„Placerea Gratarului Perfect Preparat”

 


 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Placerea Gratarului Perfect Preparatdenumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara în mediul online in perioada 17 octombrie 2018 – 23 octombrie 2018.


3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania “Placerea Gratarului Perfect Preparat” poate participa orice persoana fizica care acceseaza, pe durata Campaniei, pagina oficiala de Facebook Flanco Romania: https://www.facebook.com/Flanco.Ro, in perioada 17 octombrie 2018 – 23 octombrie 2018 si raspunde cerintelor din postarea de concurs, mentionate mai jos. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa aiba cetatenie romana si  varsta de 18 ani implinita la data de 17 octombrie 2018.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si actuale, conform formularului de inscriere.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum sotul/sotia ori rudele pana la  gradul al patrulea  al acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

                4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata care îndeplineste conditiile de participare, mentionate la pct. 3, trebuie sa acceseze pagina de Facebook Flanco Romania: https://www.facebook.com/Flanco.Ro si sa raspunda provocarii lansate, in perioada 17 octombrie 2018 – 23 octombrie 2018, dupa cum urmeaza:

- Sa lase un comentariu la postarea concurs

- In comentariul respectiv sa dezvaluie un secret personal pe care il foloseste pentru prepararea celor mai bune gratare

Sunt acceptate numai comentariile care respecta criteriile solicitate si explicate mai sus. Vor fi descalificate toate comentariile care nu sunt in conformitate cu termenii si conditiile de utilizare a paginii si a platformei de socializare www.facebook.com si cu celelalte prevederi ale acestui Regulament Oficial.

Sub nicio forma nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei-credinte sau ordinii publice.     

                4.2. O persoana se poate inscrie o singura data in Campanie, postand un singur comentariu la postarea concurs.

      4.3. La finalul concursului vor fi selectate prin jurizare 10 comentarii reprezentand 10 secrete pentru prepararea gratarului, impartasite de participanti. Acestea vor fi prezentate intr-un video care va fi postat pe pagina de Facebook Flanco Romania. https://www.facebook.com/Flanco.Ro

 

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

3 bucati Gratar Electric Tefal OptiGrill+ GC712D34, avand valoarea de 799 (saptesutenouazecisinoua) lei TVA inclus/produs

Valoarea totala a premiilor este de 2397 (douamiitreisutenouazecisisapte) lei cu T.V.A. inclus.

Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiilor.

Atribuirea premiilor se va face pe baza unui proces verbal, insotit de factura aferenta premiului, documente ce vor fi pastrare de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. In ziua de 24 octombrie, un juriu format din reprezentanti Flanco si Tefal, va selecta, din totalul de comentarii primite la postarea concurs, in perioada 17 octombrie 2018 – 23 octombrie 2018, 10 mesaje pe care le considera cele mai bune sfaturi pentru pregatirea gratarului. Autorii celor 10 mesaje vor participa la tragerea la sorti  in care se vor extrage 3 (trei) castigatori si 3 (trei) rezerve.

6.2. Castigatorii/rezervele sunt extrasi folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Acordul de confidentialitate si Termenii si conditiile acestui serviciu pot fi consultate pe pagina de web a acestuia.

6.3. Organizatorul va contacta castigatorii prin intermediul unui mesaj public pe Facebook, la postarea concurs, in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la desemnarea acestora. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii vor trebui sa raspunda mesajului primit de la Organizator. Data limita pentru revendicarea premiului este de 3 (trei) zile calendaristice de la data trimiterii mesajului de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorii nu pot fi contactati, sau daca refuza premiul, se vor desemna alti castigatori (rezervele),dintre cei care au fost extrasi imediat dupa castigatori.  Daca in urma unei noi incercari niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca cei contactati refuza premiile, acestea nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

6.4 Numele castigatorilor Campaniei vor fi publicate in comentariu la postarea concurs, urmand ca acestia sa trimita prin mesaj privat pe Facebook cu numele complet, adresa si numarul de telefon, date necesare pentru contactarea acestora in vederea livrarii premiilor castigate.

 

 7. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Castigatorii nu poat opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Validarea castigatorilor se va face pe baza contului de Facebook cu care au participat la concurs.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum si la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov .

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „Placerea Gratarului Perfect Preparat”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  „Placerea Gratarului Perfect Preparat” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1.Datele colectate automat sunt ID-ul de Facebook al participantului la concurs si/sau datele personale, in functie de setarile conturilor si de datele facute publice de titularii de conturi pe reteaua Facebook.

13.2. Scopurile de prelucrare sunt: derularea Campaniei, selectarea castigatorilor prin jurizare si tragere la sorti pe baza ID-ului de Facebook si livrarea premiilor catre castigatori, de la care se vor solicita numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii premiilor.

13.3. Datele participantilor si ale castigatorilor vor fi prelucrate de Flanco intern insa pot fi puse la dispozitia sau diseminate partenerilor contractuali (ex. furnizor de servicii de curierat pentru expedierea premiului, furnizor de paltforma pentru extragerea castigatorilor),la nevoie si numai in masura in care sunt necesare indeplinirii scopului de prelucrare si autoritatilor publice (ex. administratia financiara).

13.4. Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. (a) si lit. (c) din RGPD. Datele colectate nu sunt transferate in state terte.

13.5. Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

13.6. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele castigatorilor si orice alte date pe care le considera necesare in baza art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD.

13.7. Participantii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov sau catre dataprotection@flanco.ro. Vom raspunde cererilor dvs. in termen de o luna de zile, ca regula. Pentru mai multe detalii puteti consulta Politica de date personale accesand Prelucrarea Datelor Personale.

13.8. Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)


14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, jud. Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

Tehnoredactat conform modelului solicitat de parte si autentificat de SPN Silvana Brindusa Trofin si Nicoleta Chirpisizu, astazi data autentificarii, intr-un singur exemplar original care ramȃne in arhiva biroului notarial si in doua exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat ramȃne in arhiva biroului notarial si un exemplar duplicat se elibereaza partii.

 

 Organizatorul Campaniei

„Placerea Gratarului Perfect Preparat”

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu