Regulamentul campaniei 

"Money back Philips Perfect Care”

 Perioada de valabilitate: 01.09.2016 – 31.12.2016

 

 

 

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul campaniei "Money back Philips Perfect Care” este compania Philips Romania SRL, cu sediul in Blvd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, Etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. RO2593699 prin intermediul agentiei SC OGLVY & MATHER SRL, cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr 86, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/15299/1994, C.U.I. 6058281 Bucuresti si S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A. avand sediul in Str. Siriului nr. 42 – 46, etaj 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, C.U.I. 13351917, ambele in calitate de imputernicite Philips Romania pentru prelucrarea de date cu caracter personal. Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Toate activitatile pe care organizarea Campaniei le presupune, vor fi intreprinse cu privire la logistica si comunicarea cu participantii de catre S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A. avand sediul in Str. Siriului nr. 42 – 46, etaj 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, C.U.I. 13351917.

Campania se desfasoara in toate magazinele traditionale precum si in cele online care accepta participarea la prezenta campanie si care comercializeaza, la nivel national, la urmatoarele modele de statii de calcat:

 

Philips PerfectCare Viva: GC7015/20, GC7035/20,

Philips PerfectCare Pure GC7635/30, GC7640/80,

Philips PerfectCare Performer GC8731/20, GC8735/80,

Philips PerfectCare Aqua GC8641/30, GC8622/20, GC 8625/30,

Philips PerfectCare Aqua Silence GC8650/80, GC8651/10,

Philips PerfectCare Expert GC9222/02, GC9231/02,

Philips PerfectCare Silence GC9550/02,

Philips PerfectCare Elite Silence GC9642/60,

Philips PerfectCare Elite GC9630/20, GC9622/20.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta aceste modificari dupa cum urmeaza: orice modificare se va face prin act aditional la prezentul Regulament; aceste modificari vor fi anuntate pe site-ul www.philips.ro cu minim 24 (douazecisipatru) ore inainte de a intra in vigoare.

Organizatorul nu poate controla si nu poate fi tinut responsabil pentru situatia in care comerciantii refuza aceasta campanie.

 

Art. 2. Participanti

Aceasta campanie se adreseaza oricarei persoane fizice care are minim 18 (optsprezece) ani, cu domiciliul /rezidenta in Romania si care accepta prevederile prezentului Regulament.

Nu pot beneficia de aceasta campanie angajatii Organizatorului, agențiilor, ai magazinelor participante, sotii si /sau sotiile acestora, precum si rudele de gradul intai si doi ale angajatilor companiilor mentionate mai sus.

 

Art. 3. Produse participante incluse in campanie

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele modele de statii de calcat: Philips PerfectCare Viva: GC7015/20, GC7035/20, Philips PerfectCare Pure GC7635/30, GC7640/80, Philips PerfectCare Performer: GC8371/20, GC8735/80, Philips PerfectCare Aqua GC8641/30, GC8622/20, GC8625/30, Philips PerfectCare Aqua Silence: GC8650/80, GC8651/10, , Philips PerfectCare Expert: GC9222/02, GC9231/02, Philips PerfectCare Silence GC9550/02, Philips PerfectCare Elite Silence GC9642/60, Philips PerfectCare Elite: GC9630/20, GC9622/20 din magazinele participante, care le comercializeaza si care accepta sustinerea acestei campanii.

 

Art. 4. Procedura campaniei

Campania se deruleaza in perioada 01.09.2016 – 31.12.2016 si consta in returnarea contravalorii unui produs achizionat in perioada campaniei, catre cumparatorii care nu sunt multumiti de performantele produselor Philips participante.

Mentionam ca fiecare cumparator are dreptul de a returna 1 ( un ) singur produs pe toata durata campaniei,asa cum este aceasta mentionata mai sus, chiar daca a achizitionat mai multe produse dintre cele participante.

Aceasta posibilitate se recunoaste cumparatorilor participanti la campanie dupa cum urmeaza :

a)  pentru produsele achizitionate din magazine traditionale – acestea pot fi returnate in termen maxim de 60 (saizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii dar nu mai tarziu de 02.03.2017;

b)   pentru produsele achizitionate din magazine online – acestea vor fi returnate in conditiile prevazute in art.4 pct.II) de mai jos dar nu mai tarziu de 15.03.2017.

