Regulamentul oficial al campaniei promoţionale

„Hotpoint - 5 ani garanţie" – 1 septembrie – 31 decembrie 2015


1. Organizatorul: In urma preluarii companiei Indesit Spa de catre Whirlpool, activitatile de comercializare a marcii Hotpoint in Romania sunt coordonate in continuare de catre Whirlpool Romania SRL, cu urmatoarele date de identificare:

Whirlpool Romania SRL, Sos. Pipera nr. 4, et. 1+2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/1781/1996, cod fiscal CUI RO 8223504

Drept urmare, organizatorul campaniei promoţionale “Hotpoint - 5 ani garanţie” etapa a 6a devine Whirlpool Romania srl,societate comerciala inregistrata pe dataprotection.ro sub nr 16405 si denumita in continuare Whirlpool.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, cumpărătorii acceptă integral prevederile prezentului regulament. Pe parcursul derulării campaniei, Whirlpool îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-ului www.hotpoint.ro.

2. Dreptul de participare:

La campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” are dreptul să participe orice cumpărător de produs sub marca Hotpoint (client final) persoană fizică cu domiciliul stabil în România.

Un cumpărător poate participa la această promoţie cu oricâte produse achiziţionate, pe durata şi în aria de desfăsurare a promoţiei, cu condiţia ca produsul/ele achiziţionat/e să fie importat/e de către Whirlpool. Produsele importate de către Whirlpool sunt însoţite pe perioada promoţiei de Cuponul de garanţie extinsă Hotpoint.

3. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:

Campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” se prelungeste pe perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, pe teritoriul României, în magazinele şi pe website-urile distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Hotpoint. Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp. Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse se pot face în perioada 1 septembrie 2015 – 30 ianuarie 2016 pe site-ul www.hotpoint.ro sau prin poştă, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data achiziţiei produselor, înscrisă pe factură. Revendicarea garantiei pentru produsele achizitionate in intervalul 1 august - 31 august 2015 se poate face pana pe 30 septembrie 2015, in baza Regulamentului oficial valabil pentru aceasta perioada de achizitie. Orice alta revendicare a garanţiei extinse care nu se încadrează concomitent în aceste condiţii nu va fi luată în considerare de către organizator.

4. Produse participante:

In această promoţie sunt eligibile toate produsele sub marca Hotpoint achiziţionate numai în această perioadă şi în condiţiile de mai sus: aragaz, frigider, combină frigorifică, cuptor, plită, hotă, maşina de spălat rufe, maşina de spălat vase, maşina de spălat rufe cu uscător, uscător, congelator, cuptor cu microunde, cafetieră.

5. Mecanismul campaniei promoţionale:

Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să achiziţioneze în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2015 produsele menţionate la articolul 4 al prezentului regulament şi apoi să înscrie datele personale şi ale produsului achiziţionat pe formularul online aflat la adresa www.hotpoint.ro.

In cazul în care nu au reuşit să completeze formularul online, cumpărătorii pot trimite formularul de înregistrare tipărit, completat, către Whirlpool, la adresa din Bucureşti descrisă la articolul 1 al prezentului regulament.

Formularul de înregistrare este parte a Cuponului de garanţie extinsă Hotpoint care însoţeste în magazin, în mod obligatoriu, produsele comercializate de către Whirlpool. Pentru a putea intra în această promoţie cumpărătorii trebuie să solicite comerciantului Cuponul de garanţie extinsă.

Cuponul de garanţie extinsă conţine, acoperit, un cod unic de înregistrare ce trebuie înscris pe formular. Pentru a vedea codul, suprafaţa acoperitoare trebuie înlăturată prin răzuire.

Dupa înscrierea datelor personale şi referitoare la achiziţie, participanţii vor primi în mod automat garanţia extinsă de 5 ani calculată de la data achiziţiei.

6. Responsabilitate:

Organizatorul campaniei va acorda garanţia extinsă în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în condiţiile generale de garanţie descrise în certificatul de garanţie legală de 2 ani, primit de cumpărător împreună cu factura produsului. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale de garanţie trebuie respectate de cumpărător integral pentru a beneficia de garanţia extinsă pe întreaga perioada de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale şi de achiziţie prin poştă sau online, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea Cuponului de garanţie extinsă sau pentru neîndeplinirea integrală de către cumpărător a condiţiilor de participare în promoţie.

7. Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice:

Informaţiile înregistrate de Whirlpool în decursul acestei promoţii, mai exact datele cu caracter personal furnizate de cumpărător referitoare la nume, prenume, sex, telefon şi privind bunurile deţinute, sunt destinate pentru activităţi de reclamă, marketing şi publicitate şi sunt accesate de către reprezentanţii Whirlpool şi de către administratorul website-ului unde se colecteaza aceste informaţii.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. determină însă imposibilitatea participării la această promoţie.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Whirlpool Romania SRL, Sos. Pipera nr. 4, et. 1+2, Sector 1, Bucureşti.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, conform legislaţiei în vigoare.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

8. Litigii: În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul organizatorului.

9. Întreruperea campaniei promoţionale:

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 31 decembrie 2015, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă.

Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.hotpoint.ro în toată perioada până la data de 30 ianuarie 2016.