Actul Aditional Nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”

 

autentificat sub numarul 126 din 31.01.2020 de catre notar public FINARU ALEXANDRU-NORU

 

 

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!” (denumita in continuare „Campania”) este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

 

AVAND IN VEDERE dispozitiile Sectiunii 1 din Regulamentul Campaniei, conform carora „Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro”,

 

ORGANIZATORUL DECIDE URMATOARELE:

 

Art. 1. Prin prezentul Act Aditional se modifica si se completeaza Sectiunea 6 – Mecanismul de Desfasurare a Campaniei din cuprinsul Regulamentului Campaniei, dupa cum urmeaza:

 

„SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. 

 

Pentru a participa la campanie, cumparatorul  trebuie sa achizitioneze in perioada campaniei un produs incorporabil marca Whirlpool, dintre cele precizate in Anexa 1 la prezentul Regulament. Dupa achizitionarea produsului, cumparatorul va intra pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro si va completa datele solicitate in vederea acordarii extra garantiei. Cumparatorul va primi confirmarea intrarii in posesia a 2 (doi) sau 4 (patru) ani extragarantie (dupa caz, asa cum este prezentat in Anexa 1 la prezentul regulament). La momentul folosirii extragarantiei, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului factura, certificatul de garantie si formularul de extragarantie, care va putea fi printat de pe site.

 

Pentru a beneficia de extragarantie, clientul are obligatia sa isi inscrie produsul pe site-ul de inscriere https://whirlpoolalsaseleasimt.ro/inscriere.php, in termen de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei. Produsele participante la Campanie achizitionate anterior datei de 22 mai 2020 vor beneficia de termenul de 60 de zile calendaristice pentru inscriere cu incepere de la aceasta din urma data.

 

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”, autentificat sub numarul 126 din 31.01.2020 de catre notar public FINARU ALEXANDRU-NORU, pe care il modifica si il completeaza in mod corespunzator, celelalte articole ale acestuia ramanand neschimbate.

 

Modificarea si actualizarea Regulamentului Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!” prin prezentul Act Aditional va produce efecte incepand cu data de 22.05.2020.

 

Regulamentul Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”, astfel cum a fost modificat conform celor de mai sus, va avea continutul prezentat in Anexa prezentului Act Aditional.

 

 

 

Organizator,

 

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

 

 

 

prin

 

Administrator

 

s.s. Petrescu Marian

 

[Urmeaza Anexa]

 

[Restul Paginii Intentional Liber]

 

 
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!

Perioada campaniei: 01.02.2020- 31.01.2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Incorporeaza-ti Al 6–lea Simt!” (denumita in continuare "Campania") este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridica romana, cu sediul sediul social in Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, inregistrata la  Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro

Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, si la numarul de telefon Call Center 021.9914, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale, pe toata perioada campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro.

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 Februarie 2020 si se va incheia la 31 ianuarie 2021.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei, in magazinele care comercializeaza electrocasnice Whirlpool, regasite la adresa: https://www.whirlpool.ro/Suport/Ai-nevoie-de-ajutor-2/De-unde-sa-cumperi, si care au aderat la aceasta Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista de magazine participante prin adaugare sau eliminare, dupa caz, prin incheierea de Acte aditionale la prezentul Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data de 1 Februarie 2020 (prima zi a Campaniei) si persoanelor juridice. Produsele achizitionate de catre persoane juridice se pot inscrie in campanie de reprezentantii, persoane fizice, desemnati de acestea.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie produsele marca Whirlpool mentionate in ANEXA 1 prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. 

Pentru a participa la campanie, cumparatorul trebuie sa achizitioneze in perioada campaniei un produs incorporabil marca Whirlpool, dintre cele precizate in Anexa 1 la prezentul Regulament. Dupa achizitionarea produsului, cumparatorul va intra pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro si va completa datele solicitate in vederea acordarii extragarantiei. Cumparatorul va primi confirmarea intrarii in posesia a 2 (doi) sau 4 (patru) ani extragarantie (dupa caz, asa cum este prezentat in Anexa 1 la prezentul Regulament). La momentul folosirii extragarantiei, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului factura, certificatul de garantie si formularul de extragarantie, care va putea fi printat de pe site.

