Regulamentul campaniei

"Philips Lumea: money back guarantee”

16 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017Art. 1. Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei " Money back guarantee- Lumea IPL este compania Philips Romania SRL, cu sediul in Blvd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, Etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, inregistrat la

Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/19792/1992, CIF RO2593699 prin intermediul Agentiei de Publicitate

Ogilvy&Mather Advertising SRL, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu, nr.86, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/15299/1994, C.U.I. 6058281 si Mediapost Hit Mail SA, , cu sediul in str. Siriului, nr 42-46, et 3, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, C.U.I. 13351917.

Toate activitatile pe care organizarea Campaniei le presupune, cu privire la logistica si comunicarea cu participantii vor fi intreprinse de catre S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A. avand sediul in Str. Siriului nr. 42 – 46, etaj 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, C.U.I. 13351917.

1.2 Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Campania se desfasoara in toate magazinele traditionale precum si in cele online care accepta participarea la prezenta campanie si care comercializeaza, la nivel national, urmatoarele produse:

-   Philips Lumea BRI950

-   Philips Lumea BRI953

-   Philips Lumea BRI956

-   Philips Lumea BRI959

Organizatorul nu poate controla si nu poate fi tinut responsabil pentru situatia in care oricare dintre magazinele mentionate mai sus refuza aceasta campanie.  

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta aceste modificari dupa cum urmeaza: orice modificare se va face prin act aditional la prezentul Regulament si orice astfel de  modificari vor fi anuntate pe site-ul www.philips.ro/lumea cu minim 24 ore inainte de a intra in vigoare.


Art. 2. Participanti

2.1 Aceasta campanie se adreseaza oricarei persoane fizice care are 18 (optisprezece) ani cu domiciliul/rezidenta in Romania si care accepta prevederile prezentului Regulament.

Nu pot beneficia de aceasta campanie angajatii Organizatorului, ai magazinelor participante, sotii si /sau sotiile acestora, precum si rudele de gradul intai si doi ale angajatilor mentionati mai sus. De asemenea, le este interzisa participarea distribuitorilor si colaboratorilor Organizatorului.

2.2 Fiecare participant poate sa profite de beneficiile aceastei Campanii o singura data.

2.3 Organizatorul asigura si recunoaste un drept unic al fiecarui Participant de a restitui cel mult un produs achizitionat in perioada campaniei, o singura data. Pentru claritate, pentru a beneficia de campanie, fiecare Participant trebuie sa achizitioneze produse participante la campanie, avand in acest sens un document fiscal (bon fiscal sau factura). Un Participant poate achizitiona mai mult de un produs participant la campanie, de mai multe ori pe parcursul campaniei si va avea in acest sens mai multe documente fiscale diferite care dovedesc achizitiile, dar nu va putea participa la campanie decat o singura data prin prezentarea formularului de retur impreuna cu documente fiscale ( bon sau factura fiscala ) pentru maxim un produs participant.


Art. 3. Procedura campaniei

3.1 Campania se deruleaza in perioada  16 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017 si consta in posibilitatea returnarii  contravalorii produsului achizionat conform prevederilor art. 2.2 si 2.3 de mai sus in perioada campaniei catre Organizator, de catre cumparatorii care nu sunt multumiti de performantele produselor Philips Lumea participante, in conditiile prezentului Regulament.

3.2 Aceasta posibilitate se recunoaste cumparatorilor participanti la campanie dupa cum urmeaza :

a)    pentru produsele achizitionate din magazine traditionale – acestea pot fi returnate in termen maxim de 120 (o suta douazeci) zile calendaristice, de la data achizitionarii; pentru claritate, produsele cumparate in ultima zi de campanie, vor putea fi returnate cel mai tarziu pana in data de 30 aprilie 2018 (data postei )

b)    produsele achizitionate din magazine online vor fi returnate in conditiile prevazute in art.4.6. pct.II)  de mai jos.

3.3 Obiectivul campaniei este de a asigura Cumparatorilor Produselor Philips participante la campanie satisfactia de a decide asupra alegerii facute.

3.4  In cazul in care clientul nu este multumit de produsele achizitionate, Philips garanteaza returnarea pretului de cumparare in conditiile prezentate in acest Regulament.

