Regulamentul Oficial al Campaniei

Electrolux pentru casa ta !

 

 

 

 1.      ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Electrolux pentru casa ta !” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in  SATU MARE,  Bd. Traian  nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075  deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN

Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 460.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor.

 

2.      ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI   

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, atat online, cat si offline, produsele aflate in campanie si care au agreat sa se alature promotiei. Lista completa a produselor aflate in campanie se regaseste in Anexa nr.1

 

 3.      PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 18 Septembrie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la 15 Noiembrie 2017  ora 24:00:00.Orice achizitie efectuata inainte de 18 Septembrie 2017 ora 00:00:00 si dupa data 15 Noiembrie 2017  ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

 

4.      PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza produselor marca Electrolux, cuprinse in urmatoarele categorii:

 • cuptoare incorporabile cu abur (cu exceptia celor PlusSteam),
 • Cuptoare incorporabile cu autocuratare pirolitica ( cu exceptia celor PlusSteam),
 • Plite incorporabile cu inductie,
 • Uscatoare de rufe,
 • Masini de spalat rufe cu uscator,
 • Masini de spalat rufe, de adancime standard (full size, 60 cm) cu functie abur.

Lista completa a codurilor produselor aflate in campanie se regaseste in Anexa nr.1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si categorie si/sau cod de produs) nu fac subiectul campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe peioada campaniei, au loc lansari de noi produse in categoriile deja existente in campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului electrolux.ro, sectiunea promotii.

Produsele resigilate si/sau second hand nu fac obiectul prezentei promotii

 

5.      DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani si celor juridice cu resedinta in Romania si care achizitioneaza produsele din magazinele participante la promotie.

 

6.      BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)      a achizitionat in perioada promotiei, dintr-unul din magazinele participante la promotie, un produs Electrolux ce face subiectul prezentei promotii,

b)      a inregistrat achizitia pe site-ul www.electrolux.ro/local/promotions

c)      in momentul inregistrarii a incarcat pe site www.electrolux.ro/local/promotions si imaginea (foto sau scanare) atat a facturii de achizitie/bon fiscal factura de achizitie cat si placutei de identificare a produsului cumparat

d)      a furnizat datele corecte si complete (datele de contact : nume/prenume, email si adresa pentru livrare cadou, precum si datele  referitoare la achizitie (cod produs, factura de achizitie, magazin participant)

va primi prin curier, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai susVoucherele cadou  „Electrolux pentru casa taemise si trimise de catre Sodexho Romania, in numele Organizatorului. Valoarea unui voucher este de 50 lei, numarul voucherelor pe care Participantul le va primi depinzand de codul produsului achizitionat. Lista completa a produselor aflate in promotie si numarul de vouchere aferente fiecarui produs este prezentata in Anexa nr.1, parte integranta a acestui regulament.

 

7.      MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada campaniei, din unul din magazinele participante la promotie, un produs Electrolux aflat in prezenta promotie,;
 2. Sa inregistreze – pana cel tarziu la data de 30.11.2017achizitia direct pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea promotii si sa incarce scan atat dupa factura de achizitie/ bon fiscal ce atesta achizitia produsului cat si dupa placuta de identificare a produsului achizitionat. Scanul atasat trebuie as fie lizibil astfel incat sa se poata identifica vanzatorul, data achizitiei si codul produsului achizitionat. In cazul in care scanul furnizat nu este lizibil, Cumparatorul va fi contactat pe email de catre Vanaztor si i se va solicita  un nou scan. In cazul in care Cumparatorul nu poate furniza um scan lizibil, el produsul nu va fi validat si implicit nu se va califica in promotie.
 3. In momentul inregistrarii, sa se treaca datele complete ale clientului: judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul),apartament (daca este cazul),cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expediatia),adresa de e-mail.
 4. d.      In cazul in care, clientul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere clientul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara se va fi suportata de catre client, la cererea si cu acceptul acestuia.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate ( inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare,) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament de promotie, Organizatorul va trimite catre consumator Voucherele cadou  „Electrolux pentru casa ta„.Valoarea unui voucher este de 50 lei, numarul voucherelor pe care Participantul le va primi depinzand de codul produsului achizitionat. Lista completa a produselor aflate in promotie si numarul de vouchere aferente fiecarui produs este prezentata in Anexa nr.1, parte integranta a acestui regulament.

Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in promotie.

 

 8.      CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1.   Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

 1. Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin un produs Electrolux aflat in prezenta promotie, dintr-un magazin participant la promotie;
 2. Produsul aflat in prezenta promotie sa fie importat de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model Electrolux Romania SA;
 3. Sa inregistreze pana la data de 30 Noiembrie 2018 achizitia in baza de date Electrolux, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentul regulament.
 4. La achizitie, produsul aflat in prezenta promotie sa fie nou, in ambalajul original si sigilat  al producatorului

 

Participantii NU vor beneficia de cadou in urmatoarele cazuri:

-          au facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          au facut achizitia din alt magazin decat cele in care ruleaza promotia

-          nu au inregistrat in baza de date Electrolux produsul aflat in prezenta promotie achizitionat,

-          nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bon fiscal care sa ateste achizitia),pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie vizibil data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, model produs, cantitate achizitionata

-          nu au trecut datele personale si adresa completa de livrare a cadoului in momentul inregistrarii

-          au achizitionat un produs aflat in prezenta promotie resigilat, expus in magazin sau second hand

 

9.      RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-          Participantul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          Participantul a achizitionat un produs resigilat, expus sau second hand

-          Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          Participantul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          Participantul a facut achizitia din alt magazin decat cele participante la promotie

-          Participantul nu a inregistrat in baza de date Electrolux produsul aflat in prezenta promotie achizitionat,

-          Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bon fiscal catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bon fiscal aferent achizitiei altui echipament decat cele aflate in promotie).

-          Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii

-          Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa)

-          Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile penrtu maxim 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere )

 

   10.   PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate prin  Regulament (pe site sau pe Formularul de solicitare cadou),participantii la prezenta Campanie promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Electrolux in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru  indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si pentru activitati ulterioare de marketing direct constand in direct mailing si trimiterea de informatii despre produse si campanii.

Electrolux Romania S.A., fiind operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal sub nr. 460, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. ELECTROLUX ROMANIA S.A garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Electrolux Romania S.A.

ELECTROLUX ROMANIA S.A se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale si a partenerilor cu care desfasoara aceasta campanie, caz in care se vor aplica cerintele  legale  aplicabile.

Participantii la prezenta Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele colectate pe perioada Campaniei sa fie stocate si prelucrate in scop de marketing direct de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A precum si acordul expres si neechivoc pentru transferul acestora catre fiecare din partenerii Electrolux. De asemenea acestia sunt de acord astfel sa primesca date si informatii, orice material promotional, atat prin telefon (si sms),cat si prin posta electronica sau la adresa postala. 

                                     

11.  TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-          tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu Formularul de solicitare cadou si copie factura/bon fiscal,

-           cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente

-          cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei sau de inregistrare in baza de date.

-          Cheltuieli rezultate din cap 7 lit. d) privind re-expedierea cadoului la cererea participantilor

 

In cazul in care un Participant a achizitionat pe aceeasi factura mai mult de un singur produs aflat in promotie, iar suma voucherelor cadou Electrolux pentru casa ta !” ce ii revin conform respectivei facturi depaseste suma de 600 lei, Organizatorul va contacat Participantul, INAINTE de trimiterea voucherelor in vederea obtinerii datelor de identificare fiscala pentru achitarea, in numele Participantului, a taxelor si impozitelor ce-i revin acestuia.

 

12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

13.  LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

14.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil in magazinele participante la promotie si pe www.electrolux.ro,

 

 

ANEXA 1

PRODUSELE PARTICIPANTE LA PROMOTIE SI NUMARUL DE VOUCERE CADOU AFERENTE FIECARUI PRODUS AFLAT IN PROMOTIE

 

CATEGORIE

PNC

COD PRODUS

NR VOUCERE

VALOARE TOTALA CASH BACK

CUPTOR PIROLIZA

944064613

EZC2430AOX

2

100

CUPTOR PIROLIZA

949718214

EOC3430EOX

3

150

CUPTOR PIROLIZA

949718287

EOC5750AOX

3

150

CUPTOR PIROLIZA

944184543

EOC5751FOV

2

100

CUPTOR PIROLIZA

944184600

EOC5851FOX

5

250

CUPTOR PIROLIZA

944184591

EOY5851FAX

5

250

CUPTOR PIROLIZA

944184611

EOC5956FOX

6

300

CUPTOR PIROLIZA

944184726

EOC5851ZOZ

4

200

CUPTOR ABUR

949714100

EOA6420AOX

4

200

CUPTOR ABUR

949714461

EOC6631AOX

5

250

CUPTOR ABUR

944184530

EOB8857AOX

7

350

CUPTOR ABUR

944184553

EOB8857AAX

7

350

CUPTOR ABUR

944184635

EOB9851XAX

7

350

CUPTOR ABUR

944184646

EOB9956XAX

9

450

PLITA INDUCTIE

949760068

EGD6576NOK

2

100

PLITA INDUCTIE

949492083

E6203IOK

2

100

PLITA INDUCTIE

949492087

EHH6240ISK

2

100

PLITA INDUCTIE

949596189

EHH46340FK

2

100

PLITA INDUCTIE

949596480

EHI6340FOK

2

100

PLITA INDUCTIE

949596351

EHH4654HFK

3

150

PLITA INDUCTIE

949596355

EHI6540FHK

3

150

PLITA INDUCTIE

949596557

EHH6340IOB

3

150

PLITA INDUCTIE

949596529

EHH6340IOW

3

150

PLITA INDUCTIE

949596508

EHI6540FW1

3

150

PLITA INDUCTIE

949596397

EHI6540FOS

4

200

PLITA INDUCTIE

949596545

EHL6540FOK

3

150

PLITA INDUCTIE

949596369

EHR8540FHK

4

200

PLITA INDUCTIE

949596427

EHD6740FOK

5

250

PLITA INDUCTIE

949596020

EHL7640FOK

5

250

PLITA INDUCTIE

949596147

EHO6832FOG

5

250

PLITA INDUCTIE

949596408

EHX6455FHK

5

250

PLITA INDUCTIE

949596431

EHL8550FHK

5

250

PLITA INDUCTIE

949596149

EHO8840FOG

6

300

PLITA INDUCTIE

949596389

EHH9967FOZ

7

350

MASINA SPALAT CU ABUR

914534307

EWF1287EMW

3

150

MASINA SPALAT CU ABUR

914530742

EWF1276GDW

3

150

MASINA SPALAT CU ABUR

914533719

EWF1487HDW2

4

200

MASINA SPALAT CU ABUR

914533415

EWF1408WDL2

5

250

MASINA SPALAT CU ABUR

914531813

EWF1497CDW2

5

250

MASINA DE SPALAT CU USCATOR

914604910

EWW1476WD

3

150

MASINA DE SPALAT CU USCATOR

914603510

EWW1685SWD

3

150

MASINA DE SPALAT CU USCATOR

914604529

EWW1696SWD

4

200

MASINA DE SPALAT CU USCATOR

914604543

EWW1697BWD

6

300

MASINA DE SPALAT CU USCATOR

914604612

EWW1697SWD

6

300

MASINA DE SPALAT CU USCATOR

914604544

EWW1607SWD

6

300

MASINA DE SPALAT CU USCATOR

914606032

EWX147410W

4

200

USCATOARE RUFE

916097484

EDP2074GW3

2

100

USCATOARE RUFE

916097483

EDC2086GW3

2

100

USCATOARE RUFE

916097479

EDH3686GDE

4

200

USCATOARE RUFE

916097709

EDH3488GDE

4

200

USCATOARE RUFE

916098151

EDH3488GOW

5

250

USCATOARE RUFE

916097707

EDH3498RDE

6

300

USCATOARE RUFE

916098012

EDH3988TDW

7

350

USCATOARE RUFE

916097706

EDH3897SDE

7

350

USCATOARE RUFE

916098204

EW7H438B

4

200

USCATOARE RUFE

916098205

EW8H458B

4

200

USCATOARE RUFE

916098194

EW8H259S

5

250

USCATOARE RUFE

916098377

EW8H259ST

5

250

USCATOARE RUFE

916098201

EW9H378S

6

300

MASINA SPALAT CU ABUR

914917424

EW6F428WU

3

150

MASINA SPALAT CU ABUR

914917220

EW6F328W

3

150

MASINA SPALAT CU ABUR

914917005

EW8F228S

4

200

MASINA SPALAT CU ABUR

914555406

EW8F261S

5

250