Pentru a beneficia de extragarantie, clientul are obligatia sa isi inscrie produsul pe site-ul de inscriere https://whirlpoolalsaseleasimt.ro/inscriere.php, in termen de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei.

SECTIUNEA 7.CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic incorporabil marca Whirlpool, din cele mentionate in Anexa 1.
 3. Sa completeze formularul online, pus la dispozitie de Organizator, cu datele solicitate corecte.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial aplicarea Regulamentului si continuarea campaniei, acestia vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 SECTIUNEA 9. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • NUME
 • PRENUME
 • E-MAIL
 • TELEFON
 • Copie Carte de Identitate
 1. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor, in mod legal, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu urmatoarele scopuri:
  1. pentru organizarea si desfasurarea Campaniei: validarea participantilor, acordarea formularului de extragarantie, indeplinirea obligatiilor decurgand din extragarantie.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru derularea Campaniei, iar datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Refuzul furnizarii datelor va avea drept consecinta imposibilitatea respectarii cerintelor de desfasurare si, implicit, anularea participarii la Campanie.

 1. pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Organizator.

Temei: Prin participarea la aceasta Campanie, cumparatorii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor pentru acest scop.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator vor putea fi dezvaluite tertilor prestatori ai acestuia precum si autoritatilor, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele participantilor vor fi prelucrate doar atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care si-au exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru activitati de marketing si comunicari comerciale vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului.

 1. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:
  1. dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege.
  2. dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
  3. dreptul de interventie asupra datelor  - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  4. dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
  5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
  6. dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
  7. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricarei persoane vizate, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Loterie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta sub 18 ani. Totusi, in situatia in care Organizatorul/Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta sub 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului/Imputernicitilor.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare (si oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Organizatorul l-a aprobat). La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in derularea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul indeplinirii Obligatiilor asumate de Organizator in cadrul prezentei Campanii.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul  articol din Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi realizata in conditiile prevazute in Sectiunea 1. 

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

Prin inscrierea in cadrul acestei campanii, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Incheiat  astazi 31 ianuarie 2020 in 2 (doua) exemplare originale.

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

prin

Administrator

s.s. Petrescu Marian

 

 

Anexa 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

„Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”

 

Lista produse participante

Tip Produs

Brand

Categorie

Cod Comercial

Mentiuni

Extra-Garantie

Built in

Whirlpool

BI Specialties

ACE010/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Specialties

ACE102IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Specialties

W1114

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Specialties

W11CM145

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW435/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW494NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW505IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/SD

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W11IMW161

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W7MD440

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W7MD440NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W7MN840

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W9MD260IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8090NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8090/NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8210/BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8600/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKR351/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKR353/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKT352/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKT360/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6422IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6422/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMW 6422/IXLEE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF7522/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

GMW7522/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425/S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425/WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523/SB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523/TB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523/WA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOR6416NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOR6416/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOS6413/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOS6415NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOS6415/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

GOW6423/NBEE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

GOW7523/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

PMW64D2/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

POW64D2/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

POW75D2/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR036GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR 036/1GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR037GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR039GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR558/2IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR559/2IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR746IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR749IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR749NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR749WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR759IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

ARGA001/1IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

WDO93FBK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHBS62FLTK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHVP63LTW

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHVS90FLTCK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction hobs

ACM1032/BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM712/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM800/NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM802/NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM808/BA/S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM808/BA/WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM816/BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM816/BAHOBWP

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM828/LX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM847/BA

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMC654F/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMC774F/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction hobs

SMF778C/NE/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction hobs

SMF9010C/NE/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMO654OF/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMO658C/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMP658C/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP745IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP745NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP745WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP7460IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6220IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6270IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96220IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96270IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6520/IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6550/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6560IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6570/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8380/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8640IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8660IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

OASKN8V1IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W11IOM14MS2H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OM44S1P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OM44S1PBL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OS44S1H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OS44S1P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W9OM24MS2P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W9OP24S2H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

WD142/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR666IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR861IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8210BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8600IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8920GK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW848IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF7522IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA7523/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA7523NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523SB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523TB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523WA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG201

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG301

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC 3M27 C

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG321IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG422

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIP 4O33 PFE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIO 3T223 PCE X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG422IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBC 3M17 X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG522IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBO 3O34 PF X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WBC3B19B

