Regulamentul Oficial al Campaniei

Pizza gustoasa chiar la tine acasa !

 

 

 

 

1.      ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Pizza gustoasa chiar la tine acasa !” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in  SATU MARE,  Bd. Traian  nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075  deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN

Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 460.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor.

 

 2.      ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI   

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza aragaze achizitionate de la Electrolux Romania SA (atat online, cat si offline) si care au agreat sa se alature promotiei. Promotia se aplica aragazelor marca Electrolux cu urmatoarele coduri:

 

943003335

EKG51151OW

943003343

EKG51154OW

943003341

EKG51153OX

943003344

EKG51154OX

943003346

EKG51351OX

943003440

EKG61182OW

943003441

EKG61182OX

943003442

EKG61185OX

 

 3.      PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 01 Septembrie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 Decembrie 2017  ora 24:00:00.Orice achizitie efectuata inainte de 01 Septembrie 2017 ora 00:00:00 si dupa data 31 Decembrie 2017  ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.


4.      DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice si juridice cu resedinta in Romania si care achizitioneaza produsele din magazinele participante la promotie.

 

5.      BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)      a achizitionat in perioada promotiei un aragaz aflat in prezenta promotie marca Electrolux dintr-unul din magazinele participante la promotie,

b)      a inregistrat achizitia pe site-ul www.electrolux.ro sectiunea promotii

c)      in momentul inregistrarii a incarcat si factura de achizitie

d)      a furnizat datele de contact corecte si complete (email si adresa pentru livrare cadou)

 

va primi prin curier, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus Doua (2) tavi de pizza.

 

6.      MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

  1. Sa achizitioneze, in perioada campaniei, un aragaz aflat in prezenta promotie marca Electrolux, aflat in promotie, din unul din magazinele participante la promotie;
  2. Sa inregistreze achizitia direct pe site, accesand www.electrolux.ro sectiunea promotii si sa incarce scan factura de achizitie/bon fiscal ce atesta achizitia produsului
  3. In momentul inregistrarii, sa se treaca datele complete ale clientului: judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul),apartament (daca este cazul),cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expediatia),adresa de e-mail.
  4. d.      In cazul in care, clientul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere clientul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara se va fi suportata de catre client.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate ( inregistrare produs, dovada achizitie,) Organizatorul va trimite catre consumator Doua (2) tavi de pizza.

Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe aragaze aflate in promotie.

 

7.      CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1.   Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

  1. Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin un aragaz aflat in prezenta promotie marca Electrolux, dintr-un magazin participant la promotie;
  2. Aragazul aflat in prezenta promotie sa fie importat de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model Electrolux Romania SA;
  3. Sa inregistreze pana la data de 15 Ianuarie 2018 achizitia in baza de date Electrolux, facand totodata si dovada achizitiei.
  4. Aragazul aflat in prezenta promotie sa fie nou in ambalajul original al producatorului.

 

Participantii NU vor beneficia de cadou in urmatoarele cazuri:

-          au facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          au facut achizitia din alt magazin decat cele in care ruleaza promotia

-          nu au inregistrat in baza de date Electrolux aragazul aflat in prezenta promotie achizitionat,

-          nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bon fiscal care sa ateste achizitia),pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie vizibil data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, model produs, cantitate achizitionata

-          nu au trecut adresa completa in momentul inregistrarii

-          au achizitionat un aragazul aflat in prezenta promotie resigilat, expus in magazin.

 

8.      RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-          Participantul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          Participantul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          Participantul a facut achizitia din alt magazin decat cele participante la promotie

-          Participantul nu a inregistrat in baza de date Electrolux aragazul aflat in prezenta promotie achizitionat,

-          Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bon fiscal catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bon fiscal aferent achizitiei altui echipament decat cele aflate in promotie).

-          Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii

-          Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa)

-          Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile penrtu maxim 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere )

 

9.   PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate prin  Regulament (pe site sau pe Formularul de solicitare cadou),participantii la prezenta Campanie promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Electrolux in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru  indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si pentru activitati ulterioare de marketing direct constand in direct mailing si trimiterea de informatii despre produse si campanii.

Electrolux Romania S.A., fiind operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal sub nr. 460, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. ELECTROLUX ROMANIA S.A garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Electrolux Romania S.A.

ELECTROLUX ROMANIA S.A se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale si a partenerilor cu care desfasoara aceasta campanie, caz in care se vor aplica cerintele  legale  aplicabile.

Participantii la prezenta Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele colectate pe perioada Campaniei sa fie stocate si prelucrate in scop de marketing direct de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A precum si acordul expres si neechivoc pentru transferul acestora catre fiecare din partenerii Electrolux. De asemenea acestia sunt de acord astfel sa primesca date si informatii, orice material promotional, atat prin telefon (si sms),cat si prin posta electronica sau la adresa postala. 

                                     

10.  TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-          tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu Formularul de solicitare cadou si copie factura/bon fiscal,

-           cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente

-          cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei sau de inregistrare in baza de date.

 

11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

12.  LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

13.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil in magazinele participante la promotie si pe www.electrolux.ro,