2017 ora 00:00:00 si se va incheia la 03.07.2017 ora 24:00:00. Orice achizitie efectuata dupa data 03.07.2017 ora 24:00:00  nu va fi luat in considerare de catre Organizator. Pe parcursul prezentei campanii pot interveni promotii care sa vizeze pretul respectiv acesta poate fi redus.

 

Articolul 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pentru toate vanzarile online efectuate de distribuitorii “Organizatorului” si in toate magazinele retail aflate pe teritoriul Romaniei care comercializeaza produsele aspirator  ,,DIRT DEVIL GAMA REBEL” importate de catre Skin Media S.R.L. care au agreat sa se alature promotiei, unde sunt amplasate wobblere care semnaleaza campania. Pe site-urile partenere si in magazinele care participa la ,,Campanie “sunt afisate bannere sau reprezentari grafice specifice care o semnaleaza.

 

Articolul 4. PRODUSELE PROMOVATE PRIN CAMPANIE 

Produsele care beneficiaza de garantia comerciala sunt cele pentru care se poate face dovada achizitionarii din Romania , de la magazinele sau site-urile partenere in perioada indicata in ,, Regulamentul Campaniei Promotionale‘’,  sunt modelul indicat neechivoc in acest regulament si sunt folosite casnic, in afara activitatii comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Promotia se aplica sub conditiile mai jos enumerate urmatoarelor modele de aspiratoare ,, Dirt Devill ” din gama REBEL importate de catre Skin Media S.R.L : 54 HE POLAR WHITE, 54 HF METAL RED, 25 HE POLAR WHITE, 74 HE POLAR WHITE, 74 HFC METAL RED, 75 HE POLAR WHITE, 75 HFC METAL RED, 54 HF METAL GREY, 74 HF METAL GREY,   24 HE POLAR WHITE, 25 HFC METAL RED, 24 HFC METAL RED. Garantia extinsa pana la 5 ani nu se aplica si pentru accesoriile acestor produse. Lista cu accesoriile acestor produse se regaseste in documentatia tehnica care insoteste produsul sau pe site-ul importatorului.

 Produse importate de alte societati comerciale si numite in mod asemanator sau identic nu fac parte din prezenta campanie.Certificatul de garantie care insoteste produsele contine denumirea importatorului.

 

Articolul 5.  DREPTUL DE PARTICIPARE LA ACEASTA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor consumatorilor persoane fizice  care achizitioneaza pentru folosinta destinata uzului casnic, in afara activitatii comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale unul din produsele care fac obiectul campaniei. ,,Consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii de consumatori, care, in cadrul contractelor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale. Asociatiile de locatari/proprietari persoane fizice dintr-un condominiu sunt considerate, in sensul acestei legi, asociatii de consumatori.

 Pentru a beneficia de perioada de garantie extinsa, consumatorul are in sarcina sub sanctiunea pierderii acestui drept sa detina documentele fiscale de provenienta ale bunului si certificatul de garantie semnat si stampilat de catre producator pe care sa fie inscriptionat in mod neechivoc ca produsul beneficiaza de garantia comerciala de cinci ani care o include pe cea de conformitate ( doi ani garantie de conformitate si trei ani de extragarantie),numarul, durata si denumirea ,,Campaniei  Promotionale’’si dovada inscrierii valide pe site, prin confirmare prin email  de catre site-ul indicat in mod complet si in timp util . Perioada de inregistrare pe site este mentionata online si odata depasita nu va permite sau valida inregistrarea, in lipsa primirii email-ului de confirmare a inregistrarii, produsul fiind considerat neinregistrat si nebenefiiciind de extragarantie.

Campania nu se adreseaza persoanelor juridice. Campania nu se adreseaza persoanelor fizice care folosesc aceste produse in scopuri comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Prin participarea la prezenta CAMPANIE consumatorii accepta conditiile si termenii din prezentul regulament si sunt instiintati de respectarea  prevederilor L.G. 677/2001 cu modificarile ulterioare privind garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Articolul 6.  BENEFICIUL OFERIT PARTICIPANTILOR LA CAMPANIE

Cumparatorul care a achizitionat un produs aspirator  ,,DIRT DEVIL” din Gama Rebel importat de catre Skin Media S.R.L., modelul indicat la art.4 din prezentul ,,REGULAMENT”, in perioada indicata la art. 2 din prezentul ,,REGULAMENT” beneficiaza de garantia comerciala de 5 ani (2 ani garantie de conformitate + 3 ani extragarantie). Garantia extinsa va fi mentionata explicit in Certificatul de Garantie. Nerespectarea de catre consumator a modului de desfasurare al acestei campanii care atrage imposibilitatea acordarii extragarantiei de 3 ani nu ii lezeaza acestuia drepturile conferite prin lege, respectiv perioada de doi ani in care se acorda garantia de conformitate. Garantia comerciala pentru produsele vandute prin ,,Campanii  Promotionale’’ include si completeaza garantia de conformitate pana la atingerea perioadei indicate..

 

Articolul 7. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1.Beneficiul garantiei comerciale de 5 ani este acordat pentru produsele mentionate in prezentul regulament si achizitionate de la site-urile comerciale sau magazinele partenere in perioada 03.04.2017 ora 00:00:00- 03.07.2017 ora 24:00:00, pentru care este obligatorie prezentarea documentelor mentionate la art. 5 din prezentul ,,REGULAMENT”.Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea extragarantiei .

Inregistrarea si revendicarea Garantiei extinse se poate face in perioada 03.04.2017 ora 00:00:00- 03.07.2017 ora 24:00:00 pe site-ul www.dirtdevil-romania.ro . In vederea obtinerii extragarantiei, clientul va trebui sa inregistreze toate datele solicitate in formularul online dedicat Campaniei, respectiv, va completa toate campurile cu urmatoarele date: nume, prenume, e-mail, telefon, localitate, magazinul de unde s-a facut achizitia, data achizitiei, model achizitionat,  serie produs, numar bon sau factura.( Formularul expus va cuprinde datele necesare) Dupa completarea in intregime a datelor, pe adresa de e-mail se va primi confirmarea extinderii garantiei. Orice revendicare a garantiei extinse dupa aceasta data nu va fi luata in considerare de catre Organizator.

7.2 Modalitatile de asigurare a garantiei comerciale  sunt cele prevazute de L.G. 449/2003 republicata cu modificari ulterioare si se regasesc enumerate explicit in ,,Certificatul de Garantie“ care insoteste produsul.

7.3 Garantia furnizata nu afecteaza drepturile consumatorului prevazute prin legislatia aplicabila in vigoare la data comercializarii produselor privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

7.4 Respectiva campanie este organizata cu respectarea prevederilor O.U.G. 99/2014 ,,Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri: actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vânzarilor si care nu presupun taxa de participare, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare; si ale L.G. 124/2015: In situatia in care actiunea promotionala a unui operator economic implica utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalitati de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se instituie obligativitatea obtinerii avizului O.N.J.N." Respectiva ,,CAMPANIE” nu foloseste elemente specifice jocurilor de noroc sub nici o forma si cu nici o conotatie sau asociere posibila care ar induce opinia ca hazardul poate influenta termenii tranzactiei.

 

Articolul 8. TAXE SAU COSTURI ASOCIATE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Participantilor la ,,CAMPANIE” nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, singura cerinta pentru a putea participa la campanie fiind studierea cu atentie a prezentului regulament pentru a fi informati cu privire la produsele promovate prin acesta campanie, magazinele care comercializeaza aceste produse, documentele de achizitie si garantie pe care trebuie sa le solicite si pastreze si unde sunt in mod explicit mentionate referiri la acesta,,CAMPANIE” si perioada de desfasurare a ,,CAMPANIEI”

 

Articolul 9 .FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui ,,REGULAMENT”, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin ,,REGULAMENT”. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii,,REGULAMENTULUI”. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, prin afisare pe site-ul societatii comerciale organizatoare in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Articolul 10. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la ,,CAMPANIE”, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente legal de la sediul ,,ORGANIZATORULUI”.

 

Articolul 11. INFORMAREA DESPRE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi livrat pentru afisare partenerilor site-uri comerciale sau in magazinele participante la promotie si pe site-ul si la sediul Organizatorului. ... 
 

Articolul 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de cumparatori pentru tinerea la curent cu activitatile desfasurate. Conform Legii nr. 677/2001 ,Articolul 14 (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b),daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1),precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin.2.

 

Articolul 13 RESPONSABILITATI

Prin participarea la acest concurs se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament, cu respectarea strica a prevederilor legale in vigoare pe parcursul derularii acestei campanii.

 

Articolul 14 DEFINITII

„Organizator”  este Skin Media S.R.L.  cu sediul  in Bucuresti, sector 1,  str.Ocna Sibiului, nr. 46-48, C.U.I. 1333088, J40/8241/12.09.2000, operator de date cu caracter personal, in sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr.16919.

,, Campania” reprezinta activitatea comerciala care se desfasoara sub denumirea „DIRT DEVIL - 5 ani de curatenie eficienta cu gama Rebel - 5 Ani Garantie !”

„Durata Campaniei” este perioada cuprinsa in intervalul 03.04.2017 ora 00:00:00- 03.07.2017 ora 24:00:00.

„Produse” inseamna produse participante mentionate strict in prezentul ,,REGULAMENT”, ce pot fi achizitionate de pe site-urile comerciale si din magazinele participante.

„Regulament” inseamna toate si oricare din regulile campaniei in vigoare, in orice moment pe parcursul desfasurarii acestuia.

„Participant” inseamna orice persoana fizica cu capacitate de discernamant domiciliata in Romania care a acceptat toti termenii si conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele personale.

„Site” reprezinta platforma online pe care participantii comercianti online isi desfasoara activitatea.

„Magazine Participante” reprezinta magazinele cuprinse in ,,Campanie” de unde participantii pot achizitiona ,,Produsele”.

Decizia de derulare a ,,Campaniei“ conform regulilor din prezentul ,,Regulament” este finala si obligatorie pentru orice ,,Participant” la ,,Campanie”.

,, Regulamentul” oficial este intocmit si va fi facut public pe site-urile ,,Participantilor Comercianti” conform legislatiei aplicabile din Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul ,,Regulament “in perioada desfasurarii ,,Campaniei”, din motive intemeiate, dar cu obligatia de a anunta publicul despre aceste modificari si de a pastra prevederile existente la momentul achizitionarii unui produs anterior momentului modificarii.

,,Organizatorul” este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea ,,Promotiei” .