Pentru evitarea oricarui dubiu, restituirea contravalorii produselor achizitionate nu constituie o remediere a conformitatii produselor, nu constituie si nu echivaleaza cu obligatia Vanzatorului de asigurare a garantiei legale de conformitate a produsului, nu echivaleaza cu acordarea unei garantii comerciale, nu limiteaza drepturile de care consumatorul beneficiaza in mod legal din partea Vanzatorului produsului in temeiul dispozitiilor legale de protectie a consumatorului si nici nu echivaleaza cu indeplinirea unei alte obligatii legale de protectie a consumatorului, ci reprezinta un beneficiu cu privire la achizitionarea produselor participante la campanie, acordat in mod distinct de catre Organizator, beneficiu care este supus termenilor si conditiilor acestei campanii.

Pentru ca Philips sa returneze contravaloarea produsului participant la campanie, achizitionat in perioada campaniei, si de ale carui performante cumparatorul nu este multumit, cumparatorul respectiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

I) Conditii pentru consumatorii care au cumparat produsele participante la campanie din magazinele traditionale

1. Sa completeze formularul de solicitare a returnarii contravalorii produsului, cu toate datele solicitate in acesta, si anume: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, adresa e-mail, codul produsului Philips achizitionat, motivul returnarii produsului, acordul sau dezacordul pentru primirea de informatii promotionale si de marketing in viitor din partea Philips Romania si semnatura solicitantului; acest formular este disponibil gratuit in magazinele care comercializeaza produsele Philips incluse in campanie, care au fost de acord sa participe la campania Philips, precum si pe site-ul www.philips.ro.

2. Sa expedieze, la OP 15 – CP 200 Bucuresti, in maxim 60 (saizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului Philips participant la campanie de ale carui performante nu este multumit, un colet postal care trebuie sa contina:

o produsul Philips de ale carui performante nu este multumit, in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat in cutia originala a acestuia nedeteriorata;

o copia bonului fiscal sau a facturii fiscale care dovedeste achizitionarea produsului Philips respectiv, in perioada campaniei;

o  formularul mentionat la punctul 1) de mai sus, completat corect, lizibil si in intregime.

Costurile aferente expeditiei vor fi suportate de Organizator daca produsul indeplineste conditiile returnarii contravalorii, la valoarea costurilor Postei Romane. In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Philips dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

 

II) Conditii pentru cumparatorii care au achizitionat produsele participante la campanie din magazinele on-line 

1. Pentru achizitionarea on-line de catre consumatori persoane fizice a produselor participante dispozitiile prezentului regulament devin aplicabile astfel: aditional (in plus) fata de termenul de retragere de 14 (paisprezece) zile lucratoare reglementat de dispoziiile OG 34/2014 privind incheierea si executarea contractelor la distanta, cu privire la care raspunderea legala apartine Vanzatorului, Organizatorul pune la dispozitia Cumparatorului un beneficiu suplimentar si anume un termen de 60 (saizeci) de zile calendaristice in cadrul caruia consumatorul nemultumit de performantele produselor participante la aceasta campanie le poate returna. 

2. Acest termen de 60 (saizeci) de zile calendaristice incepe sa curga de la data expirarii termenului legal de 14 (paisprezece) zile lucratoare, mentionat in alineatul de mai sus.

3. Si cumparatorii din magazine online au obligatia de a completa formularul de restituire si de a respecta toate conditiile prevazute in pct.I) de mai sus, pentru a putea profita de beneficiile acestei campanii.

Specificatie: Datele personale solicitate in formular sunt necesare Organizatorului doar pentru finalizarea prezentei campanii si anume pentru a se asigura ca intreaga contravaloare a produsului ajunge in posesia cumparatorului care a solicitat returnarea acesteia si nu in posesia altcuiva. . Semnatura pe care Organizatorul o solicita in formular reprezinta consmintamantul participantului la prelucrarea datelor cu caracter personal si declaratia pe propria raspundere si garantia cumparatorului asupra corectitudinii informatiilor pe care le-a completat in formular. De asemenea, datele personale pe care acestia le completeaza in formularul pe care il expediaza companiei Philips Romania SRL nu vor fi facute publice