3.5 Pentru evitarea oricarui dubiu, restituirea contravalorii produsului achizitionat nu constituie o remediere a conformitatii produselor, nu constituie si nu echivaleaza cu obligatia Vanzatorului de asigurare a garantiei legale de conformitate a produsului, nu limiteaza drepturile de care consumatorul beneficiaza in mod legal din partea Vanzatorului produsului in temeiul dispozitiilor legale de protectie a consumatorului si nici nu echivaleaza cu indeplinirea unei alte obligatii legale de protectie a consumatorului, nu constituie o garantie comerciala ci reprezinta un beneficiu de razgandire cu privire la achizitionarea produselor participante la campanie, acordat in mod distinct de catre Organizator, beneficiu care supus exclusiv termenilor si conditiilor acestei campanii.

3.6 Pentru ca Organizatorul (prin intermediul Agentiei de Publicitate Ogilvy&Mather Advertising SRL si Mediapost Hit Mail SA) sa returneze contravaloarea produsului Philips Lumea participant la campanie care este achizitionat in perioada campaniei 16 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017 si de ale carui performante Participantul nu este multumit, Participantul respectiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

I)  Pentru produsele Philips Lumea  participante la campanie, achizitionate  din magazinele traditionale

    Sa completeze formularul de solicitare a returnarii contravalorii produsului, cu toate datele solicitate

in acesta, si anume: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, adresa e-mail, codul produsului Philips achizitionat, motivul returnarii produsului, acordul sau dezacordul pentru primirea de informatii promotionale si de marketing in viitor, din partea Philips Romania SRL si semnatura solicitantului; acest formular este disponibil gratuit in magazinele care comercializeaza produsele Philips incluse in campanie, care au fost de acord sa participe la campania Philips, precum si pe site-ul www.philips.ro/lumea  

Sa expedieze, la OP 15 – CP 200 Bucuresti, in maxim 120 (o suta douazeci) zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (inscrisa pe bonul fiscal) Philips participant la campanie de ale carui performante nu este multumit, un colet postal care trebuie sa contina:  

a)   produsul Philips de ale carui performante nu este multumit, in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat, in cutia originala a acestuia nedeteriorata;

b)   copia bonului fiscal sau a facturii fiscale care dovedeste achizitionarea produsului Philips respectiv, in perioada campaniei;

c)   formularul mentionat la punctul 1) de mai sus, completat corect, lizibil si in intregime.  Costurile aferente expeditiei vor fi suportate de Organizator daca produsul indeplineste conditiile returnarii contravalorii, la valoarea costurilor Postei Romane. In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Philips dupa ce va primi produsul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

II)  Pentru produsele Philips Lumea participante la campanie, achizitionate  din magazinele on-line

Pentru achizitionarea on-line de catre consumatori a produselor participante dispozitiile prezentului regulament devin aplicabile astfel: aditional (in plus)  fata de termenul de 14 (paisprezece) zile  reglementat de dispoziiile art.9 alin.1 si 2 din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu privire la care raspunderea legala apartine Vanzatorului, Organizatorul pune la dispozitia Cumparatorului un beneficiu suplimentar  si anume un termen de   120 (osutadouazeci) zile calendaristice ( respectiv la data limita   14 Mai 2018,  in cadrul caruia consumatorul nemultumit de performantele produselor participante la aceasta campanie  le poate returna.
Acest termen de 120(osutadouazeci) de zile incepe sa curga incepand cu data expirarii termenului legal de 14 (paisprezece) zile, mentionat in alineatul de mai sus.

Si cumparatorii din magazine online au obligatia de a completa formularul de restituire si de a respecta toate conditiile prevazute in pct.I)  de mai sus, pentru a putea profita de beneficiile acestei campanii.
Costurile aferente expeditiei vor fi suportate de Organizator daca produsul indeplineste conditiile returnarii contravalorii, la valoarea costurilor Postei Romane. In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Philips dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

3.7 Datele personale solicitate in formular sunt necesare Organizatorului pentru desfasurarea si finalizarea prezentei campanii si anume pentru a se asigura ca intreaga contravaloare a produsului  ajunge in posesia cumparatorului care a solicitat returnarea acesteia si nu in posesia altcuiva.

3.8 In cadrul formularului, solicitantul are optiunea de a fi sau a nu fi de acord sa primeasca ocazional, din partea companiei Philips, informatii de publicitate si marketing prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare. In cazul in care solicitantul bifeaza casuta “ sunt de acord”, Organizatorul va considera ca solicitantul este de acord sa primeasca informatii promotionale din partea Philips Romania SRL si se va conforma. Semnatura pe care Organizatorul o solicita in formular reprezinta consmintamantul participantului la acceptarea si respectarea conditiilor in care se desfasoara campania, dupa caz, consimtamantul la prelucrarea datelor cu caracter personal si intotdeauna declaratia pe propria raspundere si garantia cumparatorului asupra corectitudinii informatiilor pe care le-a completat in formular.


Art. 5. Conditii de validare a solicitarii de returnare a banilor

5.1 Pentru ca o solicitare de returnare a contravalorii produsului sa fie considerata valida, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:  

-      Participantul (persoana care solicita returnarea contravalorii produsului) sa indeplineasca conditiile de participare la aceasta campanie si sa respecte prezentul regulament;

-      formularul de solicitare a returnarii contravalorii produsului trimis Organizatorului sa fie semnat si completat corect, lizibil si in intregime, adica sa contina toate informatiile solicitate in mod lizibil si complet;

-      produsul trebuie expediat in ambalajul original (cutia originala nedeteriorata) la OP 15 – CP 200 Bucuresti, in termenele prevazute la art. 2 – 4 de mai sus

-       produsul returnat trebuie sa fie in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare, curat si insotit de:
o   toate accesoriile originale;
o    o copie dupa bon fiscal/factura fiscala care dovedeste achizitionarea produsului Philips participant la promotie, in perioada campaniei;

5.2  Produsele ce prezinta defecte datorate utilizarii necorespunzatoare sau alte semne de uzura decat cea rezultata dintr-o utilizare normala, care nu sunt in perfecta stare de functionare si/sau care prezinta urme de deteriorare  precum zgarieturi sau urme vizibile rezultate in urma utilizarii necorespunzatoare a produsului , nu pot face subiect al restituirii contravalorii lor in cadrul  acestei campanii  caz in care cumparatorul nu este indreptatit sa solicite si sa obtina contravaloarea produsului.

5.3  In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Organizatorul -  dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului Participant, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

 
Art. 6. Modalitatea de returnare a banilor

6.1 Numai in cazul in care conditiile de mai sus sunt respectate de catre cumparatorul participant la campanie , aceasta  poate solicita returnarea contravalorii produsului.

6.2 Dupa verificarea si constatarea ca valida a solicitarii formulate de catre Participant, se va returna Participantului, prin mandat postal, contravaloarea produsului Philips achizitionat, participant  la campanie si de ale carui performante cumparatorul nu a fost multumit.

6.3 Suma ce se va returna Participantului va fi suma inscrisa pe copia facturii fiscale / bonului fiscal primit de la respectivul Participant, reprezentand contravaloarea produsului particpant la campanie.

6.4 Participantul caruia i-a fost validata participarea  va primi inapoi contravaloarea produsului, prin mandat postal, in termen de 25 (douazecisicinci) de zile lucratoare ) din momentul in care s- a primit de la Participant coletul cuprinzand toate elementele mentionate mai sus, necesare validarii, in conditiile prezentului Regulament.

6.5 Contravaloarea produsului va  fi trimisa prin mandat postal pe cheltuiala Organizatorului, o singura data.

6.6. Organizatorul nu va raspunde in nici un fel pentru persoanele care lipsesc din localitate si/sau care nu se vor prezenta la oficiul postal pentru ridicarea banilor.

6.7 Organizatorul nu va fi responsabil in nici un fel in cazul in care posta nu a avizat la domiciliu respectiva persoana pentru ridicarea banilor.

6.8 Cumparatorul care a solicitat returnarea contravalorii produsului, dar nu s-a prezentat initial la oficiul postal pentru ridicarea acesteia (oricare ar fi fost motivele) si/sau nu a fost avizat de catre posta, si deci nu a intrat in posesia contravalorii produsului  returnat  poate solicita retrimiterea acestei contravalori sunand la infoline 0316300043 (numar accesibil din orice retea, cu tarif local, de luni pana vineri, intre orele 08:00 si 18:00, exclusiv sarbatorile legale).

6.9 Organizatorul va retrimite contravaloarea produsului prin mandat postal, dar de data aceasta retrimiterea contravalorii produsului se va face pe cheltuiala Participantului respectiv.

6.10 Solicitarile participantilor care nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, nu vor fi validate iar solicitantilor respectiv nu li se va returna contravaloarea produsului ci li se va returna coletul, astfel cum acesta a fost primit de Organizator, sau  la adresa indicata de Participant in formularul mentionat la art.4 pct.1 in termen de 25 (douazecisicinci)  de zile lucratoare din momentul in care Organizatorul, a primit de la Participant coletul. Cheltuielile legate de aceasta returnare a coletului catre Participantul care nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament vor fi suportate de catre Participant.

6.11 Nu se vor lua in considerare facturi/bonuri fiscale invalide, falsificate, contrafacute. Orice incercare de fraudare a campaniei, duce la anularea dreptului de participare la campanie a Participantului.

 
Art. 7. Regulamentul campaniei

7.1 Regulamentul campaniei "Philips Lumea: money back guarantee” este disponibil in mod gratuit orcarui participant pe site-ul www.philips.ro/lumea  si in magazinele care comercializeaza acest produs, incepand cu  16 octombrie 2017 (prima zi de campanie ) si pana in  31 decembrie 2017 (ultima zi de campanie).


Art. 8. Diverse

8.1 Prin solicitarea de a participa la  campania Philips "Philips Lumea: money back guarantee”  (solicitarea de a returna produsul cumparat de ale caruia performante Participantului nu este multumit si de a primi in aceste conditii inapoi contravaloarea produsului),participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru coletele/produsele, formularele, facturile fiscale deteriorate in timpul expedierii lor si nici pentru materialele promotionale care vor ramane expuse in magazine dupa terminarea campaniei, adica dupa data de –31 decembrie 2017.

8.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea coletelor, formularelor, a facturilor fiscale in timpul expedierii lor prin posta si nici pentru intarzierea lor la posta.

8.4 In cazul in care un Participant va sustine ca a expediat prin posta catre Organizator produsul cat si toate documentele necesare returnarii contravalorii produsului (conform art. 5 din prezentul regulament),dar Organizatorul nu a primit coletul respectiv,  dovada depunerii acestuia la posta, cu destinatia OP 15 – CP 200 Bucuresti, nu va putea fi considerata de Organizator ca dovada suficienta pentru returnarea contravalorii produsului solicitantului respectiv.

8.5 Organizatorul va trimite contravaloarea produsului numai Participantilor care indeplinesc conditiile de participare la campanie si de la care primeste produsul insotit in mod obligatoriu de  toate elementele mentionate in cuprinsul art. 5 din prezentul Regulament).

8.6 Organizatorul are dreptul de a invalida formularele care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta),care sunt scrise ilizibil si care nu indeplinesc conditiile de validitate mentionate mai sus.In acest caz, Organizatorul nu isi asuma si nu are nicio raspundere nici pentru returnarea coletelor catre participantii care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament si care datorita faptului ca au trecut o adresa incompleta, ilizibila si/sau falsa nu vor putea reintra in posesia produsului a carui contravaloare au solicitat-o, fara sa indeplineasca toate conditiile pentru a o si primi.

8.7 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie  pana la data limita de  2 martie 2017, toate acestea sub conditia ca orice contestatie sa fie facuta intr-un termen maxim de 60 (saizeci) de zile calendaristice, de la data achizitionarii produsului in perioada campaniei. Orice contestatii facute  dupa data finala nu vor fi luate in considerare.

8.8. Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea  campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat acestei promotii.


Art. 9. Prelucrarea datelor personale

9.1 O solicitare de returnare a contravalorii produsului, efectuata de catre un Participant catre Organizatorul campaniei prezuma cunoasterea prezentului Regulament al campaniei si acordul Participantului fata de toate clauzele acestuia.

9.2 Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

9.3 Prin completarea datelor personale in formularul campaniei, expeditorii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate de catre Philips Romania SRL (notificata cu nr. 1720 la ANSPDCP).

9.4 Scopul prelucrarii este de a valida participarea si de a returna contravaloarea produsului in conditiile prevazute in prezentul Regulament precum si in cazul in care participantul consimte, prelucrarea ulterioara in scopuri de publicitate si marketing.

9.5  In cazul in care solicitantul bifeaza casuta “ sunt de acord”, organizatorul va considera ca solicitantul este de acord sa primeasca informatii promotionale din partea Philips Romania si se va conforma.

9.6 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Philips Romania  trimitand o  cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Philips Romania SRL, Blvd. Barbu Vacarescu, 301-311, Cladirea Lakeview Office , Etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti.

9.7 Philips Romania SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia Ogilvy & Mather Advertising SRL si Mediapost Hit Mail, persoane imputernicite de catre Philips pentru prelucrarea datelor personale in cadrul acestei campanii.

9.8 La cererea participantilor, adresata in scris catre adresa Organizatorului, Philips Romania SRL se obliga: o    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;  o    sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;  o    sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.


Art. 10. Litigii

10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila,iar in cazul in care aceasta solutionare amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta, de la sediul Organizatorului.