„Experienta Unica cu GoPro”

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorii Campaniei „Experienta Unica cu GoPro” denumita in continuare „Campania” sunt FLANCO RETAIL S.A., cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General si CT Distribucija SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Piata Montreal nr. 10, World Trade Center, intrarea D, birou D2.05, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti J40/13761/2017, CUI RO38052317 reprezentata prin Nebojsa Lozo cu functia de administrator, denumiti in continuare „Organizatorii”.


2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara in mediul online in perioada 9 aprilie 2019 – 21 aprilie 2019.


3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania „Experienta Unica cu GoPro” poate participa orice persoana fizica care acceseaza, pe durata Campaniei, pagina oficiala de Facebook Flanco Romania: https://www.facebook.com/Flanco.Ro, in perioada 9 aprilie 2019 – 21 aprilie 2019 si raspunde cerintelor din postarea de concurs, mentionate mai jos. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa aiba cetatenie romana si varsta de 18 ani implinita la data de 9 aprilie 2019.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si actuale, conform formularului de inscriere.

3.4. Angajatii Organizatorilor, precum sotul/sotia ori rudele pana la  gradul al patrulea  al acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare, mentionate la pct. 3, trebuie sa acceseze pagina de Facebook Flanco Romania: https://www.facebook.com/Flanco.Ro si sa raspunda provocarii lansate, in perioada 9 aprilie 2019 – 21 aprilie 2019 dupa cum urmeaza:

- Sa lase un comentariu la postarea concurs

- In comentariul respectiv sa povesteasca pe scurt o experienta avuta in care actiunea si adrenalina au fost la maximum si sa dea tag in comentariu unui prieten care le-a fost alaturi.

Sunt acceptate numai comentariile care respecta criteriile solicitate si explicate mai sus. Vor fi descalificate toate comentariile care nu sunt in conformitate cu termenii si conditiile de utilizare a paginii si a platformei de socializare www.facebook.com si cu celelalte prevederi ale acestui Regulament Oficial.

Sub nicio forma nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei-credinte sau ordinii publice.     

4.2. O persoana se poate inscrie o singura data in Campanie, postand un singur comentariu la postarea concurs.

 

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

2 invitatii pentru o persoana in ziua de vineri, 3 mai 2019, in cadrul evenimentului Raliul Argesului. Experienta oferita ca premiu in acest concurs consta in participarea celor doi castigatori la o cursa, alaturi de pilotul de raliu Adi Teslovan, in masina de curse, la o trecere pe proba amenajata special pentru aceasta sesiune.

Valoarea totala a premiilor este de 0 (zero) lei cu T.V.A. inclus.

Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiilor.

Atribuirea premiilor se va face pe baza unui proces verbal, documente ce vor fi pastrare de Organizatori timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. In ziua de 22 aprilie 2019, un juriu format din reprezentanti ai Organizatorilor, va selecta, din totalul de comentarii primite la postarea concurs, in perioada in 9 aprilie 2019 – 21 aprilie 2019, 2 comentarii pe care le considera cele frumoase experiente traite, conform cerintelor concursului descrise la punctul 4.

6.2. Pe langa cei doi castigatori desemnati, vor fi alesi si alti doi castigatori de rezerva.

6.3. Organizatorii vor contacta castigatorii prin intermediul unui mesaj public pe Facebook, la postarea concurs, in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la desemnarea acestora. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii vor trebui sa raspunda mesajului primit de la Organizatori. Data limita pentru revendicarea premiului este de 3 (trei) zile calendaristice de la data trimiterii mesajului de informare din partea Organizatorilor. Daca in urma acestei incercari, castigatorii nu pot fi contactati, sau daca refuza premiul, vor fi contactati castigatorii alesi ca rezerve.  Daca in urma acestei noi incercari niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca cei contactati refuza premiile, acestea nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorilor.

6.4. Numele castigatorilor Campaniei vor fi publicate in comentariu la postarea concurs, urmand ca acestia sa trimita un mesaj privat pe Facebook, pe pagina https://www.facebook.com/Flanco.Ro in care li se va transmite, de catre Organizatori, un numar de telefon sau adresa de email prin care pot lua legatura cu organizatorii competitiei Reliul Argesului, pentru a stabili toate detaliile care sunt necesare pentru a beneficia de experienta castigata.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Validarea castigatorilor se va face pe baza contului de Facebook cu care au participat la concurs.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorii nu sunt raspunzatori de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum si la sediul Organizatorilor, in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov  si in  Sector 1, Piata Montreal nr. 10, World Trade Center, intrarea D, birou D2.05.

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „Experienta Unica cu GoPro” Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorii invoca forta majora sunt obligati sa comunice participantilor Campaniei  „Experienta Unica cu GoPro” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Flanco.Ro

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorii isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.


13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1.Datele colectate automat sunt ID-ul de Facebook al participantului la concurs, in functie de setarile conturilor si de datele facute publice de titularii de conturi pe reteaua Facebook.

13.2. Scopurile de prelucrare sunt: derularea Campaniei, selectarea castigatorilor prin jurizare pe baza ID-ului de Facebook si transmiterea detaliilor necesare pentru a beneficia de premiile oferite.

13.3. Datele participantilor si ale castigatorilor vor fi prelucrate de Flanco intern insa pot fi puse la dispozitia sau diseminate partenerilor contractuali (ex. organizatori Raliul Argesului),la nevoie si numai in masura in care sunt necesare indeplinirii scopului de prelucrare si autoritatilor publice (ex. administratia financiara).

13.4. Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. (a) si lit. (c) din RGPD. Datele colectate nu sunt transferate in state terte.

13.5. Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

13.6. Organizatorii pot face publice informatiile privind numele castigatorilor si orice alte date pe care le considera necesare in baza art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD.

13.7. Participantii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorilor la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov sau catre dataprotection@flanco.ro. Vom raspunde cererilor dvs. in termen de o luna de zile, ca regula. Pentru mai multe detalii puteti consulta Politica de date personale accesand Prelucrarea Datelor Personale.

13.8. Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)


14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizatori este definitiva.

15.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorilor cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sedile Organizatorilor in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorilor sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorii vor lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorilor din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, jud. Ilfov. si  Sector 1, Piata Montreal nr. 10, World Trade Center, intrarea D, birou D2.05.

17.4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

 Organizatorul Campaniei

„Experienta Unica cu GoPro”

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu