REGULAMENT OFICIAL

Campanie promotionala

„HORIZON TV – Cu gama XTEND LINE ai 5 ani garantie!"

01 aprilie 2017 – 31 Martie 2018

 

 

 

 1.    Organizatorul:

Organizatorul campaniei promotionale "HORIZON TV -Cu gama XTEND LINE ai 5 ani garantie!" este NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Marcel Iancu nr. 3-5, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14309/2012, cod fiscal nr. RO15056387, cont RO91RZBR0000060014788636 deschis la Raiffeisen Bank SA, reprezentata prin dl. Andrei Militaru - Administrator, denumita in continuare organizator/NOD.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promotionala, cumparatorii accepta integral prevederile prezentului regulament. Pe parcursul derularii campaniei, NOD isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarile urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul website-ului www.horizon-europe.ro; anexele sau actele aditionale fac parte integranta dinprezentul Regulament.

 

2.  Dreptul de participare:

La campania promotionala "HORIZON TV - Cu gama XTEND LINE ai 5 ani garantie!" are dreptul sa participe orice cumparator de produs sub marca HORIZON (client final) persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania, cu varsta peste 18 ani, implinita pana la data de 01 Aprilie 2017.

Un cumparator poate participa la aceasta promotie cu oricate produse achizitionate, pe durata si in aria de desfasurare a promotiei, cu conditia ca produsul/ele achizitionat/e sa fie importat/e de catre NOD.

La prezenta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.

 

3.    Durata promotiei si aria de desfasurare:

Campania promotionala "HORIZON TV - Cu gama XTEND LINE ai 5 ani garantie!" se va desfasura in perioada 01 aprilie 2017 -30 Martie 2018, pe teritoriul Romaniei, in magazinele si pe website-urile distribuitorilor care comercializeaza produse electronice HORIZON TV - gama XTEND LINE. Acordarea garantiei extinse se face numai pentru produsele cumparate in acest interval de timp. Inregistrarea si revendicarea garantiei extinse se pot face in perioada 01 aprilie 2017 -30 Martie 2018 pe site-ul www.depanero.ro àHORIZON TV -Cu gama XTEND LINE ai 5 ani garantie!” sau telefonic, la nu numarul de telefon 0742 726 843, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data achizitiei produselor, inscrisape factura. Orice revendicare a garantiei extinse care nu se incadreaza concomitent in aceste conditii nuva fi luata in considerare de catre organizator.

 

4.  Produse participante:

In aceasta promotie sunt eligibile toate produsele sub marca HORIZON, categoria TV, gama XTEND LINE, achizitionate numai in aceasta perioada si in conditiile de mai sus: LED TV, SMART TV si UHD TV.

 

5.    Mecanismul campaniei promotionale:

Pentru a participa la aceasta promotie cumparatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 01 aprilie2017 - 30 martie 2018 produsele mentionate la articolul 4 al prezentului regulament si apoi sa inscriedatele personale si ale produsului achizitionat pe formularul online aflat la adresa www.depanero.ro ->HORIZON TV - Cu gama XTEND LINE ai5 ani garantie!”.

ln cazul in care nu au posibilitatea sa completeze formularul online, cumparatorii suna la numarul de telefon 0742 726 843 pentru inregistrare.

Garantia extinsa se obtine automat prin completarea formularului la adresa on-line www.depanero.ro -> „HORIZON TV -Cu gama XTEND LINE ai 5 ani garantie! ” sau sunand la numarul de telefon 0742 726 843, prin obtinerea unui numar unic de inregistrare. Participantul la promotie are obligativitatea sa noteze numarul unic de inregistrare pe certificatul standard de garantie. Dupa inscrierea datelor personale si referitoare la achizitie, participantii vor primi numarul unic de inregistare care reprezinta garantia extinsa de 5 ani calculata de la data achizitiei.

 

6.   Responsabilitate:

Organizatorul campaniei va acorda garantia extinsa in conformitate cu prevederile prezentului regulament si in conditiile generale de garantie descrise in certificatul de garantie legala de 3 ani, primit de cumparator impreuna cu factura produsului. Prevederile regulamentului si conditiile generale de garantie trebuiesc respectate de cumparator integral pentru a beneficia de garantia extinsa pe intreaga perioada de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale si de achizitie telefonic sau online, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil pentru inregistrarea defectoasa sau pentru neindeplinirea integrala de catre cumparator a conditiilor de participare in promotie.

 

7.    Prelucrarea datelor personale ale participantilor persoane fizice:

Informatille inregistrate de NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L in decursul acestei promotii, mai exact datele cu caracter personal furnizate de cumparator referitoare la nume, prenume, telefon si privind bunurile detinute, sunt destinate pentru activitati de reclama, marketing si publicitate si sunt accesate de catre reprezentantii NOD si de catre administratorul website-ului unde se colecteaza aceste informatii.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campanie si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, refuzul dvs. determina insa imposibilitatea participarii la aceasta promotie.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: inregistrarea participantilor campaniei si desemnarea castigatorilor.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12),dreptul la acces la date (art.13),dreptul la interventie asupra datelor (art. 14),dreptul la opozitie (art. 15),dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

-  Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la adresa Network One Distribution SRL, din Str. Marcel Inacu nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, o data pe an, in mod gratuit, compania Network One Distribution SRL va confirma ca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

-  Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

-  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Dupa data incetarii campanie, baza de date prelucrata participantilor va fi administrata astfel: pentru cei care si-au exprimat in mod neechivoc acceptul pentru primirea ulterioara desfasurarii campaniei a informarilor de marketing, prin bifarea casutei “DA” la intrebarea “Doresc sa primesc informatii despre produsele si evenimentele viitoare, campaniile si promotiile organizate de Network One Distribution SRL”, datele personale ale acestora se vor pastra; pentru restul participantilor, care au bifat casuta prin care nu sunt de acord cu primirea de informatii ulterioare, datele lor personale se vor distruge urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001.

 

8.    Temeiul legal si Litigii:

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asa cum a fost ulterior modificata.

-  in cazul unor potentiale conflicte aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

-  in cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul organizatorului.

 

9.    Intreruprea campaniei promotionale:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei promotionale ulterior datei de 01 aprilie 2017, dar nu inainte de a informa publicul in cazul in care, din motive obiective si independente devointa si controlul organizatorului, continuarea campaniei promotionale nu ar mai fi posibila.

Intr-un astfel de caz, organizatorul se obliga sa faca mentiunile de informare publica pe site-ul www.horizon-europe.ro in toata perioada de valabilitate.

 

Organizator: Network One Distribution SRL

Administrator: Andrei Militaru

Data: 29.03.2017