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WBC3C26PFX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIC3C23PEF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIO3T133DEL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIO3T223PFGE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIO3T321P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WKIO3T1236P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WRIC3C26

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART6502/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART6610/A++

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART6711/A++SF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART7811A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART872/A+/NF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART9810/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

SP40801EU

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Freezers

AFB1842A++

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG18081A++

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG18480A+

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG585/A+

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG590/A+

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG746/A+/5

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG851A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG861/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG8612/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARZ000W

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W67MN840NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W6MN840

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W6OS44S1P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W6OM44S1HBL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W6OM44S1H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP738NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6412IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6422IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC3M17

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

FL Standard

BIWMWG71484E

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Washer Dryer

BIWDWG75148EU

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHVS90FLTCK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WDO93FBK

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHBS62FLTK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKT6414NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

FL Standard

BI WMWG 81484E EU

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIE2B19

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIF4O43DLGTE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIC3C26P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WKIO3T1236.5P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 65021

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL B6860 NE/S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL B8160 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S7960 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S6960 BF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S2760 BF/S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S1360 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S3160 BF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WF S2765 NE/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WF S9365 BF/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WS Q2160 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WS Q7360 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOFL 629/S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOFL 629/WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOFL 629/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOR 625/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOWL 728/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOWL 628/NB EE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 7811

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

SP40 801 EU 1

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 98101

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 872/A+/NF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG 18081

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WBC 3C34 PF

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIC 3C33 PFE

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WI 3010

no

4 ani (2+2)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIO 3T133 PLE

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIP 4T233 PFEG

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIO 3T133 PE 6.5

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WRIC 3C26P

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIF 5O41 PLEGTS

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WI 7020 P

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC3M27C

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIO3T223PCEX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIP4O33PFE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBC3M17X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBO3O34PFX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC3M17

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Washer Dryer

BI WDWG 751482 EU N

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

FL Standard

BI WMWG 71483E EU N

6th Sense

6 ani (2+4)

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

prin

Administrator

s.s. Petrescu Marian

 

 

Actul Aditional Nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”

autentificat sub numarul 126 din 31.01.2020 de catre notar public FINARU ALEXANDRU-NORU

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!” (denumita in continuare „Campania”) este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

AVAND IN VEDERE dispozitiile Sectiunii 1 din Regulamentul Campaniei, conform carora „Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro”,

ORGANIZATORUL DECIDE URMATOARELE:

Art. 1. Prin prezentul Act Aditional se completeaza Anexa 1 la Regulamentul Campaniei, prin adaugarea urmatoarelor intrari:

Tip Produs

Brand

Categorie

Cod Comercial

Mentiuni

Extra-Garantie

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 65021

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL B6860 NE/S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL B8160 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S7960 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S6960 BF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S2760 BF/S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S1360 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WL S3160 BF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WF S2765 NE/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WF S9365 BF/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WS Q2160 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

WS Q7360 NE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOFL 629/S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOFL 629/WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOFL 629/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOR 625/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOWL 728/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOWL 628/NB EE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 7811

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

SP40 801 EU 1

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 98101

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART 872/A+/NF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG 18081

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WBC 3C34 PF

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIC 3C33 PFE

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WI 3010

no

4 ani (2+2)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIO 3T133 PLE

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIP 4T233 PFEG

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIO 3T133 PE 6.5

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WRIC 3C26P

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WIF 5O41 PLEGTS

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 60 cm

WI 7020 P

6th sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC3M27C

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIO3T223PCEX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIP4O33PFE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBC3M17X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBO3O34PFX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC3M17

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Washer Dryer

BI WDWG 751482 EU N

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

FL Standard

BI WMWG 71483E EU N

6th Sense

6 ani (2+4)

 

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”, autentificat sub numarul 126 din 31.01.2020 de catre notar public FINARU ALEXANDRU-NORU, pe care il completeaza in mod corespunzator, celelalte articole ale acestuia ramanand neschimbate. Pentru evitarea oricarui dubiu, intrarile de la Art. 1 de mai sus se adauga la cele deja existente in Anexa 1 la Regulamentul Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”, nefiind eliminata niciuna dintre intrarile deja existente.

Modificarea si actualizarea Regulamentului Campaniei Promotionale „Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!” prin prezentul Act Aditional va produce efecte incepand cu data de 28.07.2020.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

 

prin

Administrator

s.s. Petrescu Marian