REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOTIONALA OURSSON

”EXTRA GARANTIE FARA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATELE

OURSSON SI BBK”

01 Iunie 2019-31 Decembrie 2019

 

1. Orqanizatorul campaniei:

Campania promotionala ”Extra Garantie Fara Costuri Suplimentare Pentru Aparatele Oursson Si BBK”

(denumita In cele ce urmeaza ”Campania” sau ”Campania promotionala") este organizata de OURSSON

APPLIANCE S.R.L. cu sediul social In Brasov, str. Branduselor nr. 68-70 etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. JOB/1350/2014, CIF R033629270, reprezentata prin dl Ghenadie Malai in calitate de director general, denumita in continuare "Organizator”

Regulamentul Oficial (”Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.oursson.ro fiind disponibil in mod gratuit oricarui partenerii denumiti in continuare ”Participanti”

Campania se desfasoara in baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de-a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii

Campaniei, dar nu Inainte de-a anunta modificarea pe website-ul www.oursson.ro.


2. Participanti:

La campania promotionala ”Extra Garantie Fara Costuri Suplimentare Pentru Aparatele Oursson Si BBK” are dreptul sa participe orice partener care accepta conditiile acestui Regulament, utilizator (client final) persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil In Romania sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti In cele ce urmeaza ”Participanti").

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si Isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.


3. Durata campaniei

Campania promotionala ”Extra Garantie Fara Costuri Suplimentare Pentru Aparatele Oursson Si BBK” se va desfasura in perioada 01 Iunie 2019 — 31 Decembrie 2019, in magazinele care comercializeaza produse electrocasnice Oursson si BBK. Lista de magazine ale distribuitorului se regaseste pe site-ul www.oursson.ro.

Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea garantiei suplimentare.

Clientii beneficiaza de garantia extinsa pe baza facturii emise in perioada

01 Iunie 2019 — 31 Decembrie 2019. Orice revendicare a garantiei extinse dupa aceasta data nu va fi luata In considerare de catre Organizator.


4. Aria de desfasurare a Campaniei

Prezenta Campaniei se desfasoara pe teritoriul Romaniei in toate magazinele Participantilor, care au confirmat suportul pentru derularea acestei Campanii.


5. Drept de participare:

O persoana poate achizitiona mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari.


6. Produse participante:

In aceasta promotie sunt eligibile aparatele electrocasnice Oursson si BBK dupa cum urmeaza:

   -   Gama storcatoare de fructe JM7002 — extra garantie 3 ani, 2+3 = 5 ani garantie totala

   -   Gama cuptoare electrice M03020, M04225 - extra garantie 2 ani, 2+2 = 4 ani garantie totala

   -   Gama cuptoare cu microunde BBK - extra garantie 2 ani, 2+2 = 4 ani garantie totala

   -   Gama espressoare manuale EMI 500 - extra garantie 1 an, 2+1 = 3 ani garantie totala

Produsele beneficiaza de extragantie, peste garantia legala de 2 ani, in functie de gamele de produs din care fac parte.

 

7. Mecanismul campaniei promotionale:

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de Participant a unuia sau a mai multor produse marca Oursson si/ sau BBK din categoria produselor participante in perioada Ol Iunie 2019 — 31 Decembrie 2019 mentionate pe site-ul www.oursson.ro

Participantii beneficiaza de extragarantie pe baza facturii de achizitie in perioada 01 Iunie 2019 - 31 Decembrie 2019.

Organizatorul are dreptul sa solicite in orice moment orice documente justificative in original (facturi fiscale) care sa probeze indeplinirea de catre Participant a conditiilor de participare la Campania ”Extra Garantie Fara Costuri Suplimentare Pentru Aparatele Oursson Si BBK” si de obtinere a garantiei extinse. Neprezentarea acestor documente In conditii satisfacatoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de-a primi garantie extinsa.


8. Conditii de validare:

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia extinsa pentru produsul achizitionat, cumparatorul trebuie sa Indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

A. Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2.

B. Sa achizitioneze un aparat Oursson, In perioada campaniei din magazinele distribuitorilor conform celor specificate la art. 3 -7.

C. Produsul Oursson, pentru care se acorda garantia extinsa sa fie utilizat exclusiv in scopuri casnice.

Perioada de garantie extinsa nu este valabila In cazul utilizarii respectivului produs in scopuri profesionale in restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decat este mentionat in certificatul de garantie.

Nu se va acorda garantia extinsa daca nu sunt Indeplinite cumulativ conditiile de mai sus.

 

9. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


10. Requlamentul promotiei

Prin participarea la promotia ”Extra Garantie Fara Costuri Suplimentare Pentru Aparatele Oursson Si BBK” participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Confirmarea de participare se va face printr-un email scris de confirmare trimis de catre Participant catre Organizator.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.oursson.ro Incepand cu data de Ol Iunie 2019.


11. Limitarea raspunderii

Organizatorul nu Isi asuma raspunderea pentru pierderile facturii pentru extragarantie.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei facturi participante, decizia comisiei este definitiva. Organizatorul are dreptul de-a invalida facturi care contin informatii false ori vadit eronate, care nu au informatiile lizibile si care nu Indeplinesc toate conditiile de participare.

Organizatorul nu are nici o obligatie de-a Intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari neconforme prezentului Regulament si care apar ulterior acordarii efective a garantiei extinse.


12. Prevederi finale

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alte despagubiri sau plati.

Participantiilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, cum ar fi contravaloarea timbrelor postale, etc. Pentru orice intrebari sau nelamuriri va rugam sa ne contactati la adresa info@oursson.ro.

 

Director General                                                                Director vahzari

Ghenadie Malai                                                                  Alexandru Buzatu