Art. 5. Conditii de validare a solicitarii de returnare a banilor

Pentru ca o solicitare de returnare a contravalorii produsului sa fie considerata valida, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- cumparatorul (persoana care solicita returnarea contravalorii produsului) sa indeplineasca conditiile de participare la aceasta campanie si sa respecte prezentul regulament

- formularul de solicitare trimis sa fie completat corect lizibil si in intregime, - produsul trebuie expediat in ambalajul original (cutia originala nedeteriorata) la OP 15 – CP 200 Bucuresti, in termenele prevazute la art. 2 si 3 de mai sus dupa caz;

- produsul returnat trebuie sa fie in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare si insotit de:

o  toate accesoriile originale;

o copie dupa bon fiscal/factura fiscala care dovedeste achizitionarea produsului Philips participant , in perioada campaniei;

Produsele ce prezinta defecte datorate utilizarii necorespunzatoare, care nu sunt in perfecta stare de functionare si/sau care prezinta urme de deteriorare nu fac obiectul acestei campanii si cumparatorul nu este indreptatit sa solicite si sa obtina contravaloarea produsului.

In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Philips dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

 

Art. 6. Modalitatea de returnare a banilor

Numai in cazul in care conditiile de mai sus sunt respectate de catre cumparator, acesta poate solicita returnarea contravalorii produsului, si dupa ce Organizatorul prin intermediul „Mediapost Hit Mail” va verifica si va considera ca solicitarea formulata este valida va returna cumparatorului, prin mandat postal, contravaloarea produsului Philips achizitionat, participant la campanie si de ale carui performante cumparatorul nu a fost multumit.

Suma pe care organizatorul o va returna cumparatorului va fi suma inscrisa pe copia facturii fiscale / bonului fiscal primit de la respectivul cumparator, reprezentand contravaloarea produsului.

Participantul caruia Organizatorul, prin intermediul „Mediapost Hit Mail”, i-a validat revendicarea va primi inapoi contravaloarea produsului, prin mandat postal, in termen de 25 (douazecisicinci) de zile lucratoare (sambata, duminica si sarbatorile legale sunt zile nelucratoare) de la data la care Organizatorul a primit de la cumparator coletul cuprinzand toate elementele mentionate mai sus, necesare validarii.

Contravaloarea produsului va fi trimisa prin mandat postal de catre „Mediapost Hit Mail”, pe cheltuiala Organizatorului - Philips, o singura data.

Organizatorul nu va raspunde in nici un fel pentru persoanele care lipsesc din localitate si/sau care nu se vor duce la oficiul postal pentru ridicarea banilor.

Organizatorul nu va fi responsabil in nici un fel in cazul in care posta nu a avizat la domiciliu respectiva persoana pentru ridicarea banilor.

Cumparatorul care a solicitat returnarea contravalorii produsului, dar nu s-a prezentat initial la oficiul postal pentru ridicarea acesteia (oricare ar fi fost motivele) si/sau nu a fost avizat de catre posta si deci nu a intrat in posesia contravalorii produsului returnat de Philips Romania SRL, poate solicita retrimiterea acestei contravalori sunand la infoline 0316300043 (numar accesibil din orice retea, cu tarif local, de luni pana vineri, intre orele 08:00 si 18:00, exclusiv sarbatorile legale).

In acest caz Organizatorul va retrimite contravaloarea produsului prin mandat postal, prin intermediul „Mediapost Hit Mail”, dar de data aceasta retrimiterea contravalorii produsului se va face pe cheltuiala cumparatorului respectiv.

Revendicarile care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament, nu vor fi validate iar solicitantilor respectiv nu li se va returna contravaloarea produsului ci li se va returna coletul, astfel cum acesta a fost primit de Organizator, prin intermediul „Mediapost Hit Mail”, la adresa indicata de cumparator in formularul mentionat mai sus in termen de 25 (doauzecisicinci) de zile lucratoare (sambata, duminica si sarbatorile legale sunt zile nelucratoare) din momentul in care Organizatorul, prin intermediul „Mediapost Hit Mail”, a invalidat cererea de restituire a contravalorii produsului. Invalidarea cererii se face in termen de 2 zile de la data receptionarii coletului de catre Organizator. Cheltuielile legate de aceasta returnare a coletului catre Cumparatorul care nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament vor fi suportate de catre Cumparator .

 

Art. 7. Regulamentul campaniei

Regulamentul oficial al campaniei "Money back Philips Perfect Care” este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.philips.ro si in magazinele care accepta aceasta campanie, incepand cu 1 septembrie 2016 (prima zi de campanie) si pana in 31.12.2016.


Art. 8. Diverse

Prin solicitarea de a beneficia de campania Philips "Money back Philips Perfect Care” (solicitarea de a returna produsul cumparat de ale caruia performante cumparatorului nu este multumit si de a primi in aceste conditii inapoi contravaloarea produsului),participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru coletele/produsele, formularele, facturile fiscale si certificatele de garantie deteriorate in timpul expedierii lor si nici pentru materialele promotionale care vor ramane expuse in magazine dupa terminarea campaniei, adica dupa data de 31.12.2016

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea coletelor, formularelor, a facturilor fiscale si a certificatelor de garantie in timpul expedierii lor prin posta si nici pentru intarzierea sau pierderea lor la posta.

In cazul in care un cumparator va sustine ca a expediat prin posta catre Organizator si toate documentele necesare returnarii contravalorii produsului (conform art. 5 din prezentul regulament),dar Organizatorul nu a primit coletul respectiv, dovada depunerii acestuia la posta, cu destinatia OP 15 – CP 200 Bucuresti, nu va putea fi considerata de Organizator ca dovada suficienta pentru returnarea contravalorii produsului solicitantului respectiv.

Organizatorul are dreptul de a invalida formularele care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta),care sunt scrise ilizibil si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la art. 5 de mai sus.In acest caz, Organizatorul nu isi asuma si nu are nicio raspundere nici pentru returnarea coletelor catre participantii care nu indeplinesc conditiile prevazute in art.5 din prezentul regulament si care datorita faptului ca au trecut o adresa incompleta, ilizibila si/sau falsa nu vor putea reintra in posesia produsului a carui contravaloare au solicitat-o, fara sa indeplineasca toate conditiile pentru a o si primi.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar in perioada campaniei si respectiv a perioadei de 60 de zile calendaristice in care fiecare cumparator are dreptul de a returna produsul Philips, conform conditilor cuprinse in prezentul regulament Orice contestatii facute fara respectarea conditiilor de mai sus nu vor fi luate in considerare.

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare.

 

Art. 9. Prelucrarea datelor personale

O solicitare de returnare a contravalorii produsului, efectuata de catre un cumparator catre Organizatorul campaniei prezuma cunoasterea prezentului Regulament al campaniei si acordul participantului fata de toate clauzele acestuia.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

Prin completarea datelor personale in formularul campaniei, expeditorii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate de catre Philips Romania SRL (notificata cu nr. 1720 la ANSPDCP).

Scopul prelucrarii este de a valida participarea si de a returna contravaloarea produslui in conditiile prevazute in prezentul Regulament.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Philips Romania trimitand o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Philips Romania SRL, Blvd. Barbu Vacarescu, 301-311, Cladirea Lakeview Office , Etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti.

Philips Romania SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului sau de marketing direct Ogilvy & Mather Romania si a Partenerului Mediapost Hit Mail.

La cererea participantilor, adresata in scris catre adresa Organizatorului, Philips Romania SRL se obliga:

o sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

o sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

o  sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Art. 10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila,iar in cazul in care aceasta solutionare amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta, de la sediul Organizatorului.

 

Art. 11. Diverse

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru refuzul magazinelor de a accepta aceasta campanie si de a accepta expunerea materialelor de sustinere a campaniei, din motive independente de Organizator.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din faptul ca in unele magazine regulamentul oficial se va putea gasi si dupa incheierea campaniei.

Orice operatiune legata de primirea produselor participante pe care consumatorii, nemultumiti de performantele acestora le achizitioneaza in perioada Campaniei, doresc sa le returneze, orice intermediere legata de restituirea banilor catre consumatorii nemultumiti, precum si alte operatiuni directe legate de desfasurarea Campaniei vor fi intreprinse si gestionate direct de catre SC MEDIAPOST HIT MAIL S.A. si SC OGILVY & MATHER ADVERTISING SRL.