Regulament tombola

„Plateste cu cardul tau online si poti castiga un MacBook”

 

 

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Organizatorul tombolei „Plateste cu cardul tau online si poti castiga un MacBook” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. Flanco Retail S.A. (denumita in continuare „Organizator”) cu sediul in Voluntari, Sos. Bucuresti - Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 3, Judetul Ilfov, fax: 021.203.81.04, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, Cod de inregistrare fiscala: RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, reprezentata legal prin Director General – Dl. Dragos Sirbu.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”),care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial pe www.flanco.ro.  

 

2. LOCUL SI DURATA  DESFASURARII TOMBOLEI

Tombola este organizata si se va desfasura in perioada 18 noiembrie 2016 ora 00:00 – 20 noiembrie 2016 ora 23:59, in cadrul campaniei „Black Friday” pe site-ul www.flanco.ro .

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE

Tombola este accesibila tuturor persoanelor peste 18 ani care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

O persoana se poate inscrie la Tombola de mai multe ori, daca indeplineste conditiile acestui Regulament.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Tombola este deschisa tuturor persoanelor care au implinit vârsta de 18 ani, pâna la data inceperii acesteia, 18 noiembrie 2016. Participarea la aceasta Tombola are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la Tombola se considera ca participantii si-au dat consimtamântul pentru includerea datelor lor personale in baza de date a companiei S.C. Flanco Retail S.A.

Nu pot participa la concurs angajatii organizatorului si rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 4 precum si angajatii si sotul/sotia apartinand tertelor societati implicate in promovarea proiectului reprezentat de Tombola.

 

5.  MODUL DE DESFASURARE

Pentru a participa la aceasta Tombola, participantii trebuie sa faca cel putin o achizitie cu modalitatea de plata Card Online, in perioada 18 noiembrie 2016 ora 00:00 – 20 noiembrie 2016 ora 23:59 de pe site-ul www.flanco.ro.

Orice incercare de fraudare de catre participanti, care incearca sa isi mareasca artificial sansele de câstig va fi sanctionata prin inlaturarea lor de la extragere.

 

6. PREMILE TOMBOLEI, EXTRAGEREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMILOR SI ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR

6.1. PREMIILE OFERITE IN CADRUL TOMBOLEI

Premiul 1: un laptop MACBOOK APPLE AIR 13.3'' I5 DUAL CORE 1.6GHZ 8GB/128SSD INT in valoare de 4.699,99 lei, plus TVA.

Premiul 2: un laptop MACBOOK APPLE AIR 13.3'' I5 DUAL CORE 1.6GHZ 8GB/128SSD INT in valoare de 4.699,99 lei, plus TVA.

Premiul 3: un laptop MACBOOK APPLE AIR 13.3'' I5 DUAL CORE 1.6GHZ 8GB/128SSD INT  in valoare de 4.699,99 lei, plus TVA.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Tombolei este de 14.099,97 lei, plus TVA .

Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

6.2. EXTRAGEREA CASTIGATORILOR

Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 20.12.2016, prin tragere la sorti prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro pe baza numarului de comanda achitata prin metoda de plata Card Online. Cei care au facut achizitii pe www.flanco.ro alegand ca modalitate de plata Card Online dar au returnat produsul pana la momentul cand are loc extragerea, nu vor intra in tragerea la sorti. Se vor extrage 3 (trei) castigatori si 3 (trei) rezerve.

6.3. ACORDAREA PREMIILOR SI ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR

Organizatorul va contacta pe e-mail sau telefonic, folosind datele cu care participantul a facut achizitia, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la desemnarea lui. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii vor trebui sa raspunda la apelul telefonic primit de la Organizator sau la e-mail, data limita pentru revendicarea premiului este de 2 (doua) zile lucratoare de la data contactarii efectuate de Organizator. Daca in urma acestei incercari, castigatorii nu pot fi contactati, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator (rezerva),acesta fiind cel care a fost extras imediat dupa castigator.  Premiile vor fi expediate in termen de 10 (zece) de zile lucratoare. In cazul in care unul sau mai multe premii sunt refuzate sau unul sau mai multi castigatori ori una sau mai multe rezerve nu pot fi contactati, premiul sau premiile respective se anuleaza.

 

7. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR      

Validarea castigatorilor se va face pe baza urmatoarelor documente:

- factura de achizitie care sa confirme plata cu Cardul Online (card de debit)

- un document valid de identitate, dupa cum urmeaza: carte de identitate/buletin de identitate sau pasaport.

 

8.  RESPONSABILITATE

Organizatorul Tombolei nu isi asuma responsabilitatea pentru:

      -  achizitiile efectuate gresit/ platile cu Cardul Online nefinalizate din motive legate de participant;


9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Participarea la aceasta Tombola confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi stocate de Organizator in conformitate cu legislatia in vigoare.

Participantilor la Tombola le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.


10.  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Tombolei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

11. LITIGII

In cazul unor potentiale conflicte aparute intre Organizator si participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele spre solutionare instantelor competente  din Municipiul Bucuresti, Judecatoria sector 6.

 

12. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Tombola in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data anuntarii numelui castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

13. INTRERUPEREA TOMBOLEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta desfasurarea Tombolei in cazul in care, din motive obiective si independente de vointa si controlul Organizatorului, continuarea Tombolei nu ar mai fi posibila.

 

14. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Prin participarea la aceasta Tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament care se regaseste pe site-ul www.flanco.ro dar si la sediul Organizatorului. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul www.flanco.ro dar si la sediul Organizatorului.

 

15. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa  Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Tombola. 

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare. Prin participarea la aceasta Tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile din Romania.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Tombolei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediului Organizatorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Tombolei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor inainte de a intra in vigoare.

 

Organizatorul Tombolei

„Plateste cu cardul tau online si poti castiga un MacBook”

S.C. Flanco Retail